Byla B2-2669-562/2017
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Augara LT“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimo ir veiklos pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Augara LT“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Genora“ prašymus dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Augara LT“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašo patikslinimo ir veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. UAB ,,Augara LT“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB ,,Genora“, 2013 m. spalio 29 d. nutartimi patvirtinti BUAB ,,Augara LT“ kreditorių finansiniai reikalavimai. 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi patikslintas kreditorinių reikalavimų sąrašas. 2016 m. birželio 21 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto ir patvirtintas patikslintas kreditorių sąrašas.

5Bankroto administratorė pateikė prašymą priimti sprendimą dėl BUAB „Augara LT“ veiklos pabaigos, patvirtinant patikslintą kreditorių sąrašą su galutiniais kreditorių reikalavimais sprendimo priėmimo dienai pagal pridedamą sąrašą. Nurodo, jog visos bankroto procedūros yra atliktos. Paaiškina, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos savo reikalavimą perleido VĮ Turto bankui.

6Teismas

konstatuoja:

7Prašymas dėl BUAB ,,Augara LT“ kreditorių finansinių reikalavimų patikslinimo tenkinamas.

8Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte numatyta, kad įmonės administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patikslinimai galimi iki nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo. Be to, ĮBĮ 26 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad įmonės bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba asmeniui. Šių reikalavimų eilė, nustatyta pagal ĮBĮ 35 straipsnio nuostatas, nesikeičia.

9Šiuo metu BUAB ,,Augara LT“ taikomas bankroto procesas, sprendimas dėl įmonės pabaigos dar nepriimtas. Taigi, kreditorių pateikti kreditoriniai reikalavimai gali būti tikslinami, įtraukiami į kreditorių sąrašą bei iš jo išbraukiami, jei tokie veiksmai yra pagrįsti ir jei administratorius jų neginčija. Kaip matyti, administratorius kreipėsi dėl kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patikslinimo, nurodydamas, jog Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos savo reikalavimą perleido VĮ Turto bankui. Teismas neturi duomenų, dėl kurių kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas negalėtų būti patikslintas. Atsižvelgiant į prašyme nurodytas aplinkybes, į bankroto administratoriaus pateiktus įrodymus, administratoriui sutinkant bei prašant yra tikslinga patikslinti BUAB ,,Augara LT“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą iš jo išbraukiant Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos su 1188,38 Eur finansiniu reikalavimu ir vietoj jos įrašant VĮ Turto banką su 1188,38 Eur finansiniu reikalavimu.

10Prašymas dėl BUAB ,,Augara LT“ veiklos pabaigos tenkinamas.

11Vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas, nerealizuoto turto ar nepanaudotų lėšų neturi. Nepadengta įmonės kreditorinių reikalavimų dalis sudaro 7852,71 Eur. Iš Lietuvos teismų informacinės duomenų bazės LITEKO matyti, kad bylų, susijusių su bankrutavusia įmone, kituose teismuose nėra. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2017 m. birželio 19 d. rašte „Dėl pažymos išdavimo“ Nr. (38-14)-VR-1.7-4617 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra neturi duomenų, kad BUAB ,,Augara LT“ būtų sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas.

13Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia aplinkybes, jog bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūrą ir išnaudotojo visas galimybes, kad būtų patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, priimamas sprendimas dėl BUAB ,,Augara LT“ pabaigos.

14Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

15bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Augara LT“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Genora“ prašymus tenkinti.

16Patikslinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Augara LT“ kreditorių jų finansinių reikalavimų sąrašą.

17Išbraukti iš antros eilės kreditorių sąrašo Valstybinę mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos su 1188,38 Eur finansiniu reikalavimu.

18Įtraukti į antros eilės kreditorių sąrašą VĮ Turto banką su 1188,38 Eur finansiniu reikalavimu.

19Patvirtinti patikslintą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Augara LT“ kreditorių ir jų 7852,71 Eur dydžio finansinių reikalavimų sąrašą, išdėstant jį sekančiai:

20Antros eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai: Eilės Nr.

Kreditorius

Kreditorinis

reikalavimas

EUR

251.

26VĮ Turto bankas

271 188,38

28Trečios eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai:

Eilės Nr.KreditoriusKreditorinisreikalavimas EUR
1.AB „Artakija“247,70
2.UAB „LINDSTROM“54,67
3.UAB „BNA Grupė“1 873,2
4.UAB „Raben Lietuva“245,36
5.UAB „Mikludava“928,67
6.UAB „Reikalavimas.LT“1 715,12
7.UAB „Saulės spektras“818,94
8.UB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“447,03
9.UAB „FCR Media Lietuva“333,64

29Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Augara LT“ (įmonės kodas įmonės kodas 125584329) pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

30Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Augara LT“ bankroto administratorei uždarajai akcinei bendrovei „Genora“ atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

31Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. spalio 31 d. UAB ,,Augara LT“ iškelta... 5. Bankroto administratorė pateikė prašymą priimti sprendimą dėl BUAB... 6. Teismas... 7. Prašymas dėl BUAB ,,Augara LT“ kreditorių finansinių reikalavimų... 8. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11... 9. Šiuo metu BUAB ,,Augara LT“ taikomas bankroto procesas, sprendimas dėl... 10. Prašymas dėl BUAB ,,Augara LT“ veiklos pabaigos tenkinamas.... 11. Vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius... 12. Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas... 13. Atsižvelgiant į tai, kad byloje yra pateikti dokumentai, kurie pagrindžia... 14. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos... 15. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Augara LT“ bankroto... 16. Patikslinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Augara LT“... 17. Išbraukti iš antros eilės kreditorių sąrašo Valstybinę mokesčių... 18. Įtraukti į antros eilės kreditorių sąrašą VĮ Turto banką su 1188,38... 19. Patvirtinti patikslintą bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 20. Antros eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai: Eilės Nr.... 25. 1.... 26. VĮ Turto bankas... 27. 1 188,38... 28. Trečios eilės kreditorių kreditoriniai reikalavimai:
Eilės... 29. Bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Augara LT“ (įmonės kodas... 30. Pavesti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Augara LT“ bankroto... 31. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...