Byla A2.11.-48-455/2012
Dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, būdamas neblaivus (girtumo nustatymo vengimo protokolas) keikė policijos pareigūnus necenzūriniais žodžiais tuo įžeisdamas policijos pareigūnų garbę ir orumą

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant Daivai Drazdauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, jo atstovui advokatui Eugenijui Karosui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje D. P., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 129 str., 123 str. 1 d., 123 str. 6 d. ir 130 str. 1 d. ir 187 str. 2 d.,

Nustatė

2D. P. 2011 m. birželio 14 d., apie 20.50 val., Utenos r. sav., Užpalių mstl., J. Basanavičiaus gatvėje vairavo motociklą IŽ PLANETA 6, be valstybinių numerių, neįregistruotą įstatymo nustatyta tvarka, neapdraustą privalomuoju vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonės, stabdomas policijos pareigūnų nesustojo. Sustabdžius policijos pareigūnams vengė pasitikrinti girtumą. D. P. tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-11 nutarimu Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 768 redakcija, Žin. 2008, Nr. 88-3530) patvirtintų Kelių eismo taisyklių 14, 16, 17, 18, 237 ir 238 punktų reikalavimus.

3Be, to D. P. 2011 m. birželio 14 d., apie 20.50 val., pristatomas tarnybiniu automobiliu į Utenos apskrities VPK iš Utenos raj. Užpalių mstl., dėl kelių eismo taisyklių pažeidimų, būdamas neblaivus (girtumo nustatymo vengimo protokolas) keikė policijos pareigūnus necenzūriniais žodžiais tuo įžeisdamas policijos pareigūnų garbę ir orumą.

4Teismo posėdyje D. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2012-06-14 su žmona važiavo automobiliu AUDI A6 valst. Nr. ( - ), į Užpalius. Vairavo žmona. Susitiko draugą M. J., kuris važiavo dviračiu. Seniai matėsi, tai nusprendė išgerti alaus, o žmona nuvažiavo tvarkyti kapų. Su draugu nuėjo link upės ir ten gėrė alų. Išgėrę, nuėjo į miestelį. R. J. važiavo į namus, o jis, susitikęs su S., ėjo link namų. Pasakė jam, kad eis maudytis, nuėjo link upės, o S. nuėjo į namus. Nusimaudęs ėjo į namus. Grįžtantį nuo upės pareigūnai sulaikė. Jis motociklo nevairavo ir nėra turėjęs motociklo. Prisipažįsta, kad iškeikė pareigūnus.

5Liudytojai M. N. ir R. Z. parodė, kad 2011-06-14 vakare jie Utenos rajono Užpalių miestelyje stabdė be šalmo važiavusį motociklu IŽ PLANETA-5, kuris buvo be valstybinių numerių, vairuotoją, kuris stabdomas skrituliu nestojo. Jie persekiojo šį motociklą ir pagal vėžes rado motociklą atremtą į medį. Paėję toliau rado ir D. P.. Tai buvo tas pats asmuo, kuris vairavo motociklą. Jis prisipažino padaręs pažeidimą ir prašė paleisti. Jis buvo neblaivus, bet girtumą pasitikrinti atsisakė. D. P. jų atžvilgiu vartojo necenzūrinius žodžius. Jie parašė tarnybinius pranešimus dėl D. P. pažeidimų.

6Liudytojai R. J., V. S., R. V. patvirtino D. P. nurodytas aplinkybes.

7Liudytojas S. R. parodė, kad jis 2011-06-14 pareigūnams nurodė, kur nuvažiavo motociklas. Jį vairavo kažkoks jaunuolis, bet ne D. P..

8Kaip matyti policijos pareigūnai bei kiti liudytojai nurodo skirtingas aplinkybes. Teismas, vertindamas atskirų įrodymų šaltinių savarankišką įrodomąjį turinį bei jų sąsają su kitais bylos duomenimis, turi atsižvelgti į subjektyviosios kilmės įrodymų šaltinio (asmens) santykį su asmeniu, traukiamu administracinėn atsakomybėn, teikiamos informacijos svarbą asmens traukiamo administracinėn atsakomybėn ar liudytojo asmeniniams interesams ir pan. Asmenų (liudytojų, nukentėjusiųjų) parodymai gali būti vertinami kaip patikimi, jeigu jie nuoseklūs, išsamūs, detalūs, duoti gera valia, be pašalinės įtakos, sugebant būti pakankamai objektyviems dėl nagrinėjamos bylos aplinkybių. Aplinkybės rodančios, kad asmuo yra suinteresuotas bylos baigtimi gali sudaryti pagrindą teismui vertinti jo parodymus kaip nepatikimus. Išvada dėl parodymų patikimumo daroma įvertinus jų turinį ir sulyginus su kitais byloje esančiais įrodymais, gautais iš skirtingų šaltinių. Kaip matyti D. P. nurodytas aplinkybes patvirtino asmenys su juo susiję šeimyniniais ryšiais bei pažįstami ir draugai, kurie kaip matyti iš duotų parodymų yra jo sugėrovai. D. P. turėjo galimybę išdėstyti savo poziciją bei nesutikimą dėl administracinio teisės pažeidimo protokole nurodytų aplinkybių, tačiau to nepadarė ( b.l. 4). Tuo tarpu policijos pareigūnai R. Z., M. N. tiek tarnybiniuose pranešimuose (b. l. 7-9 ) tiek ir teismo posėdžio metu patvirtino, kad prie upės surastas asmuo D. P. buvo atpažintas kaip motociklą vairavęs asmuo. Apie tai, kad nestojo stabdomas automobilis policijos pareigūnai pranešė Utenos AVPK OVS ( b. l. 65 ). Byloje nėra duomenų, kuriais remiantis būtų galima daryti išvadą, kad jie turi kokį nors asmeninį interesą šioje byloje, ir abejoti jų parodymų patikimumu. Todėl, teismas D. P. bei liudytojų R. J., V. S., R. V., S. R. parodymus atmeta, kaip prieštaraujančius nuosekliems B. Z. ir D. N. parodymams.

9Šiais įrodymais įrodyta, kad D. P. padarė administracinius teisės pažeidimus numatytus LR ATPK 129 str., 130 str. 1 d., 123 str. 1 d., 187 str. 2 d.

10Dėl administracinio teisės pažeidimo numatyto ATPK 123 str. 6 d. padarymo, administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti nes, panaikintas administracinę atsakomybę nustatantis aktas (ATPK 250 str. 1 d. 6 p.).

11Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažintina tai, kad pakartotinai per vienerius metus laiko padarytas tos pačios rūšies teisės pažeidimas, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda ir teisės pažeidimai numatyti ATPK 123 str. 1 d., 130 str. 1 d. ir 187 str. 2 d. padaryti neblaivaus asmens (ATPK 32 str. 1 d. 5 ir 8 p.).

12Skiriant administracinę nuobaudą taip pat atsižvelgiama į D. P. asmenybę apibūdinančius duomenis: neteistas, praeityje 9 kartus baustas administracine tvarka, iš jų 7 kartus už kelių eismo taisyklių pažeidimus, į padaryto pažeidimo pobūdį: transporto priemonė yra padidinto pavojaus šaltinis ir jos vairavimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, gali sukelti itin skaudžių padarinių, t.y. dėl to gali kilti grėsmė kitiems eismo dalyviams. Įvertinus D. P. atsakomybę sunkinančias aplinkybes ir lengvinančių aplinkybių nebuvimą, jo asmenybę apibūdinančius duomenis, pažeidimų pobūdį, ir atsižvelgiant į tai, kad administracinė nuobauda turi padėti pasiekti, kad tiek administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, tiek kiti asmenys nedarytų pažeidimų, jam pagal ATPK 129 str., 123 str. 1 d., 130 str. 1 d. ir 187 str. 2 d. skirtinos administracinės nuobaudos – baudos ne didesnės nei straipsnių sankcijose numatytas baudos vidurkis su transporto priemonės - motociklo IŽ PLANETA 6, be valstybinių numerių konfiskavimu.

13Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ATPK 33 str., 250 str., 286 str., 287 str., teismas,

Nutarė

14D. P., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 129 str. ir paskirti jam administracinę nuobaudą – keturių tūkstančių dviejų šimtų litų baudą.

15D. P., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 130 str. 1 d. ir paskirti jam administracinę nuobaudą – keturių tūkstančių dviejų šimtų litų baudą su transporto priemonės - motociklo IŽ PLANETA 6, be valstybinių numerių konfiskavimu.

16D. P., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 123 str. 1 d. ir paskirti jam administracinę nuobaudą – vieno šimto dvidešimties litų baudą.

17D. P., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 187 str. 2 d. ir paskirti jam administracinę nuobaudą – trijų šimtų dvidešimties litų baudą.

18Vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d., D. P., a.k. ( - ), paskirti galutinę administracinę nuobaudą – keturių tūkstančių dviejų šimtų litų baudą su transporto priemonės - motociklo IŽ PLANETA 6, be valstybinių numerių, konfiskavimu.

19Sutinkamai su LR ATPK 313 str., nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo nuorašo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 6030.

20Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad laiku nesumokėta bauda išieškoma LR ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis LR ATPK 313 str. 3 d. pažeidėjas ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl baudos mokėjimo išdėstymo.

21Administracinio teisės pažeidimo bylą pagal ATPK 123 str. 6 d. D. P. atžvilgiu nutraukti, nesant administracinę atsakomybę nustatančio akto.

22Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, sekretoriaujant... 2. D. P. 2011 m. birželio 14 d., apie 20.50 val., Utenos r. sav., Užpalių... 3. Be, to D. P. 2011 m. birželio 14 d., apie 20.50 val., pristatomas tarnybiniu... 4. Teismo posėdyje D. P. kaltu neprisipažino ir parodė, kad 2012-06-14 su... 5. Liudytojai M. N. ir R. Z. parodė, kad 2011-06-14 vakare jie Utenos rajono... 6. Liudytojai R. J., V. S., R. V. patvirtino D. P. nurodytas aplinkybes.... 7. Liudytojas S. R. parodė, kad jis 2011-06-14 pareigūnams nurodė, kur... 8. Kaip matyti policijos pareigūnai bei kiti liudytojai nurodo skirtingas... 9. Šiais įrodymais įrodyta, kad D. P. padarė administracinius teisės... 10. Dėl administracinio teisės pažeidimo numatyto ATPK 123 str. 6 d. padarymo,... 11. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę lengvinančių... 12. Skiriant administracinę nuobaudą taip pat atsižvelgiama į D. P. asmenybę... 13. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR ATPK 33 str., 250 str., 286 str.,... 14. D. P., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį teisės... 15. D. P., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį teisės... 16. D. P., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį teisės... 17. D. P., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį teisės... 18. Vadovaujantis ATPK 33 str. 2 d., D. P., a.k. ( - ), paskirti galutinę... 19. Sutinkamai su LR ATPK 313 str., nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per... 20. Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad laiku... 21. Administracinio teisės pažeidimo bylą pagal ATPK 123 str. 6 d. D. P.... 22. Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...