Byla e2-45521-433/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Cramo“ ieškinį atsakovui MB „Propositum“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Propositum“ 1 517,62 Eur skolą, 64,52 Eur delspinigius, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2018 m. rugsėjo 7 d. sudarė Mechanizmų ir įrangos nuomos sutartį Nr. 220180831. Atsakovas už suteiktą įrangą įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. Ieškovas nuomojo statybos įrangą tinkamai ir laiku, tačiau atsakovas iki šiol su ieškovu neatsiskaitė, liko skolingas 1 517,62 Eur sumą ir 64,52 Eur delspinigių.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 427 straipsnio 2 dalimi, byla nagrinėjama rašytinio proceso būdu, atsakovą informuojant po preliminaraus sprendimo priėmimo (CPK 427 straipsnio 4 dalis).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2018 m. rugsėjo 7 d. sudarė Mechanizmų ir įrangos nuomos sutartį Nr. 220180831, kuria ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui techniką, įrangą, kitus daiktus, o atsakovas už nuomos paslaugas įsipareigojo tinkamai atsiskaityti. Ieškovas perdavė įrangą atsakovui, už suteiktas nuomos paslaugas išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras: 2018-09-15 Nr. 77102715, 2018-09-30 Nr. 77104906, 2018-10-15 Nr. 77107132, 2018-10-31 Nr. 77109513. Nurodytų sąskaitų atsakovas tinkamai neapmokėjo, dėl ko susidarė 1 517,62 Eur įsiskolinimas. Duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra (CPK 178 straipsnis, 185 straipsnis).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.530 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartį nuomotojas įsipareigoja už užmokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti arba laikinai naudoti pastatą, statinį ar įrenginį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Sutarties 5.1 punktas nustato, kad nuomos mokestis skaičiuojamas bei turi būti mokamas nuo nuomos objekto perdavimo klientui momento iki jo grąžinimo bendrovei momento, laikantis Sutartyje nustatytos tvarkos. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas sutarties neįvykdė, ieškovui už suteiktas nuomos paslaugas nemokėjo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 1 517,62 Eur dydžio įsiskolinimas.

8CK 6.71 straipsnio 1 dalis nustato, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.72 straipsnis nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal Sutarties 5.6 punktą, jeigu klientas laiku neatlieka kokių nors mokėjimų, jis už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną bendrovei moka 0,06 proc. baudą nuo laiku nesumokėtos sumos. Iš delspinigių paskaičiavimo pažymos matyti, kad ieškinio padavimo teismui dienai ieškovas paskaičiavo atsakovui 64,52 Eur delspinigius. Atsakovas laiku nesumokėjo nuomos mokesčio už įrangą, todėl iš atsakovo ieškovui priteistini 64,52 Eur delspinigiai.

9Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 1 582,14 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018 m. gruodžio 11 d., iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 18,00 Eur žyminis mokestis, 157,70 Eur už advokato teisines paslaugas, t. y. iš viso 175,70 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 punktas, CPK 98 straipsnio 1 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 ir 428 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo MB „Propositum“, juridinio asmens kodas 304756521, ieškovo UAB „Cramo“, juridinio asmens kodas 300031995, naudai: 1 517,62 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų septyniolikos eurų, 62 ct) skolą, 64,52 Eur (šešiasdešimt keturių eurų, 52 ct) delspinigius, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos (1 582,14 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. gruodžio 11 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 175,70 Eur (vieno šimto septyniasdešimt penkių eurų, 70 ct) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

15Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

16Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai