Byla e2-15925-566/2019
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Karoliniškių būstas“ ieškinį atsakovei N. Z. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovė ieškinyje nurodo, jog atsakovė yra buto, esančio A. J. Povilaičio g. 8-244, Vilniuje, savininkė. Ieškovė yra paskirta gyvenamojo namo A. J. Povilaičio g. 8, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Ieškovė nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkančias atsakovei nuosavybės teise priklausiančiai patalpai yra 622,81 Eur. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 622,81 Eur skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. atsakovės šeimos nariui. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovės prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje nustatyta, kad ieškovė yra paskirta gyvenamojo namo A. J. Povilaičio g. 8, Vilniuje, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Nekilnojamojo turto registro duomenimis butas, esantis A. J. Povilaičio g. 8, Vilniuje, nuo 2009 m. birželio 12 d. asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovei. Atsakovės įsiskolinimas už nuo 2017 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d. priskaičiuotus mokesčius už administravimo, eksploatacines ir komunalines paslaugas yra 622,81 Eur. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškove atsiskaitė, byloje nepateikta (CPK 178 straipsnis).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Remiantis CK 4.84 straipsnio 4 dalimi, administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Įvertinus byloje esančius įrodymus, konstatuotina, kad atsakovė pažeisdama savo prievolę su ieškove neatsiskaitė. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškove atsiskaitė (CPK 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 straipsnis), vadovaujantis CK 4.82 straipsnio 3 dalimi, 4.84 straipsnio 4 dalimi, 6.38 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 dalimi, ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 622,81 Eur skola už suteiktas paslaugas.

8Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 622,81 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. balandžio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

9Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), iš viso – 15,87 Eur.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 60,00 Eur bylinėjimosi išlaidų už advokatų profesinės bendrijos „TRINITI LT“ suteiktas teisines paslaugas, rengiant ieškinį.

11Teismui yra pateikta ieškovės UAB „Karoliniškių būstas“ su advokatų profesine bendrija sudaryta atstovavimo sutartis, taip pat įrodymai, jog ieškovas sumokėjo šiai advokatų profesinei bendrijai už suteiktas teisines paslaugas parengiant ieškinį. Šios išlaidos vertinamos kaip pagrįstos, todėl tenkinus ieškinį, 60,00 eurų už teisines paslaugas rengiant procesinius dokumentus, priteistina iš atsakovės ieškovės naudai. Iš viso ieškovės naudai iš atsakovės priteistina 75,87 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,58 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 92 straipsniu, valstybės naudai iš atsakovės priteistina 3,58 Eur.

13Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti ieškovei UAB „Karoliniškių būstas“, į. k. 121457971, iš atsakovės N. Z., a. k. ( - ) 622,81 Eur (šešis šimtus dvidešimt du eurus 81 ct) skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 622,81 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. balandžio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 75,87 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 87 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Priteisti valstybės naudai iš atsakovės N. Z., a. k. ( - ) 3,58 Eur (tris eurus 58 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

17Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

18Šalys, dėl kurių priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka. Ieškovė turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai