Byla 2-51-266/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros atstovui vyriausiajam prokurorui R.Juozainiui, bendraieškio Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Arnoldui Kazakevičiui, atsakovo Traupio medžiotojų klubo atstovui R. Š. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir bendraieškio Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui Traupio medžiotojų klubui dėl žalos gamtai atlyginimo ir,-

Nustatė

2Ieškovas ir bendraieškis su ieškiniu atsakovui Traupio medžiotojų klubui kreipėsi į teismą ir prašo priteisti LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui iš atsakovo Traupio medžiotojų klubo 382,20Lt už padarytą žalą gamtai . Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ir bendraieškio atstovas ieškinį palaikė ir paaiškino, jog 2010-05-18 patikrinus Anykščių rajono Traupio medžiotojų klubą buvo nustatyta, kad klubas 2009-2010 metų medžioklės sezonui gavo 32 licenzijas sumedžioti stirnos patelę arba jaunikį iki vienerių metų , tačiau sumedžiojo 33 , t.y vienu daugiau negu turėjo licenzijų. Tokiais veiksmais klubas pažeidė Medžioklės Lietuvos respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, padarė žalą gyvajai gamtai, kas sudaro 382,20Lt, kurią privalo atlyginti. Prašė ieškinį tenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovo Traupio medžiotojų klubo atstovas- klubo vadovas R. Š. ieškinio nepripažino. Paaiškino, jog Traupio medžiotojų klubas gavo 32 licenzijas sumedžioti stirnos patelę arba jauniklį iki vienerių metų. 2009m. spalio 30d., jis dalyvavo medžioklėje tykojant, medžioklės vadovu buvo G. Ž.. Medžioklės metu R. Š. nušovė stirnos jauniklį. Kadangi licenciją turėjo medžioklės vadovas, tai jis paskambino medžioklės vadovui pranešti, kad sumedžiotas stirnos jauniklis. Tačiau G. Ž. nebuvo pasiėmęs telefono. Telefonu atsiliepė medžioklės vadovo žmona, kuriai jis pasakė apie sumedžiotą gyvūną. Kitą dieną medžioklės vadovas G. Ž. pasakė, jog pildydamas licencijas, į licenciją klaidingai įrašė, jog buvo sumedžiotas stirnos patinas, o ne jauniklis. Vėliau klaida licencijoje buvo ištaisyta. Pažymėjo, kad pažeidimas yra formalaus pobūdžio, licencijoje per klaidą vietoj stirnos jauniklio buvo įrašytas stirnos patinas. Medžiotojų būrelis turėjo licenciją tiek stirnos jaunikliui, tiek ir patinui sumedžioti. Būrelis iš viso turėjo 10 licencijų stirnos patinams sumedžioti, tačiau sumedžiojo devynis, vienos licencijos neišnaudojo, todėl reali žala gamtai nebuvo padaryta Atsakovo atstovas prašė į šį ginčą pažiūrėti iš žmogiškų pozicijų, nes nušautas stirnos jauniklis nebuvo nuslėptas, tik pildant licenziją , medžioklės vadovas suklydo. Už tai tik medžioklės vadovas G. Ž., tiek ir R. Š. buvo nubausti administracine tvarka, nors R. Š. nesutinta su priimta teismo nutartimi ir mano, jog nubaustas nepagrįstai.

4Ieškinys tenkintinas.

5Bylos medžiaga, ieškovo ir bendraieškio atstovų, atsakovo atstovo paaiškinimais nustatyta, jog Traupio medžioklės klubas 2009-2010 metų medžioklės sezonui gavo 32 licenzijas sumedžioti stirnos patelę arba jauniklį iki vienerių metų. (b.l. 11) 2010m. gegužės 18d., ieškovui patikrinus Traupio medžiotojų klubą buvo nustatyta, kad klubas 2009-2010 metų medžioklės sezono metu sumedžiojo 33 stirnos pateles arba jauniklį , nors jų medžiojimui turėjo tik 32 licenzijas.(b.l. 6-7) Nustatyta, kad 2009m. spalio 30d., medžioklėje Juostininkų kaime Anykščių rajone , tykojant, medžioklės vadovu buvo G. Ž.. Medžiotojas R. Š. medžioklės metu nušovė stirnos jauniklį, tačiau medžioklės vadovas G. Ž. užpildė stirnos patino licenziją. Vėliau licencija buvo taisoma.(b.l. 28) 2010-05-24 Utenos aplinkos apsaugos departamento Anykščių rajono agentūros vadovo nutarimu medžioklės vadovas G. Ž. buvo nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 1 dalį, t.y., kad jis , 2009-10-30, būdamas medžioklės vadovu , netinkamai atliko šias pareigas neteisingai užpildė licenziją sumedžiotam gyvūnui . (b.l. 53) Medžiotojui R. Š. , kuris tą dieną nušovė stirnos jauniklį, taip pat agentūros vadovo nutarimu buvo paskirta nuobauda pagal LR ATPK 85 str.4d. , tik ji 2010-12-10 Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartimi buvo pakeista į švelnesnę. (b.l. 65-66)

6Galiojusių tuo metu Medžioklės taisyklių 60.14 punktas( 2008-04-02 įsakymo Nr. D1-184 redakcija) numatė, jog draudžiama medžioti medžiojamuosius gyvūnus, kurių medžioklė licenzijuojama, neturint licenzijų šiems gyvūnams sumedžioti. Toks pat draudimas yra išlikęs ir šiuo metu galiojant naujoms medžioklės taisyklėms. ( Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklės, 2010-09-15, įsakymo Nr.D1-768) Kaip matyti iš bylos medžiagos , Traupio medžiojų klubas 2009- 2010 metų medžioklės sezonui gavęs 32 licenzijas. Medžioklės taisyklių 24 punktas (2008-04-02 įsakymo Nr. D1-184 redakcija, galiojusi pažeidimo padarymo metu) numatė, jog licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti - tai dokumentas, kuriuo leidžiama sumedžioti joje nurodytą gyvūną. Licencija galioja, tik medžiojant jame nurodytame medžioklės plotų vienete arba tik tam tikroje medžioklės plotų vieneto dalyje (miške, seniūnijos teritorijoje ir pan.), jeigu tikslus medžioklės plotų vieneto dalies pavadinimas turi būti įrašomas, vadovaujantis atitinkamu rajono medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo limitų nustatymo komisijos sprendimu, priimtu pagal Medžioklės taisyklių 40 punkte nustatytą tvarką. Medžioklės taisyklių 25 punkte nurodyta, jog už teisingą licencijos medžiojamam gyvūnui sumedžioti užpildymą pagal Medžioklės taisyklių 24 punkto reikalavimus atsako medžioklės vadovas (arba individualiai medžiojantis medžiotojas) bei medžiojamąjį gyvūną sumedžiojęs medžiotojas. Kaip matyti iš nurodytų teisės normų, už licencijos medžiojamam gyvūnui sumedžioti teisingą užpildymą atsakingas tiek medžioklės vadovas, tiek medžiojamąjį gyvūną sumedžiojęs medžiotojas.. Šiuo atveju Traupio medžiotojų klubo medžiotojai G. Ž. ir R. Š.. Iš byloje esančių licenzijų kopijų matyti, jog tą spalio 30d., nušovus stirnos jauniklį, licenzija stirnos jaunikliui nebuvo užpildytą. Tą pripažino ir atsakovo atstovas. Pripažino, jog viso sumedžiojo 33 strinos pateles arba jauniklius, nors licenzijos buvo tik 32 žvėrims. Abu minėti asmenys už pažeidimą buvo nubausti administracine tvarka . Pagal aukščiau paminėtų , pažeidimo metu galiojusių Medžioklės taisyklių 76.4 punktą , šiurkščiu medžioklės taisyklių pažeidimu buvo laikoma, tai medžiojimas gyvūnų, neturint licenzijos jiems medžioti.

7CK 6.249 str. numatyta civilinės atsakomybės atsiradimo sąlyga- žala. Kiekvieno asmens pareiga yra laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Tai yra generalinio delikto principas. (CK 6.263 str. 1 d.) Pagal Laukinės gyvūnijos įstatymo 24 straipsnio nuostatas fiziniai, juridiniai asmenys privalo atlyginti dėl jų veiksmų ar neveikimo atsiradusią žalą laukinei gyvūnijai. Kaip nustatyta, sumedžiojus vienu gyvūnu daugiau, nei buvo išduota licenzijų, atsakovas Traupio medžiotojų klubas padarė žalą žala laukinei gyvūnijai . Visiškai niekuo nepagrįstas atsakovo atstovo teiginys, jog klubas nepadarė žalos gyvūnijai, nes klubas sumedžiojo vienu stirnos patinu mažiau, nei turėjo licenzijų. Aukščiau paminėtų Medžioklės taisyklių nuostatos griežtai reglamentavo medžiojamų gyvūnų skaičių ir draudė jų medžiojimą, neturint licenzijų. Tokiais veiksmai atsakovas Traupio medžiotojų klubas padarė žalą gyvūnijai. Ši žala- 382,20 Lt apskaičiuota vadovaujantis 2008-12-30 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-694 „Dėl žalos, padarytos laisvėje gyvenančiai laikinei gyvūnijai ar jos buveinėms, apskaičiavimo indeksuotų bazinių tarifų 2009m. patvirtinimo“ ir yra teisinga. Atsakovo atstovas šios sumos neginčijo.

8Esant paminėtoms aplinkybėms, ieškovo Anykščių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ir bendraieškio reikalavimas priteisti žalos atlyginimą yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 66 Lt žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 5 p.) bei 20,25 Lt teismo turėtų pašto išlaidų. (CPK 96 str.)

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 262 str., 285-287 str.,

Nutarė

11ieškinį patenkinti.

12Priteisti LR Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui iš Traupio medžiotojų klubo 382,20 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt du litus ir 20ct) žalai atlyginti.

13Išieškoti į valstybės biudžetą iš atsakovo Traupio medžiotojų klubo 20,25 Lt teismo turėtų pašto išlaidų ir 66 Lt žyminio mokesčio (įmokos kodas 5660, sąsk.Nr. LT24 7300 0101 1239 4300)

14Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai