Byla B2-4655-560/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vidargana“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vidargana“ vadovo M. G. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vidargana“,

Nustatė

2Ieškovo UAB „Vidargana“ vadovas, vykdydamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą, pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovei. Nurodo, kad įmonė yra nemoki, negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, laiku nemoka darbo užmokesčio. Teismui pateikė 2016-12-31 ir 2017-06-07 sudarytus balansus ir pelno (nuostolių) ataskaitas, debitorių ir kreditorių sąrašus ir kitus dokumentus savo pozicijai pagrįsti.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

4Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus įmonės vadovas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdamas, nustatęs, kad įmonė negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais ir šie nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o įmonės dalyviai nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti.

6Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog juridinių asmenų registre atsakovė įregistruota 2003 m., įmonės direktoriumi įregistruotas M. G.. Pagal ieškovo teismui pateiktų 2017-06-07 sudarytų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis ilgalaikio turto vertė yra 88 408,00 Eur, pateiktas šio turto sąrašas. Deklaruotas įmonės trumpalaikis turtas iš viso 115 394,00 Eur, tame tarpe 95 131,00 Eur per vienerius metus gautinų sumų, 20 143,00 Eur atsargų. Teismui nepateikta duomenų dėl galimybių išieškoti debitorines skolas realumo ir atliekamų veiksmų siekiant skolas išieškoti. Iš 2017-06-07 preliminarios pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog pardavimo pajamos buvo mažesnės už veiklos sąnaudas, įmonė patyrė 305 353,00 Eur gryno nuostolio. Aktualaus balanso duomenimis bei vadovo teigimu bendrovės įsipareigojimų suma yra 592 776,10 Eur, visi jie yra pradelsti, pateiktas kreditorių sąrašas. Tokiu būdu, pradelsti įsipareigojimai ženkliai viršija visą į balansą įtraukto turto vertę. Teismo informacinės sistemos LITEKO duomenimis iš atsakovės yra priteistos skolos daugelio kreditorių naudai. Viešųjų registrų duomenimis atsakovas neturi registruotino nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, nors pažymėtina, kad į ilgalaikio turto sąrašą įtraukti 8 automobilius. Jokių duomenų apie vykdomą veiklą, planuojamas gauti pajamas ir vykdomas sutartis nepateikta. Įsiskolinimas VSDFV biudžetui sudaro 21 881,91 Eur sumą, yra 23 apdraustieji asmenys. Įsiskolinimas VMI nenustatytas. Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendžia, kad įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams.

7Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įvertinus ieškovo pateiktus duomenis ir argumentus, įsipareigojimų vykdymą, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 2 straipsnio 8 punktas).

8ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė UAB „Mokumo valdymo sprendimai“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

10Iškelti UAB „Vidargana“ (į. k. 186751497, buveinės adresas: Ateities g. 10A, Vilnius) bankroto bylą.

11Įmonės administratore paskirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA113).

12Uždėti bankrutuojančios UAB „Vidargana“ (į. k. 186751497, buveinės adresas: Ateities g. 10A, Vilnius) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Pavesti paskirtai bankroto administratorei:

151) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

162) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

173) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

18Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

21Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso... 2. Ieškovo UAB „Vidargana“ vadovas, vykdydamas Lietuvos Respublikos įmonių... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas. ... 4. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu... 5. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus įmonės vadovas privalo... 6. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog juridinių asmenų registre... 7. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įvertinus ieškovo pateiktus duomenis... 8. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 9. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 10. Iškelti UAB „Vidargana“ (į. k. 186751497, buveinės adresas: Ateities g.... 11. Įmonės administratore paskirti UAB „Mokumo valdymo sprendimai“ (bankroto... 12. Uždėti bankrutuojančios UAB „Vidargana“ (į. k. 186751497, buveinės... 13. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 14. Pavesti paskirtai bankroto administratorei:... 15. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 16. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 18. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorę, sužinojus apie iškeltas bylas... 19. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 20. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 21. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...