Byla e2-4756-934/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Prime Auto“ ieškinį atsakovui UAB „Tetija“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašė priteisti iš atsakovo 342,66 Eur skolos, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-2).

3Atsakovui ieškinio su priedais, teismo pranešimo kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos (b. l. 18). Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių (b. l. 2), yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas už suteiktas automobilio remonto paslaugas atsakovui 2017-04-14 išrašė PVM sąskaitas-faktūras Nr. SIPR170951 ir Nr. SIPR170947, atitinkamai 50,78 Eur ir 671,87 Eur sumai (b. l. 3, 7). Minėtos sąskaitos-faktūros išrašytos Užsakymų patvirtinimo pagrindu, kuriuos pasirašęs atsakovas patvirtino, jog automobilio remonto technines bei kitokios priežiūros bendrąsias sąlygas gavo, susipažino ir įsipareigojo laikytis (b. l. 5-6, 8). Atsakovas su ieškovu iki šiol visiškai neatsiskaitė, iš viso liko neapmokėta 342,66 Eur dydžio suma. Byloje įrodymų apie tai, kad atsakovas visiškai atsiskaitė su ieškovu, nėra (CPK 176 – 179 straipsniai).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.200 straipsnio 1 dalį šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Atsakovas pareigos apmokėti už paslaugas nevykdė, todėl ieškovui priteistina iš atsakovo 342,66 Eur skolos (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.487 straipsnio 1 dalis).

8Dėl procesinių palūkanų

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 342,66 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-12-22) iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo dienos.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

11Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinas 15,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis) (b. l. 11). Ieškovas taip pat prašė priteisti 55,00 Eur išlaidų už teisines paslaugas (b. l. 13-17). Įvertinęs ieškinio turinį, jo apimtį, taip pat tai, kad prašoma bylinėjimosi išlaidų suma neviršija Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), dydžių, teismas sprendžia, jog ieškovo reikalaujama priteisti išlaidų suma atitinka protingumo, sąžiningumo reikalavimus, todėl prašymas tenkintinas. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 55,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Iš viso ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 70,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (15,00 + 55,00 = 70,00) (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

12Bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme valstybė patyrė 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmos instancijos teisme. Tenkinus ieškinį, ši suma priteistina iš atsakovo valstybės naudai (CPK 96 straipsnis).

13Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 ir 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Tetija“, juridinio asmens kodas 302599466, 342,66 Eur dydžio įsiskolinimą, 6,00 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 342,66 Eur dydžio sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2017-12-22– iki sprendimo už akių visiško įvykdymo bei 70,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Prime Auto“, juridinio asmens kodas 302841713, naudai.

16Priteisti valstybės naudai iš atsakovo UAB „Tetija“, juridinio asmens kodas 302599466, 3,36 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660.

17Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

18Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

19Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai