Byla 2S-1074-390/2009
Dėl vykdymo išlaidų priteisimo, kuria civilinė byla sustabdyta

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algimanto Kukalio, kolegijos teisėjų Ramūno Mitkaus, Neringos Venckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Roberto Vaitkevičiaus atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio Roberto Vaitkevičiaus pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, kuria civilinė byla sustabdyta.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Antstolis pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko D. R. 131,74 Lt vykdymo išlaidų, nurodydamas, kad antstolis vykdė Kauno m. VPK VP EPT 2008-10-07 nutarimą dėl skolos išieškojimo iš D. R.. Skolininkas iki vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti tinkamai neįvykdė su išieškojimu susijusios rezoliucinės sprendimo dalies, todėl atliekant su vykdomojo dokumento vykdymu susijusius veiksmus, susidarė vykdymo išlaidos. Vykdymo proceso metu nustačius, kad su išieškojimu susijusiu rezoliucinė sprendimo dalis yra įvykdyta, skolininkui buvo nusiųstas siūlymas, kuriame nurodytas išlaidų dydis. Skolininkas į siūlymą dėl vykdymo išlaidų nesureagavo.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 20 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iki įsiteisės teismo sprendimas (nutartis) civ. byloje Nr. 2-9106-329/2009. Teismas nustatė, kad Kauno miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. Nr. 2-9106-329/2009 pagal pareiškėjo D. R. skundą dėl antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmų. Konstatavo, kad nuo šios bylos išsprendimo priklausys ir bus nustatyta ar apskritai antstolio atlikti vykdymo veiksmai pareiškėjo atžvilgiu buvo teisėti, ir ar yra pagrindas jam priteisti prašomas vykdymo išlaidas, kurias jis galimai patyrė atlikdamas vykdymo veiksmus. Todėl teismas, sustabdė civ. bylos nagrinėjimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, nes negalima išnagrinėti šios bylos iki nebus išspręsta civ. byla dėl antstolio veiksmų.

5Atskiruoju skundu antstolis Robertas Vaitkevičius prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2009-04-20 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Apelianto nuomone pirmosios instancijos teismas neteisingai pritaikė bei pažeidė procesinės teisės normas bei pagrindines nuostatas, todėl skundžiama nutartis yra naikintina. Nurodo, jog teismas spręsdamas, kad nuo civilinės bylos Nr. 2-9106-329/2009 išsprendimo priklausys ir bus nustatyta ar apskritai antstolio atlikti veiksmai pareiškėjo atžvilgiu buvo teisėti, ir ar yra pagrindas priteisti vykdymo išlaidas, nesivadovavo pamatiniais teisės dėsniais bei Konstitucijoje įtvirtintais principais. 2009 03 04 Kauno miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-5272-615/2009 tuo pačiu pagrindu dėl to paties dalyko priėmė sprendimą sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-5272-615/2009 dėl antstolio veiksmų nagrinėjimą, kol nebus išnagrinėtas antstolio pateiktas pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo. 2009 01 22 Kauno miesto apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-800-615/2009, tuo pačiu pagrindu ir dėl to paties dalyko, teismas antstolį įpareigojo per vieną mėnesį, nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, pareiškimu kreiptis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo (LR CPK 3 str. ld.). Nutartyje išaiškinta, kad LR CPK 611 str. pagrindu paduoto antstolio pareiškimo nagrinėjimo teisme metu, skolininkas turės teisę ginčyti jam antstolio paskaičiuotų vykdymo išlaidų dydį, apskųsti teismo nutartį atskiruoju skundu (jeigu nutartį laikys nepagrįsta) bei naudotis kitomis procesinėmis teisėmis. Bendrosios kompetencijos teismai yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylose. Taip pat teigia, kad teismas, sustabdydamas bylą, nesivadovavo proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu, nes priteisus vykdymo išlaidas, arba antstolio pareiškimo netenkinus teisminis procesas dėl antstolio atliktų veiksmų teisėtumo netektų prasmės, kadangi, kaip 2009-03-09 pasisakė Kauno miesto apylinkės teismas civ. byloje Nr. 2-5272-615/2009 „šioje byloje priteisus konkretaus dydžio vykdymo išlaidas iš skolininko, arba antstolio pareiškimą atmetus, įsiteisėjusi nutartis turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje civ. byloje“.

6Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirąjame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byla sustabdytina pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą, t. y. privalomojo bylos sustabdymo pagrindu. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje.

10Byloje nustatyta, kad antstolis pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininko D. R. 131,74 Lt vykdymo išlaidų. 2009-03-18 Kauno miesto apylinkės teisme buvo gautas pareiškėjo D. R. skundas dėl antstolio veiksmų (b.l.10). Teismas 2009 m. balandžio 20 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą dėl vykdymo išlaidų priteisimo iki įsiteisės teismo sprendimas (nutartis) civ. byloje Nr. 2-9106-329/2009 pagal pareiškėjo D. R. skundą dėl antstolio Roberto Vaitkevičiaus veiksmų. Teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2009-04-20 nutartimi sustabdydamas civilinės bylos dėl vykdymo išlaidų priteisimo nagrinėjimą iki bus išnagrinėta byla dėl antstolio veiksmų tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymą. Apelianto nuomone Kauno miesto apylinkės teismas privalėjo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą dėl antstolio veiksmų, kol nebus išnagrinėtas antstolio pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo sutikti su šiuo atskirojo skundo argumentu, kadangi tik išnagrinėjus civilinę bylą, kurioje sprendžiamas antstolio veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas, galima nagrinėti bylą dėl vykdymo išlaidų iš skolininko išieškojimo. Pripažinus antstolio veiksmus neteisėtais arba nepatenkinus skundo, įsiteisėjusi teismo nutartis civilinėje byloje 2-9106-329/2009 turės prejudicinę reikšmę civilinėje byloje dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko. Apeliantas taip pat teigia, kad Kauno miesto apylinkės teismas privalėjo vadovautis 2009 03 04 Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-5272-615/2009 tuo pačiu pagrindu dėl to paties dalyko priimtu sprendimu sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-5272-615/2009 dėl antstolio veiksmų nagrinėjimą, kol nebus išnagrinėtas antstolio pateiktas pareiškimas dėl vykdymo išlaidų priteisimo. Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo apelianto argumentu ir pažymi, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 4 d. nutartimi minėtą nutartį panaikino. Teismas konstatavo, kad Kauno miesto apylinkės teismas sustabdydamas civilinės bylos Nr. 2-5279-615/2009 nagrinėjimą, netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymą, netinkamai įvertino bylos nagrinėjimo dalyką, dėl ko šią teismo nutartį panaikino kaip nepagrįstą ir neteisėtą.

11Dėl aukščiau išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas procesinių teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymą nepažeidė. Atskirojo skundo motyvais panaikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies, 1 punktu, kolegija,

Nutarė

13Atskirąjį skundą atmesti.

14Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutarties nekeisti.

Proceso dalyviai