Byla e2-7041-779/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės PlusPlus Capital AS ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė prašo teismo iš atsakovo priteisti 2 312,38 Eur skolos, 17,00 procentų metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų nuo 1881,35 EUR , skaičiuojamų nuo 2018-01-19 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui ieškinio su priedais kopijos įteiktos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka 2018-03-05 asmeniškai. Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad AB „Swedbank“ ir atsakovas 2015-12-10 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 15-118010-CL, kurios pagrindu AB „Swedbank“ atsakovui suteikė 2000 Eur kreditą, nustatant 17 procentų metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų. Atsakovui nevykdžius įsipareigojimų, įgytų sutarties Nr. 15-118010-CL pagrindu, Bankas su Atsakovu nutraukė sutartį. Reikalavimo perleidimo sutartimi Kreditorius AB „Swedbank“ perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvoje veikiančiai per „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialą. Vėliau Reikalavimo perleidimo sutartimi, Kreditorius „PlusPlus Baltic“ OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą „PlusPlus Capital“ AS Lietuvoje atstovaujamai „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialo. Faktinė reikalavimo perleidimo diena - 2017-09-01. Ieškovė įgijo reikalavimo teisę į aptariamą atsakovo skolinį įsipareigojimą. Priešingų duomenų byloje nėra (CPK 178, 185 str.).

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo perleidimą ir atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

9CK 6.886 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Šio straipsnio 3 dalies pagrindu su vartojimo kreditu susijusius santykius reglamentuoja CK ir kiti įstatymai. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-275-248/2015). Vartojimo kredito sutarties 5.1 punkto pagrindu palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo bankui dienos. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti, kad prievolė būtų įvykdyta natūra (CK 6.213 str. 1 d.). Remiantis išdėstytu, atsakovas neįvykdė vartojimo kredito sutarties, kadangi nesilaikė sulygto įmokų mokėjimo grafiko, dėl ko ši buvo nutraukta. Atsakovo įsiskolinimą pagal vartojimo kredito sutartį sudaro: 1881,35 Eur negrąžintas kreditas, 282,87 Eur mokėjimo palūkanos, 148,16 Eur delspinigiai. Priešingų duomenų byloje nėra (CPK 178, 185 str.). Atsižvelgiant į tai, ieškovės naudai iš atsakovo priteistinas 1881,35 Eur negrąžintas kreditas, 282,87 Eur mokėjimo palūkanos, 148,16 Eur delspinigiai, 17 procentų dydžio metinės mokėjimo palūkanos nuo 1881,35 EUR , skaičiuojamų nuo 2018-01-19 iki visiško kredito grąžinimo dienos.

10Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 str. 1 d.). Patenkinus pagrindinį ieškinio reikalavimą, ieškovės reikalavimas dėl procesinių palūkanų priteisimo iš atsakovo tenkintinas visiškai.

11Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovės naudai iš atsakovo priteistinos patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 str. 1 d., 93 str. 1 d.). Už ieškinio pateikimą teismui ieškovė sumokėjo 52 Eur žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 85 str. 1 d. 1 p.). Šios bylinėjimosi išlaidos ieškovės naudai priteistinos iš atsakovo.

12Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur sumos (Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas), todėl nepriteistinos (CPK 96 str. 6 d., Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

13Vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14priimti sprendimą už akių ir ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo A. K., a. k. ( - ) 1881,35 Eur negrąžinto kredito, 282,87 Eur mokėjimo palūkanų, 148,16 Eur delspinigių, 17 procentų dydžio metines mokėjimo palūkanas nuo 1881,35 EUR, skaičiuojamas nuo 2018-01-19 iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 2 312,38 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2018-01-23 – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 52 Eur žyminį mokestį ieškovės PlusPlus Capital AS, į. k. 11919806, naudai.

16Sprendimas už akių per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti ieškovės skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

17Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas apeliaciniu ir kasaciniu skundu.

18Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio ir 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai