Byla 2S-2276-450/2014
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys: bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Izoranga“, S. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininko S. M. atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria paskirta bauda, civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės Jūratės Blažienės pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys: bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Izoranga“, S. M., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja (antstolė) Jūratė Blažienė pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė už antstolės reikalavimų nevykdymą BUAB „Izoranga“ direktoriui S. M. paskirti baudą.

4Nurodė, kad, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-493-340/2014 dėl įpareigojimo BUAB „Izoranga“ valdymo organus per 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratoriui visus dokumentus ir turtą pagal balansą, 2014 m. kovo 19 d. priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei raginimą įvykdyti sprendimą ir patvarkymą dėl įpareigojimo. Dokumentai BUAB „Izoranga“ direktoriui S. M. buvo įteikti, tačiau iki šios dienos visi dokumentai ir turtas nėra perduoti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Ukmergės rajono apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi paskyrė BUAB „Izoranga“ vadovui S. M. 300 Lt baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

7Įvertinęs antstolės Jūratės Blažienės prašyme išdėstytas aplinkybes bei remdamasis CPK 585 straipsnio 2 dalimi, teismas nusprendė, kad pareiškimas pagrįstas, todėl paskyrė S. M., kaip BUAB „Izoranga“ vadovui, baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu S. M. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir antstolės pareiškimą atmesti.

10Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: teismas netinkamai įvertino faktines aplinkybes, todėl nutartis yra nepagrįsta. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad jis nuo 2013 m. gegužės 13 d. yra atleistas iš UAB „Izoranga“ direktoriaus pareigų ir neturi šiai bendrovei jokių įsipareigojimų. Kadangi jis nebuvo paskutinis UAB „Izoranga“ direktorius, todėl jis neturėjo pareigos perduoti dokumentus ir turtą bankroto administratoriui. Atleistas iš direktoriaus pareigų, jis turėtą turtą ir dokumentus perdavė akcininkui. Tai patvirtina 2013 m. gegužės 15 d. perdavimo - priėmimo aktas. Iki bankroto proceso pradėjimo S. M. iš įmonės akcininkų reikalavimai dėl dokumentų ir turto grąžinimo nebuvo reiškiami, todėl yra pagrindas teigti, kad jis savo pareigą grąžinti dokumentus ir turtą buvo atlikęs. Kadangi buhalterinė apskaita UAB „Izoranga“ buvo tvarkoma buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pagrindu, todėl visi įmonės finansiniai dokumentai turi būti pas finansinę apskaitą vykdžiusį asmenį. Šis asmuo ir yra atsakingas už dokumentų perdavimą bankroto administratoriui, kadangi iki darbo sutarties su S. M. nutraukimo, atsakovui įmonės finansiniai dokumentai nebuvo perduoti.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Izoranga“, atstovaujamas UAB „Bankroto administratorių kompanijos“, su juo nesutinka, prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

12Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai: net ir nutraukus darbo sutartį, apeliantui išliko atsakomybė už visą laikotarpį, kurį jis buvo įmonės vadovu. Pareiškėjui, kaip įmonės vadovui, gali būti taikoma civilinė atsakomybė ne tik darbo sutarties metu, tačiau ir jai pasibaigus. Pareiškėjas, kaip įmonės vadovas, yra atsakingas už įmonės turtą, vykdomą veiklą bei finansinius dokumentus ir privalo laikytis CK 2.87 straipsnyje įtvirtintų pagrindinių juridinio asmens valdymo organo nario veiklos principų. Atmestini apelianto argumentai, kad visais buhalteriniais dokumentais rūpinosi ir juos turi buhalterė, su kuria buvo sudaryta buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartis, kadangi pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį yra nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus. Apelianto pateiktame perdavimo-priėmimo akte nėra nurodoma, jog buvo perduoti buhalteriniai dokumentai, sudarytos sutartys ar kiti dokumentai, leidžiantys bankroto administratoriui tinkamai įvertinti bankrutuojančios įmonės veiklą.

13Suinteresuotas asmuo antstolė Jūratė Blažienė atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

17Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 1 000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).

19Vykdomosios bylos Nr. 0086/14/00320 duomenimis nustatyta, kad antstolė Jūratė Blažienė, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-493-340/2014, 2014 m. kovo 19 d. priėmė patvarkymą, kuriuo įpareigojo UAB „Izoranga“ valdymo organus (buvusį vadovą S. M.) per 10 dienų nuo šio patvarkymo gavimo dienos perduoti administratoriui UAB „Bankroto administratorių kompanija“ bankrutuojančios UAB „Izoranga“ turtą ir visus dokumentus. Nurodytas patvarkymas įteiktas adresatui (S. M.) 2014 m. kovo 25 d. 2014 m. kovo 27 d. raštu S. M. informavo antstolę, kad negali įvykdyti patvarkyme nurodyto įpareigojimo, nes nuo 2013 m. gegužės 10 d. atleistas iš UAB „Izoranga“ direktoriaus pareigų ir visus turėtus įmonės dokumentus perdavė vieninteliam akcininkui. 2014 m. gegužės 14 d. raštu antstolė pasiūlė S. M. atvykti į antstolės kontorą ir nurodyti, kam rašte išvardintas bendrovės turtas bei dokumentai buvo perduoti (jei buvo perduoti) ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Atsakydamas į pastarąjį raštą, S. M. pateikė antstolei 2014 m. liepos 24 d. paaiškinimus.

20Vertinant, ar S. M. buvo pagrįstai paskirta bauda, pirmiausia būtina nustatyti, ar jis yra tinkamas subjektas, kuriam gali būti taikoma procesinė atsakomybė už antstolio reikalavimo įvykdyti sprendimą dėl įpareigojamo per nustatytą terminą perduoti bankroto administratoriui BUAB „Izoranga“ turtą ir visus dokumentus nevykdymą. Be to, svarbu konstatuoti ne tik patį faktą, ar patvarkymas buvo įvykdytas ar ne, bet ir įvertinti reikalavimo neįvykdymo priežastis, realias šio reikalavimo įvykdymo galimybes.

21Vykdomosios bylos Nr. 0086/14/00320 duomenys įrodo, kad, gavęs antstolės patvarkymą, S. M. pateikė antstolei įrodymus, kad dar iki bankroto bylos UAB „Izoranga“ iškėlimo (2014 m. sausio 13 d.) jis 2013 m. gegužės 13 d. buvo atleistas iš šios bendrovės direktoriaus pareigų, todėl nėra UAB „Izoranga“ valdymo organo nariu (direktoriumi). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, prieinama prie išvados, kad S. M., nebūdamas UAB „Izoranga“ direktoriumi bankroto bylos UAB „Izoranga“ iškėlimo metu, neturėjo pareigos įvykdyti antstolės patvarkymo dėl bendrovės dokumentų bei turto perdavimo, todėl jam negalėjo kilti ir atsakomybė už patvarkyme nurodyto įpareigojimo nevykdymą. Be to, antstolė, prašydama skirti S. M. baudą, nepateikė jokių įrodymų, kad buvęs bendrovės vadovas kokius nors BUAB „Izoranga“ dokumentus ar turtą turi savo žinioje ir vengia juos grąžinti. Priešingai, apeliantas (S. M.) pateikė 2013 m. gegužės 15 d. aktą, iš kurio matyti, kad UAB „Izoranga“ akcininkui UAB „Stiloma“, atstovaujamam direktoriaus J. A., jis perdavė turimus bendrovės dokumentus bei priemones. Šiame akte nenurodyta, jog dar liko neperduotų dokumentų ar bendrovės turto. Bylos duomenimis pretenzijų iš įmonės (jo atstovų) dėl neperduotų dokumentų ar turto S. M. nebuvo pareikšta.

22Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai S. M. pripažino tinkamu procesinės atsakomybės subjektu. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas išspręstinas iš esmės ir antstolio pareiškimas dėl baudos S. M. paskyrimo netenkintinas (CPK 329 str. 1 d., 330 str., 337 str. 1 d. 2 p.).

23Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

24Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti antstolės Jūratės Blažienės pareiškimą dėl baudos skyrimo S. M.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja (antstolė) Jūratė Blažienė pateikė teismui pareiškimą,... 4. Nurodė, kad, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 24 d.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi... 7. Įvertinęs antstolės Jūratės Blažienės prašyme išdėstytas aplinkybes... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu S. M. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį... 10. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais: teismas netinkamai... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Izoranga“, atstovaujamas UAB... 12. Atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai: net ir nutraukus darbo sutartį,... 13. Suinteresuotas asmuo antstolė Jūratė Blažienė atsiliepimo į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 17. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 18. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie... 19. Vykdomosios bylos Nr. 0086/14/00320 duomenimis nustatyta, kad antstolė... 20. Vertinant, ar S. M. buvo pagrįstai paskirta bauda, pirmiausia būtina... 21. Vykdomosios bylos Nr. 0086/14/00320 duomenys įrodo, kad, gavęs antstolės... 22. Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas... 23. Teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartį...