Byla 2A-769-115/2012
Dėl uždraudimo atlikti veiksmus sąlygojančius žalos ieškovui atsiradimą ateityje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Auruškevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-14540-640/2009 pagal ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą ieškinį atsakovui UAB ,,Urbico“ dėl uždraudimo atlikti veiksmus sąlygojančius žalos ieškovui atsiradimą ateityje.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė uždrausti atsakovui UAB ,,Urbico“ sudaryti susitarimus su SĮ „Susisiekimo paslaugos“ ir /ar jos atstovu dėl UAB „Siemens“ pagal 2006-06-15 Jungtinės veiklos sutartį NR.JVS-06/02 atliktų ir/ar atliekamų darbų ir/ar pateiktos įrangos be ieškovo sutikimo; priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas ,,Urbico“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

5Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu ieškinys yra atmestas ir iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, priteista 17 Lt pašto išlaidų valstybės naudai; panaikintos 2009-06-08 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

6Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, apeliaciniu skundu prašė sprendimą panaikinti ir priimti naują spendimą, patenkinti ieškovo prevencinį ieškinį ir uždrausti UAB ,,Urbico“ sudaryti susitarimus su SĮ ,,Susisiekimo paslaugos“ ir ar jos atstovu dėl Siemens Osakeyhtio pagal 2006 m. birželio 15 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. JVS-06/02 atliktų ir/atliekamų darbų ir /ar pateiktos įrangos be Siemens Osakeyhtio sutikimo.

7Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, 2010-01-29 pateikė apeliacinės instancijos teismui pranešimą apie ieškinio atsisakymą civilinėje byloje pagal ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą prevencinį ieškinį atsakovui UAB ,,Urbico“.

8Atsakovas UAB ,,Urbico“ pateikė prašymą dėl išlaidų už advokato teiktą pagalbą atlyginimo pirmos ir apeliacinės instancijos teisme bei prašė priteisti 16 487,46 Lt už advokato teiktą teisinę pagalbą.

9Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. balandžio 28 d. nutartimi priėmė ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, civilinę bylą nutraukė, panaikino Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimą, taikytas laikinąsias apsaugos priemones, grąžino ieškovui 75 proc. žyminio mokesčio ir priteisė iš ieškovo atsakovui UAB ,,Urbico“ 5500 Lt atlyginimą už advokato teiktą pagalbą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose.

10Teisėjų kolegija, motyvuodama išlaidų advokato pagalbai atlyginimo priteisimą, nurodė, kad atsakovas teikė pirmosios instancijos teismui atsiliepimą į ieškinį, pretenzijas, tripliką, teismo posėdyje, vykusiame 2009 m. lapkričio 26 d., dalyvavo atsakovo atstovė pagal pateiktą įgaliojimą. Atsižvelgdama į teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 punkto nuostatas, įvertinusi advokato darbo laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, teisėjų kolegija padarė išvadą, kad atsakovo prašoma priteisti 10.141,40 Lt suma už advokato teiktą teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme mažintina iki 4.000 Lt, o apeliacinės instancijos teisme, atsižvelgiant į tai, kad procesiniai dokumentai nebuvo rengiami, ieškovas ieškinio atsisakė, prašoma priteisti 6.346,03 Lt sumą sumažino iki 1500 Lt.

11Kasaciniu skundu ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 28 d. nutarties dalį, kuria iš jo atsakovui UAB „Urbico“ priteista 5.500 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Kasacinį skundą grindė šiais argumentais: pagal CPK 117 str. 1 d. teismas turi įteikti proceso šalims visus joms įteiktinus dokumentus. Taip užtikrinama visų proceso šalių galimybė tinkamai ir laiku susipažinti su kitos šalies pateiktais procesiniais dokumentais ir dėl jų pasisakyti. Ieškovas negavo atsakovo UAB „Urbico“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iki teismui pradedant jį nagrinėti ir priimant ginčijamą nutartį. Dėl šios priežasties ieškovas neturėjo galimybės pateikti atsikirtimų ieškovo prašymo klausimu. CPK 98 str. 1 d. nurodyta, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsakovas iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos pirmosios instancijos teisme nepateikė prašymo priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti ir jų dydį patvirtinančių įrodymų. Apeliacinės instancijos teismas, priteisdamas iš ieškovo 4000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, netinkamai taikė CPK 98 str. 1 d. Pirmosios instancijos teisme atsakovas UAB „Urbico“ bylą vedė pats, teismo posėdyje advokatai jam neatstovavo. Nors atsakovas teigia, kad atskirąjį skundą, atsiliepimą į prevencinį ieškinį ir tripliką rengė advokatai, šiuos procesinius dokumentus pasirašė tik UAB „Urbico“ vadovas. Ieškovas 2010 m. sausio 29 d. faksograma informavo UAB „Urbico“ vadovą apie prevencinio ieškinio atsisakymą. Po šio įspėjimo atsakovas visas bylinėjimosi išlaidas patyrė savo rizika dėl didelio neatsargumo arba tyčia padėdamas joms atsirasti, todėl reikalavimas jas atlyginti atmestinas. Be to, atsakovas apeliacinės instancijos teisme nepateikė jokių procesinių dokumentų, todėl negali pretenduoti į atstovavimo išlaidų šiame teisme atlyginimą.

12Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Urbico“ prašė skundą atmesti ir nurodė šiuos argumentus: UAB „Urbico“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateikti kasatoriui ir gauti jo atsiliepimą buvo neįmanoma, kadangi iki paskirto bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos buvo likę nedaug laiko. Atsakovas neturėjo galimybės 2010 m. balandžio 27 d. pateiktą prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas pateikti anksčiau, nes jam taikytomis LAP buvo apribotas disponavimas įmonės lėšomis. Dėl to iki 2010 m. balandžio 15 d., kai Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi šios priemonės buvo pakeistos, atsakovas negalėjo atsiskaityti su jam atstovaujančiais advokatais. Be to, ieškovas turi teisę susipažinti su byla, prašyti padaryti jos kopijas ir išrašus, todėl, būdamas aktyvus bylos dalyvis, turėjo galimybę įgyvendinti savo teisę būti išklausytam. Atsakovo UAB „Urbico“ prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas pateiktas 2010 m. balandžio 27 d., t. y. iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, kaip reikalaujama CPK 98 str. 1 d.. Be to, ieškovui atsisakius ieškinio apeliacinės instancijos teisme, teismas panaikina pirmosios instancijos teismo sprendimą ir civilinę bylą nutraukia, t. y. priima teismo procesinį sprendimą, kuris materialiąja teisine prasme palankus ne ieškovui, o atsakovui. Atsižvelgiant į CPK 93 str. 1 ir 3 d. nustatytas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles, atsakovų patirtas išlaidas turi atlyginti ieškovas. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimas spręstinas iš naujo, atsižvelgus į šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose. Atsakovo apsisprendimą nenurodyti, kad byla bus vedama per advokatą, lėmė jo siekis taupyti savo bei teismo laiką ir išlaidas, nes nurodžius apie atstovavimą, teismas privalo paskirti pasirengimo nagrinėti bylą teisme paruošiamaisiais dokumentais būdą (CPK 227 str. 1 d.), o tai didina išlaidas teisinei pagalbai. UAB „Urbico“ prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas ir reikalingi dokumentai pateikti pagal CPK 93 str. 1 ir 3 d. bei 98 str. 1 d. reikalavimus, todėl nėra priežasčių atsakovo pateiktus įrodymus dėl išlaidų advokato pagalbai atlyginti laikyti nepagrįstais ir netinkamais. Visas prašomas atlyginti išlaidas apeliacinės instancijos teisme atsakovas patyrė iki susipažinimo su ieškovo 2010 m. sausio 29 d. faksograma, atstovams rengiant atsiliepimą į ieškovo apeliacinį skundą. CK 6.282 str.1 d. norma nagrinėjant kasacinį skundą netaikytina, nes šioje byloje nesprendžiami reikalavimai dėl žalos atlyginimo.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. spalio 21 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 28 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme paskirstymo panaikino ir perdavė šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Tuo tarpu kitą Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 28 d. nutarties rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo išdėstė taip: Priteisti iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą (juridinio asmens kodas – 0113901-2, Lietuvos filialo kodas – 302432264), atsakovui UAB ,,Urbico“ 1500 Lt atlyginimą už advokato teiktą pagalbą apeliacinės instancijos teisme (II t., b.l.29-33).

14Dėl advokato išlaidų pirmoje teismo instancijoje atlyginimo.

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal kasacinio teismo nutartį iš naujo yra sprendžiamas bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme paskirstymas ir priteisimas, priėmus apeliacinės instancijos teismui ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, atsisakymą nuo ieškinio ir nutraukus bylą.

16Iš skundų matyti, kad ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, nesutinka su atsakovui UAB“Urbico“ priteistomis advokato išlaidomis pirmoje teismo instancijoje, teigiant, kad šios išlaidos yra nepagrįstos.

17Nustatyta, kad atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 10.141,40Lt advokato išlaidoms atlyginti, kurias patyrė pirmoje teismo instancijoje, t.y. atsiskaitydamas su teisines paslaugas teikusia advokatų kontora, pridedant PVM sąskaitas- faktūras, paslaugų suteikimo aktus ir advokatų raštą, kuriame nurodyta, jog pateiktos sąskaitos-faktūros yra apmokėtos (b.l.299-312).

18Pažymėtina, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas reglamentuojamas CPK 98 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

19Kasacinis teismas savo nutartyje nurodė, jog atsižvelgiant į LAT 2010 m. liepos 9 d. nutartyje, priimtoje c. b. UAB „IMG Company“ v. A. Mieliauskas, Nr. 3K-3-335/2010, suformuluotą nuostatą, kad, nepateikus įrodymų, patvirtinančių, jog advokato išrašyta sąskaita atstovaujamam asmeniui yra apmokėta, pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai advokato atstovavimo išlaidos negali būti priteisiamos, tačiau atsakovo skunde nurodytos aplinkybės, įvertinus jas visų reikšmingų aplinkybių kontekste, gali turėti įtakos sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme priteisimo galimybės.

20Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovas kasaciniam teismui (b.l. 15, t.2) nurodė, kad jis atsiskaityti už teisines paslaugas galėjo tik Lietuvos apeliaciniam teismui palikus nepakeistą 2009-12-17 Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, priimtą civilinėje byloje Nr.B2-5512-661/220. Teigiama, kad šios nutarties pagrindu jis greitu laiku atsiskaitė už suteiktą teisinę pagalbą ir šias išlaidas patvirtinantys dokumentai yra pateikti teismui 2010-04-27. Tačiau kaip matyti iš byloje esančio prašymo ir prie jo pridėtų priedų (b.l.299-312, t.1), tai tariamą atsiskaitymą tvirtina tik advokato raštas. Tuo tarpu nei kasacinės instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nagrinėjant bylą iš naujo bylinėjimosi išlaidų priteisimo dalyje, nėra pateikta banko mokėjimų ar kitų dokumentų, kurie patvirtintų realiai atsakovo pervestas pinigų sumas už advokato suteiktas paslaugas pirmoje teismo instancijoje. Pažymėtina, kad advokatas taip pat nepateikė teismui įrodymų, iš kurių matytųsi, jog pinigai už pateiktuose dokumentuose nurodytas suteiktas paslaugas pirmoje teismo instancijoje advokato yra gauti, nustatyta tvarka apskaityti ir už šias pajamas sumokėtas nustatyto dydžio mokestis valstybei, nors nuo rašto pateikimo teismui dienos praėjo beveik dveji metai. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas šioje byloje neįrodė realiai turėtų advokato išlaidų pirmoje teismo instancijoje nei iki bylos nutraukimo, nei vėliau, todėl jos negali būti priteisiamos CPK 98str.1d. pagrindu, vadovaujantis vien apelianto pateikta PVM sąskaita – faktūra, jų dydžio apskaičiavimu, advokato raštu ar nurodytomis kitomis aplinkybėmis.

21Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nepateikė teismui tinkamų įrodymų, kurie patvirtintų realiai turėtas advokato pagalbos išlaidas pirmoje teismo instancijoje, atsakovo prašymas dėl jų atlyginimo, atsisakius ieškovui nuo ieškinio ir nutraukus bylą, netenkinamas.

22Pažymėtina, kad pateikus įrodymus apie atsakovo turėtas advokato išlaidas pirmosios instancijos teisme, jos galėtų būti atlyginamos už laikotarpį iki 2010-01-29, t.y. iki pranešimo apie atsisakymą nuo prevencinio ieškinio gavimą, tačiau dėl jų dydžio apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi netenkinus atsakovo prašymo šioje nutartyje nurodytu pagrindu advokato išlaidos nepriteisiamos visiškai.

23Kasacinis teismas faktiškai panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį ir dalyje dėl pirmoje teismo instancijoje patirtų kitų (žyminio mokesčio ir pašto) bylinėjimosi išlaidų priteisimo ar gąžinimo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ginčo dėl nurodytų išlaidų nėra ir grąžintinas žyminis mokestis nuo sumokėtos 263Lt sumos (2009-04-30 mokėjimo nurodymas Nr.12143 (132Lt) ir 2010-01-19 mokėjimo nurodymas Nr.60105264 (131Lt)) sudaro 197Lt (263Ltx75proc.), o procesinių dokumentų siuntimo (pašto) - 17Lt(b.l. 1). Taigi atsisakius nuo ieškinio, vadovaujantis CPK 87str.2d. ieškovui grąžintina 197Lt sumokėto žyminio mokesčio, o iš atsakovo valstybei priteistina 17Lt pašto išlaidų, kadangi šių išlaidų atlyginimas nutraukus bylą nebuvo sprendžiamas (CPK 88str.1d.3p., 93str.1d., 96str.).

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 304 str. 1 d., 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

25Civilinėje byloje pagal ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą ieškinį atsakovui UAB ,,Urbico“, dėl uždraudimo atlikti veiksmus sąlygojančius žalos ieškovui atsiradimą ateityje, pirmosios instancijos teismo bylinėjimosi išlaidų priteisimą išspręsti taip:

26Netenkinti atsakovo UAB“Urbico“ prašymo dėl 10141,40Lt advokato išlaidų priteisimo.

27Priteisti iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, 17,0Lt valstybei procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidų.

28Gražinti ieškovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio Lietuvos filialą, 197,0Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos... 4. Atsakovas ,,Urbico“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 5. Vilniaus miesto 1-o apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu... 6. Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos... 7. Ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens Osakeyhtio Lietuvos... 8. Atsakovas UAB ,,Urbico“ pateikė prašymą dėl išlaidų už advokato... 9. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m.... 10. Teisėjų kolegija, motyvuodama išlaidų advokato pagalbai atlyginimo... 11. Kasaciniu skundu ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens... 12. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas UAB „Urbico“ prašė skundą... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. spalio 21 d. nutartimi Vilniaus... 14. Dėl advokato išlaidų pirmoje teismo instancijoje atlyginimo.... 15. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal kasacinio teismo nutartį... 16. Iš skundų matyti, kad ieškovas Siemens Osakeyhtio, veikiantis per Siemens... 17. Nustatyta, kad atsakovas prašė priteisti iš ieškovo 10.141,40Lt advokato... 18. Pažymėtina, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimas... 19. Kasacinis teismas savo nutartyje nurodė, jog atsižvelgiant į LAT 2010 m.... 20. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovas kasaciniam teismui... 21. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nepateikė teismui tinkamų įrodymų,... 22. Pažymėtina, kad pateikus įrodymus apie atsakovo turėtas advokato išlaidas... 23. Kasacinis teismas faktiškai panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 304 str.... 25. Civilinėje byloje pagal ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens... 26. Netenkinti atsakovo UAB“Urbico“ prašymo dėl 10141,40Lt advokato išlaidų... 27. Priteisti iš ieškovo Siemens Osakeyhtio, veikiančio per Siemens Osakeyhtio... 28. Gražinti ieškovui Siemens Osakeyhtio, veikiančiam per Siemens Osakeyhtio...