Byla 2-6436-650/2016
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovo UAB „Aditana“ ieškinį atsakovui UAB „CCM Baltic“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

32016-06-02 teisme priimtas ieškovo UAB „Aditana“ ieškinys atsakovui UAB „CCM Baltic“, ir išsiųstas teismo pranešimas atsakovui pateikti atsiliepimą į ieškinį. Be to 2016-06-02 nutartimi skolininko atžvilgiu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo skolininko UAB „CCM Baltic“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą 6570,91 Eur (šešių tūkstančių penkių šimtų septyniasdešimt eurų, 91 centų) sumai, o šio turto nesant arba esant nepakankamai – atsakovo pinigines lėšas 6570,91 Eur sumai, leidžiant atsiskaityti su ieškovu, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir sumokėti privalomas įmokas mokesčių administratoriui.

4Ieškinys su priedais atsakovui buvo įteikti tinkamai, tačiau atsiliepimas į ieškinį nepateiktas.

52016-07-11 teismas priėmė nutartį, kuria konstatavo, kad neturi pagrindo priimti byloje sprendimo už akių, taikant CPK 285 straipsnio nuostatas, nes paaiškėjo, kad ieškinys neatitinka procesiniams dokumentams keliamų visų reikalavimų. Teismo sprendimo už akių priimti negalima, nes ieškovas prašo priteisti iš atsakovo be pagrindinės skolos dar ir 0,02 proc. dydžio delspinigius už nesumokėtą sumą už kiekvieną uždelstą dieną, t.y. abstrakčią delspinigių sumą. Ieškovas ieškinyje nurodė delspinigių reikalaujantis sutarties 8.1.1. p., tačiau nepateikė delspinigių paskaičiavimo lentelės, neteikė duomenų, už kokį laikotarpį skaičiuoti delspinigiai ir nenurodė galutinės reikalaujamų delspinigių sumos. Todėl ieškovui išaiškinta, kad savo teisių gynimui jis privalo nurodyti priteistinų delspinigių dydį už uždelstas mokėjimo dienas, ieškinio delspinigių reikalavimą apibrėžti konkrečia suma ir apmokėti nustatyto dydžio papildomu žyminiu mokesčiu, jei jo teiktas ieškinys buvo apmokėtas tik dėl 6570,91 Eur nuostolių reikalavimo. Taip pat teismas nutartyje konstatavo, kad šioje proceso stadijoje paaiškėjo, kad 2016-06-02 teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo turto arešto neįvykdyta, nes ieškovas per 14 dienų nepasikreipė į antstolį dėl turto suradimo ir jo aprašymo. Byloje gautas 2016-06-17 Turto arešto registro pranešimas apie turto arešto akto išregistravimą. Iš bylos duomenų matyti, kad 2016-06-02 teismo nutartis ieškovo nurodytu adresu korespondencijai buvo siunčiama du kartus (taikant CPK 123 str. 4 d. nuostatas), ieškovas į pašto pranešimą neatsiliepė. Atitinkamai teismas nutartimi išaiškino ieškovui teisę pakartotinai kreiptis su prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu.

62016-07-11 nutartimi teismas nustatė procesinį terminą pašalinti paaiškėjusius ieškinio trūkumus - iki 2016-07-20. Konstatuotina, kad nutartis ieškovui buvo išsiųsta 2016-07-12 ieškovo nurodytu adresu korespondencijai ( Šilo g.13, Šilalė), tačiau ieškovas teismo siusto procesinio dokumento pašte vėl neatsiėmė (pašto kurjerio nuoroda, sugrąžinant teismui siuntą) ir ieškinio trūkumų nepašalino. Teismas, remdamasis proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principais, šioje proceso stadijoje daro išvadą, kad nėra pagrindo spręsti dėl naujo procesinio termino nustatymo ieškinio trūkumams šalinti, laikytina, kad apie procesinių dokumentų trūkumus ieškovas informuotas tinkamai (CPK 121 str. 2 d., 122 str., nes pats juridinis asmuo pasirinko ne buveinės, bet kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą – fizinio asmens gyvenamąją vietą) , tačiau pati šalis yra pasyvi procese, aplaidžiai naudojasi savo procesinėmis teisėmis, neatsiimdama nė karto bylos eigoje per paštą jai siųstų procesinių dokumentą. O CPK 42 str. 5 dalis numato, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, privalo veikti siekdamos, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga. Todėl laikytina, kad per nustatytą terminą teismo įpareigojimai neįvykdyti ir ieškinio trūkumai nepašalinti, dėl to ieškovo UAB „Aditana“ ieškinys paliktinas nenagrinėtu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 11 punktas). Taip pat palikdamas ieškinį nenagrinėtu, teismas turi pagrindą konstatuoti, kad nustojo galioti 2016 m. birželio 2 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo UAB „CCM Baltic“, juridinio asmens kodas 145417921, nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir piniginių lėšų areštas( CPK 147 str. 6 d.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 str. 6 d., 138 str., 296 straipsnio 1 dalies 11 punktu, teismas

Nutarė

8ieškovo UAB „Aditana“ ieškinį palikti nenagrinėtu.

9Konstatuoti, kad nustojo galioti 2016 m. birželio 2 d. Šiaulių apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovo UAB „CCM Baltic“, juridinio asmens kodas 145417921, nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir piniginių lėšų areštas.

10Apie nutarties priėmimą pranešti šalims.

11Nutartis per 7 dienas nuo įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai