Byla e2-2046-844/2018
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Finansų administravimas“, įmonės kodas 304179870, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT487044060008086415, AB „SEB“ atsakovei S. R., asmens kodas ( - ), gyv. vieta ( - ), dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės S. R., ieškovės UAB „Finansų administravimas“, įmonės kodas 304179870, naudai: 450,00 Eur paskolos, 21,15 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 158,08 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur žyminio mokesčio bei visas kitas bylinėjimosi išlaidas, kurių detalizaciją ir pagrindžiančius dokumentus ieškovė pateiks iki bylos nagrinėjimo pabaigos.

5Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė todėl, esant ieškovės prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

6Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovė pateikė šiuos rašytinius įrodymus: 2016-10-25 d. pranešimą apie kreditinį įvykį, 2017-02-23 Reikalavimo perleidimo sutartį,

72017-04-19 pranešimą dėl reikalavimo teisių perleidimo, 2014-05-18, 2015-06-24 Vartojimo kredito

8Nr. 932637002 sutartį ir jos bendrąsias sąlygas, 2015-06-25 kredito sumokėjimo sąskaitos išrašą, 2016-10-25 ir 2017-02-23 išrašus iš neįvykdytų įsipareigojimų sąrašo, 2017-06-23 Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą ir kitus dokumentus.

9Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, tai yra įsitikinus, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, ieškovės ieškinys tenkintinas visiškai.

102016-10-25 pradinis kreditorius UAB „4finance“ (toliau - Pradinis kreditorius) vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101-6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OU įmonės kodas 12535769, adresas F. R. Kreutzwaldi tn 6-1, Talinas, 10124, Estijos Respublika, kuri 2017-02-23 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“ įmonės kodas 304179870, adresas Jonavos g. 254A, LT-44132 Kaunas. Todėl UAB „Finansų administravimas“ turi reikalavimo teisę į su S. R. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 932637002 bei jos pagrindu atsiradusią 629,23 Eur sumos dydžio skolą. 2017-04-19 raštu UAB „Finansų administravimas“ informavo atsakovę dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovui.

11Paskolos sutartis sudaryta 2015-06-24 tarp pradinio kreditoriaus UAB „4finance“ ir atsakovo S. R. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt. Šia sutartimi šalys susitarė, jog pradinis kreditorius paskolins atsakovei 450,00 Eur sumą 30 dienų terminui su 114,37 % dydžio metine palūkanų norma. 2015-07-24 atsakovė turėjo grąžinti 450,00 Eur skolos ir 21,15 Eur palūkanų, iš viso - 471,15 Eur sumą. Atsakovė neįmokėjo nė vienos įmokos.

12Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 450,00 Eur. Atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų.

13CK 6.873 str. 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovė pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka negrąžino pradiniam kreditoriui paskolos. Dėl šios priežasties iš atsakovės yra priteistina 450,00 Eur paskolos suma. CK 6.872 str. 1 d. nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Paskolos gavėjo pareiga mokėti palūkanas yra nustatyta 6.870 str. 1 d. Atsakovė pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka nesumokėjo ieškovui palūkanų. Dėl šios priežasties iš atsakovės yra priteistina 21,15 Eur palūkanų suma, kuri turėjo būti sumokėta šalių sutartu terminu - 2015-07-24 dieną.

14CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, jog CK 6.874 str. 1 d. norma yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Tai reiškia, kad paskolos teisiniuose santykiuose yra laikoma, kad terminas grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas sueina kiekvieną dieną ir tolesnės mokėjimo palūkanos skaičiuojamos nuo sukauptos skolos ir palūkanų sumos. Bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais nuo paskolos išdavimo iki grąžinimo termino, ir palūkanos po grąžinimo termino pažeidimo, kurių skaičiavimas tęsiamas iki pilno prievolės įvykdymo, taip pat kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010; 2007¬06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartį civilinėje byloje 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7- 751/2003). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma yra apskaičiuota remiantis vartojimo kredito suteikimo momentu galiojusios Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo redakcijos (įsigalioja 2012-01-01 Nr. XI-1684, Žin., 2011, Nr. 1-1) 21 straipsniu, kuris numato, kad bendra vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu turi būti ne didesnė kaip 200 proc. Šias palūkanų skaičiavimo taisykles po paskolos termino praleidimo šalys nustatė ir Vartojimo kredito sutarties 7.1. p. Pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p., nuo 2015-07-25 iki 2015-10-15 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą bendrą vartojimo kredito kainos metinę palūkanų normą (198.30%), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Iš viso pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytą taisyklę iš atsakovo priteistina – 158,08 Eur palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo.

15Palūkanų sąvoka, skirtingai negu netesybų, Civiliniame kodekse nėra įtvirtinta, todėl palūkanų instituto turinys yra atskleidžiamas sistemingai aiškinant šį civilinės teisės institutą reglamentuojančias teisės normas. Lietuvos civilinėje teisėje palūkanos yra: pirma, mokestis už pinigų skolinimą (CK 6.872 straipsnyje nustatytos palūkanos už naudojimąsi paskolos suma), taip pat minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis). Palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar yra vadinamos mokėjimo palūkanomis ir iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma - palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs, kad mokėjimo palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2013). Taigi netesybos ir palūkanos yra skirtingi prievolių teisės institutai, kurie atlieka skirtingas funkcijas tai yra netesybos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos. Pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir yra priteistina palūkanų suma.

16Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį bei 6.261 straipsnį palūkanos priteisiamos iki bylos iškėlimo teisme, išskyrus šalių susitarime ar įstatyme nustatytus atvejus, kai palūkanos skaičiuojamos iki visiško prievolės įvykdymo. Po bylos iškėlimo pradedamos skaičiuoti ne CK 6.210 straipsnyje reglamentuojamos, bet vadinamosios procesinės palūkanos, įtvirtintos CK 6.37 straipsnyje. Pažymėtina, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, t. y., tiek nuo pagrindinės ieškiniu reikalaujamos sumos (pagrindinės skolos), tiek nuo papildomų, pvz., delspinigių, palūkanų ir panašiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 364/2005; 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2005-11-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2005; ir kitos).

17Šiuo atveju, šalių sudarytos Vartojimo kredito sutarties 4.4. punktas numato, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo atsakovui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas ieškovei, t. y., iki visiško prievolės įvykdymo. Dėl šios priežasties, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir sutarties 4.4. p., iš atsakovo yra priteistinos ir procesinės palūkanos - 5 % per metus už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 15,00 Eur žyminio mokesčio, prideda sąskaitos išrašą, kad 2018-03-09 yra sumokėjusi. Tenkinant ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

19Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes jų suma būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 270 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais,

Nutarė

21ieškinį tenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovės S. R., ieškovės UAB „Finansų administravimas“, įmonės kodas 304179870, naudai: 450,00 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt eurų 00 ct) paskolos, 21,15 Eur (dvidešimt vieną eurą 15 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 158,08 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt aštuonis eurus 8 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą 629,23 Eur (šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 23 ct) nuo bylos iškėlimo teisme , tai yra nuo 2018-03-12, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

23Atsakovas (-ė) negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmams pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2-3 dalių reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

24Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Visagino rūmus. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės S. R., ieškovės UAB „Finansų... 5. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks... 6. Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovė pateikė šiuos... 7. 2017-04-19 pranešimą dėl reikalavimo teisių perleidimo, 2014-05-18,... 8. Nr. 932637002 sutartį ir jos bendrąsias sąlygas, 2015-06-25 kredito... 9. Atlikus formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą, tai yra... 10. 2016-10-25 pradinis kreditorius UAB „4finance“ (toliau - Pradinis... 11. Paskolos sutartis sudaryta 2015-06-24 tarp pradinio kreditoriaus UAB... 12. Pradinis kreditorius savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė... 13. CK 6.873 str. 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą... 14. CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas... 15. Palūkanų sąvoka, skirtingai negu netesybų, Civiliniame kodekse nėra... 16. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį bei 6.261 straipsnį palūkanos priteisiamos... 17. Šiuo atveju, šalių sudarytos Vartojimo kredito sutarties 4.4. punktas... 18. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 15,00 Eur žyminio mokesčio, prideda... 19. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteisiamos, nes... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 270 straipsniu, 279... 21. ieškinį tenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovės S. R., ieškovės UAB „Finansų administravimas“,... 23. Atsakovas (-ė) negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 24. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...