Byla N1-38-673/2011

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, sekretoriaujant Reginai Leonavičienei, Sandrai Voverienei, dalyvaujant prokurorui Gintarui Jakštui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui E. Z., kaltinamiesiems: E. K., M. B., V. P. ir D. P., jų gynėjams advokatams Ninai Frolovičevai, Rimai Šmigelskytei, Ignui Meškauskui, Raimundui Gargasui, nepilnamečio kaltinamojo D. P. įstatyminiams atstovams ir civiliniams atsakovams A. P. ir V. P., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje, E. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 8 klasių išsilavinimo, nedirbantis, jo teigimu ūkininkaujantis, gyv. ( - ), teistas 3 kartus: 1) 1992-06-08 Kėdainių rajono apylinkės teismo pagal BK 118 str. 1 d. – 3 m. laisvės atėmimu, vadovaujantis BK 471 str. bausmės vykdymas atidėtas 2 metams; 2) 2005-01-19 Kėdainių rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p. – 1 m. 2 mėn. laisvės atėmimu, vadovaujantis BK 75 str. 1 d., 2 d., bausmės vykdymas atidėtas 2 metams; 3) 2005-05-17 Kėdainių rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d. – 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimu, vadovaujantis Lietuvos BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d. - subendrinus bausmes su 2005-01-19 nuosprendžiu, galutinė bausmė - 2 m. laisvės atėmimas; 2007-03-20 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi, vadovaujantis BK 157 str., lygtinai paleistas prieš 10 mėn.; 2010-01-22 išbrauktas iš pataisos inspekcijos įskaitos, teistumas neišnykęs, kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte (nesunkiu žmogaus sveikatos sutrikdymu dėl chuliganiškų paskatų), padarymu, M. B., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 10 klasių išsilavinimo, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte (nesunkiu žmogaus sveikatos sutrikdymu dėl chuliganiškų paskatų), padarymu, V. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 10 klasių išsilavinimo, nedirbantis, jo teigimu registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte (nesunkiu žmogaus sveikatos sutrikdymu dėl chuliganiškų paskatų), padarymu, D. P. (nepilnametis), a.k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, 10 klasių išsilavinimo, Akademijos gimnazijos 11 b klasės moksleivis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte (nesunkiu žmogaus sveikatos sutrikdymu dėl chuliganiškų paskatų), padarymu,

Nustatė

22010 m. rugpjūčio 21 d. apie 21 val., E. K., M. B., V. P., būdami apsvaigę nuo alkoholio, ir nepilnametis D. P., gim. 1994 05 12, veikdami kartu, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliais veiksmais demonstruodami nepagarbą aplinkiniams - K. J. sodyboje, po to ir E. K. sodyboje, esančiose Gudžiūnų kaime, Kėdainių rajone, plūdo E. Z. necenzūriniais žodžiais ir: E. K. vieną kartą kumščiu sudavė E. Z. į galvą, parkritusiam nukentėjusiajam spyrė vieną kartą į galvą, M. B. du kartus kumščiu sudavė nukentėjusiajam į galvą, po ko, E. K. ir M. B. spardė gulintį nukentėjusįjį įspirdami ne daugiau 10 kartų į galvą ir kitas kūno vietas, po to, nutempę E. Z. iki E. K. automobilio „N. P.“, valstybinis numeris ( - ) automobilio galinėje dalyje nukentėjusįjį nusivežė į E. K. sodybą, kur V. P. automobilyje sėdinčiam nukentėjusiajam E. Z. du kartus kumščiu sudavė į galvą, o D. P. du kartus įspyrė į galvą, tuo bendrais veiksmais dėl chuliganiškų paskatų padarė E. Z. veido sumušimą, nosikaulių, dešinio skruostikaulio ir dešinės akiduobės apatinės sienelės lūžimus, poodinę kraujosruvą apie dešinę akį, kraujosruvą dešinio akies obuolio paviršiuje, dėl ko nukentėjusysis sirgo ilgiau kaip 10 dienų, tai yra padarė nukentėjusiajam E. Z. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

3Kaltinamasis E. K. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2010-08-21 apie 21 val., atvažiavusiems vaikinams pasiskundus, kad prie jų buvo prikibta degalinėje, jis, M. B., V. P., būdami apsvaigę nuo alkoholio, ir D. P., nuvažiavo į K. J. sodybą, esančią Gudžiūnų kaime, Kėdainių rajone, kur jis plūdo E. Z. necenzūriniais žodžiais, vieną kartą kumščiu sudavė E. Z. į galvą, parkritusiam nukentėjusiajam spyrė vieną kartą į galvą, po ko kartu su atvykusiais spardė gulintį nukentėjusįjį įspirdami ne daugiau 10 kartų į galvą ir kitas kūno vietas, po to, nutempę E. Z. iki jo automobilio „N. P.“, valstybinis numeris ( - ) automobilio galinėje dalyje nukentėjusįjį nusivežė į jo sodybą, kurioje jis nieko nukentėjusiajam nebedarė. Nukentėjusiajam atlygino visą 518,18 Lt turtinę žalą ir nukentėjusiojo prašomą 1000 Lt neturtinę žalą, su civiliniu ieškiniu dėl nukentėjusiojo gydymo sutinka, atlygino savo dalį, tai yra 791,42 Lt, ieškinio Valstybinei ligonių kasai. Labai gailisi dėl to, ką padarė. Nukentėjusiojo atsiprašė. Jei būtų buvęs blaivus, nebūtų nusikaltęs. Šiuo metu vienas prižiūri sunkiai sergančią motiną, ūkininkauja. Pažada, kad daugiau nenusikals.

4Kaltinamasis M. B. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2010-08-21 apie 21 val., atvažiavusiems vaikinams pasiskundus, kad prie jų buvo prikibta degalinėje, jis, E. K., V. P., būdami apsvaigę nuo alkoholio, ir D. P., nuvažiavo į K. J. sodybą, esančią Gudžiūnų kaime, Kėdainių rajone, kur jis plūdo E. Z. necenzūriniais žodžiais, du kartus kumščiu sudavė nukentėjusiajam į galvą, po ko, spardė gulintį nukentėjusįjį įspirdamas 2-3 kartus į galvos sritį ir kitas kūno vietas, po to, nutempę E. Z. iki E. K. automobilio „N. P.“, automobilio galinėje dalyje nukentėjusįjį nusivežė į E. K. sodybą. Matė, kaip nukentėjusiajam sudavė V. P.. Atlygino nukentėjusiojo prašomą 1000 Lt neturtinę žalą. Su Valstybinės ligonių kasos civiliniu ieškiniu dėl nukentėjusiojo gydymo sutinka, atlygino savo dalį, tai yra 791,42 Lt, ieškinio Valstybinei ligonių kasai. Nukentėjusiojo atsiprašė, susitaikė. Labai gailisi dėl to, ką padarė. Jei būtų buvęs blaivus, nebūtų nusikaltęs. Nedirba, registruotas darbo biržoje, gyvena su seneliais, tėvų nebeturi. Pažada nebenusikalsti, nes pasimokė.

5Kaltinamasis V. P. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2010-08-21 apie 21 val., atvažiavusiems vaikinams pasiskundus, kad prie jų buvo prikibta degalinėje, jis, E. K., M. B., būdami apsvaigę nuo alkoholio, ir D. P., nuvažiavo į K. J. sodybą, esančią Gudžiūnų kaime, Kėdainių rajone, kur jis plūdo E. Z. necenzūriniais žodžiais, matė, kaip nukentėjusiajam sudavė M. B.. Nutempę E. Z. iki E. K. automobilio „N. P.“, automobilio galinėje dalyje nukentėjusįjį nusivežė į E. K. sodybą. Jis automobilyje sėdinčiam nukentėjusiajam E. Z. du kartus kumščiu sudavė į galvos sritį, pakaušį. Atlygino nukentėjusiojo prašomą 1000 Lt neturtinę žalą. Nukentėjusiojo atsiprašė, susitaikė. Su Valstybinės ligonių kasos civiliniu ieškiniu dėl nukentėjusiojo gydymo sutinka, savo dalies neatlygino. Labai gailisi dėl to, ką padarė. Jei būtų buvęs blaivus, nebūtų nusikaltęs. Šiuo metu nedirba, jį atleido iš darbo, nes nebuvo darbo, registruotas darbo biržoje. Pažada nebenusikalsti, nes pasimokė.

6Kaltinamasis D. P. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2010-08-21 apie 21 val., jis su draugu sukonfliktavo su nukentėjusiuoju. Nuvažiavo pas K. ir papasakojo. Tada ten buvę nusprendė važiuoti išsiaiškinti. Nuvažiavo į kažkokią sodybą. Jis pats galėjo pasakyti necenzūrinius žodžius nukentėjusiojo atžvilgiu. Matė, kaip nukentėjusįjį mušė K., spyrė į veidą. Po to, visi nukentėjusįjį apstojo, rėkė, matė, kaip B. nukentėjusįjį spardė. Nutempę E. Z. iki E. K. automobilio, automobilio galinėje dalyje nukentėjusįjį nusivežė į E. K. sodybą. Matė, kaip V. P. automobilyje sėdinčiam nukentėjusiajam E. Z. du kartus kumščiu sudavė į pakaušį. Jis pats nukentėjusiajam du kartus spyrė į galvą. Atlygino nukentėjusiojo prašomą 1000 Lt neturtinę žalą. Su Valstybinės ligonių kasos civiliniu ieškiniu dėl nukentėjusiojo gydymo sutinka, tėvai atlygino 791,42 Lt. Labai gailisi dėl to, ką padarė. Nukentėjusiojo atsiprašė, susitaikė. Buvo blaivus. Šiuo metu mokosi. Pažada nebenusikalsti, nes tai jam buvo gera pamoka.

7Be kaltinamųjų E. K., M. B., V. P., D. P. prisipažinimų, jų kaltė visiškai įrodyta kitais bylos duomenimis bei rašytiniais įrodymais, ištirtais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsnyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsnio pagrindu sutrumpinus įrodymų tyrimą.

8Nukentėjusysis E. Z. (I tomas b.l.12) parodė, kad jis, būdamas išgėręs, 2010-08-21 apie 19 val., atėjo į Gudžiūnų kaime esančią degalinę nusipirkti alaus. Eidamas atgal link Gudžiūnų miestelio, pamatė priešais dviračiais atvažiuojančius du vaikinus, kurie padėjo jį užgaulioti, vadinti necenzūriniais žodžiais, todėl jis pradėjo tuos vaikinus gaudyti. Vieną pagavo ir už tai, kad jis jį vadino necenzūriniais žodžiais, paprašė nunešti jo nupirktą alų iki J. sodybos. Vaikinas sutiko. Atnešęs alų vaikinas išėjo. Sodyboje buvo R. J. ir jo tėvai. Visi kieme gėrė jo atsineštą alų. Praėjus apie pusantros valandos, į kiemą atvažiavo vyšninės spalvos krovininis automobilis. Iš jo išlipo E. K., B., kurio vardo nežino, P. ir G., buvo ir keli vaikinai, kurių jis anketinių duomenų nežinojo. Kažkuris sudavė kumščiu į dešinę akį. Po suduoto smūgio jis parkrito ir užsidengė galvą. Pajuto kojų smūgius į įvairias kūno vietas. Kas jį spardė nematė, tačiau spardė keliese. Jam buvo įspirta ne mažiau 10 kartų. Mušant jis buvo užgauliojamas įvairiais necenzūriniais žodžiais. Po to, kažkurie vaikinai jį pakėlė ir nunešę įmetė į automobilio „kuzuvą“, pasakė, kad vežasi jį pas E. K.. Atvykus iki E. K. sodybos, kažkas iš buvusių jaunuolių kumščiu jam sudavė du kartus į veidą ir liepė eiti prie stalo. Minėta kompanija buvo išgėrę. Kitą dieną po sumušimo jis kreipėsi pas medikus, buvo nukreiptas į KMUK akių kliniką, kur jam buvo atlikta akies operacija, įvykio metu buvo sulaužyta nosies pertvara. Sužalojimų pasekmes jaučia iki šiol. Teisminio nagrinėjimo metu nurodė, jog E. K. jam atlygino visą turtinę žalą – 518,18 Lt. Jei kaltinamieji atlygins po 1000 Lt neturtinės žalos, tai yra viso 4000 Lt, daugiau neturtinės žalos priteisti neprašys, pretenzijų kaltinamiesiems neturės.

9Teismo medicinos specialisto išvados (1 tomas b.l.21- 22, 25-26) patvirtina, kad aplinkybėse nurodytu laiku, kietų bukų daiktų poveikyje, ne mažiau vieno smūgio pasėkoje, E. Z. buvo padaryti sužalojimai: veido sumušimas, nosies kaulų, dešinio skruostikaulio ir dešinės akiduobės apatinės sienelės lūžimai, poodinė kraujosruva apie dešinę akį ir kraujosruva dešinio akies obuolio priekiniame paviršiuje. Kadangi dėl patirtų sužalojimų sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei dešimties dienų laikotarpiui, todėl E. Z. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Nesunkus sveikatos sutrikdymas yra padarytas nuo asmenų veiksmų visumos.

10Parodymų patikrinimo vietoje metu (I tomas b.l.44-49) nukentėjusysis E. Z. parodė vietą J. sodyboje, kurioje jis buvo mušamas, tai yra E. K. sudavė kumščiu į dešinę akį, buvo spardomas, vietą automobilyje kuriame jis buvo pasodintas ir vežamas į E. K. sodybą, parodė E. K. sodybą, kurioje jis taip pat buvo mušamas.

11Liudytojas P. J. (I tomas b.l.52-53) parodė, kad 2010 m. rugpjūčio mėn., dienos nepamena, pas jį atėjo E. Z., kuris atsinešė alaus. Kartu su juo buvo kažkoks vaikinukas, kuris palikęs alų išėjo. Tuo metu namuose buvo jo sūnus R. J., žmona K. J. Visi keturi atsineštą alų gėrė. Begeriant, jau buvo sutemę, į kiemą atvažiavo automobilis, iš kurio išlipo būrys, kokie 4-5, jaunuolių. Iš jų pažino tik E. K., kuris nieko nesakęs priėjo prie E. Z. ir vieną kartą kumščiu trenkė jam į veidą. Po šio smūgio E. Z. nugriuvo ir visi buvę vaikinai pradėjo jį spardyti. Spardė kur papuolė, smūgių buvo daug, kiek - nežino. Spardydami E. Z. jie užgauliojo įvairiais necenzūriniais žodžiais. Vaikinai buvo girti. Jis prašė nemušti, bet jo niekas neklausė. Po to, jie E. nusinešė į automobilį ir išvažiavo.

12Liudytojas R. J. (I tomas b.l.56-57) parodė, kad 2010-08-21 apie 20.30 val., pas jį į sodybą atėjo E. Z., kuris atsinešė pakuotę alaus, kurį jis su E. Z. ir tėvais kieme gėrė. Kartu buvo atėjęs kažkoks vaikinukas, kuris taip pat atnešė maišelį su alumi ir išėjo. Begeriant į kiemą atvažiavo automobilis, iš kurio išlipo 6-8 jaunuoliai, iš kurių jis pažino E. K.. Pastarasis, priėjęs prie E. Z., vieną kartą kumščiu sudavė jam į veidą, o E. Z. nuvirtus, visi buvę vaikinai pradėjo jį spardyti. Spardė kelias minutes į įvairias kūno vietas. Smūgių buvo daug. Prašė E. Z. nemušti, bet niekas neklausė. Po to, visi už rankų ir kojų Evaldą nunešė į automobilį ir išvažiavo. Vaikinai buvo girti. Vaikinams išvažiavus jie paskambino į policiją.

13Liudytoja K. J. (I tomas b.l.58-59) parodė analogiškai, kaip Ričardas ir P. J.. Patvirtino, jog matė, kaip K. kumščiu sudavė E. Z. į galvą, pargriautą spardė į galvą. Išsigandusi paėjo į šoną ir matė, kaip vaikinai buvo apstoję E. Z., bet ką jie darė, nematė, matė, kaip jie E. Z. vilko per kiemą link automobilio, E. Z. veidas buvo kruvinas. Vaikinai pasiėmė ir alų. Išvažiavus ji skambino į policiją. Atvažiavę vaikinai buvo išgėrę. Ji dėl incidento buvo labai išgąsdinta.

14Liudytojas A. P. (I tomas b.l.61-62) parodė, kad 2010 m. rugpjūčio mėnesį, dienos tiksliai nepamena, apie 02-03 val. nakties pas jį į namus pradėjo belstis kaimynas E. Z., kuris prašėsi leisti pernakvoti. Buvo tamsu, jis įleido, šviesos nedegė. Miegant išgirdo E. Z. dejones. Uždegęs šviesą pamatė, kad yra sumuštas E. Z. veidas, sužalota akis, kruvina nosis, rūbai. Jis pasakė, kad jį sumušė 8 vaikinai. Minėjo, kad pradžioje mušė J. sodyboje, o po to nusivežę pas E. K..

15Liudytojas M. G. (I tomas b.l.63-64) parodė, kad 2010 m. rugpjūčio 21 d., jis su draugais V. P., M. B., K. S., A. G., pas E. K. sodyboje gėrė alkoholinius gėrimus. Begeriant, vakare, pas E. K. į sodybą dviračiais atvažiavo du tik iš matymo pažįstami jaunuoliai, kurie pasiskundė, kad Gudžiūnų kaime, prie degalinės, juos užkabino E. Z., liepė nešti alaus butelius, kažkuriam sudavė į veidą. Tai išgirdęs E. K. pasiūlė nuvykti išsiaiškinti, todėl jis visi sulipo į E. K. automobilį ir važiavo į sodybą, kur turėjo būti E. Z.. Atvykus iki nurodytos sodybos, jis nuėjo atlikinėti gamtinių reikalų. Einant link kiemo išgirdo šauksmus, matė, kaip kažkas iš jų bando nuo žemės pakelti nepažįstamą vyriškį, kurį pradėjo nešti link automobilio, kuris kartu atvažiavo į K. sodybą. Sodyboje pamatė, kad yra sužalotas vyriškio veidas, iš nosies bėgo kraujas.

16Liudytojas K. S. (I tomas b.l.66-68) parodė, kad pas E. K. jis, A. G., V. P., M. B., M. G. gėrė alkoholį. Tuo metu atvažiavo du vaikinai – D. ir D., kurie pasiskundė, kad prie degalinės prie jų prisikabino kažkoks vyriškis, kuris liepė nešti alų, kažkuriam sudavė. Lyg K. pasakė, kad reikia važiuoti išsiaiškinti. Visi, išskyrus A. G., E. K. automobiliu nuvyko iki J. sodybos. K. ten buvusį Z. įžeidinėjo necenzūriniais žodžiais, vieną kartą sudavė kumščiu jam į veidą, po ko jis nugriuvo. Po to, prie gulinčio Z. priėjo M. B., kuris du kartus kumščiu sudavė jam į galvą. E. K. lyg dar kažkur įspyrė. Kad kas daugiau būtų sudavę smūgius, jis nematė. Z. atsivežė į E. K. sodybą, kur kažkuris iš vaikinų pasigyrė, kad spyrė ar tai sudavė Z..

17Liudytojas D. P. (I tomas b.l.70-72) parodė, kad 2010 m. rugpjūčio mėnesį, dienos nepamena, jis apie 20 val. su D. P. dviračiais atvyko į Gudžiūnų kaime esančią degalinę nusipirkti mineralinio. Degalinėje buvo kažkoks nepažįstamas girtas vyriškis, su kuriuo jie apsižodžiavo. Išėjus iš degalinės vyras juos pasivijo ir kumščiu sudavė jam į žandą, norėjo dar suduoti, tačiau jis pasiraukė. Po to vyriškis liepė pakviesti D.ir pasakė, kad jeigu jie nori, kad nieko nebūtų, turi nešti alų. Jis atsisakė tai daryti, o D. nešė alų. Grįžus Deimantui jie nuvažiavo pas E. K., pravarde „Uzbegė“, kur alų gėrė M. B., A. G., M. G., Kasparas, Vaidas. Pasakė jiems apie tai, kad prie jų buvo prikibęs „senis“. „Uzbekė“ ir G. nusprendė išsiaiškinti. Visi nuvažiavo į sodybą. „Uzbekė“ vieną kartą kumščiu sudavė D. parodytam vyrui į veidą, po ko, jis nugriuvo. B. du kartus gulinčiam įspyrė į galvą ar tai petį. Kažkas vyriškį keikė necenzūriniais ir įžeidžiančiais žodžiais. Moteris šaukė, kad nemuštų. „Uzbekė“ pasakė vyrą imti ir nešti į „kuzuvą“. Visi važiavo atgal. Grįžus V. tam vyriškiui du kartus sudavė į galvą. D. sakė, kad vyriškiui įspyrė.

18Liudytojas A. G. (I tomas b.l.73-75) parodė, kad 2010 m. rugpjūčio mėnesį, dienos nepamena, jis su V. P., M. G., M. B., K. S. gėrė pas E. K., pravarde „Uzbegė“. Begeriant dviračiais atvažiavo du vaikinai D. ir D., kurie pasakė, jog Gudžiūnų kaimo degalinėje prie jų prikibo kažkoks vyriškis. Tada visi sulipo į E. K. automobilį ir nuvažiavo į kažkokią sodybą. Sodyboje E. K. pradėjo priekaištauti kažkieno nurodytam vyriškiui, sudavė jam vieną kartą į veidą, B. taip pat sudavė tam vyriškiui kažkur kumščiu, spardė gulintį. Kažkas vyriškį keikė necenzūriniais žodžiais. Moteris šaukė, kad nemuštų. Po to, kartu su tuo vyriškiu atvažiavo pas E. K., kur matė, kaip D. iš šono spyrė vyriškiui į galvą.

19Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma, tai yra pačių kaltinamųjų E. K., M. B., V. P., D. P. visišku prisipažinimu, ištirtais nukentėjusiosios E. Z., liudytojų R. J., P. J., K. J., A. P., M. G., K. S., D. P., A. G. parodymais, teismo medicinos specialisto išvadomis, aukščiau išvardintais kitais rašytiniais įrodymais, neginčijamai nustatyta, kad kaltinime nurodytu laiku ir vietoje, E. K., M. B., V. P., būdami apsvaigę nuo alkoholio, ir nepilnametis D. P., gim. 1994 05 12, veikdami kartu, kitų asmenų akivaizdoje, įžūliais veiksmais demonstruodami nepagarbą aplinkiniams - K. J. sodyboje, po to ir E. K. sodyboje, esančiose Gudžiūnų kaime, Kėdainių rajone, plūdo E. Z. necenzūriniais žodžiais ir: E. K. vieną kartą kumščiu sudavė E. Z. į galvą, parkritusiam nukentėjusiajam spyrė vieną kartą į galvą, M. B. du kartus kumščiu sudavė nukentėjusiajam į galvą, po ko, E. K. ir M. B. spardė gulintį nukentėjusįjį įspirdami ne daugiau 10 kartų į galvą ir kitas kūno vietas, po to, nutempę E. Z. iki E. K. automobilio „N. P.“, valstybinis numeris ( - ) automobilio galinėje dalyje nukentėjusįjį nusivežė į E. K. sodybą, kur V. P. automobilyje sėdinčiam nukentėjusiajam E. Z. du kartus kumščiu sudavė į galvą, o D. P. du kartus įspyrė į galvą, tuo bendrais veiksmais dėl chuliganiškų paskatų padarė E. Z. veido sumušimą, nosikaulių, dešinio skruostikaulio ir dešinės akiduobės apatinės sienelės lūžimus, poodinę kraujosruvą apie dešinę akį, kraujosruvą dešinio akies obuolio paviršiuje, dėl ko nukentėjusysis sirgo ilgiau kaip 10 dienų, tai yra padarė nukentėjusiajam E. Z. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

20BK 138 str. 2 d. 8 p. numato atsakomybę už žmogaus tyčinį nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų. Kaltinamieji pagal jiems pareikštus kaltinimus kaltais prisipažino visiškai. Jų parodymus patvirtino ištirti nukentėjusiojo ir liudytojų parodymai, kurie patvirtino kaltinamųjų panaudoto fizinio smurto turinį. Fizinis smurtas buvo panaudotas matant kitiems asmenims, dėl ko jie buvo išgąsdinti, sutrikdyti, todėl kaltinamųjų elgesys turi būti vertinamas kaip įžūlus, rodantis nepagarbą aplinkiniams. Kaltinamųjų kaltę patvirtina ir teismo medicinos specialisto išvados, kuriose nurodoma, kad sužalojimai nukentėjusiajam galėjo būti padaryti aplinkybėse nurodytu laiku, kaltinamųjų bendrais veiksmais. Nustatyta, jog nusikaltimą kaltinamieji padarė veikdami tyčia. Smūgius kaltinamieji sudavė norėdami atkeršyti, be to, akivaizdu, kad jų tyčią apsprendžia ir patys kaltinamųjų veiksmai, kuomet ant žemės gulintis ir pasipriešinti nebegalintis nukentėjusysis buvo mušamas, spardomas į gyvybiškai svarbią sritį – galvą, tai yra kaltinamieji suprato savo veikos pavojingumą ir numatė galinčias kilti pasekmes - kad dėl jų pavojingos veikos nukentėjusiajam bus padaryti sužalojimai bei sutrikdyta sveikata. Byloje nėra duomenų, kad kaltinamieji norėjo nesunkiai sutrikdyti nukentėjusiosios sveikatą, tačiau jie savo pavojingais veiksmais į ypač gyvybiškai svarbią žmogui kūno dalį, sąmoningai leido sveikatos sutrikimams kilti, t. y. veikė netiesiogine tyčia. Tarp visų kaltinamųjų pavojingos veikos – į galvos sritį suduotų smūgių, spyrių, ir atsiradusių pasekmių - nukentėjusiojo nesunkaus sveikatos sutrikdymo, yra tiesioginis priežastinis ryšys. Nusikaltimas baigtas, nes sukelta BK 138 straipsnio 2 dalies dispozicijoje nurodyta pasekmė – nukentėjusysis dėl sužalojimų ilgai sirgo, tai yra, kaip nurodyta teismo medicinos specialisto išvadoje, sirgo ilgiau nei 10 dienų, dėl ko, nukentėjusiajam padaryti sužalojimai teismo medicinos specialisto buvo įvertinti kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas.

21Teismas, išanalizavęs surinktus įrodymus, daro kategorišką išvadą, kad E. K. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte (nesunkų žmogaus sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų), M. B. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte (nesunkų žmogaus sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų), V. P. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte (nesunkų žmogaus sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų), D. P. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte (nesunkų žmogaus sveikatos sutrikdymą dėl chuliganiškų paskatų).

22Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Visų kaltinamųjų atsakomybę lengvinančios aplinkybės, kad kaltinamieji kaltais prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi bei atlygino nukentėjusiajam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Atsakomybe sunkinančiomis aplinkybėmis pripažintinos kaltinamųjų E. K., M. B. ir V. P. apsvaigimas nuo alkoholio, nes teismas daro išvadą, kad ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, bei tai, kad kaltinamieji E. K., M. B., V. P. ir D. P. nusikalstamą veiką padarė veikdami bendrininkų grupėje.

23Proceso dalyvių pozicija. Teismui pateikti nukentėjusiojo pasirašyti raštai (II tomas b.l. 135-137, 145-146), kuriuose nurodyta, jog turtinė ir neturtinė žala jam atlyginta, jo atsiprašyta, pretenzijų kaltinamiesiems jis neturi, todėl prašo bylą nutraukti. To paties prašė ir kaltinamųjų gynėjai. Prokuroras neprieštaravo dėl bylos nutraukimo kaltinamiesiems M. B., V. P. ir D. P..

24Bausmės skyrimo nuostatos. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamiesiems, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį – nusikaltimas apysunkis, tyčinis, baigtas; į padarytos veikos motyvus – smurtas panaudotas dėl chuliganiškų paskatų, kerštaujant; į kaltininkų asmenybes: E. K. - teistas tris kartus, teistumas neišnykęs, baustas administracinėmis nuobaudomis, nedirba, ūkininkauja, sveikas; M. B. – neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, nedirba, registruotas darbo biržoje, sveikas; V. P. - neteistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, nedirba, registruotas darbo biržoje, buvusios darbovietės charakterizuojamas teigiamai, sveikas; D. P. - nepilnametis, neteistas, administracinėmis nuobaudomis nebaustas, mokyklos ir seniūno charakterizuojamas teigiamai, sveikas; atsižvelgiama į kaltinamųjų atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes; į sukeltas pasekmes – nukentėjusiajam padarytą nesunkų sveikatos sutrikdymą; į nukentėjusiojo išreikštą poziciją, kad jis jokių pretenzijų kaltinamiesiems neturi.

25Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, į kaltinamųjų kritišką požiūrį į padarytą nusikalstamą veiką, į tai, kad kaltinamųjų prisipažinimas padėjo išaiškinti nusikalstamos veikos aplinkybes, siekdamas, kad kaltinamieji suvoktų, jog jie privalo laikytis visiems aiškiai suvokiamų elementarių bendro gyvenimo taisyklių, įvertintų savo elgesį ir kontroliuotų elgesio ribas, daro išvadą, kad 1) E. K. turi būti paskirta laisvės atėmimo bausmė, bausmės laiką, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias aplinkybes, nustatant mažesnę, nei už nusikaltimą numatytos laisvės atėmimo bausmės vidurkis (BK 50 str., 61 str. 4 d.), ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant, atsižvelgiant į asmens turimą teistumą - maksimaliam laikui, nes teismas mano, jog dar yra pagrindas manyti, kad bausmės tikslai kaltinamajam bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo (BK 75 str.), kaltinamajam skiriant įpareigojimus ir privalomas baudžiamojo poveikio priemones (BK 75 str. 2 d., 67 str.). 2) ir 3) Atsižvelgdamas į tai, kad M. B. ir V. P. prisipažino padarę nusikalstamą veiką, kuri yra apysunkė, susitaikė su nukentėjusiuoju, atlygino žalą, nukentėjusysis kaltinamiesiems turtinių pretenzijų neturėjo, atsižvelgdamas į kaltininkų asmenybę – praeityje neteisti, nebausti, pasižada daugiau nenusikalsti, teismas mano, jog yra pagrindas manyti, kad kaltinamieji M. B. ir V. P. ateityje nebedarys naujų nusikalstamų veikų, ir, atsižvelgdamas į proceso dalyvių išreikštą poziciją prašant, daro išvadą, kad yra visos sąlygos atleisti M. B. ir V. P. nuo baudžiamosios atsakomybės remiantis BK 38 straipsniu, tai yra kaltininkui ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius ir baudžiamąją bylą jų atžvilgiu nutraukti. Atsižvelgdamas į tai, jog nusikalstama veika buvo padaryta smurtaujant, teismas daro išvadą, kad remiantis Lietuvos Respublikos BK 67 str. 1 d., 2 d. 3 p., 70 str., nedirbantiems kaltinamiesiems užimti yra būtina skirti baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus seniūnijoje, kurioje kaltinamieji gyvena. 4) Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nepilnametis D. P. pripažino savo kaltę dėl nusikaltimo padarymo ir gailisi, atsiprašė nukentėjusiojo, atlygino žalą, pirmą kartą padarė nusikaltimą, kuris yra apysunkis, daro išvadą, jog jis ateityje laikysis įstatymų, nedarys naujų nusikalstamų veikų, todėl yra pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos BK 93 str., leidžiantys D. P. nuo baudžiamosios atsakomybės atleisti ir baudžiamąją bylą nutraukti (BPK 254 str. 5 d., 303 str. 4 d.), sutinkamai su Lietuvos Respublikos BK 93 str. 2 d., 82 str. 1 d. 5 p., taikant D. P. auklėjamojo poveikio priemonę – elgesio apribojimą, elgesio apribojimo laiką nustatant atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, į teigiamą nepilnamečio charakteristiką, skiriant jam įpareigojimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 87 str. 2 d. 1 ir 2 p.

26Kardomoji priemonė. Kaltinamieji sulaikyti nebuvo. Jiems buvo paskirtos kardomosios priemonės – rašytiniai pasižadėjimai neišvykti, kurios paliktinos galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

27Civilinis ieškinys. Nukentėjusiajam padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginta. Valstybinė ligonių kasa prie SAM pareiškė 3165,68 Lt civilinį ieškinį dėl nukentėjusiojo E. Z. gydymo sveikatos priežiūros įstaigose (I tomas b.l.31-43). Kaltinamieji E. K., M. B. ir D. P. atlygino po 791,42 Lt ieškinio (II tomas b.l.138-140), tai yra atlyginta ieškinio dalis – 2374,26 Lt. Neatlyginta ieškinio dalis – 791,42 Lt. Kadangi visi kaltinamieji su Valstybinės ligonių kasos civiliniu ieškiniu sutiko, kaltinamieji nukentėjusiajam sužalojimus padarė bendrais smurtiniais veiksmais, atsižvelgiant į tai, kad ieškinys pagrįstas gydymo apskaitos kortelėmis (I tomas b.l.35-41), įrodytas, todėl tenkintinas, solidariai iš kaltinamųjų E. K., M. B., V. P. ir D. P., subsidiariai iš D. P. tėvų - įstatyminių atstovų ir civilinių atsakovų A. P. ir V. P., priteistina likusi neatlyginta ieškinio dalis, tai yra 791,42 Lt Valstybinės ligonių kasos prie SAM naudai.

28Proceso išlaidos. Sutinkamai su BPK 103 str., procesinių dokumentų siuntimo išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis, todėl iš kaltinamųjų E. K., M. B., V. P. ir D. P. priteistina po 15 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 301-305 str., 307 str., teismas

Nutarė

30E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte (nesunkus žmogaus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų), ir nuteisti - 2 (dvejų) metų ir 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

31Remiantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 4 p. 7 p., 67 str. 1 d., 2 d. 3 p., 4 p. - laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 3 (trejų) metų laikui, per bausmės vykdymo atidėjimo laiką įpareigojant E. K. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms, per mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti ar užsiregistruoti ir būti registruotam darbo biržoje, bei paskirti baudžiamojo poveikio priemones - įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, įpareigojant E. K. per 4 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą įmokėti 5 (penkių) MGL arba BSI (minimalių gyvenimo lygių arba bazinių socialinių išmokų), tai yra 650 Lt (šešių šimtų penkiasdešimties litų) dydžio įmoką ir skirti nemokamus darbus, paskiriant E. K. atlikti 50 (penkiasdešimt) valandų nemokamų darbų Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje – Gudžiūnų seniūnijoje (Dotnuvėlės g. 1, Gudžiūnai, Kėdainių r.), įpareigojant kaltinamąjį nemokamus darbus pradėti dirbti ne vėliau kaip per mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo ir atlikti ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius, per mėnesį dirbant ne mažiau kaip po 10 (dešimt) valandų.

32Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

33M. B., remiantis Lietuvos Respublikos BK 38 straipsniu, nukentėjusiajam asmeniui ir kaltininkui susitaikius, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (nesunkus žmogaus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų), ir baudžiamąją bylą M. B. atžvilgiu nutraukti.

34Remiantis Lietuvos Respublikos BK 67 str. 1 d., 2 d. 3 p., 70 str., M. B. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus, paskiriant atlikti 30 (trisdešimt) valandų nemokamų darbų Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje – Gudžiūnų seniūnijoje (Dotnuvėlės g. 1, Gudžiūnai, Kėdainių r.), įpareigojant kaltinamąjį nemokamus darbus pradėti dirbti ne vėliau kaip per mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo ir atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius, per mėnesį dirbant ne mažiau kaip po 10 (dešimt) valandų.

35Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

36V. P., remiantis Lietuvos Respublikos BK 38 straipsniu, nukentėjusiajam asmeniui ir kaltininkui susitaikius, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (nesunkus žmogaus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų), ir baudžiamąją bylą V. P. atžvilgiu nutraukti.

37Remiantis Lietuvos Respublikos BK 67 str. 1 d., 2 d. 3 p., 70 str., V. P. skirti baudžiamojo poveikio priemonę – nemokamus darbus, paskiriant atlikti 30 (trisdešimt) valandų nemokamų darbų Kėdainių rajono savivaldybės biudžetinėje įstaigoje – Gudžiūnų seniūnijoje (Dotnuvėlės g. 1, Gudžiūnai, Kėdainių r.), įpareigojant kaltinamąjį nemokamus darbus pradėti dirbti ne vėliau kaip per mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo ir atlikti ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius, per mėnesį dirbant ne mažiau kaip po 10 (dešimt) valandų.

38Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

39D. P. remiantis Lietuvos Respublikos BK 93 straipsniu, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą (nesunkus žmogaus sveikatos sutrikdymas dėl chuliganiškų paskatų), ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

40Remiantis BK 93 str. 2 d., taikyti BK 82 str. 1 d. 5 p., 87 str. 1 d., 2 d. 1 p. ir 2 p., 3 d. 5 p., ir D. P. paskirti auklėjamojo poveikio priemonę - elgesio apribojimą keturių (4) mėnesių laikui, įpareigojant D. P. nuo 22 val. iki 06 val. būti namuose bei tęsti mokslus, išaiškinant, kad apie įpareigojimų vykdymą jis privalo atsiskaityti nustatyta tvarka.

41Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

42Priteisti solidariai iš kaltinamųjų E. K., M. B., V. P. ir D. P., subsidiariai iš D. P. tėvų - įstatyminių atstovų ir civilinių atsakovų A. P. ir V. P., 791,42 Lt (septynis šimtus devyniasdešimt vieną litą 42 ct) Valstybinės ligonių kasos prie SAM naudai.

43Priteisti iš E. K., M. B., V. P. ir D. P. po 15 Lt (penkiolika litų) iš kiekvieno proceso išlaidų valstybės naudai.

44Nuosprendis per dvidešimt (20) dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam Kėdainių rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima... 2. 2010 m. rugpjūčio 21 d. apie 21 val., E. K., M. B., V. P., būdami apsvaigę... 3. Kaltinamasis E. K. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2010-08-21... 4. Kaltinamasis M. B. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2010-08-21... 5. Kaltinamasis V. P. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2010-08-21... 6. Kaltinamasis D. P. kaltu prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2010-08-21... 7. Be kaltinamųjų E. K., M. B., V. P., D. P. prisipažinimų, jų kaltė... 8. Nukentėjusysis E. Z. (I tomas b.l.12) parodė, kad jis, būdamas išgėręs,... 9. Teismo medicinos specialisto išvados (1 tomas b.l.21- 22, 25-26) patvirtina,... 10. Parodymų patikrinimo vietoje metu (I tomas b.l.44-49) nukentėjusysis E. Z.... 11. Liudytojas P. J. (I tomas b.l.52-53) parodė, kad 2010 m. rugpjūčio mėn.,... 12. Liudytojas R. J. (I tomas b.l.56-57) parodė, kad 2010-08-21 apie 20.30 val.,... 13. Liudytoja K. J. (I tomas b.l.58-59) parodė analogiškai, kaip Ričardas ir P.... 14. Liudytojas A. P. (I tomas b.l.61-62) parodė, kad 2010 m. rugpjūčio mėnesį,... 15. Liudytojas M. G. (I tomas b.l.63-64) parodė, kad 2010 m. rugpjūčio 21 d.,... 16. Liudytojas K. S. (I tomas b.l.66-68) parodė, kad pas E. K. jis, A. G., V. P.,... 17. Liudytojas D. P. (I tomas b.l.70-72) parodė, kad 2010 m. rugpjūčio mėnesį,... 18. Liudytojas A. G. (I tomas b.l.73-75) parodė, kad 2010 m. rugpjūčio mėnesį,... 19. Nusikalstamos veikos kvalifikavimo motyvai ir išvados. Byloje surinktų... 20. BK 138 str. 2 d. 8 p. numato atsakomybę už žmogaus tyčinį nesunkų... 21. Teismas, išanalizavęs surinktus įrodymus, daro kategorišką išvadą, kad... 22. Atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Visų... 23. Proceso dalyvių pozicija. Teismui pateikti nukentėjusiojo pasirašyti... 24. Bausmės skyrimo nuostatos. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamiesiems,... 25. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, į... 26. Kardomoji priemonė. Kaltinamieji sulaikyti nebuvo. Jiems buvo paskirtos... 27. Civilinis ieškinys. Nukentėjusiajam padaryta turtinė ir neturtinė... 28. Proceso išlaidos. Sutinkamai su BPK 103 str., procesinių dokumentų... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK... 30. E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 31. Remiantis BK 75 str. 1 d., 2 d. 4 p. 7 p., 67 str. 1 d., 2 d. 3 p., 4 p.... 32. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 33. M. B., remiantis Lietuvos Respublikos BK 38 straipsniu, nukentėjusiajam... 34. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 67 str. 1 d., 2 d. 3 p., 70 str., M.... 35. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 36. V. P., remiantis Lietuvos Respublikos BK 38 straipsniu, nukentėjusiajam... 37. Remiantis Lietuvos Respublikos BK 67 str. 1 d., 2 d. 3 p., 70 str., V.... 38. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 39. D. P. remiantis Lietuvos Respublikos BK 93 straipsniu, atleisti nuo... 40. Remiantis BK 93 str. 2 d., taikyti BK 82 str. 1 d. 5 p., 87 str. 1 d., 2... 41. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui... 42. Priteisti solidariai iš kaltinamųjų E. K., M. B., V. P. ir D. P.,... 43. Priteisti iš E. K., M. B., V. P. ir D. P. po 15 Lt (penkiolika litų) iš... 44. Nuosprendis per dvidešimt (20) dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali...