Byla 2-760-875/2013
Dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo šioje civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo – bankrutavusios Pakruojo rajono „Naujo ūkio“ žemės ūkio bendrovės bankroto administratoriaus kooperatyvo „Jonas ir sūnūs“ ieškinį dėl ieškovo likvidacinės komisijos nutarimo bei ieškovo ir atsakovo A. V. sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiais ir atsakovo įpareigojimo perduoti ieškovui neteisėtai valdomą turtą

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjas Nerijus Masiulis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo šioje civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovo – bankrutavusios Pakruojo rajono „Naujo ūkio“ žemės ūkio bendrovės bankroto administratoriaus kooperatyvo „Jonas ir sūnūs“ ieškinį dėl ieškovo likvidacinės komisijos nutarimo bei ieškovo ir atsakovo A. V. sudaryto sandorio pripažinimo negaliojančiais ir atsakovo įpareigojimo perduoti ieškovui neteisėtai valdomą turtą,

Nustatė

2Atsakovas prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1398-875/2012 priimtą 2012-12-13 sprendimą už akių ir atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės. Atsakovas nurodo, kad iš Akmenės rajono apylinkės teismo jokių procesinių dokumentų negavo, todėl negalėjo pateikti atsiliepimo į ieškinį ir nurodyti bylai reikšmingų aplinkybių, be to, tvirtina, kad jokių šios bylos dokumentų, išskyrus sprendimą už akių, apskritai nėra gavęs. Prašymas taip pat grindžiamas tuo, kad veršidės vertė jos pirkimo metu ir buvo 800,00 Lt, nes pastatas buvo be langų ir durų, kiauru stogu. Atsakovo skaičiavimais, jis veršidėje atliko statybos darbų už 5000,00 Lt. Ieškovas nurodo 2000 m. nustatytą veršidės kainą, neatsižvelgdamas į tai, kad per praėjusius dvylika metų pastatas vėl nusidėvėjo, vėl prakiuro atsakovo užlopytas stogas, apskritai nukrito nekilnojamojo turto vertė. Atnaujinus bylą atsakovas pateiktų turto vertintojų padarytą veršidės įkainavimą. Be to, atsakovas sutiktų sudaryti taikos sutartį, pagrįstą abipusėmis nuolaidomis.

3Atsiliepime į atsakovo prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ieškovas nurodė, kad su prašymu peržiūrėti sprendimą už akių nesutinka, nes atsakovas tiesiog siekia vilkinti procesą, o atsakovo nurodytos aplinkybės ne tik nepagrįstos įrodymais, bet ir neturi įtakos sprendimo už akių pagrįstumui ir teisėtumui, nes buvo kitu laiku, nei veršidės pirkimo-pardavimo sandoris.

4Atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintinas.

5Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra bylos dalyvio procesinis dokumentas, kaip jis apibrėžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 110 straipsnyje. CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kai toks sprendimas priimtas dėl atsiliepimo į ieškinį nepateikimo, turi būti nurodytos aplinkybės, liudijančios atsiliepimo į ieškinį nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes. Įgyvendinti šį reikalavimą atsakovas A. V. bando melagingai teigdamas, kad iš Akmenės rajono apylinkės teismo visiškai jokių procesinių dokumentų negavo, todėl negalėjo pateikti atsiliepimo į ieškinį. Toks atsakovo teiginys neatitinka faktinių aplinkybių, užfiksuotų rašytinėje bylos medžiagoje. Jau kartu su lydraščiu išsiųsdamas atsakovui A. V. 2012-10-29 nutarties dėl bylos perdavimo iš Pakruojo rajono apylinkės teismo į Akmenės rajono apylinkės teismą kopiją, Šiaulių apygardos teismas informavo A. V., kad jam yra pareikštas ieškinys (23, 24 b.l.). Akmenės rajono apylinkės teismas ieškinį su priedais ir pranešimą dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo išsiuntė atsakovui A. V. 2012-11-20 (26 b.l.). Tai patvirtina ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys. Ieškinį su priedais ir teismo pranešimą atsakovui A. V. asmeniškai ir pasirašytinai 2012-11-22 įteikė laiškininkė D. Ž. (27 b.l.). Kadangi teismo pranešime buvo nustatytas keturiolikos dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsiliepimas turėjo būti teismui pateiktas iki 2012-12-06 24.00 val., bet tai nebuvo padaryta. Sprendimą už akių teismas priėmė laikydamasis CPK 285 straipsnio 6 dalyje nustatytos tvarkos ir terminų (28, 29 b.l.). Atsakovo nurodytos aplinkybės, jog atsiliepimo į ieškinį jis nepateikė todėl, kad teismo nebuvo informuotas ir įtrauktas į bylą, neturi nieko bendro su bylos dokumentais patvirtintomis realiomis aplinkybėmis, todėl laikytina, kad pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo neatitinka CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimų, o sprendimas už akių esamomis aplinkybėmis ne tik galėjo, bet ir turėjo būti priimtas, nes ieškinyje buvo suformuluotas atitinkamas prašymas (2 b.l.).

6CPK 287 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta, kad pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodytos aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes. Pagal CPK 287 straipsnio 2 dalies 6 punktą nurodyti įrodymai turi būti pridėti prie pareiškimo. CPK 111 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 178 straipsnio nuostatos taip pat įpareigoją proceso šalį įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis ji remiasi. Atsakovas, ginčydamas veršidės vertę, nepateikia jokių savo teiginių įrodymų, o tik deklaratyviai nurodo sandorio sudarymo metu esą buvusią veršidės vertę ir jos techninį stovį, teigia, kad atnaujinus bylą pateiks turto vertintojų padarytą veršidės įkainavimą.

7Atsakovo nurodyti argumentai dėl veršidės vertės neįtakoja Akmenės rajono apylinkės teismo 2012-12-13 sprendimo už akių, priimto šioje civilinėje byloje, kurios ankstesnis Nr. 2-1398-875/2012, pagrįstumo ir teisėtumo, nes sandoris pripažintas negaliojančiu ir restitucija taikyta visų pirma dėl notarinės sandorio formos nesilaikymo. Dėl atsakovo argumentų apie sandorio kainą papildomai pažymėtina, kad 2000-08-04 nustatyta veršidės vidutinė rinkos vertė yra 7445,00 Lt, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (7 b.l.), o veršidę parduoti buvo sutarta už 800,00 Lt, t.y. beveik dešimteriopai pigiau (8 b.l.). Pastaroji aplinkybė taip pat nustatyta Akmenės rajono apylinkės teismo 2012-12-13 sprendime už akių (28, 29 b.l.). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.262 straipsnyje, apibrėžiančiame registro duomenų teisinį statusą, nustatyta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka. Taigi, remdamasis Nekilnojamojo registro duomenimis, teismas laiko, kad veršidės vidutinė rinkos vertė 2000-08-04 buvo 7445,00 Lt, o atsakovas nepateikė jokių duomenų, gautų įstatymų nustatyta tvarka ir leidžiančių pagrįstai abejoti nurodyta verte, tuo pačiu – ir sprendimo už akių pagrįstumu, kuris, be to, remiasi precedentais, suformuluotais Šiaulių apygardos teismo pirmąja instancija išnagrinėtose civilinėse bylose Nr. 2-1133-368/2011 ir Nr. 2-1228-368/2011. Taigi, atsakovo pareiškime nenurodyti įrodymai, galintys turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

8Vadovaudamasis CPK 288 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies 1 punktu teismas

Nutarė

9Netenkinti atsakovo A. V. pareiškimo dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2012-12-13 sprendimo už akių, priimto šioje civilinėje byloje, kurios ankstesnis Nr. 2-1398-875/2012, peržiūrėjimo.

10Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai