Byla 2-8997-291/2014
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „GP projects“ ieškinį atsakovui UAB „Greita spauda“ dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškimą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „GP projects“ ieškinį atsakovui UAB „Greita spauda“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą,

Nustatė

3ieškovas BUAB „GP projects“ kreipėsi į teismą ir prašė iš atsakovo UAB „Greita spauda“ priteisti 133,10 Lt skolą, 47,92 Lt delspinigius bei 300,00 Lt už procesinių dokumentų parengimą.

4Šalys Šiaulių apylinkės teismui 2014-10-30 pateikė prašymą patvirtinti taikos sutartį 2014-10-07 sudarytą tarp ieškovo BUAB „GP projects“ ir atsakovo UAB „Greita spauda“.

5Prašymas tenkintinas, taikos sutartis tvirtintina.

6Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.), šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

7Šalys taikos sutartyje nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties civilinėje byloje sudarymo pasekmės, numatytos CK 6.983 str., 6984 str., 6.985 str. 6.986 str. bei CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. Tai reiškia, kad šalims yra žinoma ir suprantama, jog teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.). Šalių pateikta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p).

8Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą, kurį turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pateikti priverstiniam vykdymui (CPK 587 str. 1 p., 646 str. 3 d.).

9Tvirtinamos sutarties tekstas išdėstomas rezoliucinėje nutarties dalyje, tačiau tik tos sąlygos, kurios liečia šalių įsipareigojimus ir atitinka procesinį įstatymą.

10Šalys taikos sutartyje susitarė dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Todėl išlaidos paskirstomos pagal taikos sutarties sąlygas (CPK 94 str. 2 d.).

11Atsižvelgdamas į tai, kad šalių procesinis elgesys buvo tinkamas - šalys proceso metu siekė ir baigė bylą taikos sutartimi pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje, teismas bylinėjimosi išlaidų valstybei nepriteisia (CPK 94 str. 2 d., 96 str. 5 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 94 str. 2 d., 96 str., 140 str., 293 str. 1 d. 4 p. ir 5 p., 294-295 str., teismas

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14patvirtinti kreditoriaus BUAB „GP projects“, į.k. 301151741, buv. Šeduvos g. 40, Šiauliai, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ ir skolininko UAB „Greita spauda“, į.k. 300630443, buv. Šeimyniškių g. 5A, Vilnius, 2014 m. spalio 7 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. Skolininkas sumoka kreditoriui 133,10 Lt (Vieną šimtą trisdešimt tris litus 10 ct) pagrindinio įsiskolinimo, 200 Lt (Du šimtus litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų per vieną darbo dieną nuo šios taikos sutarties pasirašymo į Kreditoriaus a/s Nr. ( - ). Skolininkui nesumokėjus arba sumokėjus ne visas šiame punkte nurodytas sumas ši sutartis netenka galios ir suteikia Kreditoriui teisę išieškoti visas sumas, dėl kurių pareikšti reikalavimai c. b. Nr. L2-6416-291/2014.
  2. Kreditorius atsisako nuo reikalavimo priteisti iš Skolininko 48,60 Lt (Keturiasdešimt aštuonis litus 60 ct) delspinigių.
  3. Skolininkas prisiima visas bylinėjimosi išlaidas dėl teismo procesinių dokumentų siuntimo ir įteikimo, atsiradusias c. b. Nr. L2-6416-291/2014, viršijančias 10 Lt.
  4. Šalys pareiškia, kad neturi jokių reikalavimų ir pretenzijų, išskyrus dėl šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar jų netinkamo vykdymo. Šalys patvirtina, kad šia sutartimi išspręsti visi ginčai tarp kreditoriaus ir skolininko.
  5. Šalims išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 293, 294 straipsniuose.
  6. Sudaryti trys šios taikos sutarties egzemplioriai: vienas – Šiaulių apylinkės teismui, po vieną – šios sutarties šalims (kreditoriui ir skolininkui).

15Civilinę bylą Nr. 2-8997-291/2014 pagal ieškovo BUAB „GP projects“ ieškinį atsakovui UAB „Greita spauda“ dėl skolos priteisimo nutraukti.

16Nutarties kopiją išsiųsti šalims.

17Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai