Byla M1-9-245/2012
Dėl įstatymo uždraustos veikos, numatytos LR BK 129 str. 1 d., padarymo

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Kęstutis Dargužis, sekretoriaujant Elenai Skruodenienei, Vilmai Marčiukaitytei, dalyvaujant prokurorei Auksei Lipkevičienei, nukentėjusiesiems Kęstučiui J. M., R. K., gynėjui advokatui Valerijui Karpovui, teisiamajame posėdyje nagrinėdamas baudžiamąją bylą, kurioje A. K., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 7 klasių išsilavinimą, nedirbantis, nevedęs, gyvenantis ( - ), neteistas, dėl įstatymo uždraustos veikos, numatytos LR BK 129 str. 1 d., padarymo

Nustatė

2A. K. padarė baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, t. y. 2007 m. kovo 18 d. nuo 04.00 val. iki 05.00 val., bute adresu ( - ), tyčia smogė peiliu mažiausiai devynis smūgius nukentėjusiajai J. R. į krūtinę ir rankas, tuo padarydamas jai keturias durtines-pjautines kiaurymines krūtinės ląstos žaizdas priekiniame paviršiuje su plaučių ir širdies pažeidimu, vieną durtinę-pjautinę nekiauryminę žaizdą krūtinėje priekiniame paviršiuje beveik vidurinėje linijoje, tris durtines-pjautines minkštųjų audinių žaizdas kairiame žaste ir dešinėje plaštakoje ir dvi pjautines žaizdas kairiame dilbyje, dėl ko nuo durtinių-pjautinių kiauryminių krūtinės žaizdų su plaučių ir širdies sužeidimu, išsivysčius ūmiam nukraujavimui ir širdies tamponadai krauju, J. R. mirė, t.y. tyčia nužudė J. R. ir padarė nusikaltimą, numatytą BK 129 str. 1 d.

3Nukentėjusioji R. K. parodė, kad nukentėjusioji J. R. buvo jos sesuo. Ji gyveno adresu ( - ) kartu su jų kitos dabar jau mirusios sesers A. K. sūnumi A. K.. 2007-03-18 ryte jai paskambino A. K. ir pasakė, kad papjovė J. R.. Pats A. K. iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Bute buvo tik A. K.. Atvykus. Jai su gydytoja išėjus iš patalpos ir vėl sugrįžus pastebėjo, kad A. K. yra susižalojęs, todėl pastarasis buvo išvežtas į Kauno universiteto klinikas.

4Nukentėjusysis Kęstutis J. M. parodė analogiškai.

5Liudytoja L. N. parodė, kad ji su savo teta J. R. gerai sutarė, dažnai susitikdavo. Nukentėjusioji J. R. apie 5-6 metus sirgo psichine liga, dėl to gulėjo Kauno Psichiatrijos ligoninėje. Ji gyveno savo bute, adresu ( - ), kartu su jos broliu A. K.. J. R. A. K. užaugino nuo trijų metų. A. K. yra uždaro būdo, nekonfliktiškas. Jie bendraudavo, dažnai susitikdavo. Ji nežino, ar brolis gydėsi Kauno Psichiatrijos ligoninėje. A. K. Lietuvoje oficialaus darbo neturėjo, dirbo privačiai, tačiau ji nežino kur, žino tik, kad dirbo būsto remonto darbus. A. K. prieš tris-keturis metus buvo išvykęs uždarbiauti į Vokietiją. Į Lietuvą grįžo 2006m. balandžio mėn. 1998 metais Lenkijos pareigūnų A. K. buvo sulaikytas už tai, kad kirto Lenkijos-Vokietijos sieną svetimu ar suklastotu asmens pasu. J. R. labai mylėjo A. K., juo rūpinosi iki pat savo mirties. A. taip pat mylėjo ir prižiūrėjo nukentėjusiąją, jai gulint ligoninėje lankydavo, rūpinosi. 2007-03-18 apie 9 val. jai pasiskambinus į A. mobilųjį telefoną, atsiliepė vyriškis, kuris prisistatė policijos pareigūnu bei pasakė, kad A. su durtine žaizda guli Kauno medicinos universiteto klinikose, taip pat pasakė, kad J. R. rasta nužudyta savo bute.

6Liudytoja E. S. parodė, kad ji dirba Greitosios medicinos pagalbos stotyje, bendruomenės slaugytoja. 2007-03-18 4.44 val. į GMP stotį buvo gautas telefoninis pranešimas, kad adresu ( - ), vaikinas sužeidė peiliu mamą. 4.49 val. brigadai nuvykus į nurodytu adresu esantį butą, duris atidarė jaunas vyras, kuris buvo apsirengęs pilkšvos spalvos marškinėliais trumpomis rankovėmis, matėsi, kad marškinėliai kruvini, bei glaudėmis, šių spalvos nesimatė, jas uždengė marškinėliai. Vaikinui atidarius duris, buto koridoriaus kairiame kampe prie kambario durų ji pamatė sėdimoje padėtyje atsirėmusią į duris senyvo amžiaus moterį. Moteris buvo su naktiniais marškiniais, kurie buvo kruvini. Moteris buvo be gyvybės požymių. Kadangi policija atvykusi dar nebuvo jų brigada į butą nėjo. Atvykus policijos pareigūnams ir vėl paskambinus skambučiu į duris, duris atidarė tas pats vaikinas, kuris netrukus prarado sąmonę bei nugriuvo ant koridoriuje buvusios senyvo amžiaus moters. Tada ji su gydytoju ir sanitaru nunešė vaikiną į kambarį ir paguldė ant grindų. Ji sutvarstė vaikino krūtinės kairėje pusėje buvusias keturias pjautines-durtines žaizdas bei sulašino natrio chlorido. Už kelių minučių vaikinas atgavo sąmonę. Tuo pačiu metu gydytojas apžiūrėjo senyvo amžiaus moterį ir konstatavo jos mirtį. Vaikinas iš buto buvo transportuotas į KMUK, kur buvo operuotas.

7Liudytojas D. K. parodė, kad jis dirba Kauno m. VPK VP Patrulių rinktinės 4 būryje vyr. patruliu. 2007-03-18 0.00 val. jis pradėjo dirbti kartu su patruliu G. J.. 4.46 val. iš Kauno m. VPK budėtojo jie gavo pranešimą nuvykti adresu ( - ), kur yra peiliu sužalotas asmuo. Nuvykus minėtu adresu prie laiptinės jau stovėjo greitosios med. pagalbos automobilis. Buto Nr. 92 duris atidarė vaikinas, jo marškinėliai priekyje širdies pusėje buvo kruvini. Netrukus vaikinas prarado sąmonę ir nukrito koridoriuje. Tada jis pamatė, kad koridoriuje sėdimoje padėtyje atsirėmusi į duris yra senyvo amžiaus moteris. Moteris buvo be gyvybės požymių. Medikai vaikiną, kaip vėliau sužinojo A. K., iš koridoriaus pernešė į kambarį, kur pradėjo jį gaivinti. Vienas gydytojas apžiūrėjęs senyvo amžiaus moterį, krūtinėje, širdies plote rado durtinę- pjautinę žaizdą. Moteris buvo mirusi. Tada jie vaikiną neštuvais išnešė į GMP automobilį. Vaikinas jau buvo atgavęs sąmonę, tačiau nieko nekalbėjo. Apie šį įvykį jie informavo Kauno m. VPK budėtoją ir kartu su medikais nuvežę vaikiną į KMUK centrinę reanimaciją pasiliko jį saugoti iki 6.00 val. ryto.

8Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad bute, esančiame ( - ) rastas J. R., gim. ( - ), lavonas (1t., 9-24 b.l.).

9Iš 2007-11-10 MRU Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus specialisto išvados Nr. M 494/07(02) matyti, kad J. R. mirė nuo durtinių-pjautinių kiauryminių krūtinės žaizdų su plaučių ir širdies sužeidimu, išsivysčius ūmiam nukraujavimui ir širdies tamponadai krauju. J. R. kūne rasti šie sužalojimai: keturios durtinės-pjautinės kiauryminės krūtinės ląstos žaizdos priekiniame paviršiuje su plaučių ir širdies sužeidimu. Dėl šių sužalojimų ir įvyko mirtis. Šios durtinės-pjautinės kiauryminės žaizdos vertinant tiek visumoje, tiek atskirai paėmus yra sunkūs sveikatos sutrikdymai. Iš minėtų žaizdų viena yra dešinėje krūtinės ląstos pusėje ir trys- kairėje krūtinės pusėje. Krūtinėje priekiniame paviršiuje beveik vidurinėje linijoje yra dar viena durtinė-pjautinė nekiauryminė krūtinės žaizda, kuri atitinka nesunkaus sveikatos sutrikdymo kriterijus. Durtinės-pjautinės žaizdos krūtinėje padarytos penkiais smūgiais aštrią briauną turinčiu įrankiu, greičiausiai peiliu.

10Kairiame žaste ir dešinėje plaštakoje yra dar trys durtinės-pjautinės minkštųjų audinių žaizdos, o kairiame dilbyje dvi pjautinės žaizdos. Šie sužalojimai rankose galėjo būti padaryti ne mažiau kaip keturiais smūgiais (poveikiais) peiliu ar panašiu aštriabriauniu daiktu ar įrankiu, nes dvi pjautinės žaizdos kairiame dilbyje galėjo išsivystyti nuo vieno poveikio. Šie sužalojimai rankose atitinka nesunkaus sveikatos sutrikdymo kriterijus ir neturėjo esminės įtakos mirčiai nuo nukraujavimo, nors neabejotinai apsunkino bendrą sveikatos būklę ir pagreitino nukraujavimą. Poodinės kraujosruvos abiejose plaštakose ir kairės plaštakos IV-to piršto nugariniame paviršiuje padarytos kietu buku turinčiu ribotą paviršių daiktu. Kraujosruvos trys ir padarytos trimis smūgiais. Šios poodinės kraujosruvos atitinka nežymaus sveikatos sutrikdymo kriterijus ir neturėjo įtakos mirčiai. (1 t., 28-36 b.l.)

11Iš 2007-04-13 MRU Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus specialisto išvados Nr. G 2040/07(02) matyti, kad A. K. konstatuota dvi aklos durtinės-pjautinės žaizdos kairėje krūtinės ląstos pusėje bei trys kiauryminės durtinės-pjautinės žaizdos kairėje krūtinės ląstos pusėje su kairio plaučio, širdiplėvės bei širdies pažeidimu, tai komplikavosi kraujo susikaupimu kairės krūtinplėvės ertmėje. Sužalojimai galėjo būti padaryti 2007-03-18d. Sužalojimas dėl kiauryminių durtinių-pjautinių žaizdų kairės krūtinės ląstos pusėje su kairio plaučio, širdiplėvės bei širdies sužalojimu, komplikuotu kraujo susikaupimu kairėje krūtinplėvės ertmėje vertinamas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas. Sužalojimai padaryti aštriu duriančiu-pjaunančiu daiktu, galimai peiliu paveikus kairę krūtinės ląstos pusę. Sužalojimai griuvimui ar trauminiam poveikiui kietais bukais daiktais nebūdingi. Teismo medicininiu požiūriu, A. K. sužalojimus galėjo pasidaryti pats savo ranka. Sužalojimai padaryti ne mažiau 5 trauminiais poveikiais (1 t., 144-145 b.l.).

12Iš 2007-06-21 MRU TMI Serologijos ir DNR laboratorijos specialisto išvados Nr. S 228/07(01) matyti, kad dviejose nuoskutose iš virtuvės, ant peilio, A. K. marškinių, trumpikių yra A. K. kraujas su 99,9999999999% tikimybe. Nuoskutose nuo grindų, nuoplovoje iš kambario, ant paklodės, pagalvės užvalkalo, J. R. naktinių marškinių yra J. R. kraujas su 99,99999999% tikimybe. J. R. rankų nagų nuokarpose su panagių turiniu yra J. R. DNR su 99,99999999% tikimybe. (1t., 40-47 b.l.).

13Iš 2007-06-29 MRU TMI medicinos kriminalistikos laboratorijos specialisto išvados Nr. MK 126/07(01) matyti, kad J. R. durtinėse-pjautinėse odos žaizdose yra užsifiksavę metalizacijos geležimi pėdsakai. Tikėtina, kad tirtos J. R. odos žaizdos ir jų projekcijoje esantys šonkaulių kremzlių ir tarpšonkaulinių audinių sužalojimai padaryti tyrimui pateiktu peiliu. Kategoriška išvada dėl šio peilio negalima, kadangi sutampančių požymių visuma nėra individuali (1t., 51-59 b.l.).

14Daiktų pateikimo metu iš Greitosios medicinos pagalbos stoties paimtas kompaktinis diskas su įrašu (1 t., 79 b.l.)

15Minėtas kompaktinis diskas apžiūrėtas, perklausytas jame užfiksuotas įrašas, apžiūros protokole užfiksuota minėtame diske esančio pokalbio (GMP kvietimo) stenograma (1 t., 80-81 b.l.).

16Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad 2007 m. kovo 18 d. nuo 04.00 val. iki 05.00 val. bute, adresu ( - ), J. R. buvo atimta gyvybė A. K. tyčia smogus peiliu mažiausiai devynis smūgius nukentėjusiajai J. R. į krūtinę ir rankas, tuo padarydamas jai keturias durtines-pjautines kiaurymines krūtinės ląstos žaizdas priekiniame paviršiuje su plaučių ir širdies pažeidimu, vieną durtinę-pjautinę nekiauryminę žaizdą krūtinėje priekiniame paviršiuje beveik vidurinėje linijoje, tris durtines-pjautines minkštųjų audinių žaizdas kairiame žaste ir dešinėje plaštakoje ir dvi pjautines žaizdas kairiame dilbyje, dėl ko nuo durtinių-pjautinių kiauryminių krūtinės žaizdų su plaučių ir širdies sužeidimu, išsivysčius ūmiam nukraujavimui ir širdies tamponadai krauju, J. R. mirė. A. K. nusikalstama veika atitinka LR BK 129 str. 1 d.

172007 m. birželio 27 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi kaltinamajam A. K. buvo paskirta stacionarinė teismo psichiatrinė ekspertizė tikslu nustatyti ar nusikaltimo padarymo metu A. K. neserga psichikos liga.

18Atlikus teismo psichiatrinę psichologinę ekspertizę nustatyta, kad A. K. tyrimo metu sirgo laikinu psichikos sutrikimu – ūminiu polimorfiniu psichoziniu sutrikimu su šizofrenijos simptomais, dėl kurio jis negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. A. K. reikalingas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas. Jam buvo rekomenduojamas stacionarus stebėjimas specializuotoje psichikos priežiūros įstaigoje griežto stebėjimo sąlygomis, t.y. Rokiškio PL iki pasveikimo. Į kitus pateiktus klausimus ekspertai neatsakė, nes tai galima bus padaryti tik po gydymo.

19Ekspertė psichiatrė Nadežda Mačiūnienė patvirtindama duotą išvadą rekomendavo paskirti priverstinį gydymą griežto stebėjimo sąlygomis iki A. K. pasveiks. Ekspertė paaiškino, kad ekspertų komisija tik po stacionarinio gydymo psichiatrinėje ligoninėje galės atsakyti į klausimą ar nusikaltimo padarymo metu A. K. sirgo psichine liga.

20Kauno apygardos teismo 2008-03-18 nutartimi kaltinamajam A. K. buvo paskirta stacionarinė teismo psichiatrinė ekspertizė tikslu nustatyti ar nusikaltimo padarymo metu sirgo psichikos liga, galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti.

21Teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 82TPK-19 išvada A. K. diagnozuotas nepatikslintos kilmės psichozė, todėl neįmanoma išsiaiškinti jam inkriminuojamos baudžiamojo įstatymo uždraustos veikos padarymo aplinkybių bei motyvacijos, todėl negali atsakyti į nutartyje pateiktus ekspertams klausimus. R. K. buvo rekomenduojama skirti priverčiamąsias medicinos priemones – stacionarinį stebėjimą ir gydymą specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje griežto stebėjimo sąlygomis iki pasveikimo ar psichikos būklės pagerėjimo (ty.2 b.l.88-90).

22Kauno apygardos teismo 2008-10-03 nutartimi pripažinta, kad A. K. po nusikalstamos veikos, numatytos BK 129 str. 1 d., padarymo sutriko psichika ir dėl to negali suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. Paskirta A. K. priverčiamoji medicinos priemonė - stacionarinis stebėjimas griežto stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje (VŠĮ Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje). Nutarties vykdymas pasiųstas VŠĮ Rokiškio psichiatrinei ligoninei. Bylos nagrinėjimas sustabdytas.

23Teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr.75U-I-75 išvada A. K. nusikalstamos veikos padarymo metu, tai yra, 2007-03-18, sirgo lėtiniu psichikos sutrikimu – paranoidine šizofrenija, dėl kurios negalėjo suprasti savo veiksmų esmę ir jų valdyti. A. K. šiuo metu taip pat serga lėtiniu psichikos sutrikimu – paranoidine šizofrenija, dėl kurios negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. A. K. rekomenduojama taikyti priverčiamąsias medicinos priemones, jam rekomenduojamas stacionarus stebėjimas specializuotoje psichikos priežiūros įstaigoje bendro stebėjimo sąlygomis, t. y. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.

24LR BK 17 str. nurodo, kad asmuo yra nepakaltinamas, jeigu darydamas BK uždraustą veiką jis dėl psichikos sutrikimo negalėjo suvokti jos pavojingumo arba valdyti savo veiksmų. Asmuo, teismo pripažintas nepakaltinamu, neatsako pagal BK už padarytą pavojingą veiką. Jam teismas gali taikyti BK 98 str. numatytas priverčiamąsias medicinos priemones.

25LR BK 98 straipsnis nurodo, kad asmenims, teismo pripažintiems nepakaltinamais, teismas gali taikyti priverčiamąsias medicinos priemones. BK 98 straipsnio 3 dalis nurodo, kad stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis teismas taiko asmeniui, kurį dėl jo psichikos sutrikimo reikia stebėti ir gydyti specializuotame stacionare.

26A. K. padarė nusikalstamą veiką, kuri yra labai sunki ir jis yra pavojingas visuomenei. Bylos medžiaga patvirtina, kad yra įstatyminis pagrindas A. K. pripažinti nepakaltinamu ir skirti jam priverčiamąją medicinos priemonę.

27Teismas laiko, kad A. K. nusikalstamos veikos padarymo metu, tai yra, 2007-03-18, sirgo lėtiniu psichikos sutrikimu – paranoidine šizofrenija, dėl kurios negalėjo suprasti savo veiksmų esmę ir jų valdyti. A. K. šiuo metu taip pat serga lėtiniu psichikos sutrikimu – paranoidine šizofrenija, dėl kurios negali suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti. A. K. taikytinos priverčiamosios medicinos priemonės, jam skirtinas stacionarus stebėjimas specializuotoje psichikos priežiūros įstaigoje bendro stebėjimo sąlygomis, t. y. VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. Šiuo metu A. K. yra VŠĮ Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 98 str., BPK 403 str. 1 d. 1 p., 2 d. 2 p.,

Nutarė

29A. K. dėl įstatymo uždraustos veikos, numatytos LR BK 129 str. 1 d., padarymo skirti priverčiamąją medicinos poveikio priemonę – stacionarinį stebėjimą specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje (VŠĮ Rokiškio psichiatrinėje ligoninėje) bendro stebėjimo sąlygomis.

30Daiktinius įrodymus (J. R. drabužiai: naktiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis baltos spalvos su mėlynais ornamentais, A. K. drabužiai: juodos spalvos glaudės su baltomis juostomis,. pilkos spalvos marškinėliai ilgomis rankovėmis, įvykio vietos apžiūros metu išimtai daiktai: vienas peilis, keturi vokai su raudonos spalvos dėmėmis, vokas su J. R. rankų atspaudais, vokas su dviem daktiloskopinėm plokštelėm, du vokai su J. R. nagų pavyzdžiais, vokas su J. R. kraujo pavyzdžiu, penki vokai su J. R. plaukų pavyzdžiais, vienas vokas su A. K. kraujo pavyzdžiu) sunaikinti.

31V. Kompaktinį diską su garso įrašu grąžinti VšĮ Kauno m. Greitosios medicinos pagalbos stočiai.

32Nutartį vykdymui pasiųsti VšĮ Rokiškio psichiatrinei ligoninei.

33Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Kęstutis... 2. A. K. padarė baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, t. y. 2007 m. kovo 18... 3. Nukentėjusioji R. K. parodė, kad nukentėjusioji J. R. buvo jos sesuo. Ji... 4. Nukentėjusysis Kęstutis J. M. parodė analogiškai.... 5. Liudytoja L. N. parodė, kad ji su savo teta J. R. gerai sutarė, dažnai... 6. Liudytoja E. S. parodė, kad ji dirba Greitosios medicinos pagalbos stotyje,... 7. Liudytojas D. K. parodė, kad jis dirba Kauno m. VPK VP Patrulių rinktinės 4... 8. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad bute, esančiame ( - )... 9. Iš 2007-11-10 MRU Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus specialisto... 10. Kairiame žaste ir dešinėje plaštakoje yra dar trys durtinės-pjautinės... 11. Iš 2007-04-13 MRU Teismo medicinos instituto Kauno skyriaus specialisto... 12. Iš 2007-06-21 MRU TMI Serologijos ir DNR laboratorijos specialisto išvados... 13. Iš 2007-06-29 MRU TMI medicinos kriminalistikos laboratorijos specialisto... 14. Daiktų pateikimo metu iš Greitosios medicinos pagalbos stoties paimtas... 15. Minėtas kompaktinis diskas apžiūrėtas, perklausytas jame užfiksuotas... 16. Iš išdėstytų įrodymų matyti, kad 2007 m. kovo 18 d. nuo 04.00 val. iki... 17. 2007 m. birželio 27 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi kaltinamajam... 18. Atlikus teismo psichiatrinę psichologinę ekspertizę nustatyta, kad A. K.... 19. Ekspertė psichiatrė Nadežda Mačiūnienė patvirtindama duotą išvadą... 20. Kauno apygardos teismo 2008-03-18 nutartimi kaltinamajam A. K. buvo paskirta... 21. Teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. 82TPK-19 išvada A. K. diagnozuotas... 22. Kauno apygardos teismo 2008-10-03 nutartimi pripažinta, kad A. K. po... 23. Teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr.75U-I-75 išvada A. K. nusikalstamos... 24. LR BK 17 str. nurodo, kad asmuo yra nepakaltinamas, jeigu darydamas BK... 25. LR BK 98 straipsnis nurodo, kad asmenims, teismo pripažintiems... 26. A. K. padarė nusikalstamą veiką, kuri yra labai sunki ir jis yra pavojingas... 27. Teismas laiko, kad A. K. nusikalstamos veikos padarymo metu, tai yra,... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 98 str., BPK 403 str. 1 d. 1... 29. A. K. dėl įstatymo uždraustos veikos, numatytos LR BK 129 str. 1 d.,... 30. Daiktinius įrodymus (J. R. drabužiai: naktiniai marškinėliai trumpomis... 31. V. Kompaktinį diską su garso įrašu grąžinti VšĮ Kauno m. Greitosios... 32. Nutartį vykdymui pasiųsti VšĮ Rokiškio psichiatrinei ligoninei.... 33. Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Lietuvos...