Byla 2-2476-465/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Palink“ ieškinį atsakovui MANDARINKO D.O.O. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-09-01 su atsakovu sudarė Didmeninio prekių pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovui, o ieškovas įsipareigojo pirkti iš atsakovo prekes Sutartyje numatytomis kainomis, sąlygomis ir terminais. Pagal minėtą Sutartį atsakovas pristatė ieškovui jo užsakytas prekes – daržoves, už kurias ieškovas atsiskaitė nepažeisdamas Sutartyje nustatyto termino. Teigia, kad dalis pristatytų prekių buvo nekokybiškos, todėl šalims sutarus, atsakovas išrašė kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą, pagal kurią už nekokybiškas prekes turėjo ieškovui grąžinti 6171,00 EUR. Kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą atsakovas apmokėjo nepilnai ir liko ieškovui skolingas 10579,97 Lt. Nekokybiškų prekių perrinkimo išlaidoms atlyginti 2010-11-30 ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą – faktūrą 1575,98 EUR (5441,54 Lt) sumai, kurios atsakovas taip pat neapmokėjo. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 16021,51 Lt skolos, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas, kuriam procesiniai dokumentai įteikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse nustatyta tvarka, per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010-09-01 ieškovas su atsakovu pasirašė Sutartį, kurios pagrindu atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovui, o ieškovas įsipareigojo pirkti iš atsakovo užsakytas prekes Sutartyje numatytomis kainomis, sąlygomis ir terminais (Sutarties 1.1 p., b. l. 24). Minėta Sutartimi atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovui tik tokias prekes, kurios yra saugios ir kokybiškos, kurios bei kurių gamybos, pakavimo ir kitokio tvarkymo procesai ir dokumentacija atitinka Sutarties nuostatas, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir kitų teisės aktų, galiojančių Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje, nustatytus tokioms prekėms keliamus kokybės, saugos, ženklinimo, įpakavimo, komplektiškumo ir kitus reikalavimus bei visas kitas išvardintų teisės aktų nuostatas (Sutarties 7.2 p., b. l. 30). Už gautas prekes pagal pateiktą sąskaitą – faktūrą ieškovas turėjo sumokėti per 20 kalendorinių dienų laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, per kurį prekės buvo nupirktos. (Sutarties 5.4 p., b. l. 28). Atsakovas pristatė ieškovo užsakytas prekes ir 2010-11-19 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 000311/IZ – 12679,35 EUR (43779,26 Lt) sumai, kurią 2010-11-30, nepažeisdamas Sutartyje nustatytų terminų, ieškovas pilnai apmokėjo (b. l. 37-38). Pagal Sutarties 6 dalies 6.1 punktą, nekokybiškos prekės gali būti grąžinamos pirkėjui (ieškovui) išrašant debetinį dokumentą arba tiekėjui (atsakovui) išrašant kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą. Po prekių pristatymo paaiškėjus, kad dalis pristatytų prekių yra nekokybiškos, atsakovas išrašė ieškovui kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą 6171,00 EUR (21307,23 Lt) sumai, tuo pačiu pripažindamas, kad dalis ieškovui pristatytų prekių yra nekokybiškos (b. l. 45-46). Ieškovo teigimu, atsakovas minėtą kreditinę PVM sąskaitą – faktūrą apmokėjo iš dalies ir liko skolingas ieškovui 10579,97 Lt (3064,17 EUR). 2010-11-30 nekokybiškų prekių perrinkimo išlaidoms atlyginti ieškovas išrašė ir pateikė atsakovui apmokėjimui PVM sąskaitą – faktūrą IKI CB-27167 1575,98 EUR (5441,54 Lt) sumai (b. l. 44). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų pilnai atsiskaitęs su ieškovu už pateiktas nekokybiškas prekes byloje nėra (CPK 178 str.).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas visiškai atsiskaitė su ieškovu, yra pagrindas ieškovo reikalavimus patenkinti ir priteisti iš atsakovo 16021,51 Lt skolos.

8Ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 % dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (16021,51 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d.).

9Patenkinus ieškinį ieškovui iš atsakovo priteistina 481,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d., b. l. 4).

10Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 10,00 Lt dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

11Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo MANDARINKO D.O.O., į. k. 23314822026, 16021,51 Lt (šešiolika tūkstančių dvidešimt vieną litą 51 ct) skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 16021,51 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-09-18 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 481,00 Lt (keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Palink“, į. k. 110193723, naudai.

14Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

15Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai