Byla 2-5442-589/2012
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo išieškojimo pagal ieškovės D. M. ieškinį atsakovui A. Z., institucijai teikiančiai išvadą - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rita Dambrauskaitė, Rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės D. M. ir A. Z. prašymą civilinėje byloje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo išieškojimo pagal ieškovės D. M. ieškinį atsakovui A. Z., institucijai teikiančiai išvadą - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti nepilnametės dukters J. M. , gim. ( - ), gyvenamąją vietą bei priteisti iš atsakovo A. Z. nepilnametės dukros J. M. išlaikymui po 300 ( tris šimtus ) litų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukters pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

3Šalys ginčą išsprendė taikiai. Prašo taikos sutartį patvirtinti ir civilinę bylą nutraukti.

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal CPK 140 straipsnio 3 dalį, dalyvaujantys byloje asmenys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo ginčo šalys, darydamos vieną kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja kilusį teisinį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį ginčo šalys abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis pareigomis.

6Pateiktoje rašytinėje taikos sutartyje nurodyta, kad ją sudariusiems asmenims yra žinomos civilinės bylos nutraukimo, sudarius taikos sutartį, procesinės pasekmės, nustatytos Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 293, 294 straipsniuose. Taikos sutarties sąlygos išreiškia bylos šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje sprendžiamą ginčą. Taikos sutartis įstatymui ir šalių interesams neprieštarauja, todėl tvirtintina. Kadangi ginčo tarp šalių nėra, byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 5 p.). Taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims žinomos ( CPK 294 str.). Bylinėjimosi išlaidas apmoka atsakovas ( CPK 88, 92,94 straipsniai). Vadovaudamasis CPK 87, 100 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu , 294, 295 straipsniais, 296 straipsnio 1 dalies 10 punktu, teismas

Nutarė

7Prašymą patenkinti.

8Taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės D. M., asmens kodas ( - ) ir A. Z., asmens kodas ( - ) patvirtinti tokiomis sąlygomis:

  1. Dukters J. Z., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Panevėžyje, gyvenamoji vieta nustatoma su motina D. M..
  2. Nuo 2012 m. lapkričio 1 dienos A. Z., asmens kodas ( - ) savo dukrai J. Z., asmens kodas ( - ) gim. ( - ) Panevėžyje, teiks materialinį išlaikymą po 200 ( du šimtus ) litų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet LR Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją ir šias lėšas uzufrukto teise tvarkys jos motina D. M..
  3. Lėšas, skirtas dukters Justinos išlaikymui, A. Z. mokės iki einamojo mėnesio 26 dienos į D. M. nurodytą banko sąskaitą arba kitu šalių sutartu būdu.
  4. A. Z. išlaikymo įsiskolinimą už tris metus – 7200 ( septynis tūkstančius du šimtus ) litų sumokės per du metus lygiomis dalimis po 300 ( tris šimtus ) litų, pradedant mokėti nuo 2012-11-01d.
  5. D. M. atsisako nuo reikalavimo dėl tėvystės nustatymo.
  6. Bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas, susijusiu su procesinių dokumentų įteikimu, sumokės A. Z..
7. Su Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 294 str., numatančiu taikos sutarties sudarymo sąlygas ir pasekmes, šalys susipažinusios ir žino, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama.

9Išaiškinti šalims, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnio nuostatas, teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią.

10Išaiškinti šalims taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmes numatytas Civilinio proceso kodekso 294 straipsnyje, t.y. kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, neleidžiama.

11Civilinę bylą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo išieškojimo pagal ieškovės D. M. ieškinį atsakovui A. Z., institucijai teikiančiai išvadą - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, nutraukti.

12Priteisti iš atsakovo A. Z., asmens kodas ( - ) 72 ( septyniasdešimt du ) litus žyminio mokesčio, 24 ( dvidešimt keturis ) litus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei ir 112 (vieną šimtą dvylika ) litų už antrinės teisinės pagalbos teikimą, valstybei.

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai