Byla 2VP-5511-291/2016
Dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje su skolininku UAB ,,CCM Baltic“

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo UAB ,,Arkupsta“ prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo civilinėje byloje su skolininku UAB ,,CCM Baltic“ ir

Nustatė

2Šiaulių apylinkės teismas 2016-04-14 nutartimi patvirtino pareiškėjų UAB ,,Arkupsta“ ir UAB ,,CCM Baltic“ sudarytą taikos sutartį. 2016-05-04 teisme gautas pareiškėjo UAB ,,Arkupsta“ prašymas išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2SP-4523-291/2016.

3Apie prašymo nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka byloje dalyvaujantiems asmenims pranešta teismo pranešimu, prašymų papildyti bylos medžiagą teisme negauta.

4Prašymas tenkintinas.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 646 str. 3 d. numato, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti.

6Byloje nenustatyta, kad UAB ,,CCM Baltic“ būtų pateikusi rašytinius įrodymus, jog tinkamai vykdė Šiaulių apylinkės teismo 2016-04-14 nutartimi patvirtintą šalių taikos sutartį. Remdamasis bylos medžiaga, atsižvelgęs į pareiškėjo prašymą, teismas sprendžia, kad UAB ,,CCM Baltic“ taikos sutartyje numatyto savo įsipareigojimo dėl dalinių mokėjimų nevykdo. CPK 584 str. 1 d. 4 p. nustatyta, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytinas dokumentas, todėl, vienai iš taikos sutarties šalių savo sutartinių prievolių nevykdant geranoriškai, kita šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir pateikti jį vykdyti antstoliui. Teismo nutarties pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas yra pagrindas vykdymo veiksmams atlikti (CPK 586 str., 587 str. 1 p.), todėl prašymas dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkintinas ir išduotinas UAB ,,Arkupsta“ prašomas vykdomasis raštas.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291 str., 646 str. 3 d., teismas

Nutarė

8prašymą tenkinti.

9Išduoti pareiškėjui UAB ,,Arkupsta“ , į. k. 303389677, vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2SP-4523-291/2016 dėl Šiaulių apylinkės teismo 2016-04-14 nutartimi patvirtintos pareiškėjų UAB ,,Arkupsta“ , į. k. 303389677, ir UAB ,,CCM Baltic“, į. k. 145417921, taikos sutarties vykdymo.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai