Byla e2YT-31465-465/2018
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys – antstolė Asta Stanišauskaitė, BKU „Amber“, UAB „Aukso upė“, UAB „Laima ir partneriai“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys – antstolė Asta Stanišauskaitė, BKU „Amber“, UAB „Aukso upė“, UAB „Laima ir partneriai“.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėjas A. K. kreipėsi į teismą, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki bus galutinai išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolės Astos Stanišauskaitės veiksmų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti antstolės Astos Stanišauskaitės vykdomąją bylą Nr. 0177/18/00607. Pareiškėjas nurodė, kad antstolė Asta Stanišauskaitė yra užvedusi vykdomąją bylą Nr. 0177/18/00607, kurioje atliekamas priverstinis 4 379 492,75 EUR skolos ir 5 % metinių palūkanų išieškojimas iš skolininko A. K. ir subsidiarių skolininkų UAB „Aukso upė“ ir UAB „Laima ir partneriai“ išieškotojo BKU „Amber“, atstovaujamos bankroto administratoriaus Remigijaus Jazbučio, naudai. Priverstinis skolų išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0177/18/00607 yra nukreiptas į šį turtą: 1) subsidiariam skolininkui UAB „Aukso upė“ priklausantį žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-0482-6806), esantį adresu Varnės vs., Vilniaus m. sav.; 2) subsidiariam skolininkui UAB „Laima ir partneriai“ priklausantį pastatą (unikalus Nr. 1097-7010-4013), pastatą – dirbtuves (unikalus Nr. 1097-7010-4024), pastatą – sandėlį (unikalus Nr. 1097-7010-4035), pastatą – administracinį pastatą su stomatologijos kabinetu (unikalus Nr. 1097-7010-4068), esančius adresu R. Jankausko g. 6, Vilnius, negyvenamąją patalpą – sandėlio patalpą (unikalus Nr. 4400-0241-9109:5605), esančią adresu R. Jankausko g. 6C, Vilnius. Antstolė Asta Stanišauskaitė 2018-05-15 patvarkymu buvo paskyrusi aukščiau nurodyto subsidiarių skolininkų UAB „Aukso upė“ ir UAB „Laima ir partneriai“ nekilnojamojo turto vertės nustatymo ekspertizę, ją pavedant atlikti turto vertintojui – teismo ekspertui Arvydui Stankaičiui. 2018-07-16 patvarkymu dėl ekspertizės išvados antstolė Asta Stanišauskaitė nustatė, kad UAB „Aukso upė“ turto, esančio adresu Varnės vs., Vilniaus m. sav., vertė yra 321 000,00 EUR, o bendra UAB „Laima ir partneriai“ turto, esančio adresu R. Jankausko g. 6, Vilnius, ir R. Jankausko g. 6C, Vilnius, vertė – 417 000,00 EUR. Išieškotojas BKU „Amber“, atstovaujamas bankroto administratoriaus Remigijaus Jazbučio antstolei Astai Stanišauskaitei pateikė 2018-07-19 prieštaravimus dėl nustatytos vertės. Minėti prieštaravimai buvo grindžiami tuo, kad nustatytos turto vertės neatitinka net minimalių rinkoje vykstančių analogiškų objektų pardavimo sandorių verčių, taip pat yra ženkliai mažesnės net už VĮ Registrų centro nurodomas masinio vertinimo vertes. Be to, išieškotojo dispozicijoje yra keletas 2016, 2017, 2018 m. darytų vertinimų, kuriais buvo nustatomos minėtų sklypų ir pastatų vertės, ir visais atvejais nurodytos vertės buvo keletą kartų didesnės už nustatytas šiuo atveju. Antstolė Asta Stanišauskaitė, įvertinusi bankroto administratoriaus Remigijaus Jazbučio 2018-07-19 prieštaravimus dėl nustatytos vertės, priėmė 2018-07-23 patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo, kuriuo buvo paskirta pakartotinė ekspertizė UAB „Aukso upė“ turtui, esančiam adresu Varnės vs., Vilniaus m. sav., ją pavedant atlikti turto vertintojui – teismo ekspertui Kastyčiui Kumpinui, bei 2018-07-23 patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo, kuriuo buvo paskirta pakartotinė ekspertizė UAB „Laima ir partneriai“ turtui, esančio adresu R. Jankausko g. 6, Vilnius, ir R. Jankausko g. 6C, Vilnius, ją pavedant atlikti UAB „Euristika“ ekspertei Daliai Aleknienei. Pareiškėjo įsitikinimu, nebuvo jokio pagrindo skirti pakartotinių UAB „Aukso upė“ ir UAB „Laima ir partneriai“ turto vertės nustatymo ekspertizių, kadangi jas jau nustatė teismo ekspertas Arvydas Stankaitis, dėl ko jo atliktomis ekspertizėmis nėra pagrindo nesivadovauti. Dabartinis pakartotinių ekspertizių paskyrimas yra visiškai netikslingas, juo tik vilkinamas vykdymo procesas ir nepagrįstai didinamos vykdymo išlaidos, kurias turės padengti skolininkas (pareiškėjas). Pareiškėjo skundą tenkinus, antstolė privalėtų panaikinti 2018-07-23 patvarkymus ir palikti galioti 2018-07-16 patvarkymą, kuriuo turto vertės buvo nustatytos teismo eksperto Arvydo Stankaičio. Tačiau iki kol skundas bus išnagrinėtas teisme, šiai dienai jau kyla reali grėsmė, kad pareiškėjui dėl antstolės neteisėtų veiksmų galimai palankus būsimas teismo sprendimas gali būti realiai neįvykdytas – antstolė nepagrįstai priskaičiuos papildomas ir visiškai nereikalingas vykdymo išlaidas, kurias turės apmokėti pareiškėjas, išsitęs vykdymo procesas, padidės išieškoma ir taip didelė iš Pareiškėjo skola. Dėl ko, siekiant užtikrinti galimai palankaus Pareiškėjui teismo sprendimo įvykdymą, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkintinas.

5Sprendžiant, ar šiuo atveju yra pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas, atžvelgtina į tai, kad pagal CPK 510 straipsnio 3 dalyje numatytą bendrąją taisyklę skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, jeigu pripažįsta, kad tai reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. CPK 144 straipsnis numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6Iš teismui pateikto prašymo turinio nustatyta, kad pareiškėjas visiškai nepagrindė, kodėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių palankaus pareiškėjui teismo procesinio sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Pareiškėjo nurodyti argumentai, kad antstolė nepagrįstai priskaičiuos papildomas ir visiškai nereikalingas vykdymo išlaidas, kurias turės apmokėti pareiškėjas ir išsitęs vykdymo procesas, nesudaro teisinio pagrindo teigti, kad palankaus pareiškėjui teismo procesinio sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys neįmanomas. Be to, teismui nusprendus, kad pakartotinės ekspertizės paskirtos nepagrįstai, ekspertizės išlaidos iš pareiškėjo išieškomos nebūtų.

7Teismas pažymi, jog vien faktas, kad pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų savaime nesudaro pagrindo sustabdyti vykdymo procesą, nes jį sustabdžius būtų pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Kita vertus, pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones neatitinka vienos iš būtinųjų sąlygų laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad pagrindo sustabdyti vykdomąją bylą pagal pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes nėra.

8Teismas, vadovaudamasis CPK 144 straipsniu, 290-291 straipsniais, 510 straipsniu,

Nutarė

9pareiškėjo A. K. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

10Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai