Byla N2-10349-512/2012
Dėl išlaikymo priteisimo, ir pagal atsakovo D. K. priešieškinį ieškovei E. A., institucijai, teikiančiai išvadą byloje Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl įpareigojimo atsiskaityti už vaiko išlaikymui skirtų lėšų panaudojimą, turto administravimo tvarkos nustatymo, bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius, sekretoriaujant Skaistei Jauniškytei, dalyvaujant ieškovei E. A., ieškovės atstovui advokatui Gediminui Žliobai, atsakovui D. K., atsakovo atstovei advokato padėjėjai Rūtai Buinevičienei, institucijos, teikiančios išvadą byloje Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei A. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės E. A. ieškinį atsakovui D. K., institucijai, teikiančiai išvadą byloje Klaipėdos rajono savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnybai dėl išlaikymo priteisimo, ir pagal atsakovo D. K. priešieškinį ieškovei E. A., institucijai, teikiančiai išvadą byloje Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl įpareigojimo atsiskaityti už vaiko išlaikymui skirtų lėšų panaudojimą, turto administravimo tvarkos nustatymo, bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą dukrai G. K., gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 600,00 Lt iki dukters pilnametystės; priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2011-07-01 iki 2012-01-01 periodinėmis išmokomis po 500,00 Lt ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad dukrai G. K., gim. ( - ), šiuo metu yra 3 metai. Dukra nuo 2011-09-01 lanko lopšelį – darželį „Klevelis“, vienos dienos vaiko išlaikymo kaina yra 8,92 Lt. Vidutiniškai per mėnesį darželiui išleidžia apie 170,00 Lt, taip pat darželyje būna įvairių rinkliavų higienos reikmėms, kanceliarinėms prekėms, lavinimosi reikmės, įvairių švenčių organizavimui ir kt. Per dieną važinėjimams į darželį ir namo išleidžia 5,00 Lt. Per mėnesį dukters maistui, drabužiams, žaislams, higienos prekėms vidutiniškai išleidžia apie 600,00 Lt. Taip pat dukrai perka vitaminus, kurie yra reikalingi vaiko organizmo stiprinimui, kuriems išleidžia apie 100,00 Lt per mėnesį. Vaikui susirgus, tenka pirkti vaistus, o tada išlaidos padvigubėja. Turi pasiėmusi vartojimo kreditą iš Bigbank AS. Mėnesinė kredito įmoką yra 173,33 Lt. Gyvena močiutei priklausančiame bute, todėl už nuomą nemoka, tačiau turi mokėti komunalinius mokesčius, kuriems per mėnesi išleidžia apie 500,00 Lt. Jos gaunamas atlyginimas šiuo metu yra 800,00 Lt neatskaičius mokesčių. Už šiuos pinigus išlaiko vaiką, perka maistą, drabužius, rūbus, žaislus, higienos reikmenis, moka už komunalines paslaugas ir darželį, taip pat turi išlaikyti save. Tris kartus per savaitę samdo auklę, nes dažnai vėliau tenka grįžti iš darbo. Be močiutės pagalbos viena iš savo atlyginimo išlaikyti vaiko nepajėgtų. Atsakovas nebeteikė išlaikymo savo dukrai nuo 2011 m. liepos mėnesio, todėl pagal LR CK 3.200 straipsnį iš atsakovo priteistina išlaikymo skola – 3000,00 Lt, skaičiuotina po 500,00 Lt kas mėnesį už laikotarpį nuo 2011-07-01 iki 2012-01-01. Šiuo metu atsakovas visiškai nebeprisideda prie vaiko išlaikymo. Atsakovas privalo teisinga suma prisidėti prie savo vaiko išlaikymo, skaičiuojant po 600,00 Lt kas mėnesį nuo pareiškimo teismui padavimo dienos iki vaiko pilnametystės. Atsakovas, ieškovės žiniomis, yra pajėgus teikti 600,00 Lt dydžio išlaikymą. Išlaikymo prievolės dalių paskirstymas atsakovui ir ieškovei, atsižvelgiant į išdėstytas faktines aplinkybes apie ieškovės pajamas ir jos valdomą turtą, nepažeidžia proporcingumo principo.

3Atsakovas D. K. atsiliepime į ieškinį dalyje dėl išlaikymo dukrai priteisimo sutinka iš dalies, o su reikalavimu dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo nesutinka visiškai, taip pat nesutinka su prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma. Nurodė, kad nesutinka su ieškovės teiginiu, kad kažkokiu laikotarpiu neteikė išlaikymo dukrai G.K. Iš jo pusės rūpinimasis dukra yra ir buvo nuolatinis, atsakovą su G.K. sieja labai artimi santykiai, jis visuomet domisi ir žino jos poreikius, pagal galimybes stengiasi aprūpinti G.K. reikalingais daiktais. Jis pasirūpina ne tik būtiniausiais, bet ir papildomais mergaitės poreikiais. Nėra jokių priežasčių manyti, kad jis to nedarys ateityje. Todėl ieškovė neturi teisės reikalauti, kad jis padengtų dukros poreikių išlaidas ne bazine, o maksimalia apimtimi, kadangi prie tokio dukros ugdymo (t.y. didesnio nei reikalingi būtiniausi daiktai ir priemonės) jis prisideda geranoriškai, tai ketina daryti ir ateityje. Ieškovė tvirtina, kad jis yra skolingas 3000,00 Lt G.K. už laikotarpi nuo 2011-07-01 iki 2012-01-01. Tačiau, visų pirma, ieškovė nepagrindė, jog išleido ar galėjo išleisti 1200,00 Lt dukrai kiekvieną mėnesį. Tokia suma mergaitei nėra reikalinga, G.K. išlaikyti pakaktų 600,00 Lt atsakovo ir ieškovės bendrai skiriamų lėšų, tai yra po 300,00 Lt kiekvienam. Jis nuolat skyrė lėšas būtent G.K. gerovės tikslu: mokėjo už lopšelio - darželio „Klevelis“ lankymą - 196,24 Lt 2011-09-22, 169,48 112011-10-13, 149,00 Lt 2011-11-19, 155,00 Lt 2011-12-25; ieškovės ir dukros naudai mokėjo įmokas už televiziją: 2011-07-09 – 34,91 Lt, 2011-08-04 – 34,91 Lt, 2011-09-13 – 34,91 Lt, 2011-10-08 – 36,80 Lt, 2011-11-05 – 36,80 Lt; ieškovės prašymu mokėjo E. A. Bigbank AS paskolą, t.y. viso 174,00 Lt kas mėnesį už 2011 m. liepos - 2012 m. sausio mėnesius (ieškovė E. A. teigė, jog šiuos pinigus užskaitys kaip išlaikymą G.K.); grynaisiais pinigais G.K. išlaikymui į ieškovės sąskaitą yra pervedęs nemažą sumą pinigų: 2011-07-03 – 37,00 Lt sumai, 2011-07-11 – 100,00 Lt sumai, 2011-08-04 – 150,00 Lt sumai, 2011-08-08 – 100,00 Lt, 2011-08-26 – 250,00 Lt, 2011-08-29 – 100 Lt, 2011-09-14 – 200 Lt; nuolat pirko G.K. daiktus; bendravimui su dukra sudarė sutartį su AB „TELE2“, apmokėdavo sąskaitas už naudojimąsi telefonu. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad laikotarpiu nuo 2011 m. liepos iki 2012 m. sausio dukros naudai išleido 4893,30 Lt. Joks išlaikymo įsiskolinimas dukrai iš atsakovo pusės nėra ir negali būti susidaręs. Be to, atsakovo nuomone, ieškovė dirbtinai padidina dukros poreikius, siekdama suklaidinti teismą, bei pareikšdama nepagrįstą reikalavimą dėl 600,00 Lt per mėnesį išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo. Mano, kad G.K. per ieškovę teiktinas išlaikymo dydis galėtų siekti po 200 Lt/mėn. Nurodo, kad jis neturi savo vardu registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto. Pragyvenimui lėšų užsidirba dirbdamas laikiną darbą užsienyje, tačiau šiuo metu nėra įdarbintas, kadangi jo sutartis su darbdaviu yra terminuota, trunkanti keturias savaites ir šiuo metu yra pasibaigusi. Siekdamas susirasti darbą Lietuvoje, įsiregistravo Darbo biržoje, ieško tinkamos darbovietės Lietuvoje. Bedarbio pašalpos jis negauna, šiuo metu nebūdamas įdarbintas gyvena iš santaupų. Jo darbinės pajamos yra nepastovios, negarantuotos, kadangi nėra aišku, kiek laiko gali trukti darbo paieškos, kol vėl pradės gauti atlyginimą. Šiuo metu savo gyvenamojo būsto neturi. Ieškovė nepagrįstai pablogina savo turtinę padėtį kreditu Bigbank AS. Nutylėta tai, kad faktiškai iki pat ieškovės kreipimosi dėl išlaikymo vaikui priteisimo dienos įmokas šiam kreditui dengti mokėjo būtent jis. Pažymėtina, kad atsakovas taip pat turi kreditorinių įsipareigojimų AB „Ūkio bankas“ pagal vartojimo kredito sutartį ir pirkimo išsimokėtinai sutartį.

4Atsakovas D. K. teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo: 1) įpareigoti ieškovę kas mėnesį teikti jam informaciją apie visas dukters išlaikymui naudojamas lėšas, įskaitant tiek jo teikiamą ir ieškovės administruojamą kasmėnesinį išlaikymą, tiek pačios ieškovės skiriamus pinigus, o būtent iki einamojo mėnesio 15 d. už praėjusį mėnesį, piniginių lėšų ataskaitą su išlaidas patvirtinančiais įrodymais. Tuo atveju jei mokėjimo kvite nenurodytos prekės ar paslaugos pavadinimas – raštu nurodyti, kokia prekė ar paslauga buvo pirkta, 2) nustatyti dukters lėšų tvarkymo tvarką: įpareigoti tiek ieškovę, tiek atsakovą dukters vardu atidarytą sąskaitą kas mėnesį įnešti tokią pat pinigų sumą, abiem tėvam suteikti teisę disponuoti aukščiau minėtos sąskaitos elektronine mokėjimo priemone bei prieiga tikrinti ją elektroninės bankininkystės būdu ir suteikti kiekvienam iš tėvų teisę administruoti po ½ sąskaitoje esančių lėšų, 3) nustatyti jo ir dukters bendravimo tvarką, pagal kurią jis turi teisę bendrauti su dukra kiekvienų savo atostogų metu, pasiimdamas dukrą vieno mėnesio laikotarpiui. Apie numatomą atostogų laiką ir vaiko paėmimą ieškovė yra informuojama ne mažiau kaip prieš savaitę. Atsakovas užtikrina, kad dukra lankytų įprastinę ikimokyklinio ugdymo įstaigą. Dukra atsakovo paimama iš namų arba ugdymo įstaigos ir atitinkamai grąžinama į namus ar ugdymo įstaigą. Jeigu bendravimo su tėvu laiku ar dalį laiko vaikas negali būti tėvo paimamas ir išvežamas dėl ligos, tai tėvas turi teisę lankyti vaiką ir bendrauti su juo vaiko gyvenamojoje vietoje, o motina privalo sudarytu sąlygas tėvui aplankyti dukrą. Motina, tėvui pageidaujant, privalo informuoti pastarąjį apie dukros auklėjimo, jos priežiūros, gydymo, mokymo bei lavinimo eigą, apie ikimokyklinę įstaigą lankančio ar besimokančio vaiko numatomų atostogų pradžią ir trukmę, teikti informaciją apie vaiko susirgimus ir kitas priežastis, galinčias sutrikdyti tėvui pasiimti vaiką ir su juo bendrauti. Mano, kad ne visi jo dukrai skirti išlaikymui pinigai yra naudojami dukters poreikiams. Nurodo, kad jis dukrai nupirko telefoną, tačiau juo naudojasi ieškovė, be to, jam pradėjus teikti laikiną išlaikymą ieškovė įsigijo naujų daiktų, o dukrai, kad būtų nupirkta naujų daiktų nematyti. Nurodė, kad jis ne kartą reikalavo ieškovės atsiskaityti kur yra panaudotas jo teikiamas išlaikymas dukrai, tačiau ieškovė neteikia jam ataskaitų. Mano, kad ieškovė dukters išlaikymui savo lėšų iš viso neskiria ir naudojasi tik tuo ką jis perveda dukters išlaikymui. Kadangi iš byloje pateiktų duomenų bei pačios ieškovės elgesio yra pagrindo teigti, jog ieškovė netinkamai tvarko dukros G.K. išlaikymui reikalingas lėšas, prašo, kad teismas nustatytų nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų lėšų administravimo tvarką. Tai nepažeis nepilnametės interesų, o priešingai, užtikrins šių lėšų panaudojimo tikslingumą normaliam vaiko vystymuisi. Vaiko išlaikymui skirtų lėšų administravimo tvarkos nustatymas tikslingas todėl, kad jo dėka būtų užkirstas kelias ieškovei teikti tokius atsiskaitymo kvitus, kuriems realių išlaidų ji nebūtų patyrusi. Maksimaliai atsiskaitant mokėjimo kortele būtų iki minimumo sumažinama piktnaudžiavimo galimybė. Be to, atsakovas nurodė, kad iki ieškovei kreipiantis į teismą dėl išlaikymo priteisimo konfliktų dėl bendravimo su dukra nekildavo, tačiau pasidėjus teisminiam ginčui ieškovė pradėjo riboti jo pasimatymus su dukra, nevykdyti savo pareigos leisti jam netrukdomai bendrauti su G.K. ir dalyvauti ją auklėjant.

5Ieškovė E. A. teismui pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame nurodė, kad su atsakovo D. K. pateiktu priešieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Nurodo, kad priešieškinyje atsakovas teigia, kad šalių santykiai yra konfliktiški, todėl jų formalizavimas, teikiant išlaikymą mokančiam tėvui duomenis apie vaikų išlaikymui skirtų lėšų panaudojimą, apribotų su išlaikymo turiniu susijusių konfliktų galimybę. Tačiau ieškovė tiesioginio ryšio tarp konfliktų apribojimo ir pareigos atsakovui teikti ataskaitas apie vaikui skirtų lėšų panaudojimą neįžvelgia, todėl nemano, kad ataskaitų teikimas atsakovui apribotų tarp jos su atsakovo kylančius konfliktus. Pažymėtina, jog įstatymas neįpareigoja ieškovės teikti atsakovui ataskaitas apie vaiko išlaikymui skirtų lėšų panaudojimą, o atsakovas neįrodė tokių ataskaitų teikimo būtinybės, dėl to šis atsakovo priešieškinio reikalavimas, ieškovės nuomone, yra nepagrįstas. Be to, ieškovė nesutinka su atsakovo priešieškinyje prašoma nustatyti G. K. lėšų tvarkymo tvarka. Ji nurodė, kad sudaro puikias sąlygas vaikui augti ir visapusiškai vystytis, duomenų, kad netinkamai vykdo savo kaip motinos pareigas, nesirūpina vaiku ir pan. nėra, todėl nėra jokio pagrindo abejoti, kad ji nevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametę dukrą. Atsakovas savo pateiktame priešieškinyje prašo nustatyti bendravimo su dukra G.K. tvarką, tačiau ieškovė kategoriškai nesutinka su tokia atsakovo pasiūlyta bendravimo su nepilnamete dukra G. K. tvarka.

6Institucija, teikianti išvadą byloje Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą byloje, kurioje nurodė, kad, įvertinus surinktą informaciją, neprieštarauja, kad nepilnametės G. K. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina E. A., su kuria šiuo metu dukra ir gyvena, o taip pat pritaria išlaikymo priteisimui iš D. K. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki G. K. pilnametystės. Abu tėvai privalo prisidėti prie savo vaikų išlaikymo, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnametės poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai (t.1, b.l. 192).

7Teismo posėdyje ieškovė ir jo atstovas palaiko ieškinį, jame nurodytų motyvų pagrindu prašo ieškinį tenkinti, su priešieškiniu nesutinka, prašo netenkinti. Prašo teismo priteisti iš atsakovo išlaikymą dukrai, mokamą periodinėmis išmokomis po 600,00 Lt iki dukters pilnametystės bei įsiskolinimą. Su ieškovu kartu gyveno iki 2011 m. liepos mėnesio, o kai su juo išsiskyrė, tai ieškovas dalimis skyrė apie 800,00 Lt: nupirko keletą rūbelių, žaislų, kurį laiką mokėjo už darželį. Jos gaunamos pajamos sudaro 800,00 Lt, plius papildomai 600,00 Lt – 700,00 Lt už arbatpinigius, o atsakovo – 13000,00 Lt. Dukra lanko darželį, taip pat šokius, už kuriuos reikia mokėti 30,00 Lt bei dainavimo būrelį, už kurį mokama 60,00 Lt. Kai nespėja grįžti iš darbo ir seneliai yra išvykę, tai tenka samdyti auklę, kuriai moka 5,00 Lt už valandą. Savaitgaliais su dukra dažnai papietauja kavinėje, apsilanko teatre, kino teatre. Paskola buvo paimta dar prieš vaikui gimstant. 4000,00 Lt atsakovas panaudojo savo tikslams. Ji pati paskolą mokėjo bankui iš savo gaunamos motinystės pašalpos, po to truputi mokėjo atsakovas. Vaiko poreikiams per mėnesį reikia 1300,00 Lt. Jai padeda draugas, seneliai, ji pati dirba, gauna atlyginimą ir arbatpinigius. Yra skambinusi atsakovui ir sakiusi, kad vaikui reikia vieno ar kito daikto, tačiau atsakovas atsakydavo, kad dabar skirti pinigų negali. Atsakovas pats į vaiko krikštynas neatvyko, vaikui krikšto tėvu norėjo parinkti asmenį, kuris yra visiškai svetimas jai ir dukrai.

8Atsakovas ir jos atstovė teismo posėdyje su pateiktu ieškiniu sutinka iš dalies bei palaiko savo priešieškinį. Nurodo, kad 600,00 Lt kas mėnesį skirti vaiko išlaikymui yra labai didelė suma, jis pats sau išleidžia apie 1000,00 Lt. Jis pats nori asmeniškai rūpintis vaiku ir nupirkti dukrai rūbelių ar kitų daiktų. Paskutinį kartą jis per mėnesį gaudavo 7000,00 Lt. Vieną mėnesį jis dirba, o kitą – ne. Ne visada gauna 13000,00 Lt atlyginimą. Jis neatsisako vaikui padėti, nori dalyvauti vaiko auginime. Mano, kad tėvai abu turėtų skirti po 300,00 Lt vaiko išlaikymui per mėnesį. Jis moka apie 1000,00 Lt už butą bei 1000,00 Lt paskolą kas mėnesį, taip pat kainuoja automobilio priežiūra, kuras. Su ieškovės reikalavimu dėl įsiskolinimo priteisimo visiškai nesutinka, nes jis mokėjo įmokas bankui ir už darželio lankymą, taip pat už telefoną, pirko vaikui rūbus, daug laiko praleisdavo su dukra ir ja pasirūpindavo.

9Liudytoja K. T. paaiškino, kad E. A. dirba kavinėje, gauna arbatpinigius. Ieškovei pastarieji metai buvo sunkūs, trūko pinigų. Ji yra ieškovei paskolinusi 300,00 Lt. Ieškovė maitina prižiūri, rūpinasi dukra, kas moka už darželį ji nežino. Atsakovas yra pirkęs dukrai batus, rūbelius. Evelina asmeniškai jokių paskolų nėra paėmusi.

10Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė paaiškino, kad būtina suma vaikui išlaikyti yra 850,00 Lt. Maistas, buto išlaikymas, rūbai – tai būtiniausi poreikiai vaikui. Bent po 425,00 Lt išlaikymui kas mėnesį iš tėvų visada yra priteisiama ir tai nėra tokia suma, už kurią reikėtų atsiskaityti. Tas tėvas, kuris uždirba daugiau, turėtų vaikui teikti ir didesnį išlaikymą. Šiuo atveju atsakovas yra potencialiai daugiau uždirbanti šalis. Ieškovei tenka didesnė našta išlaikyti vaiką, nes dukra kartu su ja gyvena, ji rūpinasi vaiku: skalbia rūbus, ruošia maistą ir t.t. Atsakovas nepateikė duomenų, kad jis yra bedarbis. Vieną mėnesį nedirba, o kita gal jau dirbs. Atsakovas yra darbingas, o augančiam vaikui visko reikia daugiau.

11Ieškinys ir priešieškinys tenkintini iš dalies.

12Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo

13Tas iš tėvų, su kuriuo lieka vaikas, turi didesnes galimybes auklėti vaiką, tačiau tai nesumažina kito teisės dalyvauti vaiko auklėjime ir neatleidžia jo nuo šios pareigos. Todėl įstatymas ir įpareigoja tą iš tėvų, pas kurį gyvena vaikas, nekliudyti antrajam bendrauti su vaiku ir dalyvauti vaiko auklėjime. Ši taisyklė nustatyta taip pat ir dėl vaikų interesų, kurie reikalauja, kad vaikai būtų auklėjami abiejų tėvų (LR CK 3.165 str.). Įstatymas – LR CK 3.175 str., reglamentuojantis ginčų tarp skyrium gyvenančių tėvų dėl bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarkos nustatymo sprendimą, numato, jog gyvenančiam skyrium tėvui ar motinai turi būti sudaryta galimybė maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Teismo posėdyje abi šalys susitarė dėl bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo ir nustatė, kad:

 1. D. K. turi teisę bendrauti su dukra G.K. kas antrą savaitgalį (porinėmis metų savaitėmis), pasiimdamas dukrą penktadienį 17.00 val. ir grąžindamas pirmadienį 9.00 val. Jei dėl objektyvių kliūčių, tokių kaip dukros liga, darbo grafikas ar pan., D. K. mėnesio bėgyje su dukra bendrauti negali, tuomet kitą mėnesį jam suteikiama teisė bendrauti su dukra G.K. 4 savaitgalius iš eilės.
 2. D. K. turi teisę bendrauti su dukra G.K. kiekvienų savo ir dukros kasmetinių vasaros atostogų metu, pasiimdamas dukrą nepertraukiamam dviejų savaičių laikotarpiui. Apie numatomą D. K. atostogų laiką ir vaiko paėmimą jų metu E. A. yra informuojama ne mažiau nei prieš savaitę.
 3. Tuo atveju, jei dėl dukros ligos ar kitų objektyvių kliūčių D. K. nėra galimybės bendrauti su dukra G. K. 2 punkte nurodytu laiku nenutrūkstamai keturiolika dienų, D. K. įgyja teisę bendrauti su dukra savo ir dukros kasmetinių vasaros atostogų metu, keturis savaitgalius iš eilės, pasiimdamas dukrą penktadienį 17.00 val. ir grąžindamas pirmadienį 9.00 val.
 4. D. K. turi teisę švęsti su G.K. savo gimtadienį, t.y. gruodžio 8 dieną, ir tėvo dieną. Tėvo gimtadienio dieną ir tėvo dieną tėvas turi teisę paimti vaiką atitinkamą dieną nuo 17.00 val. iki 20.00 val. Apie šiame punkte nurodytą vaiko paėmimą tėvas praneša iš anksto, t.y. ne vėliau kaip prieš savaitę vaiko motinai.
 5. Kas antrus metus (neporiniais metais) tėvas turi teisę paimti dukrą Naujųjų metų, Šventų Velykų ir Kūčių bei Kalėdų švenčių metu, informuodamas motiną švenčių išvakarėse, taip pat švęsti su dukra jos gimtadienį. Jeigu dukros gimtadienio diena tenka darbo dienai, tai tėvas turi teisę paimti vaiką tą dieną nuo 17.00 val. iki 20.00 val. Kitus metus (poriniais metais) šias šventes su vaiku praleidžia motina. Apie šiame punkte nurodytą vaiko paėmimą tėvas privalo pranešti iš anksto, t.y. ne vėliau kaip prieš dieną (išvakarėse) vaiko motinai.
 6. Vieną kartą per mėnesį D. K. turi teisę pasiimti dukrą G.K. dienai ne grafike aptartu metu, apie numatomą veiklą ir laiką informuodamas dukros G.K. motiną E. A. iš anksto, ir pasiimdamas dukrą nuo 9.00 val. iki 20.00 val.
 7. Dukra G. K. yra D. K. paimama iš namų ir atitinkamai grąžinama į namus.
 8. Jeigu bendravimo su tėvu laiku ar dalį laiko vaikas negali būti tėvo paimamas ir išvežamas dėl ligos, tai tėvas turi teisę lankyti vaiką ir bendrauti su juo jo gyvenamoje vietoje. Tokiu atveju motina privalo sudaryti sąlygas tėvui aplankyti vaiką.
 9. Motina, tėvui pageidaujant, privalo informuoti pastarąjį apie dukros auklėjimo, jos priežiūros, gydymo, mokymo bei lavinimo eigą; apie ikimokyklinę įstaigą lankančio ar besimokančio vaiko numatomų atostogų pradžią bei trukmę, teikti informaciją apie vaiko susirgimus ir kitas priežastis, galinčias sutrukdyti tėvui pasiimti vaiką ir su juo bendrauti.

14Dėl išlaikymo vaikui ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

15Tėvų lygiateisiškumo principas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 5 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 7, iš dalies pakeisto protokolu Nr. 11, 5 str., LR CK 3.3 str. 1 d., 3.26 str.) reiškiantis, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios nepriklausomai nuo to, ar jie yra susituokę, ar nesusituokę, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium, todėl jie turi lygias teises ir pareigas savo vaikams ir konstitucinės išlaikymo teisės ir pareigos atžvilgiu (Europos konvencijos dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso 6 str., CK 3.156 str., 3.192 str. 3 d., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. 2 d.).

16Vaikų teisių užtikrinimas yra prioritetinė tėvų pareiga. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str.). Aiškinant ir taikant LR CK 3.192 str. 2 d. nuostatas, reglamentuojančias nepilnamečiams vaikams reikalingo išlaikymo dydžio nustatymą, teismas turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: konkretaus vaiko poreikius, abiejų vaiko tėvų turtinę padėtį. Nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, teismas turi atsižvelgti į tai, kad nustatytas išlaikymas būtų pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas (Vaiko teisių konvencijos 3 str., 27 str., LR CK 3.155 str., 3.165 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7–8, 11–14, 18 ir kt. str.). Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Teismas, paskirstydamas nepilnamečio vaiko išlaikymo naštą tarp tėvų, turi atsižvelgti į šiuos orientacinius kriterijus nustatant minimalų priteistino išlaikymo dydį, ir nustatydamas faktinį šalių nepilnamečių vaikų išlaikymo dydį, įvertinti vaikų poreikius bei kiekvieno iš tėvų turtinę padėtį ir gaunamas pajamas. Nustatant išlaikymo dydį būtina atsižvelgti ir į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, kad tėvų sunki turtinė padėtis įprastomis aplinkybėmis vertintina kaip priežastis, dėl kurios priteistinas mažesnis išlaikymo dydis (LR CK 3.192 str. 2 d.), tačiau tas dydis neturėtų būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį (MGL).

17Nagrinėjamoje byloje iš šalių paaiškinimų, byloje esančios medžiagos, nustatyta, kad ieškovės gaunamos pajamos yra 800,00 Lt neatskaičius mokesčių, taip pat ji gauna papildomai apie 600,00 Lt – 700,00 Lt arbatpinigių. Kaip matyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pažymos apie E. A. laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2012-01-31 priskaičiuotas išmokas, iš viso jai išmokėta – 413,59 Lt (t.1, b.l. 42). VĮ ,,Registrų centras“ duomenimis, ieškovė nekilnojamojo turto neturi (t. 1, b.l. 42). VĮ „Regitra“ duomenimis, E. A. vardu nėra įregistruotų transporto priemonių (t.1, b.l. 43). Bigbank AS filialo pažyma patvirtina, kad Bigbank AS filialas ir E. A. 2008-11-26 sudarė vartojimo kredito sutartį nr. 0801861/35la, pagal kurią ieškovės neįvykdytų įsipareigojimų suma 2012-02-01 sudaro 3979,00 Lt, pagal mokėjimo grafiką, ieškovė kas mėnesį turi mokėti 173,33 Lt (t. 1, b.l. 24-26). Tiek ieškinyje tiek teismo posėdžio metu, ieškovė paaiškino, kad gyvena kartu su močiute, pastarajai priklausančiame bute ir moka už butą komunalinius mokesčius, kuriems per mėnesį išleidžia apie 500,00 Lt (t.1, b.l. 27-41, t.3, b.l. 5-48). Byloje taip pat nustatyta, kad ieškovės ir atsakovo dukra G. K. lanko Klaipėdos lopšelį – darželį „Klevelis“ nuo 2011-09-01, vienos dienos vaiko išlaikymo kaina ikimokyklinėje įstaigoje yra 8,92 Lt (t. 1, b.l. 9), kaip nurodė ieškovė, dukra dar lanko šokių pamokas, kurių mėnesinis mokestis yra 30,00 Lt bei dainavimo pamokas, kurių mėnesinis mokestis yra 60,00 Lt. Už transporto paslaugas, nuvežant ir parvežant vaiką į darželį ir į namus, ieškovė kasdien išleidžia po 5,00 Lt (b.l. 11, 49). Kaip matyti iš ieškovės paaiškinimų bei byloje pateiktų duomenų, per mėnesį G. K. maistui, drabužiams, žaislams, higienos prekėms vidutiniškai ieškovė išleidžia 600,00 Lt (t. 1, b.l. 12-19), taip pat perka vitaminus, vaistus (t. 1, b.l. 20-23). E. A. nurodė, kad iš viso per mėnesį dukros G. K. išlaikymui reikalinga maždaug 1200,00 Lt suma. Byloje vertinant įrodymus, patvirtinančius atsakovo materialinę padėtį, nustatyta, kad Plungės teritorinės darbo biržos Plungės skyriaus pažymos apie nedarbo išmokos gavimą už paskutinius tris mėnesius duomenimis, atsakovas D. K. nuo 2011-08-18 yra registruotas darbo biržoje (t. 1, b.l. 65). Iš pateiktos pažymos apie asmens valstybinį socialinį draudimą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus, matyti, kad laikotarpiu nuo 2011-07-01 iki 2012-03-01 informacijos apie D. K. valstybinio socialinio draudimo laikotarpius Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre nėra (t. 1, b.l. 64). Tačiau, „iPS BV“ pateiktas raštas patvirtina, kad atsakovas nuo 2011-08-13 iki 2011-09-14, nuo 2011-09-27 iki 2011-10-25, nuo 2011-11-22 iki 2011-12-21 dirbo įmonės laive „HLV Svanen of Ballast Nedam Equipment Services B.V.“ jūreiviu (t.2, b.l. 39-40) ir jo gaunamas bazinis atlyginimas yra 140,00 eurų bruto už dieną (t. 3, b.l. 51-56). VĮ ,,Registrų centras“ duomenimis, atsakovas nekilnojamojo turto neturi (t. 1, b.l. 127). VĮ „Regitra“ duomenimis, D. K. vardu nėra įregistruotų transporto priemonių (t.1, b.l. 66). Teismo posėdžio metu atsakovas taip pat paaiškino, kad jis moka apie 1000,00 Lt už butą bei 1000,00 Lt paskolą kas mėnesį už automobilį (t.1, b.l. 128-129), taip pat kainuoja automobilio priežiūra, kuras.

18Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, į nepilnamečio vaiko amžių, objektyviai šiame amžiuje įvertinus jo poreikius, teismo įsitikinimu, šiuo laikmečiu ieškovės prašomas priteisti 600,00 Lt išlaikymas mokamas kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki dukros G. K. pilnametystės, yra pagrįstas. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti 600,00 Lt išlaikymą, mokamą kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki dukros pilnametystės, yra tenkintinas. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, atsižvelgiant į tėvų lygiateisiškumo principą, darytina išvada, kad 600,00 Lt iš atsakovo priteistinas išlaikymo dydis tenkins minimalius nepilnamečio vaiko poreikius bei atitiks šalių turtinę padėtį. Atsakovas yra darbingas, sveikas, todėl privalo užtikrinti bent minimalų vaiko išlaikymą.

19Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 3000,00 Lt išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2011-07-01 iki 2012-01-01. Ieškovė prašo priteisti įsiskolinimą po 500,00 Lt kas mėnesį.

20LR CK 3.200 straipsnyje nustatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio padavimo dienos.

21Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, paties atsakovo paaiškinimų, jis nuolat skyrė lėšas dukros G. K. gerovei. Klaipėdos lopšelio – darželio „Klevelis“ pažyma dėl G. K. lopšelio – darželio lankymo ir mokesčio už darželį patvirtina, kad nuo 2011-09-01 iki 2012-01-30 už darželį buvo sumokėta 820,72 Lt, iš kurių 669,72 Lt sumokėjo D. K. (t. 1, b.l. 9), tai patvirtina ir byloje esantys mokėjimo nurodymai (t.1, b.l. 91-94). Atsakovas ieškovės ir dukros naudai taip pat mokėjo įmokas už TEO LT paslaugas (t. 1, b.l. 86-90), taip pat kas mėnesį mokėjo po 174,00 Lt už E. A. vardu sudarytą Binbank AS paskolą (t. 1, b.l. 79-85)., vykdė bankinius pavedimus būtiniems daiktams dukrai nupirkti (t. 1, b.l. 72-78), pats pirko G. K. rūbus ir žaislus (t.1, b.l. 67-71) bei apmokėdavo telefono sąskaitas (t.1, b.l. 118-121).Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, atsižvelgiant į pateiktus byloje duomenis, į tai, kad atsakovas teikė materialinį išlaikymą dukrai G. K., mokėjo už įvairias paslaugas, taip pat pervesdavo pinigų į ieškovės sąskaitą, ieškovės prašymas dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo netenkintinas.

22E. A. skirtina vaiko lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

23Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (LR CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

24Pažymėtina, jog, iš esmės pasikeitus šalių materialinei padėčiai arba padidėjus vaiko poreikiams, išlaikymo dydis ir forma gali būti peržiūrimi LR CK 3.201 str. nustatytais pagrindais.

25Dėl įpareigojimo atsiskaityti už gaunamas vaiko išlaikymui skirtas lėšas ir vaiko turto administravimo tvarkos nustatymo

26LR CK 3.203 str. 1 d. nurodyta, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams. Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad dukros išlaikymui skiriami pinigai, jo nuomone, yra naudojami ne vien išimtinai vaiko interesams, be to, atsakovas teigia, kad ieškovė savo pinigų G. K. išlaikymui apskritai neskiria, o naudojasi tik tuo, ką perveda atsakovas ir siekia asmeniškai pasipelnyti atsakovo sąskaita dirbtinai padidindama vaiko poreikių dydį. Esant šioms aplinkybėms, atsakovas prašo teismo įpareigoti ieškovę teikti atsakovui informaciją apie visas G. K. išlaikymui naudojamas lėšas bei nustatyti lėšų tvarkymo tvarką. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, šalių paaiškinimus, atkreipia dėmesį į tai, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą byloje, kurioje nurodė, kad, skyrius neturi jokios informacijos apie netinkamą nepilnametės G. K. priežiūrą bei auklėjimą. Atsakovas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kad E. A. nepakankamai rūpinasi vaiku ir išlaikymui skirtas lėšas naudoja ne vaiko, o savo poreikiams tenkinti. Pažymėtina ir tai, kad įstatymas neįpareigoja ieškovės teikti atsakovui ataskaitas apie vaiko išlaikymui skirtų lėšų panaudojimą, o atsakovas neįrodė tokių ataskaitų teikimo būtinybės. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, į priteistino išlaikymo sumą, kuri yra pagrįsta byloje esančiais įrodymais, teismas turi pagrindo manyti, kad atsakovo reikalavimai įpareigoti ieškovę teikti atsakovui informaciją apie visas G. K. išlaikymui naudojamas lėšas bei nustatyti G. K. lėšų tvarkymo tvarką yra nepagrįsti, todėl netenkintini.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

28Šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos, priteistinos proporcingai tenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p., 93 str. 1 d., 96 str.). Kadangi ieškinys ir priešieškinys yra tenkinami iš dalies, nei vienai šaliai nepriteistinos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

30ieškinį tenkinti iš dalies:

31Priteisti iš D. K., a.k. ( - ) dukteriai G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymą po 600,00 Lt (šešis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-01-12, iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

32Paskirti ieškovę E. A., a.k. ( - ) lėšų, skirtų dukters G. K. išlaikymui, tvarkytoja.

33Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

34Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

35Patikslintą priešieškinį tenkinti iš dalies.

36Nustatyti ieškovo D. K., a.k. ( - ) bendravimo su nepilnamete dukra G. K., a.k. ( - ) tvarką:

 1. D. K. turi teisę bendrauti su dukra G.K. kas antrą savaitgalį (porinėmis metų savaitėmis), pasiimdamas dukrą penktadienį 17.00 val. ir grąžindamas pirmadienį 9.00 val. Jei dėl objektyvių kliūčių, tokių kaip dukros liga, darbo grafikas ar pan., D. K. mėnesio bėgyje su dukra bendrauti negali, tuomet kitą mėnesį jam suteikiama teisė bendrauti su dukra G.K. 4 savaitgalius iš eilės.
 2. D. K. turi teisę bendrauti su dukra G.K. kiekvienų savo ir dukros kasmetinių vasaros atostogų metu, pasiimdamas dukrą nepertraukiamam dviejų savaičių laikotarpiui. Apie numatomą D. K. atostogų laiką ir vaiko paėmimą jų metu E. A. yra informuojama ne mažiau nei prieš savaitę.
 3. Tuo atveju, jei dėl dukros ligos ar kitų objektyvių kliūčių D. K. nėra galimybės bendrauti su dukra G. K. 2 punkte nurodytu laiku nenutrūkstamai keturiolika dienų, D. K. įgyja teisę bendrauti su dukra savo ir dukros kasmetinių vasaros atostogų metu, keturis savaitgalius iš eilės, pasiimdamas dukrą penktadienį 17.00 val. ir grąžindamas pirmadienį 9.00 val.
 4. D. K. turi teisę švęsti su G.K. savo gimtadienį, t.y. gruodžio 8 dieną, ir tėvo dieną. Tėvo gimtadienio dieną ir tėvo dieną tėvas turi teisę paimti vaiką atitinkamą dieną nuo 17.00 val. iki 20.00 val. Apie šiame punkte nurodytą vaiko paėmimą tėvas praneša iš anksto, t.y. ne vėliau kaip prieš savaitę vaiko motinai.
 5. Kas antrus metus (neporiniais metais) tėvas turi teisę paimti dukrą Naujųjų metų, Šventų Velykų ir Kūčių bei Kalėdų švenčių metu, informuodamas motiną švenčių išvakarėse, taip pat švęsti su dukra jos gimtadienį. Jeigu dukros gimtadienio diena tenka darbo dienai, tai tėvas turi teisę paimti vaiką tą dieną nuo 17.00 val. iki 20.00 val. Kitus metus (poriniais metais) šias šventes su vaiku praleidžia motina. Apie šiame punkte nurodytą vaiko paėmimą tėvas privalo pranešti iš anksto, t.y. ne vėliau kaip prieš dieną (išvakarėse) vaiko motinai.
 6. Vieną kartą per mėnesį D. K. turi teisę pasiimti dukrą G.K. dienai ne grafike aptartu metu, apie numatomą veiklą ir laiką informuodamas dukros G.K. motiną E. A. iš anksto, ir pasiimdamas dukrą nuo 9.00 val. iki 20.00 val.
 7. Dukra G. K. yra D. K. paimama iš namų ir atitinkamai grąžinama į namus.
 8. Jeigu bendravimo su tėvu laiku ar dalį laiko vaikas negali būti tėvo paimamas ir išvežamas dėl ligos, tai tėvas turi teisę lankyti vaiką ir bendrauti su juo jo gyvenamoje vietoje. Tokiu atveju motina privalo sudaryti sąlygas tėvui aplankyti vaiką.
 9. Motina, tėvui pageidaujant, privalo informuoti pastarąjį apie dukros auklėjimo, jos priežiūros, gydymo, mokymo bei lavinimo eigą; apie ikimokyklinę įstaigą lankančio ar besimokančio vaiko numatomų atostogų pradžią bei trukmę, teikti informaciją apie vaiko susirgimus ir kitas priežastis, galinčias sutrukdyti tėvui pasiimti vaiką ir su juo bendrauti.

37Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.

38Bylinėjimosi išlaidos nei vienai šaliai nepriteistinos.

39Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 3. Atsakovas D. K. atsiliepime į ieškinį dalyje dėl išlaikymo dukrai... 4. Atsakovas D. K. teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo: 1) įpareigoti... 5. Ieškovė E. A. teismui pateikė atsiliepimą į priešieškinį, kuriame... 6. Institucija, teikianti išvadą byloje Klaipėdos rajono savivaldybės... 7. Teismo posėdyje ieškovė ir jo atstovas palaiko ieškinį, jame nurodytų... 8. Atsakovas ir jos atstovė teismo posėdyje su pateiktu ieškiniu sutinka iš... 9. Liudytoja K. T. paaiškino, kad E. A. dirba kavinėje, gauna arbatpinigius.... 10. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų... 11. Ieškinys ir priešieškinys tenkintini iš dalies.... 12. Dėl bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo ... 13. Tas iš tėvų, su kuriuo lieka vaikas, turi didesnes galimybes auklėti... 14. Dėl išlaikymo vaikui ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 15. Tėvų lygiateisiškumo principas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 5... 16. Vaikų teisių užtikrinimas yra prioritetinė tėvų pareiga. Tėvai privalo... 17. Nagrinėjamoje byloje iš šalių paaiškinimų, byloje esančios medžiagos,... 18. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, į nepilnamečio vaiko amžių,... 19. Ieškovė prašo teismo priteisti iš atsakovo 3000,00 Lt išlaikymo... 20. LR CK 3.200 straipsnyje nustatyta, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į... 21. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, paties atsakovo paaiškinimų, jis... 22. E. A. skirtina vaiko lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.... 23. Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina... 24. Pažymėtina, jog, iš esmės pasikeitus šalių materialinei padėčiai arba... 25. Dėl įpareigojimo atsiskaityti už gaunamas vaiko išlaikymui skirtas lėšas... 26. LR CK 3.203 str. 1 d. nurodyta, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 28. Šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos, priteistinos proporcingai tenkintų... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 30. ieškinį tenkinti iš dalies:... 31. Priteisti iš D. K., a.k. ( - ) dukteriai G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ),... 32. Paskirti ieškovę E. A., a.k. ( - ) lėšų, skirtų dukters G. K.... 33. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 34. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 35. Patikslintą priešieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Nustatyti ieškovo D. K., a.k. ( - ) bendravimo su nepilnamete dukra G. K.,... 37. Kitoje dalyje priešieškinį atmesti.... 38. Bylinėjimosi išlaidos nei vienai šaliai nepriteistinos.... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...