Byla 2-330-571/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja V.Gadiškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo AB „Lietuvos dujos“ atstovaujamos AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, pareiškimą suinteresuotiems asmenims Marijampolės savivaldybei, VĮ Registrų centro Marijampolės filialui dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėjas AB „Lietuvos dujos“ prašo teismo nustatyti faktą, kad AB „Lietuvos dujos“ įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 306 metrų ilgio vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu Pavasakės gt. 6,8,10,12,14 Marijampolės m. (unikalus Nr. 4400-2211-7760).

3Suinteresuotieji asmenys Marijampolės savivaldybė ir VĮ Registrų centro Marijampolės filialas pateikė atsiliepimus į pareiškimą, kuriam neprieštarauja.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Nustatyta, kad 1998 m. Pavasakės gt. Marijampolės m., pastatytas ir perduotas eksploatuoti 306 m ilgio vidutinio slėgio dujotiekio vamzdynas. Nuo šio momento šiuos tinklus eksploatavo, valdė, naudojo, jais rūpinosi ir tvarkė, prižiūrėjo AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas. Pagal anksčiau galiojusias įstatymines nuostatas šis dujų vamzdynas ir jo eksploatacijai būtini inžineriniai tinklai nekilnojamojo turto registre nebuvo registruojami, pakako šio turto registro dujas tiekiančioje įmonėje. Pagal inžinerinę dokumentaciją šiems dujotiekio tinklams VĮ „Registrų centre“ buvo atlikti kadastriniai matavimai 2011-09-13, tačiau nėra įregistruotas šio turto statusas: neįregistruotas turto savininkas, valdymo ir nuosavybės forma. Šios aplinkybės patvirtinamos pateiktais rašytiniais įrodymais: dujotiekio priėmimo eksploatacijon aktas (b.l. 6), paskyra pavojingiems su dujomis darbams atlikti (b.l. 8), dujotiekio tinklo pasas (b.l. 7), žinios apie atliktus darbus (b.l. 9), nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla (b.l. 9-13).

6Įstatymo nustatyta tvarka (( - ) str.) duomenų, kurių pagrindu būtų ginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas, nepertraukiamumas, negauta.

7Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, yra pagrindas pripažinti, kad pareiškėjas įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgijo 306 metrų ilgio vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu Pavasakės gt. 6,8,10,12,14 Marijampolės m. (unikalus Nr. 4400-2211-7760), kadangi šį statinį įgijo sąžiningai, teisėtai, kaip savo valdė nepertraukiamai ne mažiau kaip 10 metų (CK 4.68-4.71 str.).

8Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 33 str., įgyjamąją senatį reglamentuojančio civilinio kodekso normos taikomos ir tais atvejais, kai daikto valdymas prasidėjo iki kodekso įsigaliojimo ir tęsiasi jam įsigaliojus.

9Vadovaudamasis LR ( - ) 270, 533 str., teismas

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

11Nustatyti, kad AB „Lietuvos dujos“, į/k 120059523, įgyjamosios senaties būdu įgijo nuosavybės teisę į 306 metrų ilgio vidutinio slėgio dujų tinklus, esančius adresu Pavasakės g. 6,8,10,12,14, Marijampolės m. (unikalus Nr. 4400-2211-7760).

12Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai