Byla 2-996-512/2017
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovo G. K. atstovui advokatui Vaclovui Janušauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. K. patikslintą ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei MAXIMA LT, tretiesiems asmenims V. D., Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariato Šiaurinės policijos nuovados tyrėjui S. L. dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

3ieškovas patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 500 Eur turtinės žalos, 1000 Eur neturtinės žalos bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad trečiasis asmuo V. D., žinodamas, jog ieškovas yra sudaręs visiškos atsakomybės sutartį, pagal kurią už krovinį, kurį perveža, yra atsakingas materialiai, kreipėsi į policiją su pareiškimu dėl to, jog ieškovas pavogė europadėklus. Ieškovui buvo surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai ir byla perduota į teismą. Ieškovas teigia, jog dėl nepagrįsto kaltinimo jis buvo priverstas kreiptis dėl į advokatą dėl teisinės pagalbos suteikimo, dėl ko patyrė 500 Eur išlaidų. Teisme iškelta administracinio teisės pažeidimo byla, tačiau paaiškėjus, jog nėra administracinio pažeidimo sudėties, byla buvo nutraukta. Teismo nutarimas yra įsiteisėjęs. Ieškovas teigia, kad atsakovas yra atsakingas už nepagrįstą administracinės bylos inicijavimą ir privalo atsakyti už tokių veiksmų pasekmes. Taipogi paaiškina, jog dėl susidariusios situacijos nuketėjo ieškovo garbė ir orumas, sutriko jo emocinė būsena, jis patyrė didelius dvasinius išgyvenimus ir dėl šių aplinkybių buvo nutraukta jo santuoka. Ieškovas dėl patirtus išgyvenimus vertina 1000 Eur.

4Atsakovas UAB MAXIMA LT pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad Klaipėdos apylinkės teismas 2016 m. gegužės 27 d. nutarimu administracinę teisės pažeidimo bylą Nr. A2.2.-771-659/2016, iškeltą ieškovui pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 straipsnį nutraukė, nenustačius administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties. Atsakovo nuomone, vertinant, ar naudojimasis įstatymų suteikta teise kreiptis teisminės gynybos, gali būti pripažįstamas neteisėta veika Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 straipsnio aspektu, esminės reikšmės turi ne ieškovo nepatraukimo administracinėn atsakomybėn faktas, o atsakovo kreipimosi į policiją (teisminės gynybos) aplinkybės, kurios vertintinos tuo aspektu ir tik tiek, kiek tai reikšminga konstatuojant, ar nėra aiškiai išreikšto piktnaudžiavimo teise, atidumo ir rūpestingumo imperatyvų sąmoningo nepaisymo, kas teismui būtų pagrindas spręsti dėl civilinės atsakomybės už žalą, padarytą piktnaudžiaujant teise, taikymo. Atsakovo darbuotojas pas atsakovą dirba regiono apsaugos vadovu. Asmens ir turto sauga bendrovėje vykdoma pagal įstatymų nustatyta tvarka įgytą licenciją neginkluotai asmens ir turto saugai. Atsakovo darbuotojas, vykdydamas savo tiesiogines pareigas bendrovėje ir įtaręs ieškovo neteisėtus veiksmus atsakovo (turto) atžvilgiu, turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą apie tokius įtarimus pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijomis. Bendrovėje buvo nustatytas atsakovo turto (europalečių) trūkumas. Aiškinantis aplinkybes, peržiūrint filmuotą medžiagą atsakovo darbuotojui kilo įtarimas, kad buvo padaryta vagystė. Todėl, siekdamas apginti atsakovo interesus ir veikdamas atsakovo vardu, darbuotojas sąžiningai kreipėsi su pareiškimu į policiją. Kreipimasis į policiją ar prokuratūrą prašant įvertinti kito asmens veiksmus pats savaime negali būti vertinamas kaip neteisėtas elgesys. Faktas, kad ieškovo atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo byla buvo nutraukta, pats savaime nereiškia, jog reikšdamas atitinkamus reikalavimus atsakovas atliko teisei prieštaraujančius veiksmus. Taigi atsakovo pozicijos dėl jo atžvilgiu ieškovo atliktų veiksmų atitikimo konkrečiai pažeidimo sudėčiai išsakymas negali būti vertinamas kaip neteisėtas veiksmas civilinės atsakomybės prasme. Pažymi, jog ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovas, kreipdamasis į policiją dėl ieškovo veiksmų, piktnaudžiavo įstatymu suteiktomis teisėmis. Todėl konstatuoti atsakovo neteisėtų veiksmų (kaip civilinės atsakomybės atsiradimo būtinosios sąlygos) nėra pagrindo. Ieškovas ieškiniu gina savo garbę ir orumą, nurodo, kad dėl atsakovo veiksmų, kuomet jis paskleidė tikrovės neatitinkančius duomenis, apkaltino vagystėmis, ieškovas patyrė turtinę žalą – 500 Eur ir neturtinę - 1000 Eur. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas policijai pateiktame pareiškime nurodytus duomenis (ar patį pareiškimą) būtų paskleidęs tretiesiems asmenims, o vien kreipimosi į policijos įstaigą faktas negali būti vertinamas kaip žinios paskleidimas tretiesiems asmenims. Atsakovo nuomone, ieškovo nurodytas neturtinės žalos atlyginimo pagrindas neapima atvejo, kuomet patiriama žala dėl kreipimosi į policiją (jei vėliau nėra konstatuojamas teistumas/kaltė). Ieškovas ieškinyje nepagrindė neturtinės žalos atsiradimo aplinkybių, jog apie ieškovo galimai padarytą vagystę sužinojo daug žmonių ir tokiais veiksmais buvo sumenkinta jo reputacija. Administracinė byla ieškovo atžvilgiu buvo nutraukta, todėl, atsakovo nuomone, negalėjo sugriauti esą nepriekaištingos ieškovo reputacijos kitų žmonių atžvilgiu. Atsakovo nuomone, taip pat nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo tariamai neteisėtų veiksmų ir ieškovo esą patirtų dvasinių išgyvenimų. Ieškovas taip pat visiškai neįrodė pasekmių bei nepagrindė jo reikalaujamos neturtinės žalos dydžio. Be to, mažai tikėtina ir ta aplinkybė, kad ieškovo sutuoktinė vien dėl policijos pareigūnų atliekamo tyrimo pagal atsakovo pareiškimą nutraukė su ieškovu santuoką. Santuoka pagal ieškovo pridėtus įrodymus nutraukta bendru sutarimu dėl to, kad sutuoktiniai kartu negyvena ir neveda santuokinio gyvenimo. Ieškovas nepateikė įrodymų, kuo neturtinė žala susijusi su atsakovo veiksmais ir yra dėl to priežastinis ryšys, nes neįrodyta, kad atsakovo veiksmai buvo neteisėti.

5Trečiasis asmuo V. D. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti. Nurodo, jog UAB MAXIMA LT dirba regiono apsaugos vadovu, vykdo jam darbo sutartimi pavestas funkcijas, t.y. rūpinasi trečiojo asmens UAB MAXIMA LT turto apsauga. Į policiją pareiškimą dėl įtariamos ieškovo neteisėtos veikos pateikė kaip atsakovo darbuotojas. Paaiškina, jog vykdydamas savo tiesiogines pareigas UAB MAXIMA LT ir įtaręs ieškovo neteisėtus veiksmus, turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą apie tokius įtarimus pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijomis. UAB MAXIMA LT buvo nustatytas turto (europalečių) trūkumas. Aiškinantis aplinkybes, peržiūrint filmuotą medžiagą kilo įtarimas, kad buvo padaryta vagystė. Todėl siekdamas apginti UAB MAXIMA LT interesus (tuo pačiu ir vykdydamas savo darbo pareigas) ir veikdamas UAB MAXIMA LT vardu sąžiningai kreipėsi su pareiškimu į policiją. Policijos pareigūnai, gavę pareiškimą, pradėjo tyrimą, o tai tik įrodo, kad įtarimai nebuvo vertinami kaip melagingi. Kreipimasis į policiją ar prokuratūrą prašant įvertinti kito asmens veiksmus pats savaime negali būti vertinamas kaip neteisėtas elgesys, t. y. asmuo, manydamas, kad buvo pažeistos jo teisės, turi teisę atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus, kuriais būtų pašalintos pažeidimo pasekmės, pažeidimą padariusio asmens atžvilgiu pritaikyta teisės aktuose numatyta atsakomybė. Faktas, kad ieškovo atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo byla buvo nutraukta, pats savaime nereiškia, jog reikšdamas atitinkamus reikalavimus trečiasis asmuo atliko teisei prieštaraujančius veiksmus. Taigi, nesant veiksmų neteisėtumo, negali būti konstatuotas ir civilinės atsakomybės kilimas. Ieškovas ieškinyje nepagrindė neturtinės žalos atsiradimo aplinkybių, jog apie ieškovo galimai padarytą vagystę sužinojo daug žmonių ir tokiais veiksmais buvo sumenkinta jo reputacija. Administracinė byla ieškovo atžvilgiu buvo nutraukta, todėl, tai negalėjo sugriauti esą nepriekaištingos ieškovo reputacijos kitų žmonių atžvilgiu.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patikslintą ieškinį palaiko, patvirtina jame nurodytas aplinkybes, prašo patenkinti ieškinyje pateiktų motyvų pagrindu bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovo UAB MAXIMA LT atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Byla nagrinėjama atsakovo atstovui nedalyvaujant.

8

9Teismas

konstatuoja:

10byloje remiantis rašytiniais įrodymais, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimais, nustatyta, kad trečiasis asmuo V. D. dirba UAB MAXIMA LT apsaugos darbuotoju pagal 2000 m. liepos 25 d. darbo sutartį Nr. 5655. V. D., vykdydamas tiesiogines darbo funkcijas, dėl įtariamos ieškovo G. K. neteisėtos veikos kreipėsi į policiją su pareiškimu dėl to, jog ieškovas G. K., dirbdamas UAB ,,Krauta“ vairuotoju, į parduotuvę ,,Maxima X“, adresu ( - ), atvežęs prekes iškrovė dėžes su produkcija, tačiau iš mašinos neiškrovė europadėklų, nors PVM sąskaitoje – faktūroje nurodoma, kad produkcija pristatoma su europadėklais. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 straipsnį buvo iškelta administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.2.-771-659/2016, kurioje administracinėn atsakomybėn traukiamas G. K.. Klaipėdos apylinkės teismas 2016 m. gegužės 27 d. nutarimu administracinę teisės pažeidimo bylą Nr. A2.2.-771-659/2016 nutraukė, nenustačius byloje administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties.

11Ieškovas savo reikalavimus atsakovui dėl žalos atlyginimo kildina iš atsakovo piktnaudžiavimo jam įstatymu suteiktomis teisėmis, t.y. dėl to, jog atsakovo darbuotojas nepagrįstai kreipėsi į policiją, ko pasėkoje ieškovui buvo iškelta administracinio teisės pažeidimo byla ir tokiu būdu ieškovas patyrė turtinę žalą – 500 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų. Ieškovas taipogi paaiškino, jog dėl susidariusios situacijos jis patyrė didelius dvasinius išgyvenimus, sutriko jo emocinė būsena, nukentėjo jo garbė ir orumas ir dėl šių priežasčių buvo nutraukta ieškovo G. K. ir buvusios sutuoktinės Z. D. K. santuoka. Ieškovas neturtinę žalą vertina 1000 Eur.

12Nagrinėjamos bylos atveju spręstina, ar atsakovui yra kilusi prievolė atlyginti ieškovui turtinę ir neturtinę žalą. Tokia prievolė atsakovui kiltų konstatavus, kad yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos, būtinos tokiai prievolei atsirasti, t. y.: 1) jis neįvykdė įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atliko veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti, arba pažeidė bendro pobūdžio pareigas elgtis atidžiai ir rūpestingai, 2) yra padaryta turtinė ir neturtinė žala; 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir kilusių neigiamų padarinių – žalos; 4) žalą padaręs asmuo yra kaltas. Pažymėtina, kad žalą padariusio asmens veikos ar neveikimo neteisėtumas yra privaloma deliktinės atsakomybės sąlyga, išskyrus atvejus, jei įstatymas nustato pareigą atlyginti žalą, padarytą teisėtais veiksmais, todėl šios deliktinės civilinės atsakomybės taikymo sąlygos paneigimas tais atvejais, kai prievolė atsakovui atlyginti padarytą žalą kyla tik nustačius visas civilinės atsakomybės sąlygas, yra pakankamas teisinis pagrindas pripažinti, kad reikalavimai atlyginti turtinę ir neturtinę žalą negali būti tenkinami, nes veikos teisėtumas savaime paneigia tokio pobūdžio turtinės prievolės egzistavimą.

13Vertinant, ar naudojimasis įstatymų suteikta teise kreiptis teisminės gynybos, gali būti pripažįstamas neteisėta veika CK 6.246 straipsnio aspektu, pažymėtina, kad esminės reikšmės turi ne administracinės teisių pažeidimo bylos nutraukimo pagrindas, o pareiškėjo kreipimosi teisminės gynybos aplinkybės, kurios vertintinos tuo aspektu ir tik tiek, kiek tai reikšminga konstatuojant, ar nėra aiškiai išreikšto piktnaudžiavimo teise, atidumo ir rūpestingumo imperatyvų sąmoningo nepaisymo, kas teismui būtų pagrindas spręsti dėl civilinės atsakomybės už žalą, padarytą piktnaudžiaujant teise, taikymo (CK 1.137 straipsnio 3 dalis). Šiuos imperatyvus pažeidžiančiais veiksmais būtų pagrindas pripažinti tokį kreipimąsi dėl administracinio persekiojimo, kai atsakovo teisinis statusas ir kitos aplinkybės liudytų, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrąją reikalų padėtį, tokioje situacijoje teisminės gynybos nesikreiptų.

14Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, jog atsakovo UAB MAXIMA LT apsaugos darbuotojas kreipėsi į policiją dėl ieškovo įtariamos padarytos nusikalstamos veikos, vykdydamas savo tiesiogines darbo funkcijas UAB MAXIMA LT ir įtaręs ieškovo neteisėtus veiksmus atsakovo (turto) atžvilgiu. Taigi trečiasis asmuo, veikdamas įmonės (atsakovo) vardu darbo metu, turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą apie tokius įtarimus pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijomis. Todėl šiuo atveju toks kreipimasis teisminės gynybos įstatymo nustatyta tvarka negali būti įvertintas kaip neteisėta veika CK 6.246 straipsnio prasme. Nustatytos atsakovo kreipimosi teisminės gynybos įstatymo nustatyta tvarka aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad nenustatyta teisinių pagrindų atsakovo veiksmus pripažinti neteisėtais, todėl spręstina, kad nėra sąlygų atsakovo deliktinei civilinei atsakomybei kilti.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai administracinio teisės pažeidimo byla nutraukiama ir administracinėn atsakomybėn patraukto asmens reikalavimas dėl proceso išlaidų priteisimo iš asmens, pagal kurio skundą administracinio teisės pažeidimo byla buvo iškelta, nagrinėjamas pagal deliktinę civilinę atsakomybę nustatančius įstatymus, administracinio teisės pažeidimo teisenos nutraukimo faktas nėra pakankamas atsakovo civilinės atsakomybės prievolei konstatuoti; naudojimasis įstatymų suteikta teise kreiptis teisminės gynybos gali būti pripažįstamas neteisėta veika CK 6.246 straipsnio aspektu tik konstatavus, kad asmuo piktnaudžiavo teise, sąmoningai nepaisė rūpestingumo ir atidumo imperatyvų (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-637-469/2015).

16Įvertinęs procesinių bylos dokumentų turinį, nurodytą teisinį reglamentavimą bei atsižvelgdamas į Kasacinio teismo praktiką, teismas konstatuoja, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovo atlyginti turtinę žalą, todėl šis reikalavimas atmestinas.

17Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1000 Eur neturtinės žalos atlyginimą. Minėta, ieškovas nurodė, kad patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, reputacijos pablogėjimą, bei tai, kad administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimas sąlygojo jo santuokos nutraukimą. Pažymėtina, kad įrodyti neturtinės žalos faktą, kaip ir kitas būtinas civilinės atsakomybės sąlygas neturtinės žalos atlyginimui, kaip civilinių teisių gynimo būdui, taikyti yra ieškovo pareiga (Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog nustatant neturtinės žalos faktą, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų, formuojama teismų praktika, kad neturtinė žala nėra bet koks asmeniui padarytas neigiamas poveikis, bet žalą darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, jie nepriimtini asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (LAT Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Teismas pažymi, jog nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad atsakovas veikė neteisėtai, be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ matyti, jog G. K. ir jo buvusios sutuoktinės Z. D. K. santuoka yra nutraukta pagal bendrą pareiškėjų G. K. ir Z. D. K. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, todėl nėra pagrindo teigti, kad administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimas lėmė ieškovo santuokos nutraukimą. Esant šioms aplinkybėms laikytina, jog ieškovas neįrodė neturtinės žalos atsiradimo fakto, todėl ieškovo reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo atmestinas (CPK 178 straipsnis straipsnis).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

19CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovas nepateikė įrodymų apie jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepriteistinos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį atmesti.

22Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 4. Atsakovas UAB MAXIMA LT pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo... 5. Trečiasis asmuo V. D. pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas patikslintą ieškinį palaiko,... 7. Atsakovo UAB MAXIMA LT atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pateikė prašymą... 8. ... 9. Teismas... 10. byloje remiantis rašytiniais įrodymais, dalyvaujančių byloje asmenų... 11. Ieškovas savo reikalavimus atsakovui dėl žalos atlyginimo kildina iš... 12. Nagrinėjamos bylos atveju spręstina, ar atsakovui yra kilusi prievolė... 13. Vertinant, ar naudojimasis įstatymų suteikta teise kreiptis teisminės... 14. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, jog atsakovo UAB MAXIMA LT apsaugos... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad... 16. Įvertinęs procesinių bylos dokumentų turinį, nurodytą teisinį... 17. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1000 Eur neturtinės žalos... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 19. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268,... 21. ieškinį atmesti.... 22. Sprendimą per 30 dienų nuo paskelbimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...