Byla 2-3012-814/2011
Dėl skolos priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šafronienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Doka Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „( - ) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Doka Lietuva“ kreipėsi į teismą prašydamas jos naudai iš atsakovo UAB ( - )“ priteisti 43 302,40 Lt skolos, 1 551,80 Lt delspinigius, 8,49 Lt procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad atsakovas ieškovui neatsiskaitė už ieškovo 2009-06-15 Klojinių nuomos sutarties Nr. 09/631 pagrindu atsakovui pateiktas sąskaitas- faktūras už klojinių nuomą laikotarpiu nuo 2010-10-31 iki 2011-05-31 ir liko skolingas ieškovui 43 302,40 Lt. Praleidus prievolės įvykdymo terminą, ieškovas paskaičiavo 1 551,80 Lt dydžio delspinigius. Iš viso atsakovas ieškovui skolingas 44 854,20 Lt.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Byloje esančiais rašytiniais įrodymais – 2009-06-15 Klojinių nuomos sutarties Nr. 09/631- N142-2009-9351-N (b.l. 4-7), skolos skaičiuotės (b.l.8), PVM sąskaitų-faktūrų (ser. 294): 2010-10-31 (Nr. 011731), 2010-11-30 (Nr. 011821), 2010-12-31 (Nr. 011969), 2010-12-31 (Nr. 011977), 2010-12-31 (Nr. 050921), 2010-12-31 (Nr. 050922), 2011-01-31 (Nr. 012116), 2011-01-31 (Nr. 012161), 2011-01-31 (Nr. 051012), 2011-01-31 (Nr. 051014), 2011-01-31 (700388), 2011-01-31 (Nr. 700388), 2011-01-31 (Nr. 800565), 2011-02-28 (Nr. 012238), 2011-02-28 (Nr. 012254), 2011-03-31 (Nr. 012356), 2011-03-31 (Nr. 012357), 2011-03-31 (Nr. 051204), 2011-04-30 (Nr. 0128530), 2011-04-30 (Nr. 700398), 2011-05-31 (Nr. 012674) (b.l. 8-29), 2011-02-09 priminimo ir 2011-02-17 įspėjimo dėl skolos (b.l. 33-34), 2011-07-18, 2011-03-01 ir 2011-03-15 atsakovo informacinių raštų dėl įsiskolinimo apmokėjimo (b.l. 30-32), duomenų apie 2011-06-30 galiojusį VILIBOR (b.l. 35) kopijomis nustatyta, kad tarp šalių yra susiklostę sutartiniai prievoliniai santykiai. Ieškovas 2009-06-15 Klojinių nuomos sutarties Nr. 09/631- N142-2009-9351-N (toliau –Sutartis) pagrindu atsakovui laikinai už mokestį perdavė naudotis klojiniais kartu su jiems priklausančiais priedais, o atsakovas savo ruožtu įsipareigojo naudoti klojinius pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį (Sutarties 1 p.). Tačiau už ieškovo laikotarpiu nuo 2010-10-31 iki 2011-05-31 atsakovui išnuomotus klojinius taip pat suteiktas transporto paslaugas bei parduotas prekes pagal pateiktas sąskaitas-faktūras atsakovas laiku (per 30 dienų; Sutarties 5.2. p.) pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 43 302,40 Lt. Ieškovas atsakovui nuomojo įrenginius, atsakovas jam perduotus naudoti įrenginius priėmė, nereiškė ieškovui pretenzijų dėl jų kokybės, mokėjimo dokumentuose nurodyti sąskaitų apmokėjimo terminai, o taip pat šalių tarpusavio suderinti prievolių įvykdymo atidėjimo terminai yra suėję, todėl atsakovui atsirado prievolė atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas negali vienašališkai atsisakyti vykdyti prisiimtą prievolę, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina susidariusi 43 302,40 Lt skola (LR CK 1.71 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.200 str., 6.354 str. 1 d., 6.477 str. 1 d.).

6Atsakovui uždelsus mokėjimus, nei šalys buvo susitarusios Sutarties 5.2 punktu, remiantis Sutarties 5.8. punktu bei LR CK 6.71 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1 551,80 Lt ieškovo paskaičiuotų delspinigių.

7LR CPK 6.37 str. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. nustato, kad, kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ginčo šalys yra ūkio subjektai, o prašomas priteisti palūkanas ieškovas paskaičiavo remdamasis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu ( Žin., 2003, Nr. 123-5571), kuris šiuo atveju yra specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš LR CK 6.210 str. nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (LR CK 1.3 str. 3 d.), todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 8,49 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (44 854, 20 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

8Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistina 673 Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų (tai yra sumokėto žyminio mokesčio) (LR CPK 93 str. 1 d.), o valstybei iš atsakovo priteistina 4,20 Lt pašto išlaidų (LR CPK 96 str. 1 d.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 1 d., 262 str. 1 d., 263 str., 428 str. teismas

Nutarė

10Ieškinį patenkinti visiškai.

11Priteisti iš atsakovo UAB „( - ) įm.k. ( - ) buveinės adresas – ( - )., a.s. nežinoma, ieškovo UAB „Doka Lietuva“, įmonės kodas 300042618, buveinės adresas – Visorių g. 27, Vilnius, a.s. Nr. LT28 2050 0000 1024 3401 banke AS “UniCredit bank”, Lietuvos skyrius, banko kodas 20500, naudai 43 302,40 Lt (keturiasdešimt tris tūkstančius tris šimtus du litus 40 ct) skolos, 1 551,80 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt vieną litą 80 ct) delspinigių, 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (44 854,20 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-10-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 673,00 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų.

12Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, įm.k. ( - ), buveinės adresas – ( - )., a.s. nežinoma, valstybei 4,20 Lt (keturis litus 20 ct) pašto išlaidų (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esanti „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

13Teismas reikalauja iš atsakovo per 20 dienų nuo sprendimo nuorašo įteikimo jam dienos įvykdyti šį sprendimą, arba teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

14Jei per 20 dienų nuo sprendimo nuorašo atsakovui įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės, ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

15Teismas informuoja, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-10-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jei prievolė nebuvo įvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

16Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai