Byla B2-1520-390/2014
Dėl 5 107,49 Lt dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo. Nurodoma, kad finansinį reikalavimą pagal 2009-10-26 patalpų nuomos sutartį Nr. N 09/10-22 sudaro: nuomos mokestis už laikotarpį nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2012 m. sausio mėn. – 4 320 Lt; už vandenį – 47 Lt; už šilumos energiją – 510,77 Lt; už komunalinius patarnavimus – 119,40 Lt; už elektros energiją – 110,32 Lt

1

2Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, nedalyvaujant pareiškėjai A. L., bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Norekso valdos“ administratoriaus įgaliotam atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos A. L. finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą uždarosios akcinės bendrovės „Norekso valdos“ bankroto byloje ir

Nustatė

3

4Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Norekso valdos“. Pareiškėja A. L. pateikė bankrutavusios UAB „Norekso valdos“ administratoriaus įgaliotam asmeniui reikalavimą dėl 5 107,49 Lt dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo. Nurodoma, kad finansinį reikalavimą pagal 2009-10-26 patalpų nuomos sutartį Nr. N 09/10-22 sudaro: nuomos mokestis už laikotarpį nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2012 m. sausio mėn. – 4 320 Lt; už vandenį – 47 Lt; už šilumos energiją – 510,77 Lt; už komunalinius patarnavimus – 119,40 Lt; už elektros energiją – 110,32 Lt.

5Administratorius ginčija pareiškėjos A. L. 5 107,49 Lt finansinį reikalavimą, motyvuodamas tuo, kad reikalavimas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo pateiktas praleidus nustatytą terminą, todėl finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimas nagrinėtinas teismo posėdyje Į B Į 26 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka.

6Į teismo posėdį pareiškėja A. L. bei administratoriaus įgaliotas asmuo į teismo posėdį neatvyko. Iš pastarojo gautas prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Prašyme nurodoma, kad klausimą dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo teismas spręstų savo nuožiūra, vadovaujantis teisės aktais bei į bylą pateiktais įrodymais. Pareiškėja A. L. taip pat 2014-03-14 gautu prašymu prašo bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

7Prašymas dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo tenkintinas.

8Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartimi iškėlė UAB „Norekso valdos“ bankroto bylą. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalis dėl administratoriaus skyrimo panaikinta ir klausimas išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „Norekso valdos“ administratoriumi paskirta UAB „Ius Positivum“. Taigi, Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2011 m. gruodžio 19 d.

9Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 5 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo nustatyti laikotarpį, ne trumpesnį kaip 30 dienų ir ne ilgesnį kaip 45 dienos nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos. Tai reiškia, kad gali būti patvirtinti tik tie reikalavimai, kurie atsirado iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos.

10Finansiniam reikalavimui pagrįsti yra pateikta 2009-10-26 patalpų nuomos sutartis Nr. N 09/10-22, AB „Klaipėdos vanduo“ 2011-07-22 priminimo pažyma, AB „Klaipėdos energija“ raštas dėl skolos už šilumos energiją, UAB „Mūsų namų valdos“ suvestinis apyvartų žiniaraštis, AB LESTO raštas dėl informacijos pateikimo (b. l. 28-35). Nuomos mokestis ir mokesčiai už vandenį, elektros energiją, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas yra apskaičiuoti už laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos – 2011 m. gruodžio 19 d. (prašyme dėl kreditorinio reikalavimo nurodyta – iki 2012 m. sausio mėn. (b. l. 27)).

11Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šie rašytiniai dokumentai laikytini pagrįstais įrodymais, patvirtinančiais BUAB „Norekso valdos“ 5 107,49 Lt finansinio įsipareigojimo pareiškėjai A. L. pagrįstumą, neesant byloje priešingų įrodymų, paneigiančių teismo nustatytas faktines aplinkybes, sprendžia, kad yra pagrindas pareiškėjos A. L. reikalavimą dėl 5 107,49 Lt finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkinti (Į B Į 26 straipsnio 1 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos C P K 290 straipsniu, Į B Į 26 straipsniu, teismas,

Nutarė

13Patvirtinti kreditorės A. L. 5 107,49 Lt finansinį reikalavimą.

14Įpareigoti įmonės administratoriaus įgaliotą asmenį su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai