Byla 2S-1215-230/2007

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Nijolios Indreikienės, kolegijos teisėjų Gražinos Davidonienės, Leono Jachimavičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. B. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-9158-435/2007, kuria sustabdyta civilinė byla pagal pareiškėjų R. B. ir R. B. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, kreditoriai – Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, uždaroji akcinė bendrovė „Ūkio banko lizingas“, Kauno teritorinė muitinė.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Pareiškėja R. B. ir R. B. patikslintu pareiškimu (b.1. 44-45) prašė nutraukti santuoką, sudarytą 1987 m. rugpjūčio 13 d. ir patvirtinti 2007 m. gegužės 24 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (b.l. 46-47). Šios sutarties 2.1 punktu pareiškėjai nustatė, kad trijų nepilnamečių vaikų – L. B., gim. 1988 m. spalio 1 d., T. B., gim. 1992 m. gruodžio 2 d., ir M. B., gim. 2002 m. gegužės 17 d., išlaikymui priteisiama po ¼ dalį negyvenamosios patalpos – garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune, o sutarties 2.2 punktu nustatė, kad vaikų išlaikymui pareiškėjas R. B. įsipareigoja mokėti kiekvienam vaikui po 150 Lt kas mėnesį mokamas periodines išmokas iki vaikų pilnametystės. Bendrosios nuosavybės teise priklausantį turtą šalys prašė padalinti tokia tvarka: R. B. asmeninės nuosavybės teise paskiriant ¼ dalį garažo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), Kaune (turto vertė 1222,5 Lt) ir automobilį VW Golf, v/n ( - ) identifikacinis Nr.WVWZZZ1HZNW374945, 1992 m. (turto vertė 3000 Lt). Sutartyje kreditoriais nurodyti UAB „Ūkio banko lizingas“, Kauno apskrities VMI, Kauno teritorinė muitinė.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 4 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė. Teismas nurodė, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai, nes sutuoktiniai šioje sutartyje numatė, jog nepilnamečių vaikų išlaikymui turėtų būti priteista po 1/4 dalį negyvenamosios patalpos -garažo, kuris yra areštuotas, ir disponavimas šiuo turtu yra apribotas. Teismas nustatė, kad vykdomojoje byloje Nr.0147/07/00929, vykdant Kauno apskrities VMI 2007 m. vasario 22 d. sprendimą dėl skolos išieškojimo iš R. B., antstolis R.Vaitkevičius 2007 m. vasario 22 d. patvarkymu išieškojimą nukreipė į bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esančią R. B. turto dalį, kurią sudaro pusė viso sutuoktinių bendro turto, o duomenų, kad šis patvarkymas būtų apskųstas, nėra. Taip pat nustatė, kad sutuoktinių R. B. ir R. B. bendrojoje jungtinėje nuosavybėje esantis turtas - transporto priemonė VW GOLF, valst. Nr.( - ) ir patalpa – garažas, kurio bendras plotas 16,64 kv.m, esantis ( - ), Kaune yra areštuoti, ir apribotas disponavimas šiuo turto, o turto arešto aktas nustatyta tvarka įregistruotas. Todėl teismas padarė išvadą, jog nurodyta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis negali būti patvirtinta, o civilinė byla turi būti sustabdyta, kol sutuoktiniai sudarys naują sutartį (CK 3.53 str. 4d.) ir nurodė, kad jei per šešis mėnesius nuo bylos sustabdymo dienos nebus sudaryta nauja sutartis, prašymas dėl santuokos nutraukimo bus paliktas nenagrinėtu.

6Pareiškėja R. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. nutartį dėl bylos sustabdymo. Pareiškėja nurodo, kad teismo nutartis dėl bylos sustabdymo yra nepagrįsta, nes priimta netinkamai taikius materialines teisės normas, neatsižvelgta į visas bylos aplinkybes, neatsižvelgta į prioritetinės nepilnamečių vaikų teisių ir interesų apsaugos principą. Sutuoktinių bendros pajamos per mėnesį sudaro 1200 Lt, iš kurių jie turi pragyventi ne tik patys, bet ir išlaikyti tris nepilnamečius vaikus. Todėl vaikų minimalių poreikių užtikrinimas, kuris neturėtų būti mažesnis už minimalų gyvenimo lygį, yra galimas tik realizavus sutuoktinių turimą mažavertį turtą. Vaiko teisių apsaugos konvencijos 3 straipsnyje įtvirtintas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas, kuris yra vienas iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, todėl net ir teismams imantis dėl vaiko bet kokių veiksmų pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus. Valstybė teismo asmenyje privalo imtis visų būtinų priemonių vaiko interesų apsaugai, kas šioje byloje atitinka ir sąžiningumo bei protingumo principus. Įstatymuose nėra imperatyvios nuostatos, kad nutraukiant santuoką bendru sutikimu ir sprendžiant klausimus dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, būtų galima dalyti tik laisvą nuo kreditorinių išieškojimų turtą. Šioje byloje vienintelis likvidus sutuoktinių turtas yra garažas, esantis Pramonės pr. Nr. 17E-3, Kaune, kurio vertė - 4890,00 Lt, bei automobilis VW Golf, kurio vertė 3000 Lt. Bendra šio turto vertė sudaro tik 0,12 procentų visų kreditorinių įsiskolinimų dalį, todėl, atsižvelgiant į susidariusią padėtį šioje byloje, teismas turėtų teikti prioritetą nepilnamečių vaikų interesų užtikrinimui, o ne kreditorių teisių gynimui. Teismas, konstatuodamas, kad dalintino areštuoto turto priteisimas vaikų išlaikymui prieštarauja viešajai tvarkai, privalėjo nustatyti kreditorinės prievolės atsiradimo pagrindą ir prievolės pobūdį, kadangi tik išsiaiškinus šias aplinkybes galima nustatyti, vienas sutuoktinis ar abu sutuoktiniai yra atsakingi pagal prievolę.

7Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VMI atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad R. B. atskirasis skundas yra nepagrįstas. Nurodo, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja įstatymų reikalavimams. Taip pat mano, kad vaikų interesai nebus pažeisti, nes vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su motina R. B.. Sutuoktiniai ir jų vaikai gyvena name, esančiame Siūlų g.29, Kaune, kuris nuosavybės teise priklauso pareiškėjos R. B. tėvui, be to, jai nuosavybės teise priklauso 4 kambarių butas, esantis Chemijos g. 3-32, Kaune. Pateikta teismui tvirtinti sutartis pažeidžia kreditoriaus interesus, nes nebebūtų galima nukreipti išieškojimo į dalijamą turtą, todėl ji prieštarauja viešajai tvarkai. Taip pat nurodo, kad santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių bendru sutikimu yra būdas išsaugoti sutuoktinių esamą turtą ir turtą, kuris galėtų atsirasti ateityje.

8Atskirasis skundas atmestinas. Pirmosios instancijos teismo nutartis sustabdyti bylą yra priimta CK 3.53 straipsnio 4 dalies pagrindu, teismui konstatavus, jog sutuoktinių pateikta tvirtinti sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai. Teismas nustatė, kad antstolis R.Vaitkevičius 2007 m. kovo 1 d. priėmė patvarkymą dėl išieškojimo iš R. B. turto dalies, esančios sutuoktinių bendrojoje jungtinėje nuosavybėje (b.l. 58-59). Be to, buvo nustatyta, kad antstolis tą pačią dieną yra areštavęs sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių tarp sutuoktinių dalinamą turtą – transporto priemonę VW GOLF ir negyvenamąją patalpą – garažą, esantį ( - ), Kaune (b.l. 53-54), areštas nustatyta tvarka įregistruotas Turto arešto aktų registre (b.l. 55-57). Pareiškėja šių aplinkybių neginčija, be to, nėra duomenų, kad antstolio procesiniai veiksmai priimant nurodytą patvarkymą ir areštuojant turtą būtų įstatymo nustatyta tvarka apskųsti. Tai reiškia, kad esant šioms aplinkybėms sutuoktiniai negali disponuoti areštuotu turtu ir susitarti dėl areštuoto turto pasidalijimo ar jo priteisimo vaikų išlaikymui, nes turto arešto aktu buvo apribota disponavimo teisė t.y teisė spręsti daikto likimą. Nuosavybės teisė šiuo atveju buvo apribota įstatymo nustatyta tvarka t.y. CK 4.39 straipsnio 1 dalies ir CPK 675 straipsnio pagrindu. Turto areštas šiuo atveju reiškia imperatyvų draudimą disponuoti turtu, todėl bet kokie veiksmai, pažeidžiantys šį imperatyvą, yra laikytini prieštaraujančiais įstatymo reikalavimams ir pažeidžia viešąją tvarką, nes visuomenės interesas yra, kad asmenys civiliniuose santykiuose elgtųsi pagrįstai, sąžiningai ir teisingai t.y. nepažeistų įstatymų reikalavimų, nesiektų jų apeiti, kad būtų užtikrintas visų visuomenės narių interesų derinimas. Todėl sutuoktinių pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria keičiamas areštuoto turto nuosavybės teisės turinys (turtas perduodamas vaikų nuosavybėn, arba iš bendrosios jungtinės nuosavybės – asmeninėn nuosavybėn), negalėjo būti patvirtinta teismo sprendimu. Taip pat negalima sutikti su atskirojo skundo argumentais, jog gali būti nepaisoma areštu nustatytų draudimų, vadovaujantis prioritetiniu vaikų teisių apsaugos principu. Sprendžiant visus šeimos klausimu, susijusius su vaikais, būtina vadovautis prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu t.y. pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis (CK 3.3 str. 1 d.), tačiau įstatymas (CK 3.53 str. 4 d.) imperatyviai numato, kad kai sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai, teismas tokios sutarties netvirtina. Todėl šiuo požiūriu sutuoktiniai negali laisva valia, tarpusavio susitarimu nustatyti savo teises ir pareigas, nors ir vadovaudamiesi vaikų interesais, nes tai prieštarauja imperatyviems teisės normų reikalavimams (CK 3.4 str. 3 d.). Gal būt vaikų interesais būtų galima remtis prašant panaikinti areštą turtui (CPK 603 str. ), ar CPK nustatyta tvarka ginčijant antstolio patvarkymą dėl išieškojimo nukreipimo į skolininko dalį bendrame turte, nustatant kitokią skolininko dalį CPK 667 straipsnio tvarka.

9Dėl nurodytų priežasčių atskirasis skundas netenkintinas, o nutartis nekeistina (CPK 337 str. 1 p.).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

11Atskirąjį skundą atmesti. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai