Byla N2-1058-558/2015
Dėl tėvo valdžios apribojimo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina Knezevičienė, sekretoriaujant Dovilei Tamulionienei, dalyvaujant ieškovei A. Z. T.,jos atstovui advokatui J. B., atsakovui K. U., jo atstovei advokatei Natalijai Filipovai, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Agnei Zamblauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės A. Z.T. ieškinį atsakovui K. U. dėl tėvo valdžios apribojimo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (toliau – Skyrius),

Nustatė

2ieškovė A. Z.-T. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė laikinai apriboti nepilnamečio vaiko D. U. tėvų A. M. ir K. U. valdžią sūnaus atžvilgiu; nepilnamečio vaiko globėja paskirti senelę A. Z.-T.; nepilnamečio vaiko D. U. gyvenamąją vietą nustatyti su globėja, priteisti iš nepilnamečio vaiko tėvų A. M. ir K. U. išlaikymą jam po 500 Lt per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teisėmis pripažįstant globėją, priteisti iš atsakovo K. U. išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečio vaiko naudai 15 725 Lt, susidariusį už laikotarpį nuo 2011 metų sausio mėnesio iki 2014 metų sausio mėnesio. Nurodė, kad 2004-01-08 gimė atsakovų sūnus D. U.. Nuo gimimo vaikas gyveno ieškovės name adresu ( - ). Visą laiką vaiku rūpinosi vien ieškovė, vaikas gyveno pastovioje, jo poreikiams pritaikytoje, aplinkoje – erdviame name. Vaikui buvo sudarytos visos sąlygos augti, vystytis, lavinti savo gebėjimus. Atsakovė A. M. yra priklausoma nuo alkoholio, jos atžvilgiu 2013-12-02 Vilniaus miesto apylinkės teisme yra priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje N. 1-1921-870/2013. Atsakovė nėra tas žmogus, kuris galėtų tinkamai rūpintis savo sūnumi ir dorai auginti vaiką. Atsakovė yra linkusi vartoti svaigalus, nėra atsakinga motina, jos sveikatos būklė nėra tvirta. Pasitaiko agresijos priepuoliai ir isterijos. Vaiko tėvas, atsakovas K. U., vaiko niekada nežinojo ir nenorėjo su juo bendrauti. Atsakovas po vaiko gimimo suteikė jam savo pavardę ir vėliau iš jo gyvenimo dingo. Per 8 metus atsakovas vaikui nė karto nepaskambino. Šiuo metu atsakovas turi kitą šeimą. Ieškovės teigimu, atsakovas vaiko gyvenime atsirado tik ieškovės dėka ir nuo tada buvo priverstas pradėti bendrauti su sūnumi. Nors atsakovas ir bendrauja šiuo metu su sūnumi, tačiau išlaikymo jam neteikia. Apsiriboja bilietais į kiną, pica, ar kokiu nors žaisliuku. Atsakovas neturi vaiko auginimo patirties ir nemoka elgtis su vaikais. Atsakovo disciplina vaiko atžvilgiu yra per griežta. Atsakovo žmonai nepilnametis vaikas yra svetimas ir nereikalingas ir jis tai supranta. Dėl nurodyto, ieškovė daro išvadas, kad nei vaiko motina, nei jo tėvas tinkamai nevykdė savo pareigų nepilnamečio vaiko D. U. atžvilgiu. Ieškovė tiki, kad situacija ateityje galėtų pasikeisti. Net ir apribojus tėvų valdžią nepilnamečių vaikų atžvilgiu, tėvai privalo juos išlaikyti. Todėl iš atsakovų priteistinas išlaikymas sūnui kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis ir išlaikymo įsiskolinimas iš skyrium gyvenančio tėvo K. U.. Ieškovė neprieštarauja, kad atsakovai bendrautų su vaiku laisvai ir nekliudomai (II tomas, b.l. 111-114).

3Atsakovė A. M. pateikė atsiliepimą į ieškovės A. Z.-T. ieškinį, kuriame nurodė, kad su juo nesutinka. Nurodė, kad rūpinosi vaiku. Vaikas tikrai gyveno adresu ( - ), tačiau pati ieškovė šiuo adresu gyveno ne visada. Iki jai oficialiai sudarius santuoką su J. T. 2007 m., ji mažiausiai vienerius metus gyveno kartu su sutuoktiniu, jo gyvenamojoje vietoje. Pati A. Z.-T. grįžo gyventi į savo namus ir pradėjo ieškoti būdų išvengti jai gręsiančios laisvės atėmimo bausmės už svetimo turto pasisavinimą stambiu mastu. Ieškovė teigia, kad atsakovė yra priklausoma nuo svaigalų, tačiau į bylą yra pateiktos pažymos, liudijančios, kad atsakovė nėra įrašytą į priežiūros grupes. Pati ieškovė sunkiai tvardosi yra linkusi smurtauti, be priežasties gali pradėti šaukti ir keiktis necenzūriniais žodžiais vaiko ir svetimų žmonių akivaizdoje, mėtyti daiktus. Dėl ieškovės šmeižto apie motiną (atsakovę), pastaroji teigia, kad vaikas pradėjo daug meluoti, senelės akivaizdoje bijoti sakyti tiesą, jaučia spaudimą. Vaikas be priežasties praleidžia mokyklą. Vaikui likus gyventi su močiute, jis nuo 2013-08-30 priaugo dvigubai daugiau svorio. Atsakovui K. U. vaikas niekuomet nerūpėjo, jis savo noru vaiku nesidomėjo. Atsakovė netiki, kad K. U. sutuoktinė gali jam padėti auginti vaiką, kadangi šis jai yra svetimas. Nepilnametis D. U. nori matytis ir bendrauti su tėvu, tačiau nakvoti ir gyventi pas jį nesutinka. Atsakovė sutinka su ieškiniu toje dalyje, kad nepilnametį vaiką turi išlaikyti abu tėvai. Atsiliepimu atsakovė prašė teismo panaikinti ieškovei laikiną D. U., gim. 2004-01-08, globą, nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su motina, apriboti ieškovei bendravimą su D. U. dėl neigiamos įtakos vaikui ir nuteikinėjimo prieš motiną, skirti ieškovei psichiatrinę ekspertizę dėl jos agresijos ir nesitvardymo priepuolių (III tomas, b.l. 15-22).

4Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2013-03-15 pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad atsakovės A. M. šeima 2012 m. kovo mėnesį buvo įrašyta į Vilniaus miesto socialinių įgūdžių stokojančių šeimų sąrašus. Šią šeimą lanko Vilniaus miesto socialinės paramos darbuotojai. 2013-03-08 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-623, šeima buvo įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. A. M. turi alkoholio ir (ar) narkotinių medžiagų vartojimo problemą, nevykdo individualaus socialinio darbo uždavinių. Atsakovė gyvena skyrium nuo sūnaus, yra nusišalinusi nuo vaiko auklėjimo, ugdymo, išlaikymo, nesidomi jo problemomis, sveikatos būkle ir interesais. Nepilnametis D. U. tuo metu gyveno su senele A. Z.-T.. Jai rūpintis vaiku padėjo tėvas K. U.. Nepilnamečio vaiko tėvas Skyriaus darbuotojams sakė, kad jis nori pats auginti sūnų ir siekia, kad vaikas gyventų su juo. Ieškovė senelė A. Z.-T. nenori, kad vaikas gyventų su tėvu (I tomas, b.l. 41-43). Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą dėl ieškovės A. Z.-T. ieškinio, kuriame nurodė, kad Skyriaus specialistė lankėsi ieškovės gyvenamojoje vietoje adresu ( - ). Apsilankymo metu nustatyta, kad globėja, kartu su nepilnamečiu D. U. gyvena privačiame name. Berniukui sudarytos tinkamos sąlygos poilsiui, žaidimams ir pamokų ruošiniui. Ieškovė dirba UAB „( - )“ ir UAB „( - )“ direktoriaus pavaduotoja, vyriausiąja finansininke, jos darbo pajamos kartu su netekto darbingumo pensija sudaro 1 670 Lt. Apsilankymo metu bendrauta su D. U. (gim. 2004-01-08). Vaikas teigė, kad juo rūpinasi senelė, motina gyvena atskirai, tačiau dažnai susitinka, bendrauja, kartais nakvoja pas motiną. Su tėvu susipažino neseniai, su juo norėtų bendrauti, nes berniukui patinka su tėvu pramogauti, sportuoti, būti tėvo namuose. Tačiau nenori gyventi su tėvu. Atsakovo gyvenamojoje vietoje nustatyta, kad K. U. kartu su sutuoktine gyvena trijų kambarių bute, priklausančiame jiems bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Atsakovo sūnui D. U. skirtas atskiras kambarys, kuriame jam yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos. Atsakovas dirba ugniagesiu gelbėtoju ( - ), gauna 1 800 Lt pajamas. Atsakovas teigia, kad sūnus gyvena su globėja. Pasak vaiko tėvo, jis siekia emocinių ryšių su sūnumi stiprinimo, tačiau globėja nevykdo teismo nutarties dėl laikinos bendravimo tvarkos, trukdo tėvui bendrauti su sūnumi. Globėjos ir vaiko tėvo santykiai išlieka įtempti, konfliktiški. Skyrius teigia, kad nėra pateikta įrodymų, kad vaiko tėvas savo amoraliu elgesiu daro žalingą įtaką vaikui ar piktnaudžiautų tėvo valdžia, priešingai, aktyviai siekia stiprinti savo ir nepilnamečio sūnaus emocinį ryšį, bendrauja su vaiku, dalyvauja jo auklėjime ir ugdyme, domisi mokymosi rezultatais, perka jam rūbus, reikalingus daiktus bei siekia jį auginti pats. Sūnaus ir tėvo bendravimui galimai yra daromos kliūtys. Tuo metu Skyriuje buvo svarstomas klausimas dėl globėjos tinkamo pareigų vykdymo įvertinimo. Skyriaus nuomone nėra pakankamo teisinio pagrindo laikinai apriboti atsakovo K. U. tėvo valdžią nepilnamečio sūnaus D. U. atžvilgiu (III tomas, b.l. 24-25).

52015-10-14 teismo posėdžio metu, dalyvaujant vertėjai I. P. ir psichologei Kotryna Stupnianek, buvo apklaustas nepilnametis vaikas D. U., gim. 2004-01-08, kuris parodė, kad į teismą atvyko, nes tėvas nori kartu su juo gyventi. Šiuo metu nepilnametis nurodė gyvenantis su tėvu. Su tėvu sugyventi sekasi gerai, važinėja į kaimą, būna lauke, važiuoja į mokyklą. Tėvas padeda ruošti pamokas. Vaikui patinka valgyti manų košę, kotletus, bulves. Negalėtų pasakyti, kaip konkrečiai apibūdintų santykius su tėvu, mano, jog jie geri. Būdamas pas močiutę, daug laiko praleidžia lauke, čiuožinėja, valgo balandėlius, sriubas. Močiutė padeda ruošti pamokas. Jam gerai pas senelę. Norėtų gyventi su senele, tačiau negalėjo atsakyti kodėl. Negalėjo atsakyti, kaip norėtų bendrauti su močiute, jei gyventų nuolatos su tėvu. Su tėvu jam labai gera, nes jis pataria kaip geriau paruošti pamokas, patikrina namų darbus. Nepilnametis vaikas teigia, kad tėvas jį verčia pamokoms ruoštis dvi valandas, arba tol kol padaro visus namų darbus. Negali pasakyti ką konkrečiai tėvas kalba apie močiutę.

62015-10-28 teismo posėdžio metu ieškovė A. Z.-T. nurodė, kad palaiko ieškinį jame nurodytais motyvais. Siekia, kad atsakovui K. U. tėvo valdžia būtų apribota. Nori, kad vaikas gyventų ten, kur ir visuomet gyveno – savo namuose. Nepilnametis D. U. su tėvu gyvena nuo 2015 birželio pradžios, t.y. nuo tada, kai atsakovas vaiką paėmė iš socialinių globos namų SOS vaikų kaimo. Kai vaikas gyveno globos namuose, niekas jo neišlaikė, išskyrus ieškovę. Pradžioje tėvas ne itin noriai leisdavo vaikui matytis su senele, tačiau šiuo metu ieškovė pretenzijų atsakovui neturi. Ieškovė mano, kad vaikas dar nėra pasiruošęs gyventi su tėvu. 2014 metais, teismui nustačius laikiną bendravimo tvarką, atsakovas paėmė vaiką iš mokyklos. Šis grįžęs namo pradėjo šlapintis į lovą. Teko kreiptis į gydytojus. Nustatė, kad vaikas labai nervingas. Vėliau nepilnametis vaikas pradėjo bijoti lankytis mokykloje, kad tėvas jo nepaimtų ir neišvežtų. Nepilnametis vaikas, būdamas globos namuose, rašinėdavo senelei SMS trumpąsias žinutes. Kai vaikas gimė, nors ir pripažino sūnų, davė jam pavardę, jis nebuvo reikalingas tėvui. Tėvas vaiko gyvenime atsirado nuo 8 metų. Atsakovą ieškovė surado per savo seserį. Iki teismo proceso vaikas nebuvo nutukęs, tačiau vėliau priaugo aštuonis kilogramus. Jei nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove, prašo iš atsakovo priteisti vaiko išlaikymui po 150 Eur. Išlaikymo įsiskolinimą prašo priteisti už trejus metus iki ieškinio padavimo, kadangi išlaikymo atsakovas vaikui neteikė. Dabar situacija pasikeitė nuo rugsėjo pirmosios dienos. Vaikas vaikšto naujais rūbais, mokslai jam sekasi geriau, tačiau mano, kad vaikui emociškai saugiau su senele. Ieškovės nuomone, vaikui trūksta meilės, atvirumo gyvenant su tėvu. Į atsakovo klausimus, ieškovė nurodė, kad už vaiko globą ji gaudavo apie 520 Lt. Anūką paliko globoti seseriai, nes jai reikėjo daryti sąnario operaciją. Ieškovė nurodė turinti Prancūzijoje draugų, kurie pažadėjo nemokamą kelio protezą ir operaciją. Grįžo iš karto kai tik sužinojo, kad vaikas yra globos namuose. Sesers šeima vaikui yra pažįstama ir artima, turi du anūkus ir anūkę, visi vaikai gražiai bendrauja. Į Skyriaus atstovės klausimą, kodėl nepranešė apie tai, kad privalo palikti globotinį, ieškovė nurodė nežinojanti, kad Prancūzijoje jai bus atliekama operacija. Vaikas tuo metu nenorėjo bendrauti su tėvu, keldavo isterijas. Skyriaus darbuotoja vaikui darė spaudimą, kai šis nenorėdavo eiti pas tėvą.

72015-10-28 teismo posėdžio metu atsakovas K. U. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad su vaiku bendrauti norėjo, tačiau neturėjo lėšų. Pirmą kartą iš vaikų skyriaus jam paskambino, kai atsirado problemų su jo sūnumi. Bandė bendrauti su sūnumi, paruošė jam kambarį savo namuose, tačiau nakvoti jis nelikdavo. Vėliau jis sužinojo, kad ieškovė dingo. Buvo paskelbta jos paieška. Važiuodamas savaitgaliais į SOS vaikų kaimą, sūnų pasiimdavo pas save. Pernai vaikas blogai baigė mokslus, kelis dalykus baigė ketvertais. Dabar jo vidurkis kai kurių mokomųjų dalykų siekia septynis balus. Atsakovas susitarė su anglų kalbos mokytoja dėl papildomų pamokų. Nepilnametis vaikas su atsakovo sutuoktine sutaria gerai. Kai gimė bendras sutuoktinių vaikas, nepilnametis D. U., gim. 2004-01-08, kartu vežiodavo naujagimį vežimėliu, eidavo pasivaikščioti, priėmė gimusį vaiką natūraliai. Į mokyklos susirinkimus vaikšto tiek atsakovas, tiek ir ieškovė. Motina kartais taip pat ateidavo. Nepilnametis sūnus norėjo lankyti baseiną, todėl teko jį paskiepyti. Vėliau vaikas lankė savyginos pamokas, o šiais metais norėtų pradėti lankyti futbolą, krepšinį. Jei nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta bus nustatyta su senele, sutiktų mokėti jos prašomą išlaikymą vaikui. Tėvas teigia, kad skatina vaiką bendrauti su močiute, padeda jam ruoštis pamokoms. Anksčiau nebuvo girdėjęs, kad nepilnametis vaikas jį vadintų tėčiu, tačiau dabar jau vadina tėčiu. Kartais dar nepapasakoja kai kurių dalykų, tačiau atsiskleidžia tėvui vis daugiau. Atsakydamas į ieškovės klausimus, atsakovas nurodė, kad nepilnametis vaikas vieną kartą jo namuose prisišlapino į lovą, tačiau mano, kad taip nutiko todėl, kad sūnus turėjo aukštos temperatūros. Skyriaus atstovė prašė jo nesilankyti mokykloje, nes vaikas bijodavo, kai tėvas atvažiuodavo į mokyklą. Todėl atsakovas stengėsi į mokyklą nevažinėti kurį laiką. Anksčiau atsakovas su sūnumi lankėsi pas psichologą, tačiau vaikas nebenorėjo eiti. Norėtų su sūnumi pas psichologą pradėti lankytis palaipsniui. Atsakovas baiminasi, kad verčia vaiką daryti per daug, t.y. ruošti pamokas, veda pas gydytojus, pas kuriuos šis eiti nenori. O senelė stengdavosi labiau jam įtikti – leido neiti į mokyklą, nesiruošti pamokoms, pirkdavo saldainių ir picą.

82015-10-28 teismo posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos atstovė nurodė, kad nuo pirmosios išvados pateikimo, t.y. 2013 metais kito gyvenimo aplinkybės. Skyrius gavo informacijos iš policijos komisariato, kad vaiko motina galimai smurtavo, vaikas liko be įstatyminio atstovo, reikėjo spręsti klausimą dėl vaiko gyvenamosios vietos. Skyrius nusprendė, kad vaikui reikalinga daugiau bendrauti su tėvu. Bendravimas buvo itin apsunkintas, ieškovė nevykdė teismo nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių. 2013-04-26 vaikui nustatyta laikinoji globa, jo globėju paskirta močiutė. Tačiau globėja neinformavo Skyriaus, kad ji turi išvykti, motina buvo įkalinimo įstaigoje, vaiką reikėjo paimti. Jis buvo apgyvendintas globos namuose SOS vaikų kaimas. Vaikui ten buvo suteikta psichologinė pagalba, tėvas su sūnumi bendravo. Jam buvo duotas leidimas išsivežti vaiką iš globos namų. Ieškovei buvo pranešta apie pažeidimus, kuriuos ji padarė būdama globėja. Nuo 2015-07-01 vaikas perduotas tėvo globon, o įsakymas dėl laikinos globos nustatymo yra panaikintas. Šeimoje lankosi socialiniai darbuotojai, vaikas turi atskirą erdvę, kurią socialiniai darbuotojai įvardija kaip stabilią. Vaikas yra patenkintas, kad tėvas rūpinasi jo mokslais ir sveikata. Skyriaus nuomone, nėra teisinio pagrindo riboti tėvo valdžią atsakovui K. U. nepilnamečio sūnaus atžvilgiu. Vaiko nuomonė byloje buvo išklausyta ne vieną kartą. Nors vaikas ir norėtų gyventi su močiute, tačiau su tėvu jis bendrauti nori. Argumentų, kodėl jis norėtų gyventi tik su senele, nepateikia. Nėra ginčo dėl to, kad vaikas labai myli močiutę ir ji yra labai svarbi jo gyvenime, tačiau vaikas turi teisę gyventi su savo tėvais. Pirmiausia savo vaikais turi rūpintis tėvai, todėl jie turi pirmenybės teisę gyventi su savo vaikais. Prisidėti prie to turi visi artimieji. Skyriaus nuomone, berniuko gyvenimas su tėvu pilnai atitinka jo interesus, šiuo metu emociniai ryšiai tarp tėvo ir sūnaus yra pažengę. Nepilnamečiam D. U. geriau sekasi mokykloje. Vaikui su senele bendrauti tėvas nedraudžia. Atsakovas užtikrina, kad vaikas su močiute matytųsi. Skyrius nepalaiko ieškovės ieškinio dalyje dėl tėvo valdžios apribojimo, tačiau sutinka su ieškiniu dalyje dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

9Bylos nagrinėjimo ir proceso eiga.

10Vilniaus miesto apylinkės teisme 2013-02-28 buvo priimtas ieškovo K. U. ieškinys atsakovei A. M., trečiajam asmeniui A. Z.-T. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo vaikui, vaiko gyvenamos vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, institucija išvadai duoti byloje – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (I tomas, b.l. 1-3).

11Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2013-03-15 pateikė išvadą dėl ieškovo K. U. ieškinio (I tomas, b.l. 41-43).

122013-03-20 buvo priimtas atsakovės A. M. priešieškinis ieškovui K. U. dėl vaiko gyvenamos vietos nustatymo, išlaikymo vaikui ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, institucija išvadai duoti byloje – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius (I tomas, b.l. 74-78).

13Ieškovas K. U. pateikė atsiliepimą į atsakovės A. M. (I tomas, 168-169).

142014-01-21 buvo priimtas trečiojo asmens A. Z.-T. savarankiškas reikalavimas ieškovui K. U. ir atsakovei A. M. dėl tėvų valdžios apribojimo ir globos nustatymo bei jos paskyrimo vaiko globėja, išlaikymo vaikui priteisimo (II tomas, b.l. 111-114).

15Atsakovė A. M. pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens A. Z.-T. savarankiškus reikalavimus (III tomas, b.l. 15-22).

16Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą dėl trečiojo asmens A. Z.-T. savarankiškų reikalavimų (III tomas, b.l. 24-25).

172014-03-25 teismas nutarė byloje paskirti nepilnamečio vaiko D. U., gim. 2004-01-08, psichologinę ekspertizę ir 2014-08-05 nutartimi civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė iki kol minėta ekspertizė bus atlikta (III tomas, b.l. 112). 2015-06-09 byloje gauta psichologinės ekspertizės išvada (III tomas, b.l. 115-125).

18Bylos nagrinėjimo metu 2015-09-16 byloje gautas atsakovės A. M. mirties liudijimas, pagal kurį matoma, kad atsakovė mirė 2015-09-09 (IV tomas, b.l. 13).

19Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-22 nutartimi nutraukė civilinę bylą Nr. N2-1058-558/2015 dalyje pagal ieškovo K. U. ieškinį atsakovei A. M., trečiajam asmeniui A. Z.-T. dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo vaikui, vaiko gyvenamos vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo ir pagal atsakovės A. M. priešieškinį ieškovui K. U. dėl vaiko gyvenamos vietos nustatymo, išlaikymo vaikui ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo; Trečiojo asmens A. Z.-T. savarankiškus reikalavimus dėl tėvų valdžios apribojimo ir globos nustatymo bei jos paskyrimo vaiko globėja, išlaikymo vaikui priteisimo byloje laikė ieškiniu (IV tomas, b.l. 15-16).

20Ieškinys tenkintinas iš dalies.

21Dėl tėvo valdžios apribojimo.

22Ieškovė A. Z.-T. prašė teismo laikinai apriboti atsakovo K. U. tėvo valdžią nepilančio vaiko D. U., gim. 2014-01-08, atžvilgiu.

23Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad nepilnametis D. U., gim. 2004-01-08, yra K. U. ir A. M. sūnus (I tomas, b.l. 6). K. U. ir A. M. santuoka nebuvo sudaryta. Nepilnamečio vaiko motina A. M. 2015-09-09 mirė (IV tomas, b.l. 13).

24Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-08 įsakymu Nr. 30-623 A. M. šeima įrašyta į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (I tomas, b.l. 45). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-26 įsakymu Nr. 30-991 likusiam be tėvų globos D. U., gim. 2004-01-08, nustatyta laikinoji globa, jo globėja paskirta senelė A. Z.-T., globos vieta nustatyta globėjos gyvenamojoje vietoje (I tomas, b.l. 132). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-02-09 įsakymu Nr. A30-396 likusiam be tėvų globos D. U., gim. 2004-01-08 paskirta laikinoji globa, globėju paskirta institucija VŠĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas, globos vieta paskirta globėjo buveinėje ir pripažintas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-26 įsakymas Nr. 30-991 dėl laikinosios globos D. U. nustatymo (III tomas, b.l. 189). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-02 įsakymu Nr. 30-2384 buvo pripažintas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-02-09 įsakymas Nr. A30-396 dėl laikinosios globos D. U. nustatymo, 2015-07-01 grąžinus vaiką tėvui K. U. (III tomas, b.l. 142).

25Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą, fizinę ir psichinę raidą, parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. CK 3.180 str. 1 d. išvardytos sąlygos, kai ribojama tėvų valdžia. Jų sąrašas baigtinis ir jos yra tada, kai tėvas ar motina: 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Nustačius bent vieną iš nurodytame CK straipsnyje išvardytų tėvų valdžios apribojimo pagrindų, turi būti taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios apribojimas. Neterminuotai tėvų valdžia gali būti apribota, kai teismas padaro išvadą, jog tėvai daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti (CK 3.180 str. 2 d.), tuo tarpu laikinas tėvų valdžios apribojimas dažniausiai taikomas nesant pirmiau išvardytų sąlygų ir kaip prevencinė priemonė tėvams, kad jie pakeistų savo elgesį ir gyvenimo būdą, taip pat kaip būdas apsaugoti vaiką nuo būsimos žalos, nelaukiant, kol ši jam bus padaryta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-2-236/2008). Tėvų valdžia gali būti ribojama tik esant tėvų kaltei. Atsižvelgiant į tėvų kaltės pobūdį pasirenkamas tėvų valdžios ribojimo būdas, t.y. taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios ribojimas.

26Pati ieškovė, teikdama ieškinį, nenurodė konkrečių pagrindų, kodėl ji prašo apriboti atsakovui tėvo valdžią ir kaip bendravimas su nepilnamečiu vaiku gali padaryti jam nepataisomos žalos. Nors ieškovė ir nurodė, kad tėvui atsiradus nepilnamečio vaiko gyvenime jis tapo nervingas, pradėjo šlapintis į lovą ir bijoti eiti į mokyklą, kad tėvas jo iš ten neišsivežtų, šios faktinės aplinkybės bylos nagrinėjimo eigoje pasikeitė. Skyriaus darbuotojai lankėsi K. U. šeimoje ir 2015-05-20 akte Nr. A121-10832/15(2.1.19-SR2) nurodė, kad šeimoje situacija yra stabili. Atsakovas kartu su sutuoktine O. U. stiprina ryšius su nepilnamečiu D. U.. Atsakovas kontroliuoja sūnaus mokymosi procesą, nemaitina jo „greitu“ maistu, padeda ruošti namų darbus, atidžiai seka pasiekimus elektroniniame dienyne. Atsakovas teigė, kad jo sutuoktinės santykiai su sūnumi yra geri. Nors nepilnamečiam D. U. buvo paskirta laikina globa vaikų globos namuose SOS vaikų kaimas, atsakovas aplankydavo sūnų ir šis svečiuodavosi tėvo namuose. Mokyklos, kurią lankė D. U., pedagogų teigimu nepilnamečio vaiko mokymosi rezultatai ženkliai pagerėjo, taip pat pagerėjo ir jo lankomumas. Atsakovas suteikia vaikui geras gyvenamąsias buities sąlygas, užtikrina saugią fizinę ir psichologinę aplinką (III tomas, b.l. 146-147). Apie tai, kad nepilnametis vaikas praleisdavo itin daug pamokų be pateisinamos priežasties byloja ir į bylą pateikta 2013-04-08 ( - ) vidurinės mokyklos D. U. charakteristika, kurioje nustatyta, kad D. U. pradėjo lankyti mokyklą 2010-09-01. Per pirmuosius mokymo metus jis praleido labai daug pamokų, atsiliko nuo klasės vaikų. Močiutė nurodė, kad vaikas dažnai serga ir nėra kam jį atvežti. D. U. nuolat rūpinasi močiutė, motina lankėsi mokykloje vos porą kartų, nuo 2012 metų vaiko mokymusi pradėjo domėtis tėvas (I tomas, b.l. 138). ( - ) vidurinės mokyklos atsakymas į paklausimą rodo, kad nepilnametis D. U., 2013 metais buvęs 3a klasės mokinys, nelankė pamokų balandžio 9, 10, 19, 29, 30 dienomis ir gegužės 2, 3, 13-29 dienomis. Klasės auklėtoja teigė, kad skambino mokinio senelė ir pranešė, kad vaikas serga, tačiau dokumentų, patvirtinančių vaiko ligą, mokyklai pateikta nebuvo (I tomas, b.l. 173). Į bylą pateiktas VŠĮ ( - )poliklinikos 2013-04-15 raštas, kuriame nurodyta, kad vaikas D. U., gim. 2004-01-08, auga ir vystosi normaliai, serga retai. Vaikas yra stebimas šeimos gydytojo dėl viršsvorio. Berniuku rūpinasi tėvas ir močiutė, jie atveda vaiką į polikliniką (I tomas, b.l. 136). Nemažai pamokų nepilnametis vaikas praleido ir 2014 metų lapkritį, gruodį bei vasarį, mokydamasis 4a klasėje (II tomas, b.l. 150-151). 2014-2015 mokslo metais D. U. mokėsi 5 klasėje, per šiuos mokslo metus rugsėjo – lapkričio mėnesius jis praleido 87 pamokas, visos pamokos praleistos dėl pateisinamos priežasties. Charakteristikoje taip pat nurodyta, kad močiutė rūpinasi anūku, vaikas švariai aprengtas, turi visas mokymosi priemones, globėja lankosi visuose klasės susirinkimuose, pakankamai domisi mokymosi rezultatais. Berniuko tėvas dažnai lankosi mokykloje arba skambina, domisi sūnaus ugdymu, nuolat tikrina elektroninį dienyną (III tomas, b.l. 214).

27Teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti savo pažiūras, ir išsiaiškinti jo norus, tačiau į vaiko norą gali būti neatsižvelgiama tais atvejais, kai vaiko noras prieštarauja jo interesams.

282015-10-14 teismo posėdžio metu, dalyvaujant vertėjai I. P. ir psichologei Kotryna Stupnianek, buvo apklaustas nepilnametis vaikas D. U., gim. 2004-01-08, kuris parodė, kad norėtų gyventi su senele, tačiau negalėjo atsakyti kodėl. Paklaustas apie bendravimą su tėvu, vaikas nurodė, kad jam pas tėtį labai gera, patinka su juo būti ir bendrauti. Nebūdamas su tėčiu – jo pasiilgsta.

292014-03-25 teismas nutarė byloje paskirti nepilnamečio vaiko D. U., gim. 2004-01-08, psichologinę ekspertizę ir 2014-08-05 nutartimi civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė iki kol minėta ekspertizė bus atlikta (III tomas, b.l. 112). 2015-06-09 byloje gautas psichologinės ekspertizės išvada (III tomas, b.l. 115-125), kurioje taip pat atsispindi nepilnamečio vaiko išsakyta nuomonė. Psichologinės ekspertizės metu pastebėta, kad vaikas bijo atvirai kalbėti apie savo šeimos situaciją, kad nepakenktų savo bendravimui su jam svarbiais šeimos nariais. Tokią pat tendenciją stebėjo teismas, posėdyje klausydamasis vaiko nuomonės. Pokalbis mezgėsi gana sunkiai, vaikas buvo nekalbus, į klausimus atsakinėjo itin glaustai ir trumpai. Psichologas nurodė, kad vaikui pačiam sunku įvardyti ir suvokti, tačiau jis nerimauja, kad artimesniam bendravimui su tėvu močiutė nepritartų arba dėl to jis gali prarasti močiutę. Tai trukdo tiek nepilnamečiam vaikui, tiek jo tėvui plėtoti ir kurti santykius, kurie yra trapūs ir nestabilūs. Skyriaus atstovė teismo posėdžio metu patvirtino aplinkybę, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-03 ir 2014-02-18 nutartimis nustatyta laikina tėvo ir sūnaus bendravimo tvarka nebuvo vykdoma, kadangi pati ieškovė trukdė tėvui bendrauti su sūnumi, sudarė trukdžius nutarčių įgyvendinimui. Eksperto išvadoje taip pat nurodyta, kad močiutė vaiko gyvenime yra labai svarbus žmogus. Teismas nemano, kad yra priešingai, to neginčijo ir atsakovas. Po vaiko gimimo, nepilnametį vaiką augino senelė, ji tarsi atliko faktinį motinos vaidmenį. Tarp jų užsimezgė glaudus ir artimas ryšys. Močiutė sunkiai nepilnamečiam vaikui nustato ribas ir taisykles, taip jam pataikaudama ir nuolaidžiaudama. Tuo tarpu tėvas vaiko gyvenime atsirado nuo aštuonerių metų. Tačiau ir pats psichologas patvirtino, kad nepilnamečio D. U. bendravimas su tėvu yra itin reikšmingas jam augant, vyriško vaidmens supratimui, priėmimui, ypatingai paauglystėje. Dėl to teismas mano, kad nagrinėjamoje situacijoje vaiko nuomonės negalima sutapatinti su jo interesais. Vaiko interesų turinys – tai ne paties vaiko subjektyvus požiūris į tai, kas jam svarbu, reikšminga ir naudinga, bet tai, kas lemia teigiamą vaiko vystymąsi, darnią raidą, o vaikų bendravimas su tėvais atitinka jų interesus. Sutiktina su Skyriaus atstovės argumentais, kad visų pirma tėvai turėtų rūpintis savo vaikais ir jie turi pirmumo teisę gyventi su savo vaikais (CK 3.161 str. 3 d.).

30Be to, teismas mano, kad nepilnamečiam vaikui gyvenant su atsakovu K. U., vaiko teisė tiesiogiai ir nuolat bendrauti su senele, nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste, bus geriau užtikrinta, nei tuo atveju, jei vaiko globėja bus paskirta ieškovė. Kaip minėta byloje yra duomenys apie tai, kad ieškovė neįgyvendino teismo nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių, trukdė tėvui bendrauti su sūnumi. Teismo įsitikinimu, senelę paskyrus nepilnamečio D. U. globėja, būtų sukurta tokia padėtis, kai šalių nepilnamečio vaiko teisės nuolat ir tiesiogiai bendrauti su atsakovu įgyvendinimas priklausytų išimtinai nuo ieškovės sprendimo, todėl nurodyta šalių nepilnamečio vaiko teisė būtų neužtikrinta ir teismo neapginta. Be to, ieškovė teismo posėdžio metu pati patvirtino, kad atsakovas jai nedraudžia bendrauti su anūku, todėl ji reikalavimo dėl bendravimo tvarkos nustatymo nereikš, jei teismas nuspręstų netenkinti ieškinio dalyje dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su ja.

31Teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kad ieškovei A. Z.-T. asmeninės nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam ( - ) yra taikyti areštai (II tomas, b.l. 37-38), o taip pat ir pastatui – gyvenamajam namui, esančiam ( - ) (II tomas, b.l. 39-40). Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 23 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-23-648/2014 A. Z. – Tripucką pripažino kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 183 str. 2 d., ir skyrė galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 2 (dvejiems metams), bausmę atliekant pataisos namuose; taip pat patenkino civilinį ieškinį iš dalies ir priteisė iš A. Z. – T. VĮ „Vilniaus regiono keliai“ 289 399 Lt turtinei žalai atlyginti bei paliko iki civilinio ieškinio atlyginimo laikiną nuosavybės teisės apribojimą A. Z.-T. turtui (III tomas, b.l. 161-182) – garažui (boksui), adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); butui su rūsiu, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); gyvenamajam namui, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ) žemės sklypui 0,1 ha, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ); žemės sklypui 0,1 ha, adresu ( - )., unikalus Nr. ( - ); žemės sklypui 1,4 ha su statiniais, adresu ( - )., sklypo unikalus Nr. ( - ), statinių unikalūs Nr. ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); piniginėms lėšoms, esančioms banko Swedbank sąskaitose Nr. ( - ), ( - ) ir ( - ). Pinigines lėšas, esančias sąskaitose, nukreipė ieškinio atlyginimui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015-04-14 nutartimi išnagrinėjęs nuteistosios A. Z.-T. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nuosprendžio nutarė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014-05-23 ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014-10-09 nutartį pakeitė; pritaikė BK 75 straipsnį ir nuteistajai A. Z.-T. paskirtos bausmės laisvės atėmimo dvejiems metams vykdymą atidėti trejiems metams bei paskyrė nuteistajai atlikti 100 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose (III tomas, b.l. 152-156). Remiantis UAB „Lesto“ duomenimis ieškovės A. Z.-T. namuose adresu ( - ) nuo 2014-12-17 buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas dėl skolos, kurios dydis 2015-02-11 dienai sudarė 29 640,69 Eur (III tomas, b.l. 189).

32Tikėtina, kad iki civilinio ieškinio įgyvendinimo ieškovė gali netekti savo turto, gyvenamosios vietos. Jos skola elektros energijos tiekimo įmonei yra didelė, elektros energija į jos gyvenamąją namą nėra tiekiama. Todėl ieškovei gali būti per didelė našta išlaikyti vaiką, kadangi tam iš asmenų, su kuriuo vaikas gyvena, visuomet tenka didesnės jo išlaikymo išlaidos. Tuo tarpu atsakovas K. U. baustas administracine tvarka, tačiau tik už Kelių eismo taisyklių pažeidimus (I tomas, b.l. 25-26). Remiantis įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų išrašu apie fizinį asmenį, duomenų apie atsakovui K. U. pradėtą ikiteisminį tyrimą ar kaltinimą privataus kaltinimo byloje ir teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, nėra (I tomas, b.l. 92).

33Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-26 įsakymu Nr. 30-991 likusiam be tėvų globos D. U., gim. 2004-01-08, nustačius laikinąją globą ir jo globėja paskyrus ieškovę A. Z.-T., pastaroji dingo, nepranešusi savo buvimo vietos, dingimo priežasčių ir paliko nepilnametį vaiką savo seseriai. Nors ieškovė teismo posėdžio metu ir nurodė, kad ji vyko į Prancūziją, tam, kad jai būtų atlikta operacija, tačiau į bylą nėra pateikta jokių įrodymų apie tai, jog ji išvyko gydytis. Skyriaus atstovės nuomone, ir teismas jai pritaria, jog ieškovė galėjo slapstytis, kadangi ji turėjo kaltinamojo statusą baudžiamojoje byloje dėl svetimo turto grobstymo stambiu mastu. Skyriaus atstovė nurodė, kad bet kokiu atveju, būdama nepilnamečio vaiko globėja, ji privalėjo informuoti skyrių kodėl išvyksta, kam palieka vaiką, kuriam laikotarpiui ir pan. Todėl ieškovės argumentai nepateisina jos elgesio, palikus nepilnametį vaiką be priežiūros. Teismas abejoja, ar tokia situacija negalėtų pasikartoti ateityje.

34Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK 3.3 str. 1 d. yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, reiškiantis, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu. Europos Žmogaus Teisių Teismas priimtu 2000-07-13 sprendimu SCOZZARI ir GIUNTA prieš Italiją konstatavo, kad šeimos išskyrimas yra labai rimto pobūdžio apribojimas, todėl toks žingsnis turi būti pagrįstas pakankamai protingais ir svariais vertinimais, atsižvelgiant į vaiko interesus. Teismas taip akcentavo, kad tėvo (motinos) ir vaiko buvimas kartu yra esminė šeimos gyvenimo sudedamoji dalis.

35Dėl nurodyto, teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė ieškinio dalyje dėl tėvo valdžios apribojimo, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti jos reikalavimų šioje dalyje.

36Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo.

37Ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovo K. U. išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečio vaiko naudai 4 554,28 Eur (15 725 Lt), susidariusį už laikotarpį nuo 2011 metų sausio mėnesio iki 2014 metų sausio mėnesį, atsižvelgiant į tuo metu galiojusį MMA.

38Išlaikymas nepilnamečiam vaikui yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už 3 metus nuo ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.). Šioje įstatymo normoje įtvirtintas bendrasis principas, kad išlaikymas priteisiamas nuo tos dienos, kai atsirado teisė jo reikalauti. Paprastai teisė reikalauti išlaikymo atsiranda, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.

39Remiantis į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-26 įsakymu Nr. 30-991 likusiam be tėvų globos D. U., gim. 2004-01-08, nustatyta laikinoji globa, jo globėja paskirta senelė A. Z.-T., globos vieta nustatyta globėjos gyvenamojoje vietoje (I tomas, b.l. 132).

40Todėl ieškovė gali reikalauti iš atsakovo priteisti kompensaciją už nepilnamečiam vaikui teiktą išlaikymą nuo įsakymo priėmimo, t.y. nuo 2013-04-26.

41Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2015-02-09 įsakymu Nr. A30-396 likusiam be tėvų globos D. U., gim. 2004-01-08 paskirta laikinoji globa, globėju paskirta institucija VŠĮ Vilniaus SOS vaikų kaimas, globos vieta paskirta globėjo buveinėje ir pripažintas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-26 įsakymas Nr. 30-991 dėl laikinosios globos D. U. nustatymo (III tomas, b.l. 189).

42Atsižvelgiant į tai, išlaikymo įsiskolinimas susidarė už laikotarpį nuo 2013-04-26 iki 2015-02-09, t.y. už 22 mėnesius, ir turėtų sudaryti 3 211,77 Eur (17 mėnesių x 144,81 Eur + 5 mėnesiai x 150 Eur), atsižvelgiant į tuo metu galiojusį MMA dydį.

43Į bylą yra pateikti atsakovo K. U. sąskaitos, esančios AB SEB banke, išrašai, iš kurių matoma, kad atsakovas 2014 metais pervedinėjo lėšas nepilnamečio sūnaus išlaikymui (IV tomas, b.l. 40-41). Ieškovė, teismo posėdžio metu patvirtino, kad gavo mokėjimus pagal nurodytą banko išrašą, ir kad atsakovo nurodytu laikotarpiu jis išlaikymą nepilnamečiam vaikui teikė. Pagal nurodytus banko išrašus atsakovas nepilnamečio vaiko išlaikymui skyrė – 345 Eur.

44Dėl nurodyto, ieškovei iš atsakovo priteistinas 2 866,77 Eur (3 211,77 Eur – 345 Eur) išlaikymo įsiskolinimas, susidaręs už laikotarpį nuo 2013-04-26 iki 2015-02-09, t.y. už 22 mėnesius.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

46Ieškovė patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas – 133,80 Eur (II tomas, b.l. 115).

47Ieškovė ir atsakovas už ekspertizės atlikimą sumokėjo po 405,44 Eur (viso 810,88 Eur) (III tomas, b.l. 136).

48Kadangi šalys nepateikė dokumentų, patvirtinančių jų turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str. 1 d.), tai jų turėtos bylinėjimosi išlaidos yra neatlyginamos.

49Kadangi ieškovės reikalavimas dėl tėvo valdžios apribojimo yra nepatenkintas, tai 31 Eur dydžio žyminis mokestis, sumokėtas už neturtinį reikalavimą, jai nėra kompensuojamas (CPK 93 str. 1 d., 80 str. 7 d.).

50Ieškovė, paduodama ieškinį dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 2 p.), todėl jai grąžintina permokėta žyminio mokesčio suma – 102,80 Eur (133,80 Eur – 31 Eur) (CPK 87 str. 1 d. 1 p.).

51Patenkinus ieškinį dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, iš atsakovo priteistinas 86 Eur (2 866,77 Eur x 3 proc.) žyminis mokestis į valstybės biudžetą, nuo kurio sumokėjimo, paduodant ieškinį, ieškovė buvo atleista (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 6 p., 96 str. 1 d.).

52Ieškovės reiškė du reikalavimus, kurių vienas yra atmestas, o kitas patenkintas iš dalies, todėl laikytina, kad ieškovės ieškinys yra patenkintas 29,50 procentų. Dėl nurodyto atsakovo naudai iš ieškovės yra priteistina 285,84 Eur (405,44 Eur x 70,50 procentų) išlaidų, apmokėtų už nepilnamečiam vaikui atliktą psichologinę ekspertizę.

53Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 31,86 Eur. Kadangi ieškovės ieškinys yra patenkintas 29,50 procentų, iš ieškovės į valstybės biudžetą priteistina 22,46 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, o iš atsakovo – 9,40 Eur į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“, CPK 92 str.).

54Sprendimui įsiteisėjus, laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-13, 2014-02-18 nutartimis, naikintinos (CPK 150 str.).

55Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., 282 str. 2 d. 1 p., 406-407 str., teismas

Nutarė

56ieškinį patenkinti iš dalies.

57Priteisti iš K. U. (a.k. ( - ) 2 866,77 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus šešiasdešimt šešis eurus 77 euro centų) išlaikymo įsiskolinimą A. Z.-T. (a.k. ( - ) naudai.

58Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

59Grąžinti A. Z.-T. (a.k. ( - ) 102,80 Eur (vieną šimtą du eurus 80 euro centų) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-01-17 „Swedbank“, AB, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šiuo teismo sprendimu.

60Priteisti iš K. U. (a.k. ( - ) 86 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus) žyminio mokesčio ir 9,40 Eur (devynis eurus 40 euro centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (įmokos kodas – 5660, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

61Priteisti iš A. Z.-T. (a.k. ( - ) 22,46 Eur (dvidešimt du eurus 46 euro centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (įmokos kodas – 5660, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija).

62Priteisti iš A. Z.-T. (a.k. ( - ) 285,84 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 84 euro centus) išlaidų, apmokėtų už ekspertizės atlikimą, K. U. (a.k. ( - ) naudai.

63Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina... 2. ieškovė A. Z.-T. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė laikinai... 3. Atsakovė A. M. pateikė atsiliepimą į ieškovės A. Z.-T. ieškinį, kuriame... 4. Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 5. 2015-10-14 teismo posėdžio metu, dalyvaujant vertėjai I. P. ir psichologei... 6. 2015-10-28 teismo posėdžio metu ieškovė A. Z.-T. nurodė, kad palaiko... 7. 2015-10-28 teismo posėdžio metu atsakovas K. U. su ieškiniu nesutiko.... 8. 2015-10-28 teismo posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos atstovė... 9. Bylos nagrinėjimo ir proceso eiga. ... 10. Vilniaus miesto apylinkės teisme 2013-02-28 buvo priimtas ieškovo K. U.... 11. Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 12. 2013-03-20 buvo priimtas atsakovės A. M. priešieškinis ieškovui K. U. dėl... 13. Ieškovas K. U. pateikė atsiliepimą į atsakovės A. M. (I tomas, 168-169).... 14. 2014-01-21 buvo priimtas trečiojo asmens A. Z.-T. savarankiškas reikalavimas... 15. Atsakovė A. M. pateikė atsiliepimą į trečiojo asmens A. Z.-T.... 16. Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 17. 2014-03-25 teismas nutarė byloje paskirti nepilnamečio vaiko D. U., gim.... 18. Bylos nagrinėjimo metu 2015-09-16 byloje gautas atsakovės A. M. mirties... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-22 nutartimi nutraukė civilinę... 20. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 21. Dėl tėvo valdžios apribojimo. ... 22. Ieškovė A. Z.-T. prašė teismo laikinai apriboti atsakovo K. U. tėvo... 23. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad nepilnametis D. U.,... 24. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-08 įsakymu... 25. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš... 26. Pati ieškovė, teikdama ieškinį, nenurodė konkrečių pagrindų, kodėl ji... 27. Teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką,... 28. 2015-10-14 teismo posėdžio metu, dalyvaujant vertėjai I. P. ir psichologei... 29. 2014-03-25 teismas nutarė byloje paskirti nepilnamečio vaiko D. U., gim.... 30. Be to, teismas mano, kad nepilnamečiam vaikui gyvenant su atsakovu K. U.,... 31. Teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, kad ieškovei A. Z.-T. asmeninės... 32. Tikėtina, kad iki civilinio ieškinio įgyvendinimo ieškovė gali netekti... 33. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, jog Vilniaus miesto savivaldybės... 34. Vienas iš šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, įtvirtintų CK... 35. Dėl nurodyto, teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė ieškinio dalyje... 36. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo. ... 37. Ieškovė prašė teismo priteisti iš atsakovo K. U. išlaikymo įsiskolinimą... 38. Išlaikymas nepilnamečiam vaikui yra priteisiamas nuo teisės į išlaikymą... 39. Remiantis į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais Vilniaus miesto... 40. Todėl ieškovė gali reikalauti iš atsakovo priteisti kompensaciją už... 41. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo... 42. Atsižvelgiant į tai, išlaikymo įsiskolinimas susidarė už laikotarpį nuo... 43. Į bylą yra pateikti atsakovo K. U. sąskaitos, esančios AB SEB banke,... 44. Dėl nurodyto, ieškovei iš atsakovo priteistinas 2 866,77 Eur (3 211,77 Eur... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 46. Ieškovė patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas – 133,80 Eur (II tomas, b.l.... 47. Ieškovė ir atsakovas už ekspertizės atlikimą sumokėjo po 405,44 Eur (viso... 48. Kadangi šalys nepateikė dokumentų, patvirtinančių jų turėtas išlaidas... 49. Kadangi ieškovės reikalavimas dėl tėvo valdžios apribojimo yra... 50. Ieškovė, paduodama ieškinį dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo yra... 51. Patenkinus ieškinį dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, iš atsakovo... 52. Ieškovės reiškė du reikalavimus, kurių vienas yra atmestas, o kitas... 53. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 31,86 Eur.... 54. Sprendimui įsiteisėjus, laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Vilniaus... 55. Vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 263-270 str., 282 str. 2 d. 1 p.,... 56. ieškinį patenkinti iš dalies.... 57. Priteisti iš K. U. (a.k. ( - ) 2 866,77 Eur (du tūkstančius aštuonis... 58. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 59. Grąžinti A. Z.-T. (a.k. ( - ) 102,80 Eur (vieną šimtą du eurus 80 euro... 60. Priteisti iš K. U. (a.k. ( - ) 86 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus)... 61. Priteisti iš A. Z.-T. (a.k. ( - ) 22,46 Eur (dvidešimt du eurus 46 euro... 62. Priteisti iš A. Z.-T. (a.k. ( - ) 285,84 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt... 63. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...