Byla 2SA-169-450/2012
Dėl antstolės Nemiros Šiugždaitės veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo M. C. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 1 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. C. C. skundą dėl antstolės Nemiros Šiugždaitės veiksmų,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas (skolininkas) M. C. C. pateiktame skunde nesutiko su antstolės reikalavimu sumokėti vykdymo išlaidas bei prašė panaikinti antstolės taikytą lėšų areštą vykdomoje byloje Nr. 0033/03/05404-574 ir grąžinti iš pareiškėjo išieškotą sumą. Tvirtino, kad bauda jau sumokėta, be to yra suėjęs 2 metų naikinamasis terminas, dėl to išieškojimas negalimas. Skunde nurodė, kad antstolė buvo netiksliai suformulavusi užklausas, todėl vykdymo išlaidos susidarė išimtinai dėl antstolės kaltės. Antstolės reikalaujama vykdymo išlaidų suma pareiškėjui yra neaiški, be to antstolė esą neteisėtai nurašė nuo pareiškėjo sąskaitos vykdymo išlaidas, nes patvarkymo apskundimo terminas dar nebuvo pasibaigęs.

5Antstolė Nemira Šiugždaitė, nesutikdama su pareiškėjo skundu, 2012-02-21 patvarkymu jį atmetė. Nurodė, kad pareiškėjas baudą sumokėjo jau pasibaigus raginime nustatytam terminui, tačiau nepraėjus 2 metų senaties terminui, todėl iš jo išieškomos visos vykdymo išlaidos. Antstolė paaiškino, kad iš pareiškėjo išieškomos būtinos ir papildomos išlaidos, nustatytos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1R-265 patvirtintoje Sprendimų vykdymo instrukcijoje, be to iš pareiškėjo neprašoma priteisti išlaidų už netikslias užklausas. Pažymėjo, kad pareiškėjas nesikreipė į antstolį dėl vykdymo išlaidų detalizavimo, o iškart pateikė skundą, todėl tokie pareiškėjo veiksmai vertintini kritiškai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartimi atmetė pareiškėjo M. C. C. skundą dėl antstolės Nemiros Šiugždaitės veiksmų. Teismas nustatė, kad 2003-08-27 Vilniaus miesto VPK EPT nutarimu pareiškėjui paskirta 100 Lt bauda buvo sumokėta praėjus daugiau kaip metams po jos skyrimo dienos, tačiau nesuėjus 2 metų senaties terminui, todėl, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1R-265 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 p., teismas sprendė, kad skolininkui atsirado pareiga padengti visas vykdymo išlaidas. Konstatavo, kad antstolės paskaičiuotos vykdymo išlaidos neviršija SVI nustatytų vykdymo išlaidų dydžių, be to antstolė į vykdymo išlaidas neįtraukė dėl netikslių užklausų susidariusių sumų, todėl antstolės nurodytos vykdymo išlaidos laikytinos pagrįstomis. Atsižvelgdamas į išdėstyta, teismas darė išvadą, kad skundžiami antstolės procesiniai veiksmai buvo atlikti nepažeidžiant Civilinio proceso normų, todėl skunde nurodytos aplinkybės nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu pareiškėjas M. C. C. prašo apeliacinės instancijos teismo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį ir patenkinti skunde dėl antstolio veiksmų keliamus reikalavimus, įpareigojant antstolę grąžinti iš pareiškėjo išieškotą sumą. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad, norint taikyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.lR-265 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 p., būtinos sekančios aplinkybės: skolininkas privalo būti informuotas apie vykdomą išieškojimą, t.y. jam turi būti įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą. Apelianto teigimu, jis nebuvo informuotas apie vykdymo procesą, jam nebuvo įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą anksčiau, negu skola buvo sumokėta. Tolimesnis vykdymo procesas buvo vykdomas tik dėl to, kad antstolė buvo nepakankamai atidi, darydama užklausas ir dėl netobulų GRT ir VSDFV duomenų bazių. Šiuo atveju negali atsirasti skolininko atsakomybė dėl to, kad valstybė nesukuria tinkamų instrumentų savo funkcijų įgyvendinimui. Atitinkamai antstolės tariamai patirtos dėl to išlaidos negali būti kompensuojamos skolininko sąskaita. Pareiškėjas nurodė ir tai, kad antstolė praleido 2 m. vykdymo senaties terminą, netinkamai prižiūrėjo ir vykdė išieškojimo procesą. Pažymėjo, kad skunde dėl antstolės veiksmų jis nurodė visą eilę svarbių nagrinėjamam ginčui aplinkybių, į kurias teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, visiškai neatsižvelgė. Aplinkybes, kad antstolė negalėjo išieškoti vykdymo išlaidų, patvirtina skolos ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, antstolės aplaidus pareigų vykdymas, netiksliai, sumaišant skolininko vardą ir pavardę, užklausų formulavimas. Nurodė, kad jis niekada nesislapstė, buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, turėjo nuolatinį darbą, todėl tai, kad jam daugiau negu 8 metus nebuvo žinoma apie jo dalyvavimą vykdymo procese, yra išimtinai antstolės kaltė. Atkreipė dėmesį, kad antstolės tariamai patirtos išlaidos kelia pagrįstų abejonių, nes į patirtas išlaidas yra įtrauktos neiššifruotos ir neaiškios, o tuo pačiu ir nepagrįstos būtinos vykdymo išlaidos – 50 Lt, papildomos vykdymo išlaidos – 28 Lt ir kitos neindeksuotos išlaidos - 12,83 Lt. Į patirtas vykdymo išlaidas įtraukta ir antstolės tariamai išieškota 100 Lt suma. Visiškai neteisėtas antstolės veiksmas yra ir tai, kad antstolė, nepasibaigus skundžiamo patvarkymo apskundimo terminui, nusirašė nuo pareiškėjo sąskaitos patvarkyme nurodytą sumą.

10Suinteresuotas asmuo antstolė Nemira Šiugždaitė pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad nesutinka su atskiruoju skundu ir palaiko nesutikimo su juo tuos pačius motyvus, kurie buvo nurodyti 2012-02-21 patvarkyme dėl skolininko skundo.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo bylos iš esmės pagal pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo pagrindą, t.y. neišnagrinėjo aplinkybių, susijusių su antstolio veiksmais, priimant skundžiamą 2012 m. sausio 18 d. Patvarkymą Nr. 1-9808.

15Taigi šioje byloje kilęs ginčas dėl antstolės Nemiros Šiugždaitės veiksmų teisėtumo vykdymo procese, areštuojant apelianto pinigines lėšas bei jas pervedant į antstolės depozitinę sąskaitą. Iš pareiškėjo ginčijamo antstolės N.Šiugždaitės 2012 m. sausio 18 d. Patvarkymo matyti, kad jame buvo nurodyta 260,61 Lt suma, kurią sudaro vykdymo išlaidos, areštuotos skolininko M. C. C. sąskaitose, esančiose AB DNB banke, turimos piniginės lėšos, areštuotas lėšas per 5 dienas pervedant į antstolės depozitinę sąskaitą. Iš bylose esančių duomenų visumos galima spręsti, kad nurodyto dydžio vykdymo išlaidos susidarė vykdomojoje byloje Nr. 33-5404/2003, antstolei Nemirai Šiugždaitei vykdant Vilniaus miesto VPK EPT nutarimą Nr. 1-808/2003-06-02 dėl 100 Lt baudos išieškojimo iš M. C. C.. Vienas iš pagrindinių argumentų, kuriuo buvo grindžiamas pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų neteisėtumo, buvo tas, kad antstolė praleido dviejų metų naikinamąjį administracinės nuobaudos – baudos – vykdymo senaties terminą, todėl, pareiškėjo teigimu, nebuvo pagrįsti antstolio priverstinio vykdymo veiksmai bei atitinkamai už juos susidariusios išlaidos. Atsikirsdamas į pastarąjį argumentą, pirmosios instancijos teismas tenurodė, kad 2003-08-27 Vilniaus miesto VPK EPT nutarimu pareiškėjui paskirta 100 Lt bauda buvo sumokėta praėjus daugiau kaip metams po jos skyrimo dienos, tačiau nesuėjus 2 metų senaties terminui. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad dėl administracinės nuobaudos, baudos vykdymo senaties terminų yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausias Teismas 2010 m. balandžio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2010. Minimoje kasacinio teismo nutartyje nurodyta, kad nei LR CPK, nei TPK nenustatyti administracinės nuobaudos, baudos vykdymo senaties terminai, todėl turi būti vadovaujamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimu, pagal kurį taikytinas dviejų metų administracinės nuobaudos vykdymo senaties terminas. Kita vertus, buvo pažymėta, kad, sprendžiant, ar nėra pasibaigęs nutarimo skirti administracinę nuobaudą – baudą – vykdymo senaties terminas, turi būti nustatyta, ar nepraleistas trijų mėnesių vykdomojo dokumento perdavimo terminas tarp vykdančių nuobaudą arba kitų valdžios institucijų, esant įstatymo numatytiems pagrindams (ATPK 308 str. 1 d.), bei ar vykdymo laikotarpiu nėra dvejų metų laikotarpio, kai valdžios institucijos dėl aplaidumo ar kitų priežasčių nieko neatliko dėl nuobaudos įvykdymo. Be kita ko, būtina išsiaiškinti, ar asmuo nevengė atlikti jam paskirtą nuobaudą – sumokėti ar netrukdyti išieškoti jam paskirtą baudą, t.y. ar nėra pagrindo pripažinti, kad baudos vykdymo senaties eiga buvo sustojusi. Taigi jei per dvejus metus nuo nutarimo dėl baudos paskyrimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo bauda nėra išieškoma ir jei negali būti konstatuota, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo ėmėsi kokių nors veiksmų, siekdamas išvengti baudos mokėjimo, vykdymo procesas administracinio teisės pažeidimo byloje turi būti nutrauktas dėl senaties termino suėjimo [Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-182/2010]. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nurodytų aplinkybių, kurios reikšmingos sprendžiant administracinės nuobaudos vykdymo senaties termino klausimą, neanalizavo pirmosios instancijos teismas, šių aplinkybių negali nustatyti bei įvertinti apeliacinės instancijos teismas, nes perduotose bylose, t.y. tiek atskirojo skundo byloje Nr.2SA-169-450/2012, tiek vykdomojoje byloje Nr. 33-5404/2003 net nebuvo Vilniaus miesto VPK EPT nutarimo Nr. 1-808/2003-06-02, kurio pagrindu antstolė N.Šiugždaitė pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus M. C. C. atžvilgiu, nebuvo duomenų bei įrodymų, kada pastarasis nutarimas buvo pateiktas bei priimtas vykdyti antstolės N.Šiugždaitės [LR CPK 651 str. 3 d. redakcija, galiojusi skundžiamų antstolės veiksmų atlikimo metu]. Pastebėtina tai, kad aukščiau nurodytas teismo išaiškinimas atitiko tuo metu galiojusio LR CPK 652 str. 1 d. normą, kad antstolis, gavęs vykdyti nutarimą administracinių teisės pažeidimų bylose, pirmiausia patikrina, ar nutarimą priėmusi institucija arba pareigūnas, jeigu skolininkas savanoriškai nesumokėjo baudos, pasiuntė nutarimą vykdyti į skolininko darbovietę, valstybinio socialinio draudimo valdybos teritoriniam skyriui arba mokymo įstaigai išskaityti baudą iš pažeidėjo darbo užmokesčio ar kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos. Nagrinėjamu atveju aplinkybių, kad buvo įvykdytas LR CPK 652 str. 1 d. reikalavimas, nėra galimybės nustatyti, pastarųjų aplinkybių nepaaiškino ir antstolė. Nesant byloje Vilniaus miesto VPK EPT nutarimo Nr. 1-808/2003-06-02, kuriuo paskirta pareiškėjui administracinė nuobauda [bauda], apeliacinės instancijos teismas negali spręsti ir dėl kito atskirojo skundo argumento pagrįstumo, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 68 p. dėl vykdymo išlaidų išieškojimo negali būti taikomas, nesant įrodymų, kad pareiškėjui buvo įteiktas raginimas įvykdyti teismo sprendimą. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad nutarimas administracinių teisės pažeidimo byloje laikytinas vykdomuoju dokumentu [LR CPK 587 str. 3 p.], todėl konstatavus, kad 2003-08-27 Vilniaus miesto VPK EPT nutarime buvo nurodytas baudos sumokėjimo terminas, antstolis neturėjo siųsti raginimo įvykdyti sprendimą [nutarimą] ir, pasibaigus nurodytam įvykdymo terminui, galėjo iš karto pradėti priverstinio vykdymo veiksmus [LR CPK 661 str. 1 d.].

16Kita svarbi apelianto skundo bei atskirojo skundo motyvų grupė buvo susijusi su antstolės paskaičiuotų vykdymo išlaidų 260,61 Lt sumai pagrįstumu, apeliantui ginčijant kiekvienos atskiros vykdymų išlaidų sumos teisėtumą. Įvertinus skundžiamos nutarties turinį bei pirmosios instancijos teismo motyvus, atsikertant į tokio pobūdžio pareiškėjo motyvus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijas teismas buvo itin formalus. Dar daugiau, pirmosios instancijos teismas apsiribojo vieninteliu teiginiu, kad antstolės paskaičiuotos vykdymo išlaidos neviršija SVI nustatytų vykdymo išlaidų dydžio ir antstolė neįtraukė į vykdymo išlaidas dėl netikslių užklausų susidariusias sumas, tačiau iš esmės nevertindamas, nenagrinėdamas vykdymo išlaidų 260,61 Lt sumai pagrįstumo bei teisingumo. Sutiktina ir su tuo, kad pirmosios instancijos teismo nebuvo įvertinti ir nagrinėti apelianto skundo motyvai dėl galimai netinkamų ar aplaidžių antstolės veiksmų, atliekant priverstinio vykdymo veiksmus, antstolės teisės nusirašyti nuo pareiškėjo sąskaitos patvarkyme nurodytą sumą, nepasibaigus skundžiamo patvarkymo apskundimo terminui.

17Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, nes nebuvo išnagrinėtos ir nustatytos teisiškai reikšmingos aplinkybės pagal pareiškėjo pareikštą skundą, todėl darytina išvada, kad yra teisinis pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir perduoti skundą dėl antstolio veiksmų teisėtumo tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

18Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo M. C. C. skundą dėl antstolės N.Šiugždaitės veiksmų perduoti iš naujo nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai