Byla 2-709-206/2012
Dėl jų sutarties patvirtinimo dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Raimonda Kulberkienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. A. ir K. V. pareiškimą dėl jų sutarties patvirtinimo dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo ir

Nustatė

3Pareiškėjai prašo tvirtinti pareiškimą dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo. Sutarties forma ir turinys atitinka taikos sutarčiai, neprieštarauja įstatymams, šalių bei nepilnamečio vaiko interesams, pateiktai medžiagai (CK 6.983 str., 6.985 str.), todėl tvirtintina.

4Vadovaudamasis Civilinio Proceso Kodekso 582 str. 1 d., 6 d., teismas

Nutarė

5Patvirtinti 2012-03-30 pareiškėjų sudarytą sutartį:

6Motina V. A., a.k( - ) ir tėvas K. V., a.k. ( - ) (Šalys) sudarė sutartį dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo (LR CK 3.192 straipsnis), jo gyvenamosios vietos (LR CK 3.169 straipsnis) ir bendravimo su vaiku tvarkos (LR CK 3.170 straipsnis) nustatymo šiomis sąlygomis:

 1. K. V., a.k( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su jos motina V. A., a.k( - ) jos gyvenamojoje vietoje (LR CK 3.169 straipsnis).
 2. K. V., a.k( - ) įsipareigoja mokėti nepilnametės dukters K. V., a.k( - ) išlaikymą 400,00 Lt (keturis šimtus Lt 00 ct) per mėnesj mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012 m. kovo 1 d. iki vaiko pilnametystės. Išlaikymo vaikui lėšos pervedamos iki kiekvieno einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos į V. A., a.k( - ) nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke (LR CK 3.192 straipsnis).
 1. K. V., a.k( - ) įsipareigoja sumokėti nepilnamečio vaiko - dukters K. V. išlaikymo įsiskolinimą 1000,00 Lt (vieną tūkstantis Lt 00 ct) iki 2012 m. gruodžio 31 d. į V. A. nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke.
 1. Motina V. A., a.k( - ) skiriama nepilnamečio vaiko išlaikymo lėšų tvarkytoja ir įsipareigoja šias lėšas skirti išimtinai nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti (LR CK 3.203 straipsnis).

75.Nustatoma tėvo bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarka (LR CK 3.170 str.):

 1. Iki vaikui sukaks 8 metai - tėvas K. V. kiekvieno mėnesio kas antrą šeštadienį, kiekvienų metų sausio 25 dieną, kiekvienų metų antrą Šv. Kalėdų dieną, antrą Šv. Velykų dieną ir Tėvo dieną turi teisę bendrauti su dukra K. V. motinos V. A. gyvenamojoje vietoje nuo 15.00 iki 18.00 val.
 2. Vaikui sulaukus 8 metų - tėvas K. V. kiekvieno mėnesio kas antrą šeštadienį, kiekvienų metų sausio 25 dieną, kiekvienų metų antrą Šv. Kalėdų dieną, antrą Šv. Velykų dieną ir Tėvo dieną turi teisę 12.00 val. dukrą K. V., jos sutikimu, paimti iš motinos V. A. gyvenamosios vietos ir ne vėliau kaip tos pačios dienos 20.00 val. privalo perduoti vaiką motinai V. A. jos gyvenamojoje vietoje. Apie planuojamą susitikimą su vaiku tėvas per protingą terminą telefonu informuoja vaiko motiną.
 1. Šalys žino, kad vaiko išlaikymo periodinėmis išmokomis suma kasmet indeksuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis).
 2. Šalys žino, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis (CK 3.201 straipsnis).
 3. Šalys žino, kad jeigu vienas iš tėvų nevykdo teismo patvirtintos jų sutarties dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, kitas iš tėvų įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo (CK 3.193 straipsnis).
 4. K. V., a.k( - ) įsipareigoja padengti V. A., a.k. ( - ) turėtas advokato teisinės pagalbos, ruošiant procesinius dokumentus, išlaidas 500,00 Lt (penki šimtai Lt 00 ct), pervesdamas pinigus per vieną mėnesį nuo teismo nutarties dėl šios sutarties patvirtinimo įsigaliojimo dienos į V. A. nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą banke.
 1. Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai sutarčiai pasirašyti bei patvirtinti ir kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę.
 2. Sutartis įsigalioja nuo teismo nutarties dėl sutarties patvirtinimo įsigaliojimo datos ir galios tol, kol bus įvykdytos visos jos sąlygos.
 3. Įvykdžius visus sutarties įsipareigojimus, šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės.
 4. Sutartis sudaryta keturiais egzemplioriais, vienas iš kurių perduodamas tvirtinti teismui ir po vieną egzempliorių skiriamą K. V. motinai V. A., tėvui K. V. ir Vaikų teisių apsaugos skyriui.

8Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai