Byla 2-568-228/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stacevičienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui K. M. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 318,90 Lt laukinei gyvūnijai padarytai žalai atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė.

4Ieškinyje išdėstytų aplinkybių patvirtinimui ieškovas pateikė šiuos rašytinius įrodymus: administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 07-AB-1 (6 b. l.), nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 07-AB-1 (7 b. l.), žalos paskaičiavimo pažymą (8 b. l.), pretenziją atsakovui dėl žalos atlyginimo (9 b.l.).

5Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikinus, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.263 str. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų žalos. LR Aplinkos apsaugos įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-75) 9 str. nurodyta, kad piliečiai, suinteresuota visuomenė, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys privalo saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, o 32 str. 2 d. nustato, kad gamtos išteklių naudotojai bei asmenys, vykdantys ūkinę veiklą, (toliau – ūkio subjektai) privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta žalos aplinkai, žmonių sveikatai ir gyvybei, kitų asmenų turtui bei interesams, o padariusieji žalos privalo atkurti aplinkos būklę, esant galimybei, iki pirminės būklės, buvusios iki žalos aplinkai atsiradimo, ir atlyginti visus nuostolius. LR Laukinės gyvūnijos įstatymo 24 str. 1 d. nustato, kad fiziniai ir juridiniai asmenys privalo atlyginti žalą laukinei gyvūnijai įstatymų nustatyta tvarka.

72012-01-12 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 07-AB-1 K. M. buvo paskirta administracinė nuobauda už pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 85 str. 4 d., t.y. už tai, kad atsakovas K. M. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 15.2.4 p., 58.1 p., 58.30 p., 58.36 p.. Neteisėtais veiksmais atsakovas padarė žalą laukinei gyvūnijai (neteisėtai, draudžiamu laiku ir būdu – kilpa, sumedžiojo stirnos jauniklį), kuri apskaičiuota pagal LR Aplinkos ministro 2011-12-21 įsakymu Nr. D1-995 patvirtintus „Laukinių gyvūnų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos apskaičiavimo indeksuotus bazinius tarifus 2012 metams“ ir yra 318,90 Lt. Atsakovas K. M. 318,90 Lt dydžio padarytos žalos laukinei gyvūnijai geranoriškai neatlygino.

8Taigi vertintina, jog atsakovas neteisėtais veiksmais padarė žalą laukinei gyvūnijai, todėl, ginant ieškovo teises (LR CK 1.138 str. 6 p.), jo atžvilgiu taikant civilinę atsakomybę, nes pateikti įrodymai, jei jie pasitvirtintų, rodo esant visas keturias sąlygas taikyti civilinę atsakomybę: neteisėti veiksmai (LR CK 6.246 str. 1d.), priežastinis ryšys (LR CK 6.247 str.), kaltė (LR CK 6.248 str.), žala (LR CK 6.249 str.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 318,90 Lt laukinei gyvūnijai padarytos žalos atlyginimui, taip pat iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

9Tenkinant ieškovo ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžeto pajamas priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio ieškovas buvo atleistas (LR CPK 79 str., 88 str., 93 str.).

10Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 270, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11Ieškovo ieškinį patenkinti.

12Priteisti iš atsakovo K. M., asmens kodas ( - ) ieškovo Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento, įmonės kodas 190742867, buveinės adresas Metalo g. 11, Utena, naudai 318,90 Lt laukinei gyvūnijai padarytai žalai atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-03-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti iš atsakovo K. M., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 50,00 Lt žyminio mokesčio, kuris turi būti sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB, įmokos kodas 5660, pateikiant įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

14Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę LR CPK 287 str. nustatyta tvarka paduoti pareiškimą Utenos rajono apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant Utenos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai