Byla e2-1017-356/2020
Dėl skolos priteisimo

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vijolė Vitienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-1017-356/2020, pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „( - )“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „( - )“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės: 8 549,15 EUR skolą, 2 162,26 EUR delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė AB „( - )“ prašė ieškinį atmesti.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 235 straipsnio 6 dalimi, byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.

7Ieškinys tenkintinas.

8Byloje ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu nustatyta, kad šalys ( - ) sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis) dėl daugkartinio prekių pirkimo–pardavimo. Ieškovė įsipareigojo atsakovei perduoti prekes pagal išrašytas PVM sąskaitas–faktūras, o atsakovė įsipareigojo priimti prekes ir už jas sumokėti per 30 dienų nuo prekių priėmimo (Sutarties 2-4 punktai). Sutarties pagrindu ieškovė 2019 m. laikotarpiu tiekė prekes ir apmokėjimui išrašė PVM sąskaitas–faktūras, kurias atsakovė apmokėjo tik iš dalies: 2019-03-15 serija ( - ) Nr. ( - ), 724,50 EUR sumai; 2019-03-28 serija ( - ) Nr. ( - ), 128,48 EUR sumai; 2019-03-28 serija ( - ) Nr. ( - ), 418,56 EUR sumai; 2019-04-25 serija ( - ) Nr. ( - ), 137,99 EUR sumai; 2019-04-27 serija ( - ) Nr. ( - ), 170,83 EUR sumai; 2019-04-29 serija ( - ) Nr. ( - ), 243,00 EUR sumai; 2019-05-29 serija ( - ) Nr. ( - ), 382,31 EUR sumai; 2019-05-29 serija ( - ) Nr. ( - ), 525,88 EUR sumai; 2019-06-11 serija ( - ) Nr. ( - ), 441,29 EUR sumai; 2019-06-26 serija ( - ) Nr. ( - ), 148,73 EUR sumai; 2019-07-22 serija ( - ) Nr. ( - ), 802,70 EUR sumai; 2019-07-24 serija ( - ) Nr. ( - ), 99,80 EUR sumai; 2019-07-29 serija ( - ) Nr. ( - ), 553,04 EUR sumai; 2019-07-31serija ( - ) Nr. ( - ), 81,71 EUR sumai; 2019-09-19 serija ( - ) Nr. ( - ), 505,91 EUR sumai; 2019-08-26 serija ( - ) Nr. ( - ), 688,53 EUR sumai; 2019-09-25 serija ( - ) Nr. ( - ), 257,56 EUR sumai; 2019-09-30 serija ( - ) Nr. ( - ), 250,07 EUR sumai; 2019-10-22 serija ( - ) Nr. ( - ), 358,31 EUR sumai; 2019-10-29 serija ( - ) Nr. ( - ), 747,99 EUR sumai; 2019-10-30 serija ( - ) Nr. ( - ), 106,15 EUR sumai; 2019-11-08 serija ( - ) Nr. ( - ), 113,03 EUR sumai; 2019-11-20 serija ( - ) Nr. ( - ), 605,10 EUR sumai; 2019-11-20 serija ( - ) Nr. ( - ), 46,71 EUR sumai; 2019-11-28 serija ( - ) Nr. ( - ), 94,69 EUR sumai, t.y. iš viso prekių už 8 632,87 EUR sumą (su PVM). Atsakovė neginčijo, kad prekės pagal minėtas PVM sąskaitas–faktūras buvo perduotos, tokį faktą buvus patvirtina atsakovės atstovo parašai, esantys PVM sąskaitų–faktūrų grafose „prekes priėmė“.

9Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis).

10Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad skolos neginčija, negali atsiskaityti dėl iškilusių finansinių sunkumų, ieškinys atmestinas, nes ieškovė nesilaikė Sutarties 6.5 punkte numatytos privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos derybų būdu. Nors pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktą ieškinį privalu atsisakyti priimti, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, tačiau ši teisės norma nenustato teismo teisės ir (ar) pareigos atsisakyti priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo nesilaikė šalių sudarytoje sutartyje nustatytos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Sutarties šalys savo susitarimu negali nustatyti atsisakymo nuo teisės kreiptis į teismą, taip pat negali apriboti jos įgyvendinimo, todėl atsakovės argumentas, kad ieškovės ieškinys atmestinas, nes ieškovė nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, nustatytos šalių sudarytose sutartyse, yra nepagrįstas. Atsakovei Panevėžio apygardos teismas 2020 m. kovo 26 d. nutartimi iškėlė nemokumo (bankroto) bylą (nutartis neįsiteisėjusi). Esant tokiai situacijai ieškovė, kreipdamasi į teismą dėl pažeistų jos teisių gynimo teismine tvarka, elgėsi kaip protingas ir apdairus asmuo.

11Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė netinkamai vykdė jai tekusią sutartinę prievolę laiku sumokėti už prekes (CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.314 straipsnio 5 dalis, 6.344 straipsnio 1 dalis), atsisakė ją vykdyti, ką draudžia įstatymas (CK 6.59 straipsnis), iki šiol atsakovės prievolė tinkamu įvykdymu nepasibaigė ( CK 6.123 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovei, jos pažeistas teises ginant CK 1.138 straipsnio 4 punkto pagrindu, priteistina iš atsakovės 8 549,15 EUR skola (CK 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.314 straipsnis).

12Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, laikoma, kad sutartis yra pažeista (CK 6.59 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis), dėl to atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė, kuri apima dvi formas – nuostolių atlyginimą ar netesybų (delspinigių, baudos) sumokėjimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Sutartinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi, netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti, kurios taikymui būtina nustatyti šių sąlygų visumą: sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus (CK 6.246 straipsnis), padarytą žalą (CK 6.249 straipsnis), tarp atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.247 straipsnis) bei kaltę (CK 6.248 straipsnis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti šalis, kuri reikalauja taikyti sutartinę atsakomybę.

13Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2 162,26 EUR delspinigių, kuriuos apskaičiavo už laikotarpį nuo 2019-04-15 iki 2020-01-21 (nuo 3 089,12 EUR sumos už 180 dienų; nuo 148,73EUR sumos už 174 dienas; nuo 802,70 EUR sumos už 149 dienas; nuo 88,80 EUR sumos už 147 dienas; nuo 553,04 EUR sumos už 142 dienas; nuo 81,71 EUR sumos už 141 dieną; nuo 505,91 EUR sumos už 122 dienas; nuo 688,53 EUR sumos už 115 dienų; nuo 257,56 EUR sumos už 85 dienas; nuo 250,07 EUR sumos už 81 dieną; nuo 358,31 EUR sumos už 59 dienas; nuo 749,99 EUR sumos už 52 dienas; nuo 106,15 EUR sumos už 51 dieną; nuo 113,03 EUR sumos už 42 dienas; nuo 605,10 EUR sumos už 30 dienų; nuo 46,71 EUR sumos už 30 dienų; nuo 94,69 EUR sumos už 22 dienas).

14Pagal šalių Sutarties 5.1 punktą, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,2 proc. dydžio nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną delspinigius, jeigu neatsiskaitys per 4.1 punkte numatytą terminą. Toks šalių susitarimas atitinka CK 6.71 straipsnio nuostatas dėl susitarimo prievolės įvykdymą užtikrinti netesybomis – delspinigiais, t. y. įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Tai yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis), kartu – viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Vienas netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus.

15Nagrinėjamu atveju netesybos atsirado iš sutartinių santykių, sutarties šalys yra privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo srityje ir galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas bei prisiimti rizika dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.

16Nagrinėjamu atveju įrodyta, kad ieškovė patyrė jos apskaičiuoto dydžio nuostolių – 2 162,26 EUR (CK 6.249 straipsnis).

17Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė savo sutartinės prievolės laiku ir tinkamai sumokėti už prekes pagal sprendime nurodytas PVM sąskaitas–faktūras nevykdė, taigi yra pagrindas nustatyti esant ir kitą iš būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei taikyti – neteisėtus atsakovės veiksmus, kurie pasireiškė netinkamu Sutarties sąlygų vykdymu (CK 6.246 straipsnis). Kaltės klausimas nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingas, nes Sutarties šalys yra verslo subjektai, todėl sprendžiant jų civilinės atsakomybės klausimus taikytina CK 6.256 straipsnio 4 dalis, kurioje nustatyta atsakomybė be kaltės. Šiame straipsnyje nustatyta taisyklė, kad kai sutartinės prievolės neįvykdo ar netinkamai ją įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita.

18CK 6.247 straipsnis nustato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Atsakovės netinkamas prievolės vykdymas yra pakankama nuostolių atsiradimo priežastis. Laikytina nustatyta, kad atsakovei netinkamai vykdžius sutartį, t. y. vienašališkai atsisakius ją vykdyti, tarp šių jos veiksmų ir ieškovei atsiradusių nuostolių, yra priežastinis ryšys.

19Atsakovė neginčijo Sutarties sąlygos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo netesybomis, netesybų dydžio, apskaičiuotos delspinigių sumos, neprašė ją mažinti.

20Nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, kad atsakovės veikoje yra visos sąlygos civilinei atsakomybei jos atžvilgiu taikyti (neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis), priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnis), kaltė (CK 6.248 straipsnis), nuostoliai (CK 6.249 straipsnis). Esant šioms aplinkybėms, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 2 162,26 EUR delspinigių (CK 6.73 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

21CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalimi, 2 straipsnio 5 dalimi, 3 straipsniu, iš atsakovės ieškovei priteistinos 8 proc. metinės palūkanos nuo priteistos 10 711,41 EUR sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2019-12-16 (priimtas teismo įsakymas) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Tenkinant ieškinį, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 241 EUR žyminio mokesčio ir 459,80 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti, šios išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R–85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatytų maksimalių dydžių, jos buvo būtinos, realiai turėtos ir yra pagrįstos dokumentais, išlaidos yra proporcingos bylos sudėtingumui ir advokato darbo ir laiko sąnaudoms. Ieškovė ėmėsi priemonių, kad bylinėjimosi išlaidos būtų kuo mažesnės – kreipėsi dėl teismo įsakymo išdavimo, tačiau atsakovė pateikė prieštaravimą (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

23Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteisiamos, nes jų suma (1,73 EUR) būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos finansų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrų 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 1R-19/1K-2 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 ,,Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“).

24Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 – 265 straipsniais, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį tenkinti.

26Priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai: 8 549,15 EUR skolą, 2 162,26 EUR delspinigių, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 10 711,41 EUR sumą nuo 2019-12-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 241 EUR žyminio mokesčio, 459,80 EUR už advokato teisinę pagalbą.

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vijolė Vitienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. e2-1017-356/2020,... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „( - )“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės: 8 549,15... 5. Atsakovė AB „( - )“ prašė ieškinį atmesti.... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Byloje ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų pagrindu nustatyta, kad... 9. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 10. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad skolos neginčija, negali... 11. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė netinkamai... 12. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, laikoma, kad sutartis yra... 13. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2 162,26 EUR delspinigių, kuriuos... 14. Pagal šalių Sutarties 5.1 punktą, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,2 proc.... 15. Nagrinėjamu atveju netesybos atsirado iš sutartinių santykių, sutarties... 16. Nagrinėjamu atveju įrodyta, kad ieškovė patyrė jos apskaičiuoto dydžio... 17. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė savo... 18. CK 6.247 straipsnis nustato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję... 19. Atsakovė neginčijo Sutarties sąlygos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo... 20. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, kad atsakovės veikoje yra visos... 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 22. Tenkinant ieškinį, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos... 23. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės... 24. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 25. ieškinį tenkinti.... 26. Priteisti iš atsakovės akcinės bendrovės „( - )“, juridinio asmens... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti...