Byla T-60-805/2016
Dėl priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo pratęsimo S. P

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Jolitai Matulienei, dalyvaujant prokurorui Jonui Gyliui, asmeniui, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą S. P., jos gynėjai advokatei O. B., teismo posėdyje išnagrinėjusi VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro klausimą dėl priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo pratęsimo S. P.,

Nustatė

2Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi pripažinta, kad S. P. baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalyje, padarė būdama nepakaltinama. Šia nutartimi S. P. paskirta priverčiamojo medicinos poveikio priemonė – ambulatorinis stebėjimas pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis - VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre. Prienų rajono apylinkės teismas konstatavęs, kad dėl psichikos sutrikimo S. P. reikalinga stebėti ir gydyti, 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartimi S. P. 2014 m. balandžio 10 d. paskirtą priverčiamojo medicinos poveikio priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis - VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre pakeitė į priverčiamojo medicinos poveikio priemonę – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis Rokiškio specializuotoje psichiatrijos ligoninėje. 2015 m. gegužės 26 d. Rokiškio rajono apylinkės teismas S. P. priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis pratęsti. 2015 m. lapkričio 18 d. Rokiškio rajono apylinkės teismas nutartimi tenkino VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės teikimą ir pakeitė S. P. priverčiamąją medicinos priemonę - stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis į ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, pagal jos gyvenamą vietą – ( - ).

3Prienų rajono apylinkės teisme 2016 m. gegužės 6 d. gautas VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro 2016 m. balandžio 13 d. komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl S. P. priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo pratęsimo. Akte nurodoma, kad S. P. reguliariai lankosi psichikos sveikatos centre, vartoja jai paskirtus vaistus, tačiau kritika ligos atžvilgiu išlieka dalinė. S. P. susipažino su priverstinio stebėjimo bei gydymo sąlygomis, atvykusi pasakoja, kad daug vaikšto, laisvalaikiu užsiima keramikos darbais, alkoholio vartojimą neigia.

4VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, pranešė, kad gydytoja psichiatrė A. T. nuo 2016 m. gegužės 4 d. iki 2016 m. gegužės 10 d. atostogaus.

5Prokuroras prašo teikimą tenkinti, kadangi S. P. sveikatos būklė nepasikeitė.

6Asmuo, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą S. P. mano, kad netikslinga pratęsti ambulatorinį gydymą ir stebėjimą, kadangi tolimesnis gydymas nereikalingas, ji yra savarankiška, kartą per mėnesį lankosi VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centre, vartoja miegui pagerinti skirtus vaistus, kiti medikamentai nepaskirti. Nurodė, kad alkoholio nevartoja, daug vaikšto, važinėja dviračiu, namuose užsiima keramikos darbais, piešia. Pragyvena iš gaunamos invalidumo pašalpos, jai nustatytas 40 procentų darbingumas, padeda vyras, mama parduoda jos rankdarbius.

7Asmens, kuriam prašoma pratęsti ambulatorinį gydymą bei stebėjimą S. P. gynėja advokatė O. B. prašė S. P. paskirto priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo nepratęsti. S. P. nėra skirtas gydymas, ji alkoholio nevartoja, kaip teigia pati S. P., ji laisvalaikį praleidžia tapydama, lipdydama keramikos darbus.

8Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalyje, numatyta, kad teismas, ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius, pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, privalo spręsti klausimą dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo pratęsimo, rūšies pakeitimo ar jų taikymo panaikinimo. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad priverčiamoji medicinos priemonė taikoma, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja jo psichikos būklė bei išnyksta jo pavojingumas.

9Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 10 d. nutartimi pripažinta, kad S. P. baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalyje, padarė būdama nepakaltinama. Iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, kad S. P. nusikaltimo padarymo metu ir bylos nagrinėjimo metu sirgo psichikos sutrikimu – šizitipiniu sutrikimu F21. Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, sprendžiant klausimą dėl priverstinio ambulatorinio stebėjimo klausimo pakeitimo į stebėjimą stacionaro sąlygomis, pasak specialistų, S. P. sveikatos būklė nepasikeitė, ji nuo 2014 m. rugsėjo 2 d. gydėsi VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės Psichiatrijos klinikos Marių sektoriuje IV mišrios patologijos skyriuje, diagnozė - šizotipinis sutrikimas, psichikos ir elgesio surikimas vartojant alkoholį, priklausomybės sindromas. Rokiškio rajono apylinkės teisme nagrinėjant klausimą stacionarinio stebėjimo bendro stebėjimo sąlygomis pratęsimo, 2015 m. balandžio 30 d. išvadoje specialistai patvirtino S. P. diagnozuotą šizifreninį sutrikimą, psichikos ir elgesio sutrikimus vartojant alkoholį, kad sveikatos būklė menkai gerėjanti.

10Teismo manymu, praėjus pakankamai trumpam laikui po priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinio stebėjimo bendro stebėjimo sąlygomis pakeitimo į ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis, t.y. nuo 2015 m. lapkričio 18 d., pagal medicininius duomenis, psichologinę išvadą, ambulatorinis gydymas ir stebėjimas yra veiksmingas ir reikalingas S. P., kadangi kritika ligos atžvilgiu išlieka dalinė. Vien tik pastaruoju metu S. P. reguliarus lankymasis Psichikos sveikatos centre, alkoholio vartojimo neigimas, nelaikytinas esminėmis aplinkybėmis, dėl kurių paskirta priemonė turėtų būti nutraukta, specialistams rekomenduojant priešingai. Vertintina ir tai, kad dėl anksčiau diagnozuotų susirgimų S. P. netektas 60 procentų darbingumo lygis nustatytas nuo 2015 m. liepos 27 d. iki 2016 m. liepos 26 d. Pažymėtina, kad įstatymas nenustato priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo laiko. Jos taikomos tol, kol asmuo pasveiksta arba pagerėja psichikos būklė bei išnyksta pavojingumas.

11Esant nurodytoms aplinkybėms tikslinga pratęsti S. P. taikytą priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį gydymą ir stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis – VšĮ Prienų pirminės sveikatos priežiūros centro Prienų rajono psichikos sveikatos centre,

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsniu,

Nutarė

13VšĮ Prienų rajono Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centro teikimą tenkinti.

14S. P. priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį stebėjimą ir gydymą pagal S. P. gyvenamąją vietą – ( - ), psichikos sveikatos centre, pratęsti.

15Nutarties vykdymą dėl S. P. priverčiamosios medicinos priemonės -ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis - pavesti VšĮ Prienų psichikos sveikatos centrui, įpareigojant laikantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 405 straipsnio 2 dalyje nurodytų terminų, pateikti Prienų rajono apylinkės teismui išvadą dėl priverčiamosios medicinos priemonės taikymo pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai