Byla 2-4827-652/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priėmimo klausimą

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Sakalauskienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo M. M. pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėjas M. M. pateikė teismui pareiškimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra buvusi sodyba, t. y. gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas. Prašomą nustatyti faktą pareiškėjas sieja su teisės atstatyti sodybą įgijimu, prašo prijungti Lazdijų rajono apylinkės teismo archyvinę civilinę bylą Nr. 2-341-01/03, kurioje yra pareiškime išdėstytas aplinkybes patvirtinantys dokumentai (žemės sklypo apžiūrėjimo ir ribų nustatymo aktai, planai, prašymų nuorašai, archyvinių dokumentų nuorašai, teismo sprendimas ir kt.).

3Pareiškimas atsisakytinas priimti.

4Juridinę reikšmę turintį faktą teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 str. 1 d., 445 str.). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teismo.

5Prie teismui pateikto pareiškimo pridėtas Lazdijų rajono apylinkės teismo 2003 m. liepos 8 d. prašomojoje prijungti civilinėje byloje Nr. 2-341-01/03 priimtas sprendimas, iš kurio matyti, jog teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad <...J. G. 1937 m. teisėtai įgijo žemės sklypą su pastatais, vėliau apaugusį mišku, kurį valdė nuosavybės teise iki nacionalizavimo>. Pagal CPK 182 str. 2 p. nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). CPK 279 str. 4 d. taip pat nustatyta, kad, sprendimui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai nebegali kitoje byloje ginčyti teismo nustatytų faktų ir teisinių santykių. Minėtu Lazdijų rajono apylinkės teismo 2003 m. liepos 8 d. priimtu sprendimu buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad J. G. ( - ) privačios nuosavybės teise valdė 1,50 ha miško, tam, kad į grąžintiną mišką savo teises galėtų įgyvendinti J. G. įstatyminiai įpėdiniai. Kaip matyti iš pateiktų dokumentų, pareiškėjas šiuo metu jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą įsigijo iš O. P., kuri buvo J. G. įstatyminė įpėdinė.

6Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, nereikia iš naujo nustatyti aplinkybių, kurios nustatytos Lazdijų rajono apylinkės teismo 2003 m. liepos 8 d. sprendime, t. y. to, kad šiuo metu pareiškėjui priklausančiame žemės sklype buvo pastatai, todėl pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 1 p., 290-291 str., teismas

Nutarė

8Pareiškėjo M. M. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisakyti priimti ir kartu su pateiktais priedais grąžinti jį pareiškėjui.

9Nutartis per 7 dienas atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai