Byla A-502-2397-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje Nr. A502-2397/2011 pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės skundą atsakovui Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (teisių perėmėjas – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos), tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. A., A. A., V. P., A. O. ir V. L. dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Tauragės apskrities ligoninė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2010 m. kovo 23 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-64 (NK-13) (toliau – ir Sprendimas) 3.1.1 ir 4.1 punktą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti Inspekcijos 2010 m. kovo 23 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-64 (NK-13) 3.1.1 punktą nutraukė, kitoje dalyje pareiškėjo VšĮ Tauragės apskrities ligoninės skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 21 d. sprendimu panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą – panaikino Inspekcijos 2010 m. kovo 23 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-64 (NK-13) 3.1.1 ir 4.1 punktą.

7II.

8VšĮ Tauragės apskrities ligoninė 2011 m. gruodžio 1 d. išsiuntė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

9Paaiškino, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme ji patyrė 50 Lt žyminio mokesčio ir 1 300 Lt atstovavimo išlaidų, kurias sudaro apeliacinio skundo surašymas ir advokato faktiškai sugaištas laikas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

10Atsakovas Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepime nesutinka su pareiškėjo reikalaujama suma. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į tai, kad byla buvo nesudėtinga, nedidelės apimties, advokatas dalyvavo ir pirmosios instancijos teisme, pareiškėjui priteistinas atstovavimo išlaidų atlyginimas mažintinas.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Prašymas tenkintinas.

14Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalis numato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, tais atvejais, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo <...>. To paties straipsnio 6 dalyje numatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos).

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A502-2397/2011 priėmė VšĮ Tauragės apskrities ligoninei palankų sprendimą, t. y. panaikino pareiškėjo ginčytą administracinio akto dalį, todėl jis įgijo teisę į teismo išlaidų (be kita ko, atstovavimo išlaidų) atlyginimą. Pareiškėjo prašymas paduotas ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatytu 14 dienų terminu.

16Prie 2011 m. gruodžio 1 d. prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiškėjas pridėjo 2010 m. gruodžio 9 d. sąskaitą už teisines paslaugas Nr. 00152 ir 2010 m. gruodžio 23 d. banko sąskaitos išrašą (t. II, b. l. 1, 4, 5). Šių dokumentų pakanka apmokėjimo faktui patvirtinti.

17Pagal Rekomendacijų 8.10 punktą, maksimali suma, kuri gali būti priteista už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, yra 1 600 Lt (800 x 2). Pareiškėjo nurodytos 1 300 Lt dydžio išlaidos advokato teisinėms paslaugoms, įskaitant atstovavimą 2011 m. lapkričio 10 d. teismo posėdyje, teisėjų kolegijos vertinimu, yra protingos ir objektyviai pagrįstos. Nors atsakovas atsiliepime teigia, kad pareiškėjo reikalaujama suma yra per didelė, tačiau jokių konkrečių savo paskaičiavimų ir paaiškinimų, kaip išlaidų dydis turėtų būti sumažintas, nepateikė.

18Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad VšĮ Tauragės apskrities ligoninė turi teisę į 1 350 Lt (1300 Lt + 50 Lt žyminis mokestis, t. I., b. l. 143) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės prašymą tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. V?839) pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės naudai 1 350 (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt) litų teismo išlaidų, susijusių su administracinės bylos Nr. A502-2397/2011 nagrinėjimu, atlyginimą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai