Byla 2-6635-285/2013
Dėl globėjos atleidimo nuo pareigų, globos fiziniam asmeniui nustatymo ir naujo globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuotiems asmenims D. G., I. J., išvadą duodanti institucija - Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant Renatai Spirinai, dalyvaujant pareiškėjos D. G. atstovei advokatei Sondrai Venclovienei, suinteresuotam asmeniui D. G., išvadą duodančios institucijos - Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus atstovei Hertai Gurskaitei, nedalyvaujant pareiškėjai D. G. ,suinteresuotam asmeniui I. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. G. patikslintą pareiškimą dėl globėjos atleidimo nuo pareigų, globos fiziniam asmeniui nustatymo ir naujo globėjo bei turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuotiems asmenims D. G., I. J., išvadą duodanti institucija - Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius,

Nustatė

3Pareiškėja patikslintu pareiškimu prašė ją-D. G. atleisti nuo neveiksnia pripažintos I. J. globėjos pareigų vykdymo (4-5 b.l.).Pareiškime nurodoma, kad 1992-06-02 Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 459-v dėl globos skyrimo pripažintai neveiksnia I. J., gim. 1954m., paskirta globėja D. G.. Šiuo metu globėja D. G. yra išvykusi į Jungtines Amerikos Valstijas pas sunkiai sergantį sūnų T. G., grįžimo laiko pareiškėja negali prognozuoti, kadangi tenka rūpintis sergančiu sūnumi. Prieš išvykstant pareiškėja įgaliojo savo pilnametį sūnų D. G. tvarkyti visus reikalus atstovaujant ją, I. J. globėją. Kadangi globėja D. G. neturi faktinės galimybės rūpintis savo globotine I. J. dėl pasikeitusių gyvenimo sąlygų , o ja rūpinasi jos sūnus D. G., todėl prašo ją - D. G. atleisti nuo I. J. globėjos pareigų, I. J. nustatyti globą ir jos globėju bei turto administratoriumi paskirti D. G..

4Teismo posėdyje pareiškėjos atstovė advokatė Sondra Venclovienė prašė pareiškėjos D. G. patikslintą pareiškimą tenkinti.

5Suinteresuotas asmuo I. J. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jai pranešta teismo pranešimu (44 b.l.).

6Suinteresuotas asmuo D. G. su patikslintu pareiškimu sutiko bei prašė būti paskirtas tetos I. J. globėju ir turto administratoriumi. Teismo posėdyje paaiškino, kad jos tetai I. J. reikalinga visokeriopa pagalba, ji pati nebegali niekuo pasirūpinti, todėl jis rūpinasi bei prižiūri I. J.. Dėl pablogėjusios psichinės būklės I. J. šiuo metu gydoma ligoninėje. I. J. netekėjusi, vaikų neturi, kitų norinčių globoti I. J. asmenų nėra.

7Kauno miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyriaus atstovė Herta Gurskaitė teismo posėdyje patvirtino, jog palaiko jų išvadoje nurodytą poziciją ir sutinka su pareiškėjos D. G. patikslintu pareiškimu dėl jos atleidimo nuo I. J. globėjos pareigų, kadangi globėja gyvena kitoje valstybėje ir neturi galimybės tinkamai atlikti I. J. globėjos pareigų. I. J. yra pripažinta neveiksnia, ji pati negali savimi pasirūpinti, todėl jai reikalinga skirti kitą globėją bei turto administratorių, nes ji turi nekilnojamojo turto. Neveiksnia pripažintai I. J. nustatyti globą ir jos globėju ir jos turto administratoriumi siūlo skirti I. J. sūnėną D. G..

8Pareiškimas tenkintinas.

9Rašytinių įrodymų pagrindu byloje nustatyta, 1992m. kovo 18d. Kauno miesto teismo sprendimu (civilinė byla Nr.2-1947/1992) I. J. pripažinta veiksnia (60-61b.l.). 1992m. birželio 2d. Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr.459-v neveiksnia pripažintos I. J. globėja paskirta jos sesuo D. G. (18 b.l.). Paskirta globėja D. G. prašo ją atleisti nuo globėjos pareigų ir sutinka, kad jos sūnus D. G. būtų paskirtas I. J. globėju ir jos turto administratoriumi ( 15 b.l.).D. G. sutinka būti savo tetos I. J. globėju ir turto administratoriumi (19b.l.) D. G. sveikatos būklė leidžia jam būti globėju (23b.l.). D. G. išsituokęs ( 22b.l.), buvusi sutuoktinė A. G. neturi jokių prieštaravimų ir pretenzijų tam, kad D. G. taptų neveiksnia pripažintos savo tetos globėju ir turto administratoriumi ( 48 b.l.).Duomenų apie D. G. teistumą nėra (57 b.l).Neveiksnia pripažinta I. J. yra netekėjusi, jos gyvenamoji vieta deklaruota ( - ) I. J. nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas ( - ) (31-32 b.l.).

10LR CK 3.246 str. 2 d. numato, kad globėjas gali būti teismo nutartimi atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl savo ligos ar artimų giminaičių ligos, savo turtinės padėties pablogėjimo ar dėl kitų svarbių priežasčių, o byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtino, kad pareiškėja globoja pas savo sunkiai sergantį sūnų, negali tinkamai pasirūpinti globotine. Tai yra neabejotinai svarbios priežastys, sudarančios faktinį pagrindą atleisti globėją nuo pareigų atlikimo. Todėl pareiškėja-D. G. atleistina nuo I. J. globėjos pareigų ir skirtinas kitas globėjas ( CPK 494str.).

11Globa nustatoma siekiant apsaugoti neveiksnaus pilnamečio asmens teises ir interesus (CK 3.238, 3.242, 3.245 str., 3.277 str. 1d.). Tais atvejais, kai neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, teismas paskiria turto administratorių, kuriuo gali būti skiriamas globėjas arba kitas asmuo (CK 3.245 str. 1d.). Kadangi I. J. teismo sprendimu pripažinta neveiksnia, tai jai reikalinga kito asmens pagalba, todėl jai nustatytina globa ir paskirtinas globėjas (CPK 505 str. 3d.). Neveiksnia pripažinta I. J. turi nekilnojamojo turto, todėl skirtinas ir jos turto administratorius (CPK 508 str. 3d.). I. J. globėju ir turto administratoriumi skirtinas jos sūnėnas D. G. (CK 3.242 str. 3d., CPK 507 str. 4d.). Skiriant D. G. globėju ir turto administratoriumi, atsižvelgiama į tai, kad: jis jau apie du metus rūpinasi I. J. buitiniais ir socialiniais reikalais, o duomenų apie bet kokius nusiskundimus dėl jos ar jo padarytus įstatymų pažeidimus nėra; yra rašytinis D. G. sutikimas būti globėju ir turto administratoriumi; D. G. sveikatos būklė leidžia būti globėju; jį skirti neveiksnia pripažintos I. J. globėju rekomenduoja Kauno miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius; kiti asmenys nepretenduoja tapti I. J. globėjais (CPK 186 str. 4d., 185 str. 1d., 507 str. 4d.).

12Globėjui ir turto administratoriui išaiškintina jo teisinė globėjo padėtis, globėjo bei turto administratoriaus teisės ir pareigos, kurios numatytos CK3.238, 3.243, 3.245, 4.236-4.252 str., kad globa ir turto administravimas yra nustatomi siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti neveiksnaus fizinio asmens teises ir teisėtus interesus (Civilinio kodekso 3.238 str.). Jis yra savo globotinės atstovas pagal įstatymą ir gina neveiksnaus asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo. Globėjas ir turto administratorius turi teisę sudaryti atstovaujamo neveiksnaus asmens vardu ir interesais visus būtinus sandorius (Civilinio kodekso 3.240 str.). Neveiksnaus asmens turtą ir jo duodamas pajamas globėjas ir turto administratorius turi naudoti išimtinai neveiksnaus asmens interesais. Sandoriams, kurių suma didesnė nei penki tūkstančiai litų sudaryti, reikalingas išankstinis teismo leidimas.

13Visais atvejais yra reikalingas išankstinis teismo leidimas, jeigu globėjas ir turto administratorius nori parduoti, dovanoti ar kitokiu būdu perleisti globotinės nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, jį išnuomoti, perduoti neatlygintinai naudotis, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teises į nekilnojamąjį daiktą ar daiktines teises, taip pat sudaryti bet kokį kitą sandorį, jeigu dėl šio sandorio globotinės turtas sumažėtų ar būtų perleistos ar suvaržytos globotinės daiktinės teisės. Globėjas ir turto administratorius bei jos artimieji giminaičiai negali sudaryti sandorių su globotine, išskyrus atvejus, kai turtas globotinei yra dovanojamas ar perduodamas neatlygintinai naudotis, jeigu tai atitinka globotinės interesus ( Civilinio kodekso 3.244 str.).

14Nutartis vykdytina skubiai ( CPK 496 str.1d.).

15Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-292, 496, 505, 508 straipsniais,

Nutarė

16Pareiškimą tenkinti.

17Pareiškėją D. G. a.k. ( - ) atleisti nuo I. J., a.k( - ) globėjos pareigų.

18Nustatyti I. J., a.k( - ) gyv. ( - ) globą ir jos globėju bei turto administratoriumi paskirti D. G. a.k( - ) gyv. ( - ).

19Nutartis vykdytina skubiai.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai