Byla 1S-92-875/2020
Dėl Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2020 m. liepos 15 d. nutarties, kuria kaltinamajam H. M. pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo – terminas 3 (trims) mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2020 m. rugpjūčio 7 d

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Zigmo Kavaliausko, Nerijaus Masiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Birutės Simonaitienės, sekretoriaujant Rasai Jančauskienei, dalyvaujant prokurorei ---, gynėjai advokatei Nainai Lanzbergienei,

2teismo posėdyje išnagrinėjusi kaltinamojo H. M. gynėjos advokatės Vandos Laukevičienės skundą dėl Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2020 m. liepos 15 d. nutarties, kuria kaltinamajam H. M. pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo – terminas 3 (trims) mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2020 m. rugpjūčio 7 d.,

Nustatė

31.

4H. M. kaltinamas tuo, kad sunkiai sutrikdė J. L. sveikatą, tai yra 2014 m. birželio 7 d. apie 23.40 val. bute, esančiame ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, išgertuvių metu tyčia durdamas peiliu nukentėjusiajam J. L. į pilvo sritį padarė jam durtinę – pjautinę žaizdą su skrandinio gaubtinės žarnos raiščio ir gaubtinės žarnos pasaito sužalojimu, sukėlusią 200 ml kraujo susikaupimą pilvo ertmėje, tuo tyčia sunkiai sutrikdė J. L. sveikatą. Tokiais veiksmais kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 135 straipsnio 1 dalyje.

52.

6Iš bylos duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės Laimutės Martinavičienės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu paskelbta H. M. paieška, po ko, užvesta paieškos byla Nr. ( - ), bei Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi kaltinamajam H. M. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas. 2015 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje H. M. išduotas Europos arešto orderis, 2019 m. spalio 14 d. sulaikytas ( - )ir 2020 m. vasario 7 d. konvojuotas į Lietuvos Respubliką, bei nutraukta paieškos byla. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų 2020 m. vasario 9 d. nutartimi Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 28 d. nutartimi kaltinamajam H. M. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, palikta nepakeista ir nustatytas suėmimo terminas 2 (dviem) mėnesiams, šį terminą skaičiuojant nuo 2020 m. vasario 7 d. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2020 m. balandžio 2 d., 2020 m. gegužės 29 d. nutartimis buvo pratęsinėjama kardomoji priemonė – suėmimas po 2 (du) mėnesius, terminą skaičiuojant nuo 2020 m. birželio 7 d. Skundžiama 2020 m. liepos 15 d. nutartimi kardomosios priemonės – suėmimo terminas pratęstas dar 3 (trim) mėnesiams, šį terminą skaičiuojant nuo 2020 m. rugpjūčio 7 d., kadangi dėl suplanuotų medicininių procedūrų nuo 2020 m. liepos 15 d. iki 2020 m. rugpjūčio 14 d. teismo posėdyje negalėtų dalyvauti kaltinamojo gynėja advokatė V. Laukevičienė.

73.

8Skundu, pateiktu Šiaulių apygardos teismui, kaltinamojo H. M. gynėja advokatė V. Laukevičienė prašo panaikinti skundžiamą 2020 m. liepos 15 d. nutartį.

93.1. Skunde nurodo, kad teismas skirdamas griežčiausią kardomąją priemonę atsižvelgė tik į tai, kad padarytas sunkus nusikaltimas, kad buvo išvykęs į užsienį, tačiau nepakankamai įvertino H. M. asmenybę apibūdinančias aplinkybes: praeityje neteistas, jauno amžiaus, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, šeimą, nuolatinius ryšius su artimaisiais, kaltę visiškai pripažino, gailisi, atlygino dalį neturtinės žalos, todėl galima paskirti kitas kardomąsias priemones.

103.2. Skunde teigiama, kad kaltinamasis H. M. neturi jokio pagrindo bėgti ar slapstytis, nes turi kur gyventi, suėmime jau išbuvo vienuolika mėnesių, nuo nusikalstamos veikos padarymo praėjo daugiau kaip šešeri metai, per tą laikotarpį naujų nusikalstamų veikų nepadarė, todėl darytina išvada, kad jis padarė išvadas ir ateityje nenusikals. Teisminė praktika formuojama ta linkme, kad tarp kaltinamojo ir šeimos, artimų giminaičių nenutrūktų socialiniai ryšiai, todėl daugiau taikytina intensyvi priežiūra. Supranta, kad jis turi atsakyti už tai ką padarė, kad jam bus skirta bausmė, bet jos gali laukti ir būdamas laisvėje, kadangi naujų nusikaltimų nesirengia daryti, padarė išvadas būdamas suėmime ir jam to pakako įsitikinti, kad eiti tuo pačiu keliu negalima.

114.

12Teismo posėdyje kaltinamojo gynėja advokatė prašė skundą tenkinti, prokurorė prašė skundą atmesti.

13Skundas netenkinamas.

145.

15Vadovaujantis BPK 121 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teisėjų kolegija, spręsdama kardomosios priemonės klausimą, privalo patikrinti, ar pateiktoje medžiagoje yra pakankamai duomenų, leidžiančių manyti, kad būtent kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką. Pateiktoje medžiagoje yra užfiksuota pakankamai duomenų, kurie leidžia teigti, kad H. M. galėjo padaryti jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Faktą, jog H. M. galimai padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką patvirtina paties kaltinamojo H. M. prisipažinimas padarius jam inkriminuojamą veiką, nukentėjusiojo J. L. parodymai, liudytojų R. A., J. F., įvykio vietos ir parodymų patikrinimo vietoje protokolai ir kiti baudžiamosios bylos medžiagoje esantys duomenys. Aukštesnysis teismas pažymi, kad šiuo metu nėra jokio pagrindo nesivadovauti pateiktoje medžiagoje užfiksuotais duomenimis.

166. Suėmimas yra griežčiausia kardomoji priemonė, kuri skiriama tik tuomet, kai švelnesnėmis priemonėmis negalima pasiekti BPK 119 straipsnyje numatytų tikslų ir tik tiriant ir nagrinėjant bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamasis įstatymas numato griežtesnę nei vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. Be šių nurodytų būtinų sąlygų (BPK 122 straipsnio 7 ir 8 dalys) skiriant suėmimą turi būti nustatytas ir bent vienas iš BPK 122 straipsnio 1 ar 5 dalyse numatytų suėmimo taikymo pagrindų.

177. Kaltinamajam H. M. kardomoji priemonė – suėmimas paskirta ir jos terminas pratęsinėjamas BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu.

188. Suėmimas BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu gali būti taikomas, kai yra pagrįstas manymas, kad būdamas laisvėje kaltinamasis gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų ar teismo. Apie tikimybę, kad kaltinamasis bėgs (slėpsis), sprendžiama vertinant BPK 122 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, t. y., kaltinamojo šeiminę padėtį, nuolatinės gyvenamosios vietos turėjimą ar neturėjimą, darbo santykius, sveikatos būklę, ankstesnį teistumą, ryšius užsienyje ir kitas aplinkybes.

199. Iš skundo nagrinėjimui pateiktoje medžiagoje užfiksuotų duomenų matyti, kad H. M. šioje byloje kaltinamas padaręs vieną tyčinį sunkų nusikaltimą, už kurį straipsnio sankcijoje numatyta vienintelė griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki dešimties metų. Nors pagal teismų praktiką gresianti griežta bausmė paprastai nėra pakankamas pagrindas asmeniui skirti suėmimą, tačiau nagrinėjamu atveju yra ir kitų aplinkybių, lemiančių suėmimo taikymo būtinumą šiuo metu. Kaltinamasis H. M. yra nevedęs, šiuo metu yra pateikęs prašymą sudaryti santuoką su drauge ir vaikų mama S. B., jauno amžiaus, nedirba. Sprendžiant klausimą dėl asmens galimo slapstymosi nuo teismo, svarbi aplinkybė tai, kad po nusikalstamos veikos padarymo H. M. pasislėpė ir buvo ieškomas 5 metus, po ko buvo sulaikytas ir konvojuotas į Lietuvos Respubliką iš ( - ), ką pripažino ir pats kaltinamasis. Šie duomenys sudaro pagrindą spręsti apie kaltinamojo polinkį nepaisyti visuomenėje nusistovėjusios tvarkos bei elgesio taisyklių. Todėl, kolegijos vertinimu, šiuo konkrečiu atveju kaltinamojo tvirtų ekonominių ryšių nebuvimas – Lietuvoje niekur oficialiai nedirba, pastaruosius metus slapstydamasis gyveno ( - ), juos įvertinus kartu su nusikaltimo, kurio padarymu jis yra kaltinamas pobūdžiu, pavojingumu, sunkumu ir griežtos bausmės grėsme, leidžia spręsti, kad kaltinamasis, siekdamas išvengti griežtos baudžiamosios atsakomybės, gali bėgti (slėptis) nuo baudžiamojo proceso. Taigi, visos šios aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, jog apylinkės teismas pagrįstai nustatė BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytą suėmimo pratęsimo pagrindą.

2010. Negalima sutikti su apelianto gynėjos argumentais, kad netinkamai buvo įvertinta H. M. asmenybė, tai, kad yra neteistas, jauno amžiaus, turi tvirtus socialinius ryšius, nuolatinę gyvenamąją vietą, nes analogiškos aplinkybės buvo įvertintos jau ansktesnėmis suėmimo skyrimo ir tęsimo nutartimis, bei apeliacinės instancijos teismo, tikrinant paskirtos kardomosios priemonės – suėmimo ir jos tęsimo teisėtumą. Skunde nenurodytos jokios naujos aplinkybės, kurios būtų buvę nežinomos ar neįvertintos. O be to, pažymėtina ir tai, kad šiuo metu kaltinamąjį H. M. apibūdinančios aplinkybės nenusveria galimai įvykdyto nusikaltimo sunkumo, jo padarymo aplinkybių ir kaltinamojo elgesio po jo padarymo. Visų šių aplinkybių visuma sudaro pagrindą teismui imtis reikiamų priemonių, kad būtų apgintas viešasis interesas - izoliuoti nuo visuomenės pavojingą asmenį ir netrukdomai ištirti bei teisme teisiškai įvertinti visuomenei pavojingą nusikalstamą veiką. Taigi, teismo sprendimas pratęsti suėmimo terminą H. M. neprieštarauja Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikai, pagal kurią besitęsiantis suėmimas gali būti pateisinamas tada, kai yra konkrečių požymių, kad to iš tikrųjų reikalauja viešasis interesas, kuris, nepaisant nekaltumo prezumpcijos, turi prioritetą prieš asmens laisvės gerbimo taisyklę, todėl naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį skunde nurodytais motyvais, ar skirti suimtajam švelnesnę kardomąją priemonę, nėra pagrindo.

2111. Tokiu būdu, darytina išvada, kad apylinkės teismas, priimdamas nutartį dėl suėmimo paskyrimo ir nustatęs jo terminą trims mėnesiams, vertino aplinkybes, kurios nurodytos baudžiamojo proceso įstatyme, reglamentuojančiame kardomųjų priemonių skyrimo taisykles ir aplinkybes, kurios nustatytos baudžiamosios bylos duomenimis, todėl tinkamai taikė įstatymo nuostatas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti kaltinamojo gynėjos skunde nurodytais argumentais, teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 130 straipsniu,

Nutarė

23Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2020 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą ir kaltinamojo H. M. gynėjos advokatės Vandos Laukevičienės skundo netenkinti.

24Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjusi kaltinamojo H. M. gynėjos advokatės Vandos... 3. 1.... 4. H. M. kaltinamas tuo, kad sunkiai sutrikdė J. L. sveikatą, tai yra 2014 m.... 5. 2.... 6. Iš bylos duomenų matyti, kad Šiaulių apygardos prokuratūros Pirmojo... 7. 3.... 8. Skundu, pateiktu Šiaulių apygardos teismui, kaltinamojo H. M. gynėja... 9. 3.1. Skunde nurodo, kad teismas skirdamas griežčiausią kardomąją priemonę... 10. 3.2. Skunde teigiama, kad kaltinamasis H. M. neturi jokio pagrindo bėgti ar... 11. 4.... 12. Teismo posėdyje kaltinamojo gynėja advokatė prašė skundą tenkinti,... 13. Skundas netenkinamas.... 14. 5.... 15. Vadovaujantis BPK 121 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teisėjų kolegija,... 16. 6. Suėmimas yra griežčiausia kardomoji priemonė, kuri skiriama tik tuomet,... 17. 7. Kaltinamajam H. M. kardomoji priemonė – suėmimas paskirta ir jos... 18. 8. Suėmimas BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytu pagrindu gali būti... 19. 9. Iš skundo nagrinėjimui pateiktoje medžiagoje užfiksuotų duomenų... 20. 10. Negalima sutikti su apelianto gynėjos argumentais, kad netinkamai buvo... 21. 11. Tokiu būdu, darytina išvada, kad apylinkės teismas, priimdamas nutartį... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 23. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2020 m. liepos 15 d. nutartį... 24. Nutartis galutinė ir neskundžiama....