Byla N2-413-255/2012

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Regina Bertašienė, sekretoriaujant Joanai Runelienei, Vilmai Petraitienei, dalyvaujant ieškovui T. L., jo atstovei advokatei Stanislavai Barvidytei, atsakovei G. L., jos atstovui advokatui Vaclovui Janušauskui, trečiojo asmens atstovei advokatei Aurelijai Rulevič, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. L. ieškinį atsakovei G. L., trečiajam asmeniui AB SEB bankui, išvadą teikiančiai institucijai - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio departamento Vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl santuokos nutraukimo, išlaikymo priteisimo, turto padalinimo ir atsakovės G. L. priešieškinį ieškovui T. L., trečiajam asmeniui kreditoriui AB SEB bankui, institucijai, teikiančiai išvadą - Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio Departamento Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, santuokoje įgyto turto padalinimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo bei atsakovės ieškinį atsakovams T. L., AB SEB dėl kredito sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Išnagrinėjęs bylą teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti jo ir atsakovės santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės, po santuokos palikti santuokines pavardes, nepilnamečio sūnaus V. L., gim. 2002-06-12, gyvenamąją vietą nustatyti kartu su atsakove, priteisti po 400,00 Lt nepilnamečio vaiko išlaikymui periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, iš atsakovės priteisti jam 9 725,00 Lt kompensacijos už jai tenkančią kilnojamojo turto natūra dalį, nustatyti, kad kreditorinius įsipareigojimus AB SEB bankui pagal 2006-08-30 sutartį Nr. 0450618071511-57 vykdys solidariai, priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 4-5). Teismo posėdžio metu patikslino, kad nuo 2008 m. kartu su atsakove nebegyvena. Santuokos išsaugoti nebėra galimybės, todėl ji nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Nepilnametis sūnus V. L., gim. 2002-06-12, gyvena kartu su atsakove. Pretenzijų ar priekaištų dėl vaiko priežiūros neturi, mama vaiku rūpinasi tinkamai, todėl jo gyvenamoji vieta nustatytina kartu su ja. Nustatytina bendravimo su vaiku tvarka, nes atsakovė neleidžia su vaiku matytis. Nori vaiką pasiimti iš mamos iš anksto suderinęs laiką, mano, kad teismo nustatytas tikslus grafikas apsunkintų bendravimą ir nebūtų patogus. Sutinka mokėti vaiko išlaikymui po 400,00 Lt kiekvieną mėnesį iki vaiko pilnametystės. Išlaikymo sau iš atsakovės nereikalauja.

4Ieškiniu prašė padalinti santuokos metu užgyventą kilnojamąjį turtą, t. y. televizorių „Altus“, (vertė 500,00 Lt), televizorių „Sanyo“ ( vertė 100,00 Lt), televizorių „Samsung“ (vertė 2 700,00 Lt), muzikos centrą (vertė 300,00 Lt), namų kino sistemą „Pfilips“, (vertė 800,00 Lt); nešiojamą kompiuterį „Simens“, (vertė 1 000,00 Lt), skalbimo mašiną „Beko“,(vertė 500,00 Lt), foto aparatą „Samsung“ (vertė 700,00 Lt), virtuvės kombainą (vertė 250,00 Lt), miegamojo lovą su čiužiniais (vertė 350,00 Lt), plaunamą dulkių siurblį (vertė 300,00 Lt); televizoriaus staliuką (vertė 250,00 Lt); elektrinę mėsmalę (vertė 200,00 Lt); automobilį BMW (vertė 1100,00 Lt), iš viso už 19450,00 Lt, paliekant visą turtą atsakovei, tačiau priteisiant iš jos 9 725,00 Lt piniginę kompensaciją. Tačiau bylos nagrinėjimo metu šio savo reikalavimo atsisakė.

5Gyvenamą namą ir žemės sklypą, adresu ( - ) prašo pripažinti jo asmenine nuosavybe, nes šis turtas įgytas iki santuokos sudarymo. Kreditorinius įsipareigojimus AB SEB bankui pagal 2006-08-30 kredito sutartį Nr. 0450618071511-57 vykdyti solidariai po santuokos nutraukimo. Teismo posėdžio metu patikslino, kad paimtas kreditas buvo panaudotas šeimos reikmėms, nes gyvendami kartu su atsakove ketino statyti namą: atsakovės tėvų žemėje yra išlieti pamatai (apie 14 000,00 Lt), nupirktas žvyras, padarytas gręžinys vandeniui 5000,00 Lt, nupirkti blokeliai (apie 18 000,00 Lt), automobilis, kuriuo naudojasi G. L. (14000,00 Lt ) (2 T, b.l. 140). Prašo priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovė priešieškiniu prašė nutraukti santuoką dėl ieškovo kaltės, po santuokos palikti ikisantuokinę pavardę - Gofmanė, nepilnamečio sūnaus V. L., gim. 2002-06-12, gyvenamąją vietą nustatyti kartu su ja, priteisti iš atsakovo po 400,00 Lt nepilnamečio vaiko išlaikymui periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, uzufrukto teise vaidyti ieškovui T. L. priklausantį gyvenamąjį namą su priklausiniais, esančius ( - ), iki sūnaus pilnametystės. Automobilį BMW523, valst. Nr. ( - ), 1996 m. gamybos, kurio kaina 1100,00 Lt, priteisti jai. Ieškiniu bankui ir T. L. atsakovė (ieškovė pagal šią bylą) prašo pripažinti 2006-08-30 kredito sutarties Nr. 0450618071511-57 13 p. negaliojančiu nuo sutarties pasirašymo momento (2T, b.l. 2-3). Pripažinus, kad skola AB SEB bankui, pagal - sudarytą kredito sutartį Nr. 0450618071511 -57, yra asmeninė T. L. skola bankui (b.l. 45-47). Teismo posėdžio metu paaiškino, kad prievolės grąžinti bankui gautą paskolą turėtų vykdyti tik ieškovas, nes gauti pinigai nebuvo panaudoti šeimos interesams patenkinti. Be to, ieškovas, pasirašydamas su AB SEB banku kredito sutartį Nr. 0450618071511 -57, panaudojo apgaulę, todėl ji pasirašė sutartį nesuvokdama pasekmių. Prašo Sutarties 13 p. pripažinti negaliojančiu nuo sutarties pasirašymo dienos (2 T, b.l. 3).

7Bylos nagrinėjimo metu susitarė su ieškovu, kad ginčo dėl dalintino kilnojamojo turto, kompensacijos priteisimo nėra.

8Tretysis asmuo (atsakovas) AB SEB atsiliepime į ieškinį nurodė, kad skolinius įsipareigojimus Bankui pagal Kredito sutartį ieškovas T. L. ir atsakovė G. L. turi vykdyti solidariai. Kredito sutarties sąlygos po santuokos nutraukimo keičiamos nebus (1 T, b.l. 29). Atsakovės prašymas pripažinti 2006-08-30 kredito sutarties Nr. 0450618071511-57 13 p. negaliojančia nuo sutarties pasirašymo momento ir nustatyti, kad kreditorinius įsipareigojimus bankui ieškovas vykdys vienas, nepagrįstas ir netenkintinas (1 T, b.l. 65-66). Kai santuoka nutraukiama sutuoktinių solidarios prievolės nedalijamos - buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliais (solidarios prievolės subjektais), išskyrus kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas. Šiuo atveju, bankas nesutinka. Bankas yra sąžininga Kredito sutarties šalis ir sandorį sudarė tik todėl kad Kredito gavėjo sutuoktinė, ieškovė Kredito sutarties 13 punkte davė aiškų sutikimą šį sandorį sudaryti. Savo rašytiniu sutikimu, kurį šioje byloje siekia pripažinti negaliojančiu, ieškovė Banką patikino, jog išreiškia tikrąją abiejų šalių valią, kad sandoris sudarytas šeimos interesais. Atsakovė nepateikia objektyvių įrodymų, kad atsakovas jau pasirašydamas kredito sutartį, buvo iš anksto suplanavęs ją apgauti, o savo ieškinį grindžia tik neįtikėtinais, objektyviais faktais nepagrįstais spėliojimais apie menamą apgaulę. Be to, ieškovės teiginys, kad apie apgaulę ji neva suprato tik gavus ieškinį teisme dėl santuokos nutraukimo, yra nelogiškas, nes remiantis ieškovės nurodytomis aplinkybėmis, visos kredito lėšos nuo pat jų išdavimo pradžios buvo panaudotos ne pagal paskirtį. Taigi, jeigu ieškovas iš tiesų būtų apgavęs ieškovę, tai atsakovė turėjo suprasti iš karto po pirmosios kredito dalies išmokėjimo. Teismo posėdžio metu prašė atsakovės reikalavimus dėl Kredito sutarties 13 punkto pripažinimo negaliojančiu netenkinti ir 2006-08-30 kredito sutarties Nr. 0450618071511-57 sąlygų nekeisti.

9Dėl santuokos nutraukimo

10Iš rašytinių duomenų nustatyta, kad T. L. su atsakove G. L. susituokė 2001-12-29 Klaipėdos metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 1144 (b.l. 7, 95). Byloje neginčijamai nustatyta ir nei viena iš šalių nei procesiniuose dokumentuose nei posėdžiuose neginčijo jog šalių santuoka faktiškai iširo nuo 2008 metais. Įvertinusi įrodymų visumą, daroma išvada, kad pagrindinė šalių santuokos iširimo priežastis yra ne vienos kurios nors iš jų kaltė, o skirtingi šalių požiūriai į atskirų problemų sprendimą, skirtingi charakteriai ir nebegalėjimas bei nebenorėjimas šių požiūrių suderinti tarpusavyje, dėl ko šeimoje kildavo nesutarimai ir konfliktai, santuokinis gyvenimas pasidarė negalimas. Atsakovė teismo posėdžio metu sutiko su ieškovo teiginiais, kad santuoka iširo ir esant jos kaltei, sutuoktinio nurodytų teiginių neneigė ir prašė teismą santuoką nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės (2 T, b.l. 141). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo T. L. ir atsakovės G. L. santuoka, sudaryta 2001-12-29 Klaipėdos metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 1144, nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

11Dėl vaiko išlaikymo, gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo

12CPK 385 str. 1 d. teismas priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, privalo išspręsti pareikštų reikalavimų dėl vaiko išlaikymo, jo gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos, klausimą. 2002-06-12 T. L. ir atsakovei G. L. gimė sūnūs V. L. (b.l. 8). Abu sutuoktiniai sutarė ir ginčo dėl to nėra, kad nepilnamečio sūnaus gyvenamoji vieta nustatytina pas motiną G. L..

13Ieškovas savo pareigą išlaikyti vaiką neginčijo, grynųjų pinigų priėmimo kvitai Nr. 322924371, Nr. 334740370, Nr. 322927789, Nr. 404447165, Nr. 297968724, Nr. 312267482, Nr. 277734587, Nr. 283933804 patvirtina, kad ieškovas vaikui mokėdavo išlaikymą (1 T, b.l. 137-142). Bylos nagrinėjimo metu šalys susitarė, kad ieškovas nepilnamečio sūnaus V. L. išlaikymui teiks po 400,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Teismas mano, kad toks išlaikymo dydis bus pakankamas patenkinti vaiko poreikius maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

14CK 3.165 str. 1 d. numato, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyventų. Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 1-3 d.). Abi šalys sutiko, kad tikslus bendravimo su sūnumi grafiko sudarymas varžytų abi šalis ir vaiką, ieškovas pažadėjo bendravimo tvarką iš anksto su motina derinti telefonu, atsakovė sutiko leisti sūnui bendrauti su tėvus, jei vaikas pageidaus, todėl detali bendravimo tvarka nenustatoma.

15Dėl turto padalinimo ir kreditorinių įsipareigojimų

16Ieškovas prašė padalinti santuokos metu užgyventą kilnojamąjį turtą, t. y. televizorių „Altus“, (vertė 500,00 Lt), televizorių „Sanyo“( vertė 100,00 Lt), televizorių „Samsung“ (vertė 2 700,00 Lt), muzikos centrą (vertė 300,00 Lt), namų kino sistemą „Pfilips“, (vertė 800,00 Lt); nešiojamą kompiuterį „Simens“, (vertė 1 000,00 Lt), skalbimo mašiną „Beko“,(vertė 500,00 Lt), foto aparatą „Samsung“ (vertė 700,00 Lt), virtuvės kombainą (vertė 250,00 Lt), miegamojo lovą su čiužiniais (vertė 350,00 Lt), plaunamą dulkių siurblį (vertė 300,00 Lt); televizoriaus staliuką (vertė 250,00 Lt); elektrinę mėsmalę (vertė 200,00 Lt); automobilį BMW (vertė 1100,00 Lt), iš viso už 19450,00 Lt, paliekant atsakovei, tačiau ji jam sumokai piniginę kompensaciją 9 725,00 Lt. Tuo tarpu atsakovė priešieškiniu. Atsakovė su tokiais ieškovo reikalavimais nesutiko ir priešieškiniu prašė televizorių „Astus“, kurio vertė 500,00 Lt, televizorių „Sanio“ - vertė 100,00 Lt, televizorių. „Samsung“ - vertė 2700,00 Lt, muzikos centrą, vertė 300,00 Lt, namų kino sistemą „Prilips“, kurio vertė 700,00 Lt, virtuvės kombainą, kurio vertė 250,00 Lt, miegamojo lova su čiužiniais, kuriu vertė 350,00 Lt, plaunamą dulkių siurblį, kurio vertė 300,00 Lt, televizoriaus staliuką, kurio vertė 250,00 Lt, elektrinę mėsmalę, kurios vertė 200,00 Lt, priteisti T. L.. Automobilį BMW523, valst. Nr. ( - ), 1996 m. gamybos, kurio kaina 1100,00 Lt, priteisti atsakovei, pripažinti, kad ieškovo iki ieškinio padavimo parduotas automobilis BMW 318, valst. Nr. ( - ), buvo abiejų sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, jį įvertinti 1100,00 Lt suma ir padalinus turtą, priteisti kompensaciją atsakovės naudai už ieškovui tenkančią didesnę turto dalį - 7950,00 Lt sumą. Tačiau bylos nagrinėjimo metu, šalys sutiko, kad ginčo šioje dalyje nebėra, klausimas dėl nekilnojamųjų daiktų pasidalinimo, kompensacijos pritesimo nebespręstinas.

17Atsakovė buvo pateikusi prašymą pripažinti, kad ieškovui asmeninės nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas ir žemės sklypas, adresu ( - ), tačiau prašė uzufrukto teise vaidyti šį turtą iki sūnaus pilnametystės, nes tai vienintelė gyvenamoji vieta. Tačiau teismo posėdžio metu, atsakovė atsisakė šio reikalavimo (1 T, b.l. 116). Iš VĮ Registrų centro 2010-05-07 išrašų matyti, kad namas ir žemės sklypas, adresu ( - ), įsigyti 2000-12-01 ir 2000-09-25, t. y. iki santuokos sudarymo (b.l. 13-16). Šie nustatyti faktai neprieštarauja bylos aplinkybėms, gyvenamasis namas ir žemės sklypas, adresu ( - ), yra ieškovo T. L. asmeninė nuosavybė.

18Byloje kilo ginčas dėl kreditorinių įsipareigojimų. Iš rašytinių duomenų nustatyta, kad 2006-08-30 ieškovas ir atsakovė sudarė su AB SEB Vilniaus banku Kredito sutartį Nr. 0450618071511-57, pagal kurią iš banko iki 2031-08-29 buvo paimtas 49 000,00 Lt kreditas statybinių medžiagų pirkimui (Sutarties p. 2) (b.l. 9-11). Atsakovė prašo Sutarties 13 p. pripažinti negaliojančiu nuo sutarties pasirašymo momento (2 T, b.l. 3). Bendriausia prasme, CK 1.91 str. l d. pasakyta, kad sandoris teismo tvarka gali būti pripažįstamas negaliojančiu, jeigu jis buvo sudarytas apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo arba asmuo dėl susidėjusių aplinkybių buvo priverstas sudaryti labai nenaudingomis sąlygomis. Pažymėtina, kad sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu nurodytais pagrindais, kad sudarant santuokoje kredito sutartį sandorio šalis (atsakovė) buvo apgauta, prieš ją buvo panaudotas smurtas (fizinis ar psichinis), kurio įtakoje ji sudarė sandorį ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo. Atsakovė apgaulę grindžia tuo, kad jai nebuvo paaiškinta, jog pasirašius sutartį ji taps solidarioji skolininkė AB SEB bankui (2 T, b.l. 2). Suprato apie apgaulę tik gavusi ieškinį dėl santuokos nutraukimo.

19Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, atsakovė šios aplinkybės neginčija, kad kredito sutartį pasirašė laisva valia. Įrodymų, kad jos atžvilgiu buvo panaudota apgaulė ir ji tyčia buvo suklaidinta, teismui nepateikė. Argumentas, kad ieškovas pasirašydamas sutartį, t. y. 2006-08-30, jau turėjo tikslą ją apgauti, nepagrįstas, nes bylos faktais nustatyta, kad kartu šalys nebegyvena nuo 2008 m. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė teismui nepagrindė jokiais objektyviais duomenimis, kad ieškovas suklaidino atsakovę dėl pasirašytos sutarties. Be to, nelaikytinas esminiu ir nesudaro pagrindo pripažinti sandorį negaliojančiu pačios atsakovė suklydimas dėl sandorio sudarymo motyvų ar jo padarinių, jeigu kita šalis buvo sąžininga, t. y. tretysis asmuo AB SEB bankas. Esant nurodytoms aplinkybėms, tenkinti atsakovės reikalavimą ir pripažinti negaliojančiu nuo sutarties pasirašymo momento Sutarties 13 p., nėra įstatyminio ir faktinio pagrindo, todėl jis atmestinas.

20Atmetus atsakovė prašymą dėl Sutarties 13 p. pripažinimo negaliojančio, sprendžiamas klausimas dėl kreditorinių įsipareigojimų pagal Kredito Sutartį Nr. 0450618071511-57 vykdymo po santuokos nutraukimo. Bendriausia prasme, padalijant bendrą turtą solidariosios sutuoktinių prievolės pobūdis nesikeičia, jeigu nesutinka kreditorius. Kai santuoka nutraukiama, solidariosios sutuoktinių prievolės nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010-05-20 nutartis, priimta byloje Nr. 3K-P-186/2010). Šiuo atveju, tretysis asmuo AB SEB bankas nesutinka, kad tik ieškovas būtų atsakingas pagal kredito sutartį. Bankui pagal Kredito sutartį buvo prisiimti santuokos metu, bendrai sutariant abiems sutuoktiniams. Kredito sutartį pasirašė ieškovas ir atsakovė bei nurodė, kad susipažino su sutarties sąlygomis, sutinka su jomis bei, kad Kredito sutarties sąlygos išreiškia tikrąją abiejų sutuoktinių valią. Šių reikalavimų įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas namas su priklausiniais, adresu ( - ). Atsakovė nurodo, kad gauti pinigai pagal šią Sutartį nebuvo naudojami šeimos interesams tenkinti, pinigai buvo pervesti į ieškovo, o ne į jos sąskaitą, todėl tai yra ieškovo asmeninė prievolė.

21Ta aplinkybė, kad pinigai pagal paskolą buvo pervesti į ieškovo sąskaitą, neteikia pagrindo išvadai apie asmeninės prievolės atsiradimą. Vertinant šalių ketinimus sudarant kreditavimo sutartį matyti, kad iš esmės sutuoktinių valia buvo tokia pat t. y. bendra – gauti kreditą, už kurį jie galėtų pirkti statybes medžiagas (Sutarties 2 p.). Atsakovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad buvo kalbama apie namo statymąsi jos tėvų žemėje. Taigi, pasirašydami sutartinius dokumentus šalys išreiškė bendrą, vieną ir tą patį norą, todėl laikytina, kad jie abu bendrai vienos iš sutarties šalių pusėje (kredito gavėjo pusėje) sudarė kreditavimo sutartį ir tapo kredito davėjo bendraskoliais pagal iš nurodytų sutarčių atsiradusią prievolę grąžinti kreditą. Tačiau atsakovė nurodo, kad pinigai nebuvo panaudoti šeimos reikmėms tenkinti. Ieškovas nurodė, kad 2006- 2008 metais atsakovės tėvai statėsi gyvenamą namą ir pirtį nuosavoje žemėje, pasiūlė jiems statyti namą jų žemėje bei pažadėjo vėliau dalį žemės dovanoti. Nurodė, kad atsakovės tėvų žemėje yra išlieti pamatai (apie 14 000,00 Lt), nupirktas žvyras, padarytas gręžinys vandeniui, nupirkti blokeliai (apie 18 000,00 Lt), automobilis (14 000,00 Lt ), gręžinys 5000,00 L (2T, b.l. 140). Liudytojai K. L., M. G. teismo posėdžio metu patvirtino, kad paimta paskola buvo naudojama namo statybai, nes matė statybos darbus, lankėsi (2 T, b.l. 127, 142). Teismas vertindamas šių liudytojų parodymus atsižvelgia į tai, kad K. L. yra ieškovo brolis, o M. G. draugas. Patį faktą, kad vyko statybos darbai, išlieti pamatai, neginčija šalys ir patvirtina rašytiniai duomenys (1 T, b.l. 102-103; 2 T, b.l. 123), tačiau atsakovė ir liudytoja apklausta jos motina L. G. nurodo, kad blokelius pirko ir statybinius darbus vykdė jų šeima, T. L. statyba negalėjo būti vykdoma, nes žemė nebuvo atidalinta, nebuvo gauti leidimai statyti, nebuvo patvirtintas projektas. Kaip įrodymą, kad tėvai statėsi gyvenamąjį namą, ieškovė pateikė statybos leidimą, PVM sąskaitas faktūras (1 t., b.l. 102-119). Atsakovės pateikti duomenys patvirtinta, kad tėvai statėsi namą, kad namui, adresu ( - ) statybines medžiagos buvo perkamos jos tėvo A. G. įmonės vardu, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad leidimas A. G. buvo išduotas vieno gyvenamojo namo ir pagalbinio pastato – pirties statybai. Vadinasi, pamatai išlieti pastatui, kurio statybai leidimo nepateikė nei viena šalis. Ieškovas rašytinių duomenų, kurie pagrįstų jo nurodytas aplinkybes, taip pat nepateikė. Tačiau ieškovas nurodė, kad statybinės medžiagos buvo perkamos įmonės vardu, siekiant susigrąžinti PVM. Pagrindo netikėti tokiais ieškovo parodymais, nėra. Civilinėje byloje esanti 2007-09-12 PVM sąskaita faktūra Nr. EVR0064901 patvirtina, kad 18 724,76 Lt Fibo blokas 250 5MPa ir palete FIBO gavo T. L. nors pirkėjas nurodytas A. G. komercinė firma (1 T, b.l. 122). Teismo posėdžio metu pati atsakovė pripažino, kad automobilis pirktas už pinigus, gautus pagal kredito sutartį, nurodyti kainos negalėjo (2 T, b.l. 117).

22Bendromis laikomos sutuoktinių prievolės, kurios yra susijusios su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, kylančios iš vieno iš sutuoktinių vardu sudarytų sandorių, tačiau esant kito sutuoktinio sutikimui arba vėliau šio sutuoktinio patvirtintų, taip pat kitos šeimos interesais prisiimtos prievolės, bei solidariosios sutuoktinių prievolės (CK 3.109 straipsnio 1-3 dalys). Bendros prievolės vykdomos iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010-05-20 nutartis, priimta byloje Nr. 3K-P-186/2010).

23Pagal CPK 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Pareiga įrodyti, kad pinigai pagal abiejų sutuoktinių pasirašytą kreditavimo sutartį buvo panaudoti ne šeimos poreikiams tenkinti, tenka atsakovei. Įvertinus šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, pateiktus rašytinius įrodymus, spręsti, kad ieškovas visos kredito sumos nepanaudojo šeimos poreikiams tenkinti, nėra pagrindo. Nustatyti, kuri dalis buvo panaudotas šeimos interesams, o kuri ne, nesant konkretaus ir pagrįsto reikalavimo, nėra teismo pareiga, todėl darytina išvada, kad pripažinti atsakovės reikalavimą, kad kreditoriniai įsipareigojimai yra tik ieškovo prievolė, nėra pagrindo.

24Dėl pavardžių ir vienas kito išlaikymo

25CK 3.69 straipsnio 1 dalis numato sutuoktinio teisę po santuokos nutraukimo gali pasilikti savo santuokinę arba iki santuokos turėtą pavardę. Ieškovas pateikė prašymą jam palikti santuokinę pavardę, o atsakovė, kad jai būtų palikta ikisantuokinė pavardė – G. . Šalių prašymai tenkinti.

26Šalims nepageidaujant išlaikymo vienas iš kito sutuoktinio, išlaikymas jiems nepriteistinas.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

28CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo į valstybės biudžetą. Rašytiniais duomenimis nustatyta, kad ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro - 423,75 Lt (1 T, b.l. 6) žyminio mokesčio, 2 000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (2 T, b.l. 71, 121), iš viso 2423,75 Lt (2 T, b.l. 74, 121). Atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro - 402,50 Lt (1 T, b.l. 48, 55; 2 T, b.l. 4) žyminio mokesčio, 2 000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (2 T, b.l. 133), iš viso 2402,50 Lt (2 T, b.l. 74, 121). Nurodytos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytų maksimalių dydžių. Atsižvelgus į tai, kad ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai, o atsakovės priešieškinys 87,5 procento, ieškovui iš atsakovės turėtų būti priteistos visos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 2423,75 Lt, o atsakovei iš ieškovo 2102,00 Lt. Atlikus įskaitymus, ieškovui iš atsakovės priteistina 321,75 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų.

29Tretysis asmuo AB SEB bankas pateikė duomenis, kad jo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti sudaro 600,00 Lt (2 T, b.l. 134). Atsižvelgus į tai, kad atsakovė kreipėsi Jurbarko rajono apylinkės teismą dėl dalies kredito sutarties pripažinimo negaliojančia, kuriame atsakovu buvo nurodytas AB SEB bankas ir netenkinus jos reikalavimo, AB SEB banko turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovės.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

31T. L., a.k. ( - ), ir G. L., a.k. ( - ), santuoką, sudarytą 2001-12-29 Klaipėdos metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 1144, nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

32Po santuokos nutraukimo ieškovui palikti santuokinę pavardę – „L.“, atsakovei – ikisantuokinę pavardę „G.“.

33Nepilnamečio vaiko V. L., gim. 2002-06-12, gyvenamąją vietą nustatyti su motina G. L. .

34Priteisti iš T. L. nepilnamečio sūnaus V. L., gim. 2002-06-12, išlaikymui s po 400,00 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki vaiko pilnametystės, šią sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Paskirti G. L. uzufrukto teise tvarkyti nepilnamečio vaiko V. L. pinigines lėšas iki jo pilnametystės.

35Šalims vienas kitam išlaikymo nepriteisti.

36Nustatyti, kad kreditorinius įsipareigojimus AB SEB bankui pagal 2006-08-30 Kredito sutartį Nr. 0450618071511-57 T. L. ir G. L. privalo vykdyti solidariai.

37Automobilį BMW523, valst. Nr. ( - ), 1996 m. gamybos, pripažinti asmenine G. L. nuosavybe.

38Kitą ieškinio dalį atmesti.

39Iš G. L. priteisti AB SEB bankui 600,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

40Iš G. L. priteisti T. L. jo 321,75 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų

41Sprendimą dalyje dėl vaiko išlaikymo vykdyti skubiai.

422011-05-26 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti.

43Per tris darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo nuorašą civilinės metrikacijos įstaigai santuokos nutraukimo fakto įregistravimui.

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Regina Bertašienė,... 2. Išnagrinėjęs bylą teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti jo ir... 4. Ieškiniu prašė padalinti santuokos metu užgyventą kilnojamąjį turtą, t.... 5. Gyvenamą namą ir žemės sklypą, adresu ( - ) prašo pripažinti jo asmenine... 6. Atsakovė priešieškiniu prašė nutraukti santuoką dėl ieškovo kaltės, po... 7. Bylos nagrinėjimo metu susitarė su ieškovu, kad ginčo dėl dalintino... 8. Tretysis asmuo (atsakovas) AB SEB atsiliepime į ieškinį nurodė, kad... 9. Dėl santuokos nutraukimo... 10. Iš rašytinių duomenų nustatyta, kad T. L. su atsakove G. L. susituokė... 11. Dėl vaiko išlaikymo, gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo... 12. CPK 385 str. 1 d. teismas priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, privalo... 13. Ieškovas savo pareigą išlaikyti vaiką neginčijo, grynųjų pinigų... 14. CK 3.165 str. 1 d. numato, kad tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo... 15. Dėl turto padalinimo ir kreditorinių įsipareigojimų... 16. Ieškovas prašė padalinti santuokos metu užgyventą kilnojamąjį turtą, t.... 17. Atsakovė buvo pateikusi prašymą pripažinti, kad ieškovui asmeninės... 18. Byloje kilo ginčas dėl kreditorinių įsipareigojimų. Iš rašytinių... 19. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, atsakovė šios aplinkybės neginčija, kad... 20. Atmetus atsakovė prašymą dėl Sutarties 13 p. pripažinimo negaliojančio,... 21. Ta aplinkybė, kad pinigai pagal paskolą buvo pervesti į ieškovo sąskaitą,... 22. Bendromis laikomos sutuoktinių prievolės, kurios yra susijusios su bendrąja... 23. Pagal CPK 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 24. Dėl pavardžių ir vienas kito išlaikymo... 25. CK 3.69 straipsnio 1 dalis numato sutuoktinio teisę po santuokos nutraukimo... 26. Šalims nepageidaujant išlaikymo vienas iš kito sutuoktinio, išlaikymas... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 28. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 29. Tretysis asmuo AB SEB bankas pateikė duomenis, kad jo turėtos išlaidos... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 – 287... 31. T. L., a.k. ( - ), ir G. L., a.k. ( - ), santuoką, sudarytą 2001-12-29... 32. Po santuokos nutraukimo ieškovui palikti santuokinę pavardę – „L.“,... 33. Nepilnamečio vaiko V. L., gim. 2002-06-12, gyvenamąją vietą nustatyti su... 34. Priteisti iš T. L. nepilnamečio sūnaus V. L., gim. 2002-06-12, išlaikymui s... 35. Šalims vienas kitam išlaikymo nepriteisti.... 36. Nustatyti, kad kreditorinius įsipareigojimus AB SEB bankui pagal 2006-08-30... 37. Automobilį BMW523, valst. Nr. ( - ), 1996 m. gamybos, pripažinti asmenine G.... 38. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 39. Iš G. L. priteisti AB SEB bankui 600,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.... 40. Iš G. L. priteisti T. L. jo 321,75 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų... 41. Sprendimą dalyje dėl vaiko išlaikymo vykdyti skubiai.... 42. 2011-05-26 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti.... 43. Per tris darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...