Byla e2S-2351-340/2018

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės V. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės V. D. ieškinį atsakovui E. V. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir pagal atsakovo E. V. priešieškinį ieškovei V. D. dėl motinos valdžios apribojimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, institucija teikianti išvadą byloje – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

  1. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės V. D. ieškinį atsakovui E. V. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir pagal atsakovo E. V. priešieškinį ieškovei V. D. dėl motinos valdžios apribojimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, institucija teikianti išvadą byloje – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.
  2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-11-07 nutartimi tenkino iš dalies ieškovės V. D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: nustatė nepilnametės R. V. laikinąją gyvenamąją vietą su ieškove V. D., įpareigojant atsakovą E. V. ne vėliau kaip per dvi dienas nuo nutarties priėmimo grąžinti šalių nepilnametę dukrą R. V. ieškovei V. D.; nustatė atsakovo E. V. bendravimo su nepilnamete dukra R. V. tvarką. 2018-10-18 laikina bendravimo tvarka patikslinta.
  3. Teisme buvo gauti ieškovės ir atsakovo prašymai pakeisti 2016-11-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį dalyje dėl atsakovo bendravimo su nepilnamete dukra tvarkos.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

  1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-06-15 nutartimi ieškovės ir atsakovo prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkino iš dalies ir nustatė, kad atsakovas E. V. bendrauja su nepilnamete dukra R. V. tokia tvarka: 1) kiekvienos savaitės ketvirtadienį. Kai dukra lanko ugdymo įstaigą, atsakovas dukrą pasiima iki 17 val. iš ugdymo įstaigos ir 20.00 val. grąžina ją į gyvenamąją vietą. Atsakovas turi informuoti ieškovę apie tai ar paims vaiką iš ugdymo įstaigos. Dukters mokyklinių atostogų metu (išskyrus atvejus, kai dukra atostogauja su ieškove ar su atsakovu, kitais abiejų tėvų suderintais atvejais) ar kai vaikas į ugdymo įstaigą nevedamas be pateisinamos priežasties, atsakovas dukrą pasiima nuo 8.00 val. iki 9.00 val. iš gyvenamosios vietos ir grąžina ją nuo 19.30 iki 20.00 val. į gyvenamąją vietą; 2) kas antrą savaitgalį, dukrą pasiimdamas iš gyvenamosios vietos šeštadienį nuo 8.00 val. iki 9.00 val. ir grąžindamas į gyvenamąją vietą sekmadienį 19.00 val. (išskyrus atvejus, kai dukra atostogauja su ieškove ar su atsakovu, kitais abiejų tėvų suderintais atvejais); 3) 30 dienų kasmetinių atostogų metu, pateikus pažymą iš darbovietės apie atostogų laikotarpį. Jei šalių atostogų laikotarpis persidengia, persidengiantis laikotarpis dalinamas pusiau, pirmą pusę su vaiku praleidžiant tai iš šalių, su kuria prasidedant šiam laikotarpiui yra vaikas, o antrą šio laikotarpio pusę su vaiku praleidžiant kitai šaliai. Tėvas dukrą iš jos gyvenamosios vietos pasiima pirmąją atostogų dieną nuo 8.00 val. iki 9.00 val. ir grąžina į gyvenamąją vietą paskutinę atostogų dieną nuo 19.30 val. iki 20.00 val., o jei paskutinė atostogų diena sekmadienis – iki 19 val. Tėvas apie savo ir dukters atostogų laiką privalo informuoti motiną iki kiekvienų metų gegužės mėnesio 1 dienos. Motina apie savo ir dukters atostogų laiką taip pat privalo informuoti atsakovą iki kiekvienų metų gegužės mėnesio 1 dienos. Šalių ir dukters kasmetinių vasaros atostogų laiku aukščiau nurodyta bendravimo tvarka netaikoma; 4) Tėvo dieną – birželio pirmąjį sekmadienį (jeigu toks bendravimas neišpuola pagal nustatytą bendravimo tvarką), dukrą paimdamas iš gyvenamosios vietos nuo 8.00 val. iki 9.00 val. ir grąžindamas į gyvenamąją vietą 19 val.; 5) ieškovė su nepilnamete dukra turi teisę bendrauti Motinos dieną – gegužės pirmąjį sekmadienį (jeigu toks bendravimas nesutampa su jos bendravimu pagal nustatytą bendravimo tvarkos grafiką); 6) kas antrus metus Šv. Kalėdų, Šv. Velykų ir Naujųjų metų šventes. Šventas Kalėdas tėvas su nepilnamete dukra praleidžia 2018 metais, Naujųjų metų šventę – 2018/2019 metais, Šv. Velykų šventę – 2019 metais. Atsakovas Šv. Kalėdų šventei dukrą paima 2018 m. gruodžio 24 dieną 12.00 val. iš gyvenamosios vietos, grąžina į gyvenamąją vietą gruodžio 26 dieną 20.00 val. Naujųjų metų šventei atsakovas dukrą pasiima 2018 m. gruodžio 31 dieną nuo 12.00 val. iš gyvenamosios vietos, grąžina kitų metų sausio 1 dieną 20.00 val. į gyvenamąją vietą; Šv. Velykų šventei dukrą paima pirmą Šv. Velykų dieną nuo 12 val. iš gyvenamosios vietos, grąžina į gyvenamąją vietą antrą Šventų Velykų dieną 20.00 val.; 7) dukros gimtadienio šventės dieną (gruodžio 20 d.) vaiko tėvai dalijasi kas antrus metus, pradedant 2018 metais: 2018 metais su dukra vaiko gimtadienį švenčia tėvas, 2019 metais – motina ir t. t.; Tėvas gimimo dienos šventei dukrą pasiima gruodžio 20 d. iš ugdymo įstaigos iki 17 val., o jeigu dukra nelanko ugdymo įstaigos, vaikas paimamas iš gyvenamosios vietos gruodžio 20 d. nuo 8.00 val. iki 9.00 val., grąžinant į gyvenamąją vietą tos pačios dienos vakare darbo dieną ar šeštadienį – 20 val., sekmadienį – 19 val.; 8) dukros ligos atveju ji slaugoma namuose iki tol kol pasveiks ir šiuo laikotarpiu nustatyta bendravimo tvarka netaikoma. Apie vaiko buvimą stacionarioje gydymo įstaigoje ieškovė privalo informuoti atsakovą SMS žinute, nurodydama konkrečius įstaigos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas dukrai, duomenis nedelsiant kai dukra hospitalizuojama; 9) atsakovas bendravimo su vaiku metu užtikrina dukters dalyvavimą užklasinėje veikloje (būreliai, muzikos mokykla ir kita); 10) ieškovė įpareigojama ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki numatomo bendravimo dienos raštu (SMS žinute) informuoti atsakovą, nurodydama konkretų adresą, iš kur atsakovas turi paimti dukterį bendravimui pagal teismo nutartimi nustatytą bendravimo tvarkos grafiką, jeigu dukra tėvo bendravimo metu nebus gyvenamojoje vietoje; 11) atsakovui neatvykus pasiimti dukters bendravimo tvarkoje nurodytu laiku, jis praranda teisę pagal bendravimo tvarką atitinkamą dieną (savaitgalį, atostogoms, šventėms) pasiimti nepilnametę dukrą laikant, jog jis savanoriškai atsisakė įgyvendinti savo teisę bendrauti su dukra. Šios dienos atsakovui nekompensuojamos. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, jei vaiką vėluojama pasiimti dėl nenumatytų svarbių nuo šalių nepriklausančių aplinkybių, atsakovui nedelsiant informavus apie jas ieškovę; 12) atsakovas su nepilnamete dukra papildomai turi teisę bendrauti ir kitu, iš anksto abiejų tėvų suderintu, laiku; 13) atsakovui išvykstant su dukra į užsienį, ieškovė privalo bendravimo tvarkoje nustatytu laiku perduoti atsakovui vaiko kelionei reikalingus rūbus ir dokumentus.
  2. Teismas sutiko su Vaiko teisių apsaugos skyriaus pozicija, kad galimybė pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos ugdymui skirtu laiku galėtų būti numatyta tik išimtiniais atvejais. Kadangi laikina bendravimo su vaiku tvarka nėra skirta tokiems atvejams reguliuoti, teismas atsakovo prašymą dalyje, kurioje numatytas vaiko pasiėmimas iš ugdymo įstaigos iki 17 val., nustatant galimybę vaiką paimti nuo 8 val. iki 17.15 val., pakeitimo atmetė.
  3. Atsižvelgdamas į atsakovo nurodytas aplinkybes, kad budėjimai darbe jam baigiasi 8 val. ir reikalingas laikas atvykimui, teismas nustatė, kad ketvirtadieniais, kai vaikas neina į ugdymo įstaigą, atsakovas paima vaiką nuo 8 iki 9 val. Vaiko paėmimo laiką nuo 8 iki 9 val. teismas nustatė ir savaitgaliais.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

  1. Atskiruoju skundu ieškovė V. D. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-06-15 nutartį pakeisti iš dalies: 1. Panaikinti bendravimo tvarkos 1 punktą, pakeičiant bendravimo tvarkos 2 punktą, ir jį išdėstant taip: „kas antrą savaitgalį, dukrą pasiimdamas iš ugdymo įstaigos penktadienį, nuo 17 val. iki 17.30 val.; dukters mokyklinių atostogų metu (išskyrus atvejus, kai dukra atostogauja su ieškove ar su atsakovu, kitais abiejų tėvų suderintais atvejais) ar kai vaikas į ugdymo įstaigą nevedamas be pateisinamos priežasties, atsakovas dukrą pasiima penktadienį nuo 6 val. iki 6.30 val. iš gyvenamosios vietos ir grąžina ją į gyvenamąją vietą sekmadienį 19.00 val. (išskyrus atvejus, kai dukra atostogauja su ieškove ar su atsakovu, kitais abiejų tėvų suderintais atvejais); 2. Netenkinus atskirojo skundo dalyko 1 punkto: 2.1. pakeisti bendravimo tvarkos 1 punktą, jį išdėstant taip: „kiekvienos savaitės ketvirtadienį. Kai dukra lanko ugdymo įstaigą, atsakovas dukrą pasiima nuo 17 val. iki 17.30 val. iš ugdymo įstaigos ir 20.00 val. grąžina ją į gyvenamąją vietą. Atsakovas turi informuoti ieškovę apie tai ar paims vaiką iš ugdymo įstaigos. Dukters mokyklinių atostogų metu (išskyrus atvejus, kai dukra atostogauja su ieškove ar su atsakovu, kitais abiejų tėvų suderintais atvejais) ar kai vaikas į ugdymo įstaigą nevedamas be pateisinamos priežasties, atsakovas dukrą pasiima nuo 6 val. iki 6.30 val. iš gyvenamosios vietos ir grąžina ją nuo 19.30 iki 20.00 val. į gyvenamąją vietą“; 2.2. pakeisti bendravimo tvarkos 2 punktą, jį išdėstant taip: „kas antrą savaitgalį, dukrą pasiimdamas iš gyvenamosios vietos šeštadienį nuo 7 val. iki 7.30 val. ir grąžindamas į gyvenamąją vietą sekmadienį 19.00 val. (išskyrus atvejus, kai dukra atostogauja su ieškove ar su atsakovu, kitais abiejų tėvų suderintais atvejais)“; 3. pakeisti bendravimo tvarkos 3 punktą, jį išdėstant taip: „ 30 dienų kasmetinių atostogų metu, pateikus pažymą iš darbovietės apie atostogų laikotarpį. Jei šalių atostogų laikotarpis persidengia, persidengiantis laikotarpis dalinamas pusiau, pirmą pusę su vaiku praleidžiant tai iš šalių, su kuria prasidedant šiam laikotarpiui yra vaikas, o antrą šio laikotarpio pusę su vaiku praleidžiant kitai šaliai. Tėvas dukrą iš jos gyvenamosios vietos pasiima pirmąją atostogų dieną nuo 6 val. iki 6.30 val. (jeigu atitinkama diena yra šeštadienis – nuo 7 val. iki 7.30 val.), ir grąžina į gyvenamąją vietą paskutinę atostogų dieną nuo 19.30 val. iki 20.00 val., o jei paskutinė atostogų diena sekmadienis – iki 19 val. Tėvas apie savo ir dukters atostogų laiką privalo informuoti motiną iki kiekvienų metų gegužės mėnesio 1 dienos. Motina apie savo ir dukters atostogų laiką taip pat privalo informuoti atsakovą iki kiekvienų metų gegužės mėnesio 1 dienos. Šalių ir dukters kasmetinių vasaros atostogų laiku aukščiau nurodyta bendravimo tvarka netaikoma“; 4. pakeisti bendravimo tvarkos 7 punktą, jį išdėstant taip: „dukros gimtadienio šventės dieną (gruodžio 20 d.) vaiko tėvai dalijasi kas antrus metus, pradedant 2018 metais: 2018 metais su dukra vaiko gimtadienį švenčia tėvas, 2019 metais – motina ir t. t.; Tėvas gimimo dienos šventei dukrą pasiima gruodžio 20 d. iš ugdymo įstaigos nuo 17 val. iki 17.30 val., o jeigu dukra nelanko ugdymo įstaigos, vaikas paimamas iš gyvenamosios vietos gruodžio 20 d. nuo 6 val. iki 6.30 val. (jeigu atitinkama diena yra šeštadienis – nuo 7 val. iki 7.30 val.), grąžinant į gyvenamąją vietą tos pačios dienos vakare darbo dieną ar šeštadienį- 20 val., sekmadienį – 19 val.“; 5. pakeisti bendravimo tvarkos 13 punktą, jį išdėstant taip: „atsakovui išvykstant su dukra į užsienį, ieškovė privalo bendravimo tvarkoje nustatytu laiku perduoti atsakovui vaiko kelionei reikalingus dokumentus.“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Ieškovė nesutinka su bendravimo tvarkos 1 punkto dalimi, kuria nustatoma, kad „Kai dukra lanko ugdymo įstaigą, atsakovas dukrą pasiima iki 17 val. iš ugdymo įstaigos ir 20.00 val. grąžina ją į gyvenamąją vietą.“ Atitinkamas nutarties punktas neatitinka dukters interesų, kadangi vaiko buvimas darželyje yra vaiko dienos režimo sudedamoji dalis. Teismo nutartis suteikia teisę atsakovui vaiką pasiimti bet kada, neatsižvelgiant į vaiko dienos režimą. Ieškovės manymu, nutarties dalis tikslintina, nustatant, kad „Kai dukra lanko ugdymo įstaigą, atsakovas dukrą pasiima 17 val. – 17.30 val. iš ugdymo įstaigos ir 20.00 val. grąžina ją į gyvenamąją vietą“.
  2. Ieškovė nesutinka su bendravimo tvarkos 7 punkto dalimi, kuria nustatoma, kad „Kai dukra lanko ugdymo įstaigą, atsakovas dukrą pasiima iki 17 val. iš ugdymo įstaigos ir 20.00 val. grąžina ją į gyvenamąją vietą.“ Nesutikimas grindžiamas tais pačiais argumentais, kaip ir dėl bendravimo tvarkos 1 punkto.
  3. Pakeisdamas bendravimo tvarką, teismas nepagrįstai 13 punktu nustatė, kad „atsakovui išvykstant su dukra į užsienį, ieškovė privalo bendravimo tvarkoje nustatytu laiku perduoti atsakovui vaiko kelionei reikalingus rūbus ir dokumentus“. Pasirūpinti tinkamais drabužiais turi ne tik ieškovė, bet ir pats atsakovas, kuris įpareigotinas, atsiimdamas dukterį, turėti sezoniškumą atitinkančius drabužius bei apavą, ir, esant poreikius, pateikti atitinkamus drabužius ieškovei, kuri drabužėliais aprengtą dukterį perduotų atsakovui. Bendravimo tvarkos dalis yra keistina, 13 punktu nustatant, kad „atsakovui išvykstant su dukra į užsienį, ieškovė privalo bendravimo tvarkoje nustatytu laiku perduoti atsakovui vaiko kelionei reikalingus dokumentus“.
  4. Bendravimo tvarkos 1, 2, 3, 7 punktuose nurodoma, kad „jeigu dukra nelanko ugdymo įstaigos, vaikas paimamas iš gyvenamosios vietos nuo 8.00 val. iki 9.00 val.“. Dukters pasiėmimas atitinkamu laiku kertasi su ieškovės darbo grafiku. Ieškovė nuo 7 val. turi būti darbe (neretai dirba ir savaitgaliais (budėjimai)). Ieškovė prašo pakeisti atitinkamuose bendravimo tvarkos punktuose nurodytą dukters pasiėmimo iš gyvenamosios vietos laiką, atitinkamus bendravimo tvarkos punktus pakeičiant bei nurodant, kad „jeigu dukra nelanko ugdymo įstaigos, vaikas paimamas iš gyvenamosios vietos nuo 06 val. iki 06.30 val.“. Atsakovui vaiką pasiimant savaitgaliais, atitinkamas laikas galėtų būti vėlesnis, nes budėjimas savaitgaliais ieškovei prasideda 8 valandą ryto, todėl atsakovas dukrą šeštadieniais galėtų pasiimti tarp 7 val. ir 7.30 val.
 1. Atsakovas E. V. atsiliepimu prašo ieškovės V. D. atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos atsikirtimus:
  1. Atsakovas nesutinka su ieškovės pozicija, jog bendravimo tvarkos 1 punktas neatitinka dukters interesų, kadangi vaiko buvimas darželyje yra vaiko dienos režimo sudedamoji dalis, dėl ko nutarties dalis tikslintina, nustatant, kad „Kai dukra lanko ugdymo įstaigą, atsakovas dukrą pasiima 17 val. – 17.30 val. iš ugdymo įstaigos ir 20.00 val. grąžina ją į gyvenamąją vietą“. Pažymi, jog atsakovas, spręsdamas visus su mažamete dukra R. susijusius klausimus, elgiasi ypač apdairiai ir atsakingai, jis niekada netrukdė dukters ugdymui darželyje ir nesiruošia trikdyti normalaus vaiko ugdymo proceso. Atsakovas tais pačiais argumentais nesutinka ir su ieškovės skundo dalimi, kuria nustatoma, kad „Tėvas gimimo dienos šventei dukrą pasiima gruodžio 20 d. iš ugdymo įstaigos iki 17 val.“
  2. Pakeisdamas bendravimo tvarką, teismas 13 punktu nustatė, kad „atsakovui išvykstant su dukra į užsienį, ieškovė privalo bendravimo tvarkoje nustatytu laiku perduoti atsakovui vaiko kelionei reikalingus rūbus ir dokumentus“. Ieškovės nuomone, šio punkto nuostata, susijusi su vaiko kelionei reikalingų rūbų perdavimu, yra perteklinė. Atsakovas su tokia ieškovės pozicija nesutinka bei pažymi, jog jis yra nupirkęs mergaitei daugybę rūbelių bei avalynės, kurie yra pas vaiko motiną, todėl nesuprantama, kodėl atsakovas, atvykdamas bendrauti su dukra, kiekvieną kartą turėtų atsivežti vis naujus vaiko rūbus.
  3. Teismo nutartimi nustatytuose bendravimo tvarkos 1, 2, 3 ir 7 punktuose nurodoma, kad „jeigu dukra nelanko ugdymo įstaigos, vaikas paimamas iš gyvenamosios vietos nuo 8.00 val. iki 9.00 val.“. Ieškovė nesutinka su šiuo nutarties punktu, motyvuodama tuo, kad dukters pasiėmimas atitinkamu laiku kertasi su jos darbo grafiku. Pažymėtina, jog bendravimo tvarka, visų pirma, turi būti patogi ne ieškovei, o vaikui. Vaiko pasiėmimas nuo 06 val. iki 06.30 val., o kėlimas dar anksčiau – 5.00 val., vėliausiai 05.30 val., trikdytų normalų vaiko miego ir nakties poilsio režimą.

8Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Byloje nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės V. D. ieškinį atsakovui E. V. dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ir pagal atsakovo E. V. priešieškinį ieškovei V. D. dėl motinos valdžios apribojimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, institucija teikianti išvadą byloje – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-11-07 nutartimi iš dalies tenkino ieškovės V. D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: nustatė nepilnametės R. V. laikinąją gyvenamąją vietą su ieškove V. D., įpareigojant atsakovą E. V. ne vėliau kaip per dvi dienas nuo nutarties priėmimo grąžinti šalių nepilnametę dukrą R. V. ieškovei V. D.; nustatė atsakovo E. V. bendravimo su nepilnamete dukra R. V. tvarką. 2018-10-18 laikina bendravimo tvarka patikslinta. Ieškovė ir atsakovas pateikė teismui prašymus pakeisti 2016-11-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį dalyje dėl atsakovo bendravimo su nepilnamete dukra tvarkos. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-06-15 nutartimi ieškovės ir atsakovo prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo tenkino iš dalies, pakeisdamas 2016-11-07 nutartimi nustatytą laikiną atsakovo E. V. bendravimo su nepilnamete dukra R. V. tvarką. Ieškovė V. D., nesutikdama su teismo 2018-06-15 nutarties 1 p., 7 p., 13 p., o taip pat nutarties 1, 2, 3, 7 punktuose nurodytu dukters pasiėmimo iš gyvenamosios vietos laiku, pateikė atskirąjį skundą.
 3. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šeimos bylose bei apskritai šeimos teisiniuose santykiuose vienas svarbiausių principų yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis šeimos bylose, be kitų tikslų, yra siekiama užtikrinti, kad nebūtų pažeidžiami nepilnamečių vaikų asmeniniai neturtiniai interesai iki teismo sprendimo priėmimo. Viena iš teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių šeimos bylose yra laikinos bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymas. Šia laikinąja apsaugos priemone taip pat užtikrinamas tėvų santykių su vaikais stabilumas, jeigu vaiko tėvai gyvena skyrium. CK 3.165 straipsnis numato tėvų asmeninių teisių ir pareigų turinį, tai yra, abu tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus, jie atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu.
 4. Viešojo intereso, taigi ir vaiko interesų, apsauga apima teisės aktuose įtvirtintas prevencines priemones bei jų įgyvendinimą, siekiant išsaugoti esamas socialiai reikšmingų vaiko poreikių tenkinimo galimybes, sudaryti sąlygas tolesnei plėtotei ir užkirsti kelią vaiko interesų pažeidimams. Vaiko, kaip visavertės asmenybės, raidai reikalinga abiejų tėvų parama ir rūpestis, žinojimas, kad jis abiem tėvams yra vienodai svarbus, kad abu tėvai jam yra vienodai prieinami ir lankstūs, t. y. esantys šalia vaiko tada, kada jam labiausiai reikia. Būtent dėl to teismas turi skatinti pačius tėvus susitarti dėl labiausiai vaiko poreikius atitinkančios bendravimo tvarkos, o jei tai nepavyksta, nustatyti tokią bendravimo tvarką, kuri geriausiai užtikrintų vaiko interesus ir būtų realiai vykdoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-202/2014).
 5. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-06-15 nutartimi, pakeisdamas 2016-11-07 nutartimi nustatytą laikiną atsakovo E. V. bendravimo su nepilnamete dukra R. V. tvarką, šios tvarkos 1 punkte nustatė, kad „Kai dukra lanko ugdymo įstaigą, atsakovas dukrą pasiima iki 17 val. iš ugdymo įstaigos ir 20.00 val. grąžina ją į gyvenamąją vietą.“ Teismas bendravimo tvarkos 7 punkte nustatė, kad „<...>Tėvas gimimo dienos šventei dukrą pasiima gruodžio 20 d. iš ugdymo įstaigos iki 17 val.<…>“. Ieškovė nesutinka su šiuose bendravimo tvarkos punktuose nustatytu dukters paėmimo iš ugdymo įstaigos laiku (iki 17 val.), motyvuodama tuo, kad vaiko buvimas darželyje yra vaiko dienos režimo sudedamoji dalis, tuo tarpu teismo nutartimi atsakovui suteikta teisė vaiką pasiimti bet kada, neatsižvelgiant į vaiko dienos režimą, o tai neatitinka dukters interesų. Apeliacinės instancijos teismas su tokia ieškovės pozicija sutinka.
 6. Pažymėtina, jog laikinųjų apsaugos priemonių šeimos bylose tikslas – maksimaliai apsaugoti vaiko teises ir interesus iki tėvų ginčo išsprendimo iš esmės. Nagrinėjamu atveju šalių dukra nėra didelė (4 m.), lanko darželį, t. y. gyvena pagal nusistovėjusį dienos režimą, užtikrinantį jos gerovę, fizinę ir psichinę sveikatą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju, nustatant atsakovo laikiną bendravimo su dukra tvarką, būtina atsižvelgti į dukters dienotvarkę jai būnant darželyje. Įvertinus tai, kad šalių dukters užimtumas darželyje trunka iki 17 val., laikytina, jog dukters paėmimas iš ugdymo įstaigos nuo 17 val., t. y. jau esant pasibaigusiam ugdymo procesui darželyje, labiau atitinka šalių nepilnametės dukters interesus. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, sprendžia, jog šiuo atveju yra tikslinga pakeisti teismo nustatytos atsakovo bendravimo su dukra tvarkos 1 ir 7 punktuose nustatytą dukters paėmimo iš ugdymo įstaigos laiką, nurodant, kad atsakovas dukrą iš ugdymo įstaigos pasiima nuo 17 val.
 7. Ieškovė taip pat nesutinka su teismo nustatytos bendravimo tvarkos 1, 2, 3, 7 punktuose nurodytu dukters pasiėmimo iš gyvenamosios vietos laiku, t. y. tais atvejai, kai dukra nelanko ugdymo įstaigos, ji paimama iš gyvenamosios vietos nuo 8.00 val. iki 9.00 val. Ieškovė savo nesutikimą motyvuoja tuo, kad dukters pasiėmimas atitinkamu laiku kertasi su ieškovės darbo grafiku. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog vieno iš tėvų bendravimo su vaiku tvarka turi būti tokia, kuri geriausiai užtikrintų, visų pirma, vaiko interesus. Konstatuotina, jog šiuo konkrečiu atveju bendravimo tvarkoje nustatytas šalių nepilnametės dukters paėmimo iš gyvenamosios vietos laikas – nuo 8 val. iki 9 val., visiškai atitinka vaiko interesus. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, jog vaiko paėmimas iš gyvenamosios vietos darbo dienomis aktualus tik tuo atveju, jei vaikas dėl kokių nors priežasčių nelanko ugdymo įstaigos, o tokiu atveju ieškovė, su kuria nustatyta laikina vaiko gyvenamoji vieta, turi pasirūpinti vaiko priežiūra, todėl ieškovės darbo laiko pradžia neturėtų įtakoti vaiko paėmimo iš gyvenamosios vietos laiko. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovės atskirasis skundas šioje dalyje atmetamas kaip nepagrįstas.
 8. Ieškovė atskirajame skunde taip pat nurodo, kad pasirūpinti tinkamais drabužiais turi ne tik ji, bet ir pats atsakovas, kuris įpareigotinas, atsiimdamas dukterį, turėti sezoniškumą atitinkančius drabužius bei apavą, ir, esant poreikiui, pateikti atitinkamus drabužius ieškovei, kuri drabužėliais aprengtą dukterį perduotų atsakovui. Ieškovės manymu, pirmosios instancijos teismas, pakeisdamas bendravimo tvarką, nepagrįstai 13 punktu nustatė, kad „atsakovui išvykstant su dukra į užsienį, ieškovė privalo bendravimo tvarkoje nustatytu laiku perduoti atsakovui vaiko kelionei reikalingus rūbus ir dokumentus“. Ieškovė prašo pakeisti bendravimo tvarkos 13 punktą, nustatant, kad „atsakovui išvykstant su dukra į užsienį, ieškovė privalo bendravimo tvarkoje nustatytu laiku perduoti atsakovui vaiko kelionei reikalingus dokumentus“. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovės atskirojo skundo argumentai šioje dalyje yra deklaratyvaus pobūdžio. Ieškovė nepateikė teismui jokių duomenų, neginčijamai patvirtinančių, jog bendravimo tvarkos 13 punktas kaip nors pažeidžia šalių dukters teises ir interesus, todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti ieškovės prašymo dėl šio punkto pakeitimo.
 9. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, pakeičiant Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-06-15 nutartimi nustatytos bendravimo tvarkos 1 ir 7 punktus, nustatant, kad atsakovas dukrą iš ugdymo įstaigos pasiima nuo 17 val. Kitoje dalyje Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-06-15 nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).
 10. Atsakovas E. V. pateikė prašymą priteisti iš ieškovės už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą patirtas 100 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.
 11. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.
 12. Kasacinio teismo praktikoje nurodyta, kad viena iš CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos teisės normos taikymo sąlygų – teismo sprendimas, priimtas šalies naudai. Pagal šią teisės normą gauti iš kitos šalies savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą turi teisę tik ta proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas (teismo procesinis sprendimas), o teismas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo sprendžia tik esant sprendimui (teismo procesiniam sprendimui), priimtam (priimamam) šalies naudai, ir šiuo remdamasis. Aptariamos teisės normos prasme proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, suprantama kaip šalis, kuriai sprendimas yra palankus, kuri laimėjo ginčą byloje (pavyzdžiui, ieškovas, kurio ieškinys patenkintas). Ji paaiškėja teismui išnagrinėjus bylą ir priėmus (priimant) sprendimą dėl ginčo esmės. Tokiai proceso šaliai pagal aptariamą teisės normą pralaimėjusioji šalis turi kompensuoti civilinių teisių gynybai išleistas lėšas – patirtas bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-7-701/2018).
 13. Kasacinis teismas yra konstatavęs, jog kol nėra išnagrinėta civilinė byla ir nėra priimtas sprendimas nė vienos iš šalių naudai, t. y. kol teismas dėl ginčo esmės nėra priėmęs teismo procesinio sprendimo, iš kurio būtų galima nustatyti, kuri šalis laimėjo ginčą byloje, priteisti bylinėjimosi išlaidų nėra pagrindo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-280-219/2018).
 14. Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką, atsakovo prašymas dėl 100,00 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo paliekamas nenagrinėtas, nes šis atsakovo prašymas turi būti išspręstas užbaigus bylą (CPK 296 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

9Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

10ieškovės V. D. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

11Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 15 d. nutartimi nustatytos atsakovo E. V., a. k. ( - ) bendravimo su nepilnamete dukra R. V., a. k. ( - ) tvarkos 1 ir 7 punktus, juos išdėstant taip:

12„1. kiekvienos savaitės ketvirtadienį. Kai dukra lanko ugdymo įstaigą, atsakovas dukrą pasiima nuo 17 val. iš ugdymo įstaigos ir 20.00 val. grąžina ją į gyvenamąją vietą. Atsakovas turi informuoti ieškovę apie tai ar paims vaiką iš ugdymo įstaigos. Dukters mokyklinių atostogų metu (išskyrus atvejus, kai dukra atostogauja su ieškove ar su atsakovu, kitais abiejų tėvų suderintais atvejais) ar kai vaikas į ugdymo įstaigą nevedamas be pateisinamos priežasties, atsakovas dukrą pasiima nuo 8.00 val. iki 9.00 val. iš gyvenamosios vietos ir grąžina ją nuo 19.30 iki 20.00 val. į gyvenamąją vietą;

 1. dukros gimtadienio šventės dieną (gruodžio 20 d.) vaiko tėvai dalijasi kas antrus metus, pradedant 2018 metais: 2018 metais su dukra vaiko gimtadienį švenčia tėvas, 2019 metais – motina ir t. t.; Tėvas gimimo dienos šventei dukrą pasiima gruodžio 20 d. iš ugdymo įstaigos nuo 17 val., o jeigu dukra nelanko ugdymo įstaigos, vaikas paimamas iš gyvenamosios vietos gruodžio 20 d. nuo 8.00 val. iki 9.00 val., grąžinant į gyvenamąją vietą tos pačios dienos vakare darbo dieną ar šeštadienį – 20 val., sekmadienį – 19 val.;“.

13Kitą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 15 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai