Byla 2S-434-340/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų D.Višinskienės, P.Jaržemskio,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens J.V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 19 d. nutarties, kuria prašymas tenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovo Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ ieškinį atsakovui likviduotai AB „Lietuvos farmacija“ dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo dalių pripažinimo negaliojančiomis bei visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo priimtais, tretieji asmenys Sveikatos apsaugos ministerija ir V.D.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Vilniaus apygardos teismas 2003-12-23 nutartimi iškėlė bankroto bylą AB „Lietuvos farmacija“.

7Vilniaus apygardos teismas 2004-11-23 nutartimi AB „Lietuvos farmacija“ pripažino bankrutavusia.

8Bankrutavusios AB „Lietuvos farmacija“ administratorius 2006-05-25 sušaukė neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame nesant įstatų 5.6 punkte nustatytos nutarimų priėmimo balsų daugumos nebuvo priimti sprendimai dėl turto, likusio po atsiskaitymo su kreditoriais, perdavimo bendrovės akcininkams.

9Ieškovas Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ (bankrutavusios AB „Lietuvos farmacija“ akcininkas) prašė teismo pripažinti negaliojančiomis 2006-05-25 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo išvadas dėl negalėjimo priimti sprendimus ir pripažinti juos priimtais.

10Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2006-10-12 sprendimu už akių tenkino Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ ieškinį ir nusprendė:

11„Pripažinti negaliojančiomis šias bankrutavusios AB „Lietuvos farmacija“ 2006-05-25 neeilinio visuotinio akcininkų protokolo dalis (išvadas):

121. protokolo dalį – išvadą, jog, balsuojant dėl LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pasiūlymo perimti bendrovės nekilnojamąjį turtą, nutarimas šiuo klausimu nepriimtas, nesant BAB „Lietuvos farmacija“ įstatų 5.6 p. numatytos nutarimo priėmimo balsų daugumos;

132. protokolo dalį – išvadą, jog, balsuojant dėl piniginių lėšų grąžinimo akcininkams nutarimas šiuo klausimu nepriimtas, nesant BAB „Lietuvos farmacija“ įstatų 5.6 p. numatytos nutarimo priėmimo balsų daugumos;

143. protokolo dalį – išvadą, jog, balsuojant dėl piniginių lėšų įmokėjimo į depozitines sąskaitas, nutarimas šiuo klausimu nepriimtas, nesant BAB „Lietuvos farmacija“ įstatų 5.6 p. numatytos nutarimo priėmimo balsų daugumos.

15Pripažinti, jog BAB „Lietuvos farmacija“ 2006-05-25 neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, kuris po pertraukos buvo tęsiamas 2006-06-14, buvo priimti šie sprendimai:

161. balsuojant dėl LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pasiūlymo perimti bendrovės nekilnojamąjį turtą priimtas nutarimas: „Iki 2006-06-22 BAB „Lietuvos farmacija“ akcininkui LKAB „Klaipėdos Smeltė“ perimti iš BAB „Lietuvos farmacija“ administratoriaus UAB „Finansiniai sprendimai“ grąžinamą turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais – nebaigtą statybą Strėvos g. 4, Klaipėdoje (vaistų sandėlis – unikalus Nr. 2198-7008-3012, Nr. 2198-7008-3026, Nr. 2198-7008-3030 ir kiemo statinius – stogines (3vnt.) – unikalus Nr. 2198-7008-3041) už 600 000 Lt, sumokant skirtumą tarp 600 000 Lt ir LKAB „Klaipėdos Smeltė“ akcininko dalies šioje sumoje“;

172. balsuojant dėl piniginių lėšų grąžinimo akcininkams – priimtas nutarimas „BAB „Lietuvos farmacija“ administratoriui UAB „Finansiniai sprendimai“ grąžinti BAB „Lietuvos farmacija“ akcininkams turtą, likusį atsiskaičius su kreditoriais – pinigines lėšas, pervedant jas į akcininkų sąskaitas bankuose arba, išimtiniais atvejais, pašto perlaidomis;

183. balsuojant dėl piniginių lėšų įmokėjimo į depozitines sąskaitas – priimtas nutarimas: „BAB „Lietuvos farmacija“ akcininkams, kurie nebus surasti ir nustatyta jų gyvenamoji vieta iki 2006-06-25 grąžinamos piniginės lėšos sumokamos į notaro, banko arba kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą“.

19Priteisti iš BAB „Lietuvos farmacija“ 200 Lt (du šimtai Lt) žyminio mokesčio LKAB „Klaipėdos Smeltė“ naudai ir 12,80 Lt (dvylika Lt, 80 ct) pašto išlaidų į valstybės pajamas (t.1, b.l. 82-85, 207 211).“

20Neįtrauktas į bylos nagrinėjimą likviduotos AB „Lietuvos farmacija“ akcininkas V. D. 2006-12-18 pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo, nes teismas sprendime nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų.

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-02-19 nutartimi atmetė V. D. prašymą dėl proceso atnaujinimo.

22Vilniaus apygardos teismas 2007-05-18 nutartimi panaikino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-19 nutartį, atnaujino procesą ir civilinę bylą perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš esmės.

23Vilniaus apygardos teismas 2007-03-01 nutartimi atsakovą BAB „Lietuvos farmacija“ pripažino likviduota dėl bankroto ir 2007-06-13 bendrovė buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro.

24Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008-02-14 nutartimi civilinę bylą nutraukė remdamasis CPK 293 str. 8 p., motyvuodamas tuo, kad likvidavus juridinį asmenį (atsakovą) išnyko atsakovas, o jo teisių perėmimas nėra galimas.

25Vilniaus apygardos teismas 2008-05-13 nutartimi panaikino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-02-14 nutartį ir perdavė bylą nagrinėti tam pačiam teismui iš naujo. Teismas nustatė, jog materialinių civilinių teisinių santykių subjektai yra akcininkai LK AB „Klaipėdos Smeltė“ ir V.D. Taip pat nurodė, jog netinkama šalis civiliniame procese – tai asmuo, kuris nėra ginčijamo materialiojo teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, dalyvis ir neturi pareigos atsakyti (netinkamas atsakovas). Kad netinkamas atsakovas būtų pakeistas tinkamu yra būtinas ieškovo sutikimas. Atnaujinus bylos procesą ir ieškovui nesutinkant, kad atsakovas būtų pakeistas, teismas bylą nagrinėja pakartotinai, pagal bendrąsias CPK taisykles, neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 str. 4 d.) priima vieną iš CPK 371 straipsnyje nurodytų procesinių sprendimų, o skundžiama pirmosios instancijos nutartimi paminėtas klausimas nebuvo sprendžiamas.

26Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-10-22 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2008-05-13 nutartį paliko nepakeistą. Teismas nurodė, jog sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad šioje byloje toks materialinių subjektinių teisių perėmimas jau yra įvykęs – byloje nustatytas likviduotos AB „Lietuvos farmacija“ materialinių subjektinių teisių į konkretų turtą – nebaigtą statybą (...), perėmėjas – Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“. Be to, teismas nurodė, jog yra pagrindas konstatuoti, kad yra materialinių teisinių santykių šalių – Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ ir V.D. – ginčas, kuris ir turėtų būti sprendžiamas. Dėl to kolegija konstatavo, kad nustačius likviduotos AB „Lietuvos farmacija“ materialinių subjektinių teisių į konkretų turtą – nebaigtą statybą, perėmėją, ginčo materialinių teisinių santykių šalis ir ginčo dalyką, nėra pagrindo nutraukti nagrinėjamą bylą CPK 293 str. 8 p. pagrindu, o kasacinio skundo argumentai dėl tinkamo atsakovo šioje byloje tampa neaktualūs. Taip pat teismas atkreipė dėmesį į tai, kad šią bylą nagrinėsiančiam teismui yra pagrindas svarstyti dėl abiejų bylų sujungimo, nes pagal CPK 136 straipsnio 4 dalį tais atvejais, kai bylose nagrinėjami tarpusavyje susiję reikalavimai ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium, teismas gali sujungti tas bylas į vieną, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai.

27Ieškovas LK AB „Klaipėdos Smeltė“ pateikė prašymą dėl atsakovo pakeitimo jo teisių perėmėju ir bylos nutraukimo. Nurodė, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-10-22 nutartimi konstatavo, jog Vilniaus apygardos teismas teisingai nustatė, jog įvyko materialinių ir procesinių teisių perėmimas, t.y. LAB „Lietuvos farmacija“ teisies ir pareigas perėmė LK AB „Klaipėdos Smeltė“. Šie išaiškinimai yra privalomi pirmosios instancijos teismui, todėl, įvykus atsakovo teisių ir pareigų perėjimui iš atsakovo ieškovui, šioje byloje ieškovas ir atsakovas sutapo. Tačiau ginčo šalims sutampant viename asmenyje, nebelieka teisinio ginčo. Nesant teisinio ginčo, nėra ir procesinio ginčo (CPK 22 str. 1 d.), nes asmens ginčas su savimi nebėra teisinis ginčas. Dėl šių aplinkybių prašo pakeisti byloje atsakovą LAB „Lietuvos farmacija“ atsakovu LK AB „Klaipėdos Smeltė“ ir bylą nutraukti, kaip nenagrinėtiną teisme.

28Atsakovo LAB „Lietuvos farmacija“ atstovas administratorius UAB „Finansiniai sprendimai“ pateikė prašymą dėl atsakovo pakeitimo jo teisių perėmėju. Nurodė, jog atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimą, ieškovas yra atsakovo teisių ir pareigų perėmėjas, atsakovas yra likviduotas, todėl jis keistinas.

29Tretysis asmuo Sveikatos apsaugos ministerija prašė pateiktą ieškovo prašymą patenkinti.

30Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2009-01-19 nutartimi patenkino ieškovo LK AB „Klaipėdos Smeltė“ prašymą dėl atsakovo pakeitimo; pakeitė atsakovą LAB „Lietuvos farmacija“ jo teisių perėmėju – LK AB „Klaipėdos Smeltė“; panaikino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2006-10-12 sprendimą už akių; nutraukė civilinę bylą Nr. 2-1431-820/2008, pradėtą pagal ieškovo LK AB „Klaipėdos Smeltė“ ieškinį atsakovui likviduotai AB „Lietuvos farmacija“, dalyvaujant tretiesiems asmenims V.D., Sveikatos apsaugos ministerijai dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo dalių pripažinimo negaliojančiomis ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo priimtais. Teismas konstatavo, jog pagal CPK 362 str. 2 d. kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą, todėl pirmosios instancijos teismas, iš naujo nagrinėdamas bylą, nekvestionavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje nustatytų faktų ir privalomai jais vadovavosi. Galutine, neskundžiama, įsiteisėjusia ir nagrinėjančiam teismui privalomai išaiškinančia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi yra nustatyta, kad atsakovo LAB „Lietuvos farmacija“ teisių ir pareigų perėmėjas yra LK AB „Klaipėdos Smeltė“. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis CPK 48 str. 1 d., ieškovo prašymas tenkintas ir pradinis atsakovas LAB „Lietuvos farmacija“ pakeistas jo teisių perėmėju – LK AB „Klaipėdos Smeltė“. Teismas nustatė, jog tokiu atveju šioje byloje susidaro situacija, kai ieškovas ir atsakovas sutampa viename asmenyje – LK AB „Klaipėdos Smeltė“; asmens ginčas su savimi negali būti laikomas civiliniu teisiniu ginču ir negali būti nagrinėjami teisme. Pagal CPK 293 str. 1 d. 1 p. teismas privalo nutraukti bylą, jei ji nenagrinėtina teisme, todėl civilinė byla nutraukta. Atsižvelgiant į ginčijamų akcininkų susitarimų turinį, ginčijamų bendraturčių susirinkimo nutarimų turinio esmė, o taip pat ir ieškovo bei trečiojo asmens V.D. tikslas – objekto atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės, kitiems bendraturčiams išmokant kompensaciją pinigais. Todėl tokio ginčo tinkamomis proceso šalimis laikytini bendraturčiai. Tokiu atveju, kaip savo nutartyje ir yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, materialines subjektines teises į turtą, likusį likviduojant bendrovę, turi akcininkai – KL AB „Klaipėdos Smeltė“ bei V.D., kurie ir yra ginčų dėl minėto turto subjektais materialinių teisinių santykių prasme. Jie taip pat gali būti ginčo šalimis civilinių procesinių teisinių santykių prasme. Tačiau ieškinys dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės šioje byloje nėra pareikštas. Rungimosi, dispozityvumo, teisėjų ir teismų nepriklausomumo ir nešališkumo principai neleidžia teismui išeiti už ieškinio reikalavimų ribų (CPK 12, 13, 23 str.). Šioje byloje ieškovas LK AB „Klaipėdos Smeltė“ pareiškė ieškinį dėl akcininkų susirinkimo nutarimų (sprendimų) panaikinimo ir pakeitimo atsakovui likviduotai AB „Lietuvos farmacija“. Šios bylos nutraukimas sutapus ieškovui ir atsakovui, neįtakoja ieškovo ir trečiojo asmens, kaip bendraturčių subjektinių teisių į bendrosios dalinės nuosavybės objektą; taigi šios bylos nutraukimas neužkerta kelio materialinio teisinio santykio šalims išspręsti klausimo dėl ginčo turto padalinimo. Teismas konstatavo, jog byla nagrinėjama atnaujinus procesą, todėl teismo sprendimo, kaip yra nurodęs Vilniaus apygardos teismas 2008-05-13 nutartyje, buvusio iki proceso atnaujinimo, klausimas spręstinas šia nutartimi. Kadangi atnaujintame procese paaiškėjo, jog ginčas nenagrinėtinas teisme, todėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2006-10-12 sprendimas už akių panaikintas ir byla nutraukta. Pakeitus atsakovą jo teisių perėmėju, UAB „Finansiniai sprendimai“ prašymas, kurio motyvai yra analogiški ieškovo prašymo motyvams, neteko teisinės reikšmės, todėl teismas jo nenagrinėjo ir dėl jo nepasisakė.

31Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009-01-19 nutartį dalyje, kuria buvo panaikintas Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2006-10-12 sprendimas už akių. Apelianto nuomone, skundžiama nutarties dalis yra neteisėta ir nepagrįsta, priimta pažeidžiant procesinės teisės normas, kurių pažeidimas nulėmė neteisingos nutarties priėmimą. Nurodo, jog CPK 293 str. 1 p. numatytas bylos nutraukimo pagrindas, atsakovą BAB „Lietuvos farmacija“ pakeitus jo teisių perėmėju – LK AB „Klaipėdos Smeltė“, turėjo ir galėjo būti taikomas tik proceso atnaujinimo stadijos atžvilgiu, t.y. byla (atnaujinta) turėjo ir galėjo būti nutraukta, paliekant minėtą sprendimą už akių galioti nepakeistą, kadangi teisių perėmimas atsirado tik proceso atnaujinimo stadijoje. Pabrėžia, kad viso proceso pirmosios instancijos teisme metu iki pat Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2006-10-12 sprendimo už akių priėmimo, įsiteisėjimo ir įvykdymo CPK 293 str. 1 p. numatytas bylos nutraukimo pagrindas neegzistavo, nes iki tol nebuvo ir jokio atsakovo BAB „Lietuvos farmacija“ teisių perėjimo ieškovui LK AB „Klaipėdos Smeltė“. Nurodo, jog teismas taip pat pažeidė ir CPK 48 str., kurio nuostatos papildomai patvirtina tą aplinkybę, jog atsakovo teisių perėjimas ieškovui proceso atnaujinimo stadijoje pats savaime neįtakoja ir negali įtakoti šioje byloje priimto, įsiteisėjusio ir įvykdyto sprendimo už akių galiojimo ir teisėtumo; procesinio teisių perėmimo instituto esmę bei prasmę sudaro tai, jog dėl teisių perėmimo, ankstesnis bylos nagrinėjimas netampa neteisingu ir neteisėtu. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidė ir CPK 362 str. 2 d., kadangi nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-22 nutarties išaiškinimų esmės, tiesiogiai paneigė išaiškinimą, susijusį su teisių perėmimu, bei priėmė nenuoseklią ir prieštaringą nutartį. Teismas taip pat pažeidė CPK 371 str. 1 d., kadangi nagrinėjamu atveju ši atnaujinta byla proceso atnaujinimo stadijoje iš esmės nebuvo nagrinėjama, ji buvo užbaigta ne bylos išnagrinėjimu iš esmės, o kitu būdu – bylos nutraukimu, nenagrinėjant bylos iš esmės.

32Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo Sveikatos apsaugos ministerija prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2009-01-19 nutarties dalį, kuria buvo panaikintas Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2006-10-12 sprendimas už akių. Nurodo, jog sutinka su atskirojo skundo reikalavimais.

33Atskirasis skundas iš dalies tenkinamas.

34Proceso atnaujinimas – tai ekstraordinarinė įsiteisėjusių teismo sprendimų ir nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimo forma, kurios tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekimas patikrinti, ar įsiteisėję teismo sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos teismas 2007-05-18 nutartimi panaikino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-02-19 nutartį, atnaujino procesą ir civilinę bylą perdavė nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš esmės, t.y. procesas nagrinėjamoje byloje jau atnaujintas ir pirmosios instancijos teismo – Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2006-10-12 sprendimo už akių, kuriuo buvo patenkintas Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ ieškinio pareiškimas, teisėtumas ir pagrįstumas turi būti patikrintas. Kadangi nagrinėjamoje byloje procesas buvo atnaujintas pagal akcininko V. D. pareiškimą (CPK 366 str. 1 d. 7 p.), atnaujinto proceso tikslas – patikrinti, ar 2006-10-12 teismo sprendimas nepažeidžia šio proceso dalyvio teisių ir teisėtų interesų.

35Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas 2008-02-14 nutartimi nagrinėjamą atnaujintą civilinę bylą jau buvo nutraukęs kitu pagrindu – remdamasis CPK 293 str. 8 p.; Vilniaus apygardos teismas savo 2008-05-13 nutartimi buvo panaikinęs Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2008-02-14 nutartį ir perdavęs bylą nagrinėti tam pačiam teismui iš naujo. Apygardos teismas nustatė, jog materialinių civilinių teisinių santykių subjektai yra akcininkai LK AB „Klaipėdos Smeltė“ ir V. D. ir nurodė, kad byloje turi būti sprendžiamas netinkamo atsakovo pakeitimas tinkamu atsakovu. Apygardos teismas taip pat nurodė, kad teismas atnaujintame procese turi priimti vieną iš CPK 371 straipsnyje nurodytų procesinių sprendimų. Kasacinės instancijos teismas pritarė apygardos teismo išvadoms, kad nagrinėjamoje byloje materialinių subjektinių teisių perėmimas jau yra įvykęs – byloje nustatytas likviduotos AB „Lietuvos farmacija“ materialinių subjektinių teisių į konkretų turtą – nebaigtą statybą, perėmėjas – Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“, taigi byloje nagrinėtinas ginčas tarp materialinių teisinių santykių šalių – akcininkų Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ ir V.D.; nurodė, kad šią bylą nagrinėsiančiam teismui yra pagrindas svarstyti dėl nagrinėjamos bylos ir bylos, iškeltos pagal V.D. ieškinį Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ sujungimo, nes pagal CPK 136 str. 4 d. tais atvejais, kai bylose nagrinėjami tarpusavyje susiję reikalavimai ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium.

36Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2009-01-19 nutartimi patenkino ieškovo LK AB „Klaipėdos Smeltė“ prašymą dėl atsakovo pakeitimo ir panaikino Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2006-10-12 sprendimą už akių bei nutraukė civilinę bylą Nr. 2-1431-820/2008, pradėtą pagal ieškovo LK AB „Klaipėdos Smeltė“ ieškinį atsakovui likviduotai AB „Lietuvos farmacija“, dalyvaujant tretiesiems asmenims V.D., Sveikatos apsaugos ministerijai dėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo dalių pripažinimo negaliojančiomis ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo priimtais, tokiu būdu teismas nepasisakė dėl pirmosios instancijos teismo 2006-10-12 sprendimo, priimto atsakovui už akių teisėtumo ir pagrįstumo, dėl nepagrįstai neįtraukto į procesą trečiojo asmens – akcininko V.D. galimo teisių pažeidimo, nepriėmė vieno iš procesinių sprendimų, numatytų CPK 371 str. Teismas nevykdė kasacinės instancijos teismo nutarties nagrinėjamoje byloje nurodymų, jog nagrinėjamos bylos dalyką sudaro ginčas tarp yra materialinių teisinių santykių šalių – Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ ir V.D. – ginčas, kuris ir turėtų būti sprendžiamas byloje, ir nepagrįstai pripažino, kad šioje byloje susidaro situacija, kai ieškovas ir atsakovas sutampa viename asmenyje – LK AB „Klaipėdos Smeltė“; o asmens ginčas su savimi negali būti laikomas civiliniu teisiniu ginču ir negali būti nagrinėjamas teisme. Kolegija pažymi, kad LK AB „Klaipėdos Smeltė“ tapo LAB „Lietuvos farmacija“ teisių perėmėju 2006-10-12 teismo sprendimo pagrindu; šiuo teismo sprendimu akcininkų susirinkimo nutarimai dėl likviduojamos bendrovės turto perdavimo akcininkui LK AB „Klaipėdos Smeltė“ buvo pripažinti priimtais; kitas akcininkas, V.D. ginčija šį sprendimą, t.y. paties tokio teisių perėmimo teisėtumą. Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad, nutraukus byloje procesą ir teismui nepasisakius dėl 2006-10-12 sprendimo teisėtumo, susiklosto teisiškai dviprasmiška situacija, kai LK AB „Klaipėdos Smeltė“ pripažįstama likviduotos AB „Lietuvos farmacija“ teisių perėmėju, tuo tarpu, kai teisių perėmimo pagrindas –2006-10-12 sprendimas panaikintas dėl procesinių pagrindų ir akcininkų LK AB „Klaipėdos Smeltė“ bei V. D. ginčas dėl likviduojamos bendrovės turto perėmimo lieka neišspręstas. Kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, kad teisių perėmimas atsirado tik proceso atnaujinimo stadijoje, todėl teisių perėmimas neturi įtakos 2006-10-12 teismo sprendimo teisėtumui; BAB „Lietuvos farmacija“ buvo likviduota ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro 2007-06-13 (b.l. 12, t.2), t.y. po 2006-10-12 teismo sprendimo priėmimo, o LK AB „Klaipėdos Smeltė“ perėmė likviduotos bendrovės turtą ir teises 2006-10-12 sprendimo pagrindu. Tačiau kolegija nesutinka su apelianto teiginiu, kad CPK 293 str. 1 p. numatytas bylos nutraukimo pagrindas, atsakovą BAB „Lietuvos farmacija“ pakeitus jo teisių perėmėju – LKAB „Klaipėdos Smeltė“, turėjo ir galėjo būti taikomas tik proceso atnaujinimo stadijos atžvilgiu, t.y. byla (atnaujinta) turėjo ir galėjo būti nutraukta, paliekant minėtą sprendimą už akių galioti nepakeistą, kadangi teisių perėmimas atsirado tik proceso atnaujinimo stadijoje. Kaip jau buvo minėta, procesas buvo atnaujintas pagal neįtraukto į bylą trečiojo asmens V. D. pareiškimą, atnaujinto proceso tikslas – 2006-10-12 teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo peržiūrėjimas. Atnaujintas procesas turi būti užbaigtas vienų iš CPK 371 str. 1 d. numatytų procesinių sprendimų – prašymą dėl teismo sprendimo (nutarties) pakeitimo ar panaikinimo atmesti, teismo sprendimą ar nutartį pakeisti, arba teismo sprendimą ar nutartį panaikinti ir priimti naują teismo sprendimą ar nutartį. Atsakovo –likviduojamos bendrovės, pabaiga po teismo sprendimo, dėl kurio procesas yra atnaujintas, neturi įtakos revizuojamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, o tai reiškia, kad nutraukus atnaujintą procesą CPK 293 str. 1 p. pagrindu ir palikus 2006-10-12 teismo sprendimą galioti, jo neperžiūrėjus, kaip prašo apeliantas, šio atnaujinto proceso tikslai nebus pasiekti.

37Kolegija reziumuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė civilinio proceso normas, reglamentuojančias civilinės bylos nutraukimą CPK 293 str. 1 p. pagrindu, netinkamai aiškino ir taikė CPK 371 str. 1 d. normas, nepaisė kasacinės instancijos teismo nurodymų dėl bylos nagrinėjimo ir bylų sujungimo galimybės apsvarstymo, pažeisdamas CPK 362 str. 2 d. nuostatas, kas sudaro pagrindą panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir perduoti civilinę bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 3 p.).

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

39Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 19 d. nutartį panaikinti ir perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų D.Višinskienės, P.Jaržemskio,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2003-12-23 nutartimi iškėlė bankroto bylą AB... 7. Vilniaus apygardos teismas 2004-11-23 nutartimi AB „Lietuvos farmacija“... 8. Bankrutavusios AB „Lietuvos farmacija“ administratorius 2006-05-25... 9. Ieškovas Laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“ (bankrutavusios AB... 10. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2006-10-12 sprendimu už akių tenkino... 11. „Pripažinti negaliojančiomis šias bankrutavusios AB „Lietuvos... 12. 1. protokolo dalį – išvadą, jog, balsuojant dėl LKAB „Klaipėdos... 13. 2. protokolo dalį – išvadą, jog, balsuojant dėl piniginių lėšų... 14. 3. protokolo dalį – išvadą, jog, balsuojant dėl piniginių lėšų... 15. Pripažinti, jog BAB „Lietuvos farmacija“ 2006-05-25 neeiliniame... 16. 1. balsuojant dėl LKAB „Klaipėdos Smeltė“ pasiūlymo perimti bendrovės... 17. 2. balsuojant dėl piniginių lėšų grąžinimo akcininkams – priimtas... 18. 3. balsuojant dėl piniginių lėšų įmokėjimo į depozitines sąskaitas –... 19. Priteisti iš BAB „Lietuvos farmacija“ 200 Lt (du šimtai Lt) žyminio... 20. Neįtrauktas į bylos nagrinėjimą likviduotos AB „Lietuvos farmacija“... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-02-19 nutartimi atmetė V. D.... 22. Vilniaus apygardos teismas 2007-05-18 nutartimi panaikino Vilniaus miesto 2... 23. Vilniaus apygardos teismas 2007-03-01 nutartimi atsakovą BAB „Lietuvos... 24. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2008-02-14 nutartimi civilinę bylą... 25. Vilniaus apygardos teismas 2008-05-13 nutartimi panaikino Vilniaus miesto 2... 26. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-10-22 nutartimi Vilniaus apygardos... 27. Ieškovas LK AB „Klaipėdos Smeltė“ pateikė prašymą dėl atsakovo... 28. Atsakovo LAB „Lietuvos farmacija“ atstovas administratorius UAB... 29. Tretysis asmuo Sveikatos apsaugos ministerija prašė pateiktą ieškovo... 30. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2009-01-19 nutartimi patenkino ieškovo LK AB... 31. Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo... 32. Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo Sveikatos apsaugos... 33. Atskirasis skundas iš dalies tenkinamas.... 34. Proceso atnaujinimas – tai ekstraordinarinė įsiteisėjusių teismo... 35. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas 2008-02-14 nutartimi... 36. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2009-01-19 nutartimi patenkino... 37. Kolegija reziumuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 39. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009 m. sausio 19 d. nutartį panaikinti ir...