Byla 2A-155/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Vladislavai Tumas, dalyvaujant atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Impeka“ atstovams G. S., advokatui Romandui Gabaliui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Impeka“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-289-372/2010 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Langvesta“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Impeka“ dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

6BUAB „Langvesta“ administratorius, susipažinęs su jam perduota administruojamos BUAB „Langvesta“ dokumentacija, nustatė, kad atsakovas skolingas ieškovui 13 363,17 litų. Atsikirsdamas į reikalavimą šią sumą apmokėti, atsakovas pateikė 2008-12-05 tarpusavio atsiskaitymų užskaitymo akto Nr. 08/205 kopiją, pagal kurią matyti, jog ieškovas (BUAB „Langvesta“) yra skolingas atsakovui (UAB „Impeka“) 14 262,49 litų. Ieškovo administratorius šios sumos neginčijo, ji įtraukta į kreditorių sąrašą.

7Vėliau ieškovo vadybininkas A. P. pateikė ieškovo administratoriui PVM sąskaitą faktūrą serija LANG Nr. 1635, pagal kurią 2009-01-17 atsakovas nupirko iš ieškovo prekių už 19 279,71 Lt. Ieškovo administratoriaus reikalavimu atsakovas sumokėjo tik 5 017,22 litų, pateikdamas 2009-01-17 Tarpusavio atsiskaitymų užskaitymo akto Nr. 09/01 kopiją. Ieškovo administratoriui šis dokumentas sukėlė įtarimų dėl to, jog jis nebuvo pateiktas kartu su 2009-03-02 pranešimu apie 2008-12-05 atliktą tarpusavio atsiskaitymo užskaitą. Be to, dokumentą pasirašė A. P., kuris nebebuvo ieškovo vadovas, o ieškovui dokumento pasirašymo metu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kol bus išspręstas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl paskirtas ieškovo administratorius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2009-01-17 Tarpusavio atsiskaitymo užskaitymo aktą, sudarytą tarp UAB „Langvesta“ ir UAB „Impeka“, bei taikyti restituciją: grąžinti BUAB „Langvesta“ 14 262,49 litų dydžio skolos reikalavimo teisę į UAB „Impeka“ ir šį įsiskolinimą iš atsakovo priteisti.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Šiaulių apygardos teismas 2010-04-01 sprendimu ieškinį patenkino. Apygardos teismas nustatė, kad atsakovas 2009-01-17 yra įsigijęs iš ieškovo prekių ir už jas nėra atsiskaitęs bei atsisakė tai padaryti, teigdamas, kad šalys 2009-01-17 atliko vienarūšę užskaitą.

12Apygardos teismas sprendė, kad nei 2009-01-07 pirkimo-pardavimo sandoris, nei 2009-01-17 tarpusavio atsiskaitymų užskaita už jį negali būti laikomi teisėtais ir pagrįstais. Visų pirma, Šiaulių apygardos teismo 2008-12-19 nutartimi iki bus išspręstas bankroto bylos iškėlimo arba atsisakymo kelti ją klausimas, buvo uždrausta visų finansinių prievolių, įskaitant palūkanas ir mokesčius, mokėjimas, išieškojimai teismine ar neginčo tvarka, taip pat draudžiama dalinti ar kitaip skirstyti atsakovo UAB „Langvesta“ turtą. Ieškovo turto perleidimas atsakovui, galiojant nutarčiai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prieštaravo įstatymams (CPK 149 str.). Tuo pačiu negalėjo būti taikomas ir bet kokios tarpusavio užskaitos tarp ieškovo ir atsakovo.

13Be to, UAB „Langvesta“ vardu 2009-01-17 tarpusavio reikalavimų užskaitymo aktą pasirašė neįgaliotas tai atlikti asmuo A. P.. Jis nuo 2008-12-29 nebebuvo ieškovo vadovas, todėl galėjo tarpusavio įskaitymo aktą pasirašyti tik turėdamas UAB „Langvesta“ tuometinio vadovo V. P. įgaliojimą, kurio neturėjo.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Atsakovas dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį atmesti. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

171. Šiaulių apygardos teismo nutartis, kuria ieškovui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, įsiteisėjo tik 2009-01-09, todėl 2009-01-17 ieškovo sudaryti sandoriai yra teisėti.

182. Ieškovo administratorius klaidina teismą, nes 2009-03-02, pateikdamas atsakovui reikalavimus, nebuvo nurodęs skolos pagal 2009-01-17 sutartį. Tik 2009-03-17 dar kartą ieškovo administratorius kreipėsi į atsakovą su reikalavimu pagal 2009-01-17 sutartį. Atsakovas, atsakydamas į šį reikalavimą ir atsižvelgęs į 2009-01-17 tarpusavio apmokėjimų užskaitymo aktą, apmokėjo atsakovui likusią skolą – 5 017,22 litų.

193. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovo turto perleidimas pagal 2009-01-17 sutartį, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, neprieštaravo įstatymams, o 2009-01-17 priešpriešinių vienarūšių įskaitymų aktas neteisėtas. Teismas, pripažindamas negaliojančiu tarpusavio atsiskaitymo užskaitymo aktą, privalėjo pripažinti negaliojančia ir 2009-01-17 pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu buvo pasirašytas tarpusavio atsiskaitymo užskaitymo aktas.

204. Neteisėta ir nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad ieškovas teisėtai reikalauja priteisti likusią skolos dalį (14 262,49 litų), o restitucijos taikymas būtų perteklinis. Nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovo kreditorių interesus gali apginti tik skolos atgavimas iš atsakovo, kadangi nupirktų prekių natūroje nėra. Tai neatitinka bylos faktinių aplinkybių, kadangi ieškovo parduotos prekės bylos nagrinėjimo metu tebėra saugomos atsakovo sandėlyje.

215. Ieškovo bankroto administratorius nepagrįstai atsakovą įtraukė į kreditorių sąrašą.

22Ieškovo bankroto administratorius pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

231. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad 2009-01-17 joks tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas nebuvo sudarytas. Šis dokumentas buvo surašytas atgaline data atsakovo atstovo ir UAB „Langvesta“ buvusio direktoriaus A. P.. Tai rodo šios aplinkybės: ieškovo bankroto administratoriui 2009-03-02 pateikus atsakovui reikalavimą dėl 13 363,77 litų skolos grąžinimo, atsakovas 2009-03-04 rašte Nr. 09-10 nurodė, kad su šia skola nesutinka ir nurodė 2008-12-05 tarpusavio atsiskaitymų užskaitymo akto Nr. 08/205 kopiją, kurioje buvo nurodyta, kad atsakovas nebėra skolingas ieškovui, o ieškovas yra skolingas atsakovui 14 262,49 litų. Tai patvirtina, kad 2009-03-04 neva 2009-01-17 sudarytas tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktas dar nebuvo surašytas. Be to, ieškovui iškėlus bankroto bylą ir šiai nutarčiai 2009-01-19 įsiteisėjus, paskirtam ieškovo bankroto administratoriui perimant UAB „Langvesta“ dokumentus, tarp jų nebuvo 2009-01-17 sutarties bei tarpusavio reikalavimų užskaitymo akto.

242. Nepagrįstas argumentas, kad 2009-01-17 dar negaliojo laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis ieškovui buvo uždrausta vykdyti mokėjimus. Šios laikinosios apsaugos priemonės ieškovui buvo pritaikytos laikotarpiui iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo (ĮBĮ 9 str. 2 d. 5 p.). Aplinkybė, kad atsakovas galimai nežinojo apie ieškovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, bylos išsprendimui reikšmės neturi.

253. Ieškovui 2009-01-17 sudaryti tarpusavio atsiskaitymo užskaitymo aktą draudė ir Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymas (3 str. 1 d.).

262. Apygardos teismas buvo saistomas ieškinio dalyko, todėl pagrįstai neišėjo iš už ieškovo reikalavimų ribų ir nesprendė 2009-01-17 pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia klausimo. Be to, 2008-12-19 nutartimi, kuria ieškovui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nebuvo draudžiama vykdyti veiklą ir gauti pajamas parduodant prekes.

28IV.

29Apeliacinio teismo argumentai

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

32Ieškovas UAB „Langvesta“ reikalauja atsakovą UAB „Impeka“ atsiskaityti už 2009-01-17 pirktas prekes (sumokėti 14 262,49 litų) pagal 2009-01-17 PVM sąskaitą faktūrą Nr. 1635. Atsakovas nurodo, kad prievolė ieškovui apmokėti už pirktas prekes yra pasibaigusi įskaitymu. Ieškovas reikalauja teismo 2009-01-17 Tarpusavio atsiskaitymų užskaitymo aktą pripažinti negaliojančiu ir taikyti restituciją sumokant ieškovui 14 262,49 litų, nes įskaitymo aktą už ieškovą pasirašė neįgaliotas asmuo bei galiojant Šiaulių apygardos teismo 2008-12-19 nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Langvesta“. Be to, ieškovas mano, kad ginčijamas įskaitymo aktas pasirašytas vėliau.

33Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas tarp šalių iškilusį ginčą, pažeidė materialines teisės normas, netinkamai jas pritaikė ir išaiškino, todėl skundžiamas sprendimas panaikintinas.

34Byloje nustatyta ir neginčijama, kad šalys viena kitai buvo skolingos atitinkamas sumas, kurių dydžiai taip pat neginčijami. Šalių reikalavimai viena kitai yra priešpriešiniai ir vienarūšiai, kurių įvykdymo terminai nenurodyti. Taigi, pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį atsakovas turėjo teisę padaryti įskaitymą.

35Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą motyvavo tuo, jog įskaitymo aktą iš atsakovo pusės pasirašė neįgaliotas asmuo.

36Pažymėtina, kad pagal CK 6.131 straipsnį įskaitymui atlikti pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Pareiškimas apie prievolės įskaitymą ir informavimas gali būti padaromas vienasmeniu aktu ar dokumentu, bet gali būti pasirašomas abiejų šalių. Taigi, kad šį dokumentą pasirašė už ieškovą pasirašyti neįgaliotas asmuo, neturi įtakos įskaitymo galiojimui, nes įskaitymas yra vienašalis sandoris.

37Teisėjų kolegija mano, kad atsakovas įskaityti prievolės įvykdymą galėjo nežiūrint to, kad ieškovui 2008-12-19 nutartimi buvo uždraustas visų finansinių prievolių vykdymas, įskaitant palūkanų ir mokesčių mokėjimus, išieškojimai teismine ar neginčo tvarka, taip pat dalinti ar kitaip skirstyti UAB „Langvesta“ turtą, kol bus priimta nutartis iškelti šiai įmonei bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo, nes šia nutartimi turto ir prievolių vykdymo suvaržymai, nustatyti UAB „Langvesta“, bet ne atsakovui UAB „Impeka“. Šie suvaržymai viešame registre nebuvo įregistruoti. Apie šiuos suvaržymus pranešta tik ieškovui ir UAB „Arsenalas“, todėl šia nutartimi nustatyti draudimai negali būti panaudoti prieš trečiuosius asmenis (atsakovą). Todėl teigti, kad dėl šios nutarties atsakovas neturėjo teisės įskaityti prievolės įvykdymo nėra pagrindo.

38Pirmosios instancijos teismo motyvai, kad 2009-01-19 ieškovui UAB „Langvesta“ iškelta bankroto byla ir areštuotas jo nekilnojamasis bei kilnojamasis turtas, ir dėl to atsakovas negalėjo įskaityti prievolės įvykdymo, nepagrįsti. Įskaitymas buvo padarytas iki iškeliant bankroto bylą ir areštuojant ieškovo turtą 2009-01-17, todėl taikyti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktą nebuvo pagrindo ir ieškinys atmestinas.

39Šie motyvai yra pakankami, kad panaikinti skundžiamą sprendimą, todėl dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nebepasisako.

40Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikina ir priima naują – ieškinio netenkina, todėl ir bylinėjimosi išlaidų, susidariusių iki panaikinamo sprendimo priėmimo, paskirstymas turi būti peržiūrėtas (CPK 93 str. 1 ir 4 d.).

41Iš bylos medžiagos matyti, kad už atstovavimą byloje apeliantas sumokėjo 1000 litų. Šios išlaidos priteistinos iš bylą pralaimėjusio ieškovo (CPK 93 str. 1 d.).

42Pagal bylos duomenis, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme susidarė 25,07 litų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, o bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme – 1,35 litų. Tačiau ieškovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

43Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, ieškovas yra atleistas nuo žyminio mokesčio už ieškinį, o atsakovas (apeliantas) nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Kadangi pagal bylos duomenis atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 428 litų žyminio mokesčio, ši suma jam grąžintina (CPK 87 str. 1 d.).

44Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

45Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują – ieškinį atmesti.

46Priteisti atsakovui UAB „Impeka“ (į. k. 167325952) iš ieškovo BUAB „Langvesta“ (į.k. 300009835) 1000 litų bylinėjimosi išlaidų.

47Grąžinti atsakovui UAB „Impeka“ (į.k. 167325952) 428 litus už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 6. BUAB „Langvesta“ administratorius, susipažinęs su jam perduota... 7. Vėliau ieškovo vadybininkas A. P. pateikė ieškovo administratoriui PVM... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Šiaulių apygardos teismas 2010-04-01 sprendimu ieškinį patenkino. Apygardos... 12. Apygardos teismas sprendė, kad nei 2009-01-07 pirkimo-pardavimo sandoris, nei... 13. Be to, UAB „Langvesta“ vardu 2009-01-17 tarpusavio reikalavimų užskaitymo... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Atsakovas dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 17. 1. Šiaulių apygardos teismo nutartis, kuria ieškovui buvo pritaikytos... 18. 2. Ieškovo administratorius klaidina teismą, nes 2009-03-02, pateikdamas... 19. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ieškovo turto perleidimas pagal... 20. 4. Neteisėta ir nepagrįsta apygardos teismo išvada, kad ieškovas teisėtai... 21. 5. Ieškovo bankroto administratorius nepagrįstai atsakovą įtraukė į... 22. Ieškovo bankroto administratorius pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą... 23. 1. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad 2009-01-17 joks tarpusavio... 24. 2. Nepagrįstas argumentas, kad 2009-01-17 dar negaliojo laikinosios apsaugos... 25. 3. Ieškovui 2009-01-17 sudaryti tarpusavio atsiskaitymo užskaitymo aktą... 26. 2. Apygardos teismas buvo saistomas ieškinio dalyko, todėl pagrįstai... 28. IV.... 29. Apeliacinio teismo argumentai... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato apeliacinio skundo faktinis... 32. Ieškovas UAB „Langvesta“ reikalauja atsakovą UAB „Impeka“... 33. Teisėjų kolegija mano, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas tarp... 34. Byloje nustatyta ir neginčijama, kad šalys viena kitai buvo skolingos... 35. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimą motyvavo tuo, jog įskaitymo... 36. Pažymėtina, kad pagal CK 6.131 straipsnį įskaitymui atlikti pakanka vienos... 37. Teisėjų kolegija mano, kad atsakovas įskaityti prievolės įvykdymą galėjo... 38. Pirmosios instancijos teismo motyvai, kad 2009-01-19 ieškovui UAB... 39. Šie motyvai yra pakankami, kad panaikinti skundžiamą sprendimą, todėl dėl... 40. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, pirmosios instancijos... 41. Iš bylos medžiagos matyti, kad už atstovavimą byloje apeliantas sumokėjo... 42. Pagal bylos duomenis, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme susidarė... 43. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktu, ieškovas yra atleistas nuo... 44. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 45. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. balandžio 1 d. sprendimą panaikinti ir... 46. Priteisti atsakovui UAB „Impeka“ (į. k. 167325952) iš ieškovo BUAB... 47. Grąžinti atsakovui UAB „Impeka“ (į.k. 167325952) 428 litus už...