Byla B2-941-569/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mano geras internetas“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mano geras internetas“,

Nustatė

3Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Mažeikių skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Mano geras internetas“. Nurodo, kad UAB „Mano geras internetas“ VSD įmokų mokėjimo tvarką pradėjo pažeidinėti nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio. Skola praleistais mokėjimo terminais pradėta fiksuoti 2016 m. birželio mėnesį – 2016-07-01 atsakovė VSDF buvo skolinga 1 722,65 Eur. 2016 m. rugsėjo 1 d. atsakovė VSDF skolinga 1 869,42 Eur. Pareiškėjas mano, jog yra pagrindas daryti išvadą, kad UAB „Mano geras internetas“ yra nemoki, negali vykdyti įstatymais numatytų privalomųjų mokėjimų į valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetus bei vykdyti kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

4UAB „Mano geras internetas“ keltina bankroto byla.

5Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė, be kita ko, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jos ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

7Atsakovei ir jos vadovui buvo išsiųsta 2016 m. spalio 5 d. teismo nutartis, kuria atsakovė įpareigota pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, kreditorių ir debitorių sąrašus, duomenis apie turimą turtą ir k. t. Tesimo siųsti procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kadangi teismo procesinių dokumentų įteikti nepavyko, teismas, gindamas viešąjį interesą, įrodymus rinko savo iniciatyva. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, vadovaujasi pareiškėjo pateiktais įrodymais, teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pranešta viešo paskelbimo būdu. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovė nevykdo įsipareigojimų pareiškėjui galimai dėl savo nemokumo. Atsakovė Valstybės įmonei (toliau – VĮ) „Registrų centras“ finansinės atskaitomybės dokumentus paskutinį kartą yra pateikusi už 2014 metus. Pagal 2014 m. balansą, įmonė 2014 m. turto turėjo už 9 077 Lt (2 631,01 Eur), iš jo tik trumpalaikis turtas – 9 077 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per vienerius metus 2014 m. buvo – 1 713 Lt (496, 52 Eur). Patikslintais duomenimis, atsakovės skola VSDF dar padidėjo ir 2016-11-08 jau yra 1 960,32 Eur. Vadovaujantis VĮ „Registrų centras” duomenimis UAB „Mano geras internetas“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamo turto neturi. Pagal Valstybinės įmonės „Regitra“ duomenis, UAB „Mano geras internetas“ nuosavybės teise registruotų transporto priemonių taip pat neturi. Kadangi atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus paskutinį kartą pateikė tik už 2014 metus, teismui sunku įvertinti tikrąją atsakovės finansinę padėti bylos nagrinėjimo metu, tačiau pastebėtina, jog per vienerius metus žymiai sumažėjo atsakovės turto – 2013 m. atsakovė turto turėjo už 32 569 Lt, o jau 2014 m. – 9 077 Lt. Teismas teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatė, jog atsakovei nuo 2013 m. iki 2016 m. buvo iškeltų bylų, kuriuose jai buvo reiškiami turtiniai reikalavimai. Pažymėtina, jog Telšių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-2157-339/2016 2016-09-30 išdavė vykdomąjį raštą dėl 520,30 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-08-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš atsakovės UAB „Mano geras internetas“. Teismo vertinimu, ši aplinkybė parodo, jog atsakovė neatsiskaito ir su kitais kreditoriais.

8Vertinant atsakovės turtą 2014 m. – 2 631,01 Eur ir skolą Valstybinio socialinio fondo biudžetui – 1 960,32 Eur, vertintina, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai viršija daugiau nei pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įvertinus tai, kad atsakovė nemoka privalomųjų įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jos pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, jog atsakovė UAB „Mano geras internetas“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

9Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Administratoriaus kandidatūrą parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, UAB „Mano geras internetas“ bankroto administratore skiriama UAB „Gribžiniai“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 3 punktu, 4 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teismas

Nutarė

111. Iškelti bankroto bylą UAB „Mano geras internetas“ (įmonės kodas 302528259, registracijos adresas: Žarėnų g. 25-1, Želvaičių k., Ryškėnų sen., Telšių r. sav.).

122. Bankrutuojančios UAB „Mano geras internetas“ administratore paskirti UAB „Gribžiniai“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo eilės numeris B-FJA241).

133. Areštuoti UAB „Mano geras internetas“ (įmonės kodas 302528259) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

144. Uždrausti UAB „Mano geras internetas“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

155. Nustatyti UAB „Mano geras internetas“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

166. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

177. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 p., 4 p.,7 d. 8 p., 11 str. 5 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

188. UAB „Mano geras internetas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

199. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Mano geras internetas“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

20Apie iškeltą UAB „Mano geras internetas“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovei, bankroto administratoriui.

21Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

22Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo Valstybinio socialinio... 3. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV)... 4. UAB „Mano geras internetas“ keltina bankroto byla.... 5. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4... 6. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 7. Atsakovei ir jos vadovui buvo išsiųsta 2016 m. spalio 5 d. teismo nutartis,... 8. Vertinant atsakovės turtą 2014 m. – 2 631,01 Eur ir skolą Valstybinio... 9. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 11. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Mano geras internetas“ (įmonės kodas... 12. 2. Bankrutuojančios UAB „Mano geras internetas“ administratore paskirti... 13. 3. Areštuoti UAB „Mano geras internetas“ (įmonės kodas 302528259)... 14. 4. Uždrausti UAB „Mano geras internetas“ vykdyti visas finansines... 15. 5. Nustatyti UAB „Mano geras internetas“ kreditorių finansiniams... 16. 6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo... 17. 7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3... 18. 8. UAB „Mano geras internetas“ valdymo organams nustatyti 15 dienų... 19. 9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Mano geras... 20. Apie iškeltą UAB „Mano geras internetas“ bankroto bylą pranešti Audito,... 21. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 22. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...