Byla 2-805-911/2016
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. B. skundą suinteresuotiems asmenims AB SEB bankui, D. B., V. B., AB „Klaipėdos vanduo“, VšĮ „Lietuvos verslo kolegija“, UAB „Vingio būstas“, Bigbank AS, UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, antstolei B. T. dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2Pareiškėja prašo atšaukti pirmąsias pakartotines varžytines, paskirti naują pareiškėjos turto – buto, esančio ( - ), rinkos vertės nustatymo ekspertizę, pateikti pareiškėjai minėto buto rinkos vertės nustatymo visa pilną ekspertizę (ekspertizės aktus, kitus dokumentus) bei nustatyti nuo šių pilnų aktų pareiškėjai pateikimo dienos 3 dienas motyvuotiems pareiškėjos prieštaravimams pateikti, pareiškėjos buto varžytines skelbti tik po to, kai bus tinkamai sudarytos sąlygos pareiškėjai susipažinti su turto įvertinimo informacija, pateikti motyvuotus prieštaravimus į turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktus bei sudaryti sąlygas pareiškėjai pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti. Nurodo, kad nebuvo teisinio pagrindo skelbti pirmąsias pakartotines varžytines. Pirmosios varžytinės, kurios vyko nuo 2015-03-30 iki 2015-04-29 buvo antstolės atšauktos, o ne paskelbtos neįvykusiomis, todėl antstolė turėjo skelbti pirmąsias varžytines, o ne pirmąsias pakartotines varžytines. Teisingumo ministro 2015-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punktas numato, kad pirmąsias varžytines antstolis skelbia ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Pakartotinai varžytinės skelbiamos ta pačia tvarka kaip ir ankstesnės varžytinės, kurios buvo atšauktos. Pareiškėja iš antstolės negavo jokio pranešimo apie skelbiamas pirmąsias pakartotines varžytines. Mano, kad antstolė paskelbė varžytines pažeisdama minėtos instrukcijos 96 punktą, CPK 704 straipsnio nuostatas. Nurodo, kad butui turėtų būti naujai nustatoma jo vertė, kadangi per 7 mėnesius nekilnojamojo turto rinkoje galėjo įvykdyti permainų, sąlygojančių turto vertės padidėjimą.

3A. B. T. CPK 510 str. 2 d. numatytais terminais išnagrinėjo pareiškėjos skundą, 2015-11-18 patvarkymu nustatė, jog skundas nepagrįstas, jo netenkino ir skundą perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui, prašo pareiškėjai skirti 5792 Eur baudą už nepagrįstą, nesąžiningai pareikštą skundą bei sąmoningą veikimą prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

4Suinteresuoti asmenys atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą informuoti tinkamai (CPK 133 str. 3 d., 153 str. 2 d.).

5Skundas atmetamas.

6Nustatyta, kad vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475 pradėta vykdyti pagal Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro 2013-07-30 išduotą vykdomąjį įrašą dėl 27 872,99 Eur skolos, 1776,14 Eur palūkanų, 776,72 Eur delspinigių, 94,91 Eur vykdomojo įrašo ir su juo susijusių veiksmų atlikimo išlaidų išieškojimo iš solidarių skolininkų D. B., J. B. ir subsidiariai atsakingo asmens V. B. hipotekos kreditoriaus AB SEB banko naudai. 2013-08-06 antstolė priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 4 b.l.). 2015-03-04 patvarkymu butas, esantis ( - ), įkainuotas 40 600 Eur ((vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 89-90 b.l.). Pirmųjų minėto buto varžytinių pradžia paskelbta nuo 2015-03-30 10.20 val. iki 2015-04-29 10.20 val. ((vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 92-93 b.l.). 2015-04-24 pareiškėja J. B. pateikė antstolei skundą, kuriuo prašė atšaukti 2015-03-30 iki 2015-04-29 vykstančias varžytines, pateikti buto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktą ir nustatyti nuo šio pilno akto pareiškėjai pateikimo dienos 3 dienas motyvuotiems pareiškėjos prieštaravimams pateikti, pirmąsias buto varžytines skelbti tik po to, kai bus tinkamai sudarytos sąlygos pareiškėjai pateikti motyvuotus prieštaravimus į pareiškėjos turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktą, išlaikant CPK nustatytus terminus (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 103-105 b.l.). 2015-04-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas buto, esančio ( - ), priverstinis pardavimas iš varžytinių iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 107-114, 128-129 b.l.). 2015-04-29 antstolei patvarkymu netenkinus pareiškėjos 2015-04-17 skundo, pareiškėjos skundą išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismas, kuris 2015-07-08 nutartimi pareiškėjos 2015-04-17 skundo netenkino (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 118-127, 131-134 b.l.). Klaipėdos apygardos teismas 2015-10-15 nutartimi paliko galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-07-08 nutartį (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 139-142 b.l.). Pirmųjų pakartotinių buto, esančio ( - ), varžytinių pradžia paskelbta nuo 2015-10-21 09:01:49 val. iki 2015-11-20 09:01:59 val. (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 146-147 b.l.). 2015-11-17 antstolė gavo pareiškėjos skundą, 2015-11-18 antstolės patvarkymu pareiškėjos skundas netenkintas, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015-11-18 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyta vykdomoji byla, kurioje vykdomas išieškojimas iš buto, esančio Vingio g. 15-46, Klaipėdoje, iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės veiksmų (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 158-160, 179 b.l.).

7Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, teismas turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Antstolio veiksmai vertinami tuo aspektu, ar yra pagrindas antstolio atliktus veiksmus pripažinti neteisėtais. Dėl šių priežasčių teismas vertina antstolės B. T. veiksmų pagrįstumą.

8Pareiškėja nurodo, kad antstolė negalėjo tęsti vykdymo veiksmų, kadangi paskelbė ne pirmąsias, o pirmąsias pakartotines varžytines. Teismas nesutinka su šiuo pareiškėjos argumentu ir mano, kad jis yra nepagrįstas. Byloje nustatyta, kad buto pirmųjų varžytinių pradžia buvo paskelbta nuo 2015-03-30 10.20 val. iki 2015-04-29 10.20 val., šios varžytinės atšauktos 2015-04-28 (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 92-93, 113-114). Pirmųjų pakartotinių buto, esančio Vingio g. 15-46, Klaipėdoje, varžytinių pradžia paskelbta nuo 2015-10-21 09:01:49 val. iki 2015-11-20 09:01:59 val. (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 143, 147 b.l.) CPK 703 straipsnio 1 dalis numato, kad varžytines antstolis gali atšaukti, jeigu: 1) iki jų pabaigos paaiškėjo CPK 602 straipsnio 1 dalies 1 pukte nurodytos aplinkybės (jeigu realizuojamas skolininkui nepriklausantis turtas); 2) jeigu iki varžytinių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos; 3) kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytinės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka. Šiuo atveju nustatyta, kad 2015-04-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas buto, esančio Vingio g. 15-46, Klaipėda, priverstinis pardavimas iš varžytinių iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų, todėl varžytinės, vykusios nuo 2015-03-20 iki 2015-04-29, buvo atšauktos antstolės 2015-04-28 patvarkymu. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vykdomasis dokumentas, kuris yra privalomas vykdyti vykdymo proceso dalyviams, tarp jų ir antstolei. Pripažintina, kad šiuo atveju 2015-04-28 Klaipėdos miesto apylinkės teismui priėmus nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, egzistavo aplinkybė, dėl kurios paskelbtos varžytinės negali būti vykdomos. Minėto straipsnio 2 dalis nustato, kad pakartotinai varžytinės skelbiamos ta pačia tvarka kaip ir ankstesnės varžytinės, kurios buvo atšauktos. Šiuo atveju antstolė pakartotinai paskelbė varžytines. Nustatyta, kad antstolės paskelbtos pakartotinės varžytinės, vykusios nuo 2015-10-21 09:01:49 val. iki 2015-11-20 09:01:59 val., buvo paskelbtos ta pačia tvarka kaip ir ankstesnės varžytinės, vykusios nuo 2015-03-30 iki 2015-04-29, varžytinėse parduodamo buto pradinė kaina nekito. CPK 5 straipsnio 1 dalis numato, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pripažintina, kad antstolės veiksmai dėl pirmųjų pakartotinių varžytinių paskelbimo nepažeidžia pareiškėjos teisių ir interesų. Pareiškėja skunde neįvardina kaip konkrečiai jos teises ar interesus pažeidžia pirmųjų pakartotinių varžytinių vykdymas. Pripažintina, kad pareiškėjos skunde nurodyti motyvai ir argumentai yra deklaratyvūs ir nepagrįsti. Teismas sutinka su antstolės 2015-11-18 patvarkyme, kuriuo buvo atsisakytas tenkinti pareiškėjos skundas, motyvais ir argumentais dėl pirmųjų pakartotinių varžytinių paskelbimo.

9Nustatyta, kad 2015-03-04 patvarkymas dėl turto įkainojimo, kuriuo butas, esantis ( - ), buvo įkainuotas 40 600 Eur bei 2015-03-02 ekspertizės aktas pareiškėjai įteikti 2015-03-09 (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 88-92 b.l.). Skolininkams 2015-03-04 patvarkyme išaiškinta CPK 704 straipsnyje numatyta teisė pačiam pasiūlyti parduodamo turto pirkėją, taip pat, kad varžytinės bus skelbiamos ne anksčiau kaip po 20 dienų termino, skaičiuojamo nuo šio patvarkymo įteikimo momento (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 79-80 b.l.). Nustatyta, kad 20 dienų terminas suėjo 2015-03-29. Konstatuotina, kad antstolė nuo 2015-03-30 pradėjusi varžytines bei paskelbdama pirmąsias pakartotines varžytines, vyksiančias nuo 2015-10-21 iki 2015-11-20, nepažeidė Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkto, kuris nustato, kad pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po 20 dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos, kadangi informacija apie turto įvertinimą skolininkei buvo įteikta 2015-03-09.

10Pareiškėja prašo atšaukti nuo 2015-10-21 iki 2015-11-23 vykstančias buto, esančio ( - )pirmąsias pakartotines varžytines. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko” nustatyta, kad 2015-11-17 pareiškėja kreipėsi į Klaipėdos mietso apylinkės teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti minėto buto pardavimą iš varžytinių. 2015-11-18 nutartimi pareiškėjos prašymas buvo tenkintas - sustabdyta antstolės B. T. vykdoma vykdomoji byla, kurioje vykdomas išieškojimas iš pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto – buto su rūsiu, unikalus Nr. 2198-2002-6010:0043, esančio ( - )iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės veiksmų (civilinė byla Nr. 2-17014-618/2015). 2015-11-19 antstolė patvarkymu sustabdė vykdomojoje byloje Nr. 0005/13/01475 išieškojimo veiksmus iki bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas dėl antstolės veiksmų bei atšaukė minėto buto pirmąsias pakartotines varžytines (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 181-182 b.l). Kadangi pirmosios pakartotinės varžytinės buvo atšauktos, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos prašymą.

11Pareiškėja skunde prašo paskirti naują buto, esančio ( - ), rinkos vertės ekspertizę, pateikti jai naujos minėto buto rinkos vertės nustatymo visus ekspertizės dokumentus, nustatant nuo šių dokumentų įteikimo dienos 3 dienas motyvuotiems prieštaravimams pateikti, minėto buto varžytines skelbti tik po to, kai bus sudarytos pareiškėjai sąlygos susipažinti su turto įvertinimo informacija, pateikti motyvuotus prieštaravimus į turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės aktus, sudarant galimybes pareiškėjai pasiūlyti savo pirkėją turtui įgyti. Nurodo, kad mano, jog per 7 mėnesius nekilnojamojo turto rinkoje galėjo įvykti permainų, sąlygojančių turto vertės padidėjimą. Teismas sprendžia, kad šis pareiškėjos prašymas yra nepagrįstas. Pareiškėja neteikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos nurodomas aplinkybes. Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos matyti, kad dėl pareiškėjos skundų, kurie teismų nutartimis buvo pripažinti nepagrįstais, minėtas butas iki šiol nėra parduotas iš varžytinių. Pareiškėja pati nesiūlo šio turto pirkėjo, kas leistų pareiškėjai turtą parduoti didesne kaina nei varžytinėse. Pareiškėja šia teise nesinaudoja, nors turėjo galimybę nuo pat vykdymo proceso pradžios. Nustatyta, kad vykdomasis dokumentas antstolės priimtas vykdyti 2013-08-06 (vykdomoji byla Nr. 0005/13/01475, 4 b.l.). Esant šioms aplinkybėms pripažintina, kad įsiskolinimo išieškojimas trunka gana ilgą laiką, pareiškėjos prašymas yra deklaratyvus, nėra jokio teisinio pagrindo jį tenkinti.

12Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir motyvus, pripažįstama, kad pareiškėjos skundas yra nepagrįstas, todėl atmetamas.

13Antstolė 2015-11-18 patvarkymu prašo skirti pareiškėjai 5792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Vykdymo procese kreditorius turi teisėtą lūkestį į greitą skolos išieškojimą, t.y. prievolės tinkamą įvykdymą. Skolininkui laiku ir tinkamai neįvykdžius prievolės kreditoriui, skolininkas turi numatyti ir prisiimti neigiamas pasekmes. Vykdymo proceso metu skolininkas turi ne tik procesines teises, bet ir pareigas (aktyviai domėtis vykdymo eiga, nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus ir kt.), kurias jam yra privalu vykdyti (CPK 644 str.). Teismas mano, kad šiuo atveju nėra pakankamo teisinio pagrindo tenkinti antstolės prašymo. Tačiau pažymėtina, kad pareiškėja vykdomojoje byloje ne pirmą kartą skundžia antstolės veiksmus bei reiškia prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundų nagrinėjimas teismuose užtrunka tam tikrą laiko tarpą, o antstolė per šį laikotarpį negali atlikti vykdymo veiksmų. Dėl šių priežasčių pareiškėjai išaiškinamos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės (CPK 95 str.). Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šiuos piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5792 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui (CPK 95 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

15Skundą atmesti.

16Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0005/13/01475 grąžinti antstolei B. T..

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai