Byla 2A-586-431/2014
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Lietuvos bankų asociacija

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2rašytinio proceso tvarka vienasmeniškai išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo D. R. ieškinį atsakovui AB DNB bankui dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, tretieji asmenys – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Lietuvos bankų asociacija.

3Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas prašė pripažinti nuo sąskaitos nuskaitytos 28 Lt sumos panaudojimą pažeidžiant sutarties CMS1470891 ir Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos CK 6.188 straipsnio 2 dalies 9 ir 10 punktų nuostatas, kompensuoti su šio ginčo sprendimu susijusias tiesiogines išlaidas – 52 Lt žyminį mokestį, 11,90 Lt kopijavimo paslaugas, susijusias su ieškinio padavimu, pašto išlaidas, kanceliarines prekes, 153,22 Lt už kurą, 10 Lt už telefoninius pokalbius, 18 Lt už bankinius pavedimus, 10 proc. palūkanas už 4 mėn. sumos užlaikymą bendrai 3,40 Lt sumai, neteisėtai nuskaičiuotus 34 Lt už viršytą išgryninimą, 3000 Lt neturtinės žalos bei bylinėjimosi išlaidas ir nuostolius, patirtus dėl dalyvavimo teismo posėdyje. Nurodė, jog 2011-02-22 su atsakovu pasirašė bankinių paslaugų sutartį CMS1470891, kurios priede Nr. 1 buvo numatyta, kad maksimali leidžiama nemokamo išgryninimo suma yra 5000 Lt per mėnesį. Atsakovas vienašališkai pakeitė šią sutarties nuostatą, sumažindamas maksimalią sumą nuo 5000 Lt/mėn. iki 3000 Lt/mėn. 2011-07-12 ieškovas pastebėjo, kad nuo sąskaitos už viršytą gryninimo sumą buvo nuskaičiuoti 28 Lt, o 2011-08-08 buvo nuskaičiuoti dar 6 Lt. 2011-08-05 nuo ieškovo sąskaitos buvo nuskaityti 28 Lt, kurie po 3 dienų buvo grąžinti į ieškovo sąskaitą be jokių paaiškinimų. Vartotojui, sudarančiam sutartį su banku, įkainiai yra esminė sąlyga, todėl kainyno pakeitimas be sutartyje numatyto ir pakankamo pagrindo neatitinka vartotojo teisėtų lūkesčių bei pažeidžia vartotojo, kaip silpnesnės sutarties šalies, teises ir interesus. Ieškovas savo darbovietės direktoriui pateikė prašymą – nuskaičiuoti nuo jo atlyginimo 153,22 Lt už kurą bei 10 Lt už telefoninius pokalbius, kadangi ieškovas savo reikmėms naudojosi mobiliuoju ryšiu ir tarnybiniu automobiliu. Ieškovas prašė priteisti 18 Lt žalos, patirtos darbovietei pervedinėjant darbo užmokestį į ieškovo sąskaitą ir atsakovui už tai nuskaičiuojant 1,20 Lt mokestį. Ieškovas nurodė patyręs ir 3000 Lt neturtinės žalos, susijusios su nemaloniu atsakovo darbuotojų bendravimu, prievole keisti banką ir dėl to atsiradusių išlaidų, laiko gaišimu.

6Atsakovas nesutiko su ieškiniu, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas iš esmės cituoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2011-10-03 nutarimą Nr. 10-590, kuriame buvo vertinamos tarp ieškovo ir AB DNB banko 2011-02-22 sudarytos Mokėjimo kortelės LVISA-ELECTRON sutarties sąlygos nesąžiningumo aspektu. Nors minėtu nutarimu buvo nustatyta, kad tam tikros sutarties sąlygos atitinka nesąžiningumo kriterijus, tačiau tai nėra faktinės žalos patyrimas ir jos dydžio įrodymas. Žala gali būti priteisiama tik įrodžius visas civilinės atsakomybės sąlygas. Ieškovui nesutikus su nemokamai išgryninamų piniginių lėšų per banko kortelę limito sumažinimu, su juo sudaryta Mokėjimo kortelės sutartis buvo nutraukta. Atsakovas nesutiko su Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos nuomone dėl tinkamo klientų informavimo, kadangi kiekvieno kliento informavimas asmeniškai raštu būtų susijęs su pernelyg didelėmis sąnaudomis. Paslaugų teikimo sąlygų bei jų pakeitimų skelbimas viešai yra tinkama klientų informavimo priemonė. Pateiktos sąskaitos už kurą ir telefoninį ryšį yra išrašytos ir apmokėjimui pateiktos ne ieškovui, o įmonei UAB „ND international“, be to, tarp šių išlaidų ir pinigų banko kortele išgryninimo nėra jokio ryšio. Nėra aišku, ir kieno vardu yra išrašyta sąskaita už popierių bei vokus. Per klaidą nurašytus 28 Lt mokesčių už viršytą grynųjų pinigų išgryninimą atsakovas ieškovui jau yra grąžinęs. Pinigų grąžinimo faktas ieškovui yra žinomas, dėl šių priežasčių ieškovo reikalavimas dėl 34 Lt priteisimo yra atmestinas kaip nepagrįstas. Nepagrįstas yra reikalavimas dėl 18 Lt mokesčių už bankinius pavedimus (už į sąskaitą pervestą atlyginimą), kadangi bankiniai pavedimai neturi nieko bendro su grynųjų pinigų per banko kortelę išgryninimu. Atsakovas neturi jokios teisinės pareigos sumokėti ieškovui 10 % netesybas už visiškai ieškinyje nekonkretizuotą pinigų užlaikymą. Nėra jokio priežastinio tarp atsakovo veiksmų ir prašomų kompensuoti dyzelino, telefoninio ryšio išlaidų, atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų ir neturi teisinio pagrindo atsakyti už tokias išlaidas. Ieškovo reikalavimas priteisti 3000 Lt neturtinę žalą yra nepagrįstas. Ieškovas yra verslininkas, o pinigų gryninimas buvo reikalingas įmonei, kurios direktorius jis yra. Siekdamas sumažinti išlaidas bankinėms operacijoms, ieškovas pervedinėjo pinigus į savo sąskaitą, vien dėl to ieškovas praranda vartotojo statusą.

7Trečiasis asmuo Lietuvos bankų asociacija pritarė atsakovo pozicijai, nurodė, kad ieškinys yra nepagrįstas, atmestinas. Rekomendacinių mokėjimo paslaugų teikimo taisyklių projektas buvo suderintas su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, pastaroji 2010-02-04 patvirtinto, kad pastabų dėl projekto neturi.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 30 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo atsakovui 2640,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas yra UAB „ND International“ vienintelis akcininkas ir direktorius. CK 1.39 str. 1 d. numato, kad vartojimo sutartimi gali būti pripažinta tik tokia sutartis, kuri sudaryta fizinio asmens su verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t.y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. 2011 m. birželio mėn. ieškovo įmonė UAB „ND International“ pervedė ieškovui po 5000 Lt ūkio reikmėms, šie pinigai buvo išgryninti. Teismas sprendė, kad atsakovas įrodė, jog ieškovas, būdamas verslininku, prisidengia vartotojo statusu, o pinigų gryninimas buvo reikalingas įmonei, kurios direktorius yra ieškovas. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, teikdama išvadą dėl Mokėjimo kortelės LVISA-ELECTRON sutarties sąlygų neatitikimo sąžiningumo kriterijams, neįvertino fakto, kad ieškovas yra verslininkas, kadangi šiuos duomenis ieškovas, teikdamas skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, tikėtina nesąžiningai nutylėjo. Todėl teismas CK 6.188 str. normos nagrinėjamu atveju netaikė ir nustatė, kad nėra teisinio pagrindo ieškovo atžvilgiu sutarties sąlygas pripažinti nesąžiningomis, ieškovas neturi vartotojo teisinio statuso.

11Teismas pažymėjo, kad sutartyje 3.3 p. numatyta teisė klientui, nemokant jokio kominio atlyginimo, nutraukti sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti pakeitimai. Ieškovui nesutinkant su nemokamai išgryninamų piniginių lėšų per banko kortelę limito sumažinimu, su juo sudaryta Mokėjimo kortelės sutartis buvo nutraukta. Taigi, ieškovas pasinaudojo teise nutraukti su Banku sutartį, nesutikdamas su sąlygų pasikeitimu. Įrodyti tiek žalos patyrimo faktą, tiek ir jos dydį privalo ieškovas. Šiuo atveju ieškovo reikalavimai dėl turtinės žalos atlyginimo yra visiškai nepagrįsti.

12Atsakovas apie sąlygų pakeitimą, t.y. nemokamai išgryninamų pinigų limito pasikeitimą pranešė viešai, paskelbdamas pranešimą Banko interneto svetainėje, apie tai informuodamas klientus prieš 60 d. iki pasikeitimų įsigaliojimo, kaip tai numatyta su ieškovu sudarytoje Mokėjimo kortelės sutarties 3.3 p. Banko veiksmai taikant šią sąlygą negali būti pripažinti neteisėtais veiksmais ir CK 6.246 str. prasme, nes Bankas šią sąlygą taikė, vadovaudamasis Lietuvos bankų asociacijos ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos suderintomis Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis. Kadangi minėtos sąlygos buvo suderintos su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Bankas pagrįstai jomis vadovavosi ir jas taikė. Dėl šių priežasčių nėra jokio pagrindo pripažinti Banko veiksmų neteisėtumo.

13Teismas nustatė, kad atsakovas 2011-08-05 nurašytus 28 Lt už viršytą grynųjų pinigų išgryninimą ieškovui grąžino 2011-08-08. Ieškovas pareiškė reikalavimą, kuris negali sukurti jokių objektyvių teisinių padarinių, todėl teismas šioje reikalavimų dalyje ieškinį nutraukė kaip nenagrinėtiną teisme (CPK 293 str. 1 d. 1 p.). Priede Nr. 1 prie su ieškovu sudarytos Mokėjimo kortelės sutarties yra nurodyta, kad išgryninus daugiau negu 5000 Lt per mėnesį, taikomas 0,4 proc. mokestis nuo sumos, viršijančios 5000 Lt limitą. Kaip matyti iš ieškovo prie ieškinio pridėto banko sąskaitos išrašo, 2011 m. birželio mėn. ieškovas išgrynino 10000 Lt (2011-06-02 - 5000 Lt, 2011-06-28 - 5000 Lt). Taigi, Bankas turėjo teisę nuskaičiuoti 0,4 proc. mokestį nuo ieškovo viršytos 5'000 Lt limito sumos, t.y. 20 Lt. 2011 m. liepos mėn. ieškovas išgrynino 2000 Lt (2011-07-29), todėl jokie mokesčiai už liepos mėnesį nurašyti nebuvo. Kaip patvirtina byloje esantis 2011-08-08 Tarpfilialinis memorialinis orderis Nr. 141833, Bankas 28 Lt per klaidą 2011-08-05 nurašytą limito viršijimo mokestį ieškovui 2011-08-08 grąžino. Todėl šiuo atveju ieškovo reikalavimas priteisti jam 34 Lt Banko nurašytus mokesčius už viršytą pinigų išgryninimo limitą yra nepagrįstas.

14Teismas nustatė, kad ieškovas pagal Mokėjimo kortelės sutarties 2.3.1 p. įsipareigojo sąskaita naudotis, laikantis Sutarties ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų, taip pat pagal 2.4 p. įsipareigojo už Banko teikiamas pagal Sutartį paslaugas mokėti Bankui mokesčius pagal Banko kainyne nustatytus įkainius. Iš pridedamo Banko kainyno, kuris yra atspausdintas iš AB DNB banko internetinio tinklalapio www.dnb.lt matyti, kad už lėšų banko sąskaitoje įskaitymo operaciją yra numatytas 1,20 Lt komisinis atlyginimas. Lietuvos bankų asociacijos parengtose ir su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba suderintose Rekomendacinėse Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose (6.1-6.3 p.) bei AB DNB banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose (5.1-5.3 p.), kurios yra neatskiriama su ieškovu sudarytos Sutarties dalis (Sutarties 4.2 p.), yra numatyta, kad klientas už Banko atliktas mokėjimo operacijas moka Bankui jo nustatyto dydžio komisinį atlyginimą, kurio dydis nurodomas kainyne, ir kurį Bankas turi teisę nurašyti nuo kliento mokėjimo sąskaitos. Taigi, tiek Mokėjimų įstatymas, tiek ir Mokėjimo kortelės LVISA-ELECTRON sutartis bei Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos tiesiogiai numato teisę mokėjimo paslaugų teikėjui teisę gauti komisinį atlyginimą už mokėjimo operacijos įvykdymą, o klientui numato pareigą sumokėti Bankui už jo įvykdytą mokėjimo operaciją. Šie argumentai patvirtina, kad Bankas teisėtai nurašė nuo ieškovo sąskaitos po 1,20 Lt už Banko įvykdytas mokėjimo nurodymo operacijas - negrynųjų pinigų į ieškovo sąskaitą įskaitymus. Ieškovui apie bankinių operacijų apmokestinimą buvo žinoma ir jis šias sąlygas akceptavo, pasirašydamas Mokėjimo kortelės sutartį. Teismas konstatavo, kad ieškovo reikalavimas grąžinti jam už šias Banko įvykdytas operacijas Banko nuskaičiuotus mokesčius yra neteisėtas, prieštaraujantis Mokėjimų įstatymui, ir tokio reikalavimo patenkinimas reikštų ieškovo neatlygintinį pasinaudojimą Banko suteiktomis mokėjimo paslaugomis.

15Teismas pažymėjo, kad netesybos galimos tik šalių rašytiniu tarpusavio susitarimu (CK 6.71 str.) Nei teisės normos, nei sutartinės sąlygos nenumato Bankui pareigos šiuo atveju mokėti ieškovui palūkanas kaip netesybas, kurios būtų 10 % dydžio. Bankas neturi jokios teisinės pareigos sumokėti ieškovui 10 % netesybas už visiškai ieškinyje nekonkretizuotą pinigų užlaikymą. Teismas atmetė ieškovo reikalavimus kaip neįrodytus. Teismas taip pat konstatavo, kad byloje nėra įrodymų, kad atsakovo veiksmai sukėlė ieškovui kokius nors moralinius išgyvenimus.

16Paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas teismas vadovavosi CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d. ir nustatė, kad iš ieškovo atsakovo naudai iš dalies priteistinos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 2640 Lt, nes buvo pateiktas atsiliepimas, paskirti trys teismo posėdžiai, kurie bendrai truko 2 val., 0,15 * 2 val. * 800.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18Apeliaciniu skundu ieškovas D. R. prašo pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą ir priteisti ieškovui iš atsakovo 14,00 Lt už neteisėtai išskaitytą pinigų išgryninimo mokestį ir panaikinti sprendimo dalį dėl 2640,00 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir nepriteisti bylinėjimosi išlaidų atsakovui iš ieškovo, priteisti apeliacinio proceso bylinėjimosi išlaidas ieškovui iš atsakovo.

19Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

201) Sprendime teismas teisingai nustatė ir konstatavo, kad pagal 2011 m. vasario 22 d. bankinių paslaugų sutarties CMC1470891 priedą Nr. 1 atsakovas turėjo teisę nuskaičiuoti 0,4 % mokestį nuo ieškovo 2011 m. birželio mėnesį viršytos 5000,00 Lt limito sumos, tai yra 20,00 Lt. Šią aplinkybė pripažino ir atsakovas. Tačiau atsakovas pripažįsta, jog 2011 m. birželį nuo ieškovo sąskaitos nuskaitė ne 20,00 Lt, o 34,00 Lt dydžio mokestį. Todėl 14,00 Lt buvo nuskaityta be jokio teisinio pagrindo, tai yra pažeidžiant sutarties nuostatas.

212) Teismas atsakovui priteisė neprotingai dideles bylinėjimosi išlaidas. Jų dydis neatitinka teisingumo ir proporcingumo principų, Teisingumo ministro nustatytų rekomendacinių dydžių ir aktualios teismų praktikos. Atsakovui buvo priteista maksimali bylinėjimosi išlaidų suma. Maksimalūs bylinėjimosi išlaidų dydžiai priteistini tik itin sudėtingose, didelės apimties bylose, reikalaujančiose kvalifikuoto atstovo (advokato) gausių laiko sąnaudų, kuriuose sprendžiami teisiniu požiūriu nauji klausimai, specialiųjų žinių reikalaujančios teisinės problemos. Ieškinio reikalavimai buvo paprasti ir nesudėtingi, todėl atsakovui nebuvo jokios būtinybės naudotis advokatų paslaugomis. Atsakovas turi didelį vidinį teisinį padalinį, kuris minimaliomis sąnaudomis galėjo tinkamai ir kvalifikuotai atstovauti atsakovą šioje teisiniu požiūriu nesudėtingoje byloje. Atkreiptinas dėmesys, jog prielaidas ginčui kilti sudarė nekompetentingi atsakovo, kaip profesionalios kredito įstaigos, veiksmai, kurie sudarė pagrįstas prielaidas fiziniam asmeniui, neturinčiam specialių žinių, manyti, kad jo teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti. Teismas neatsižvelgė į šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją dėl galimo taikos sutarties sudarymo, nesiėmė veiksmų, siekiant išvengti beprasmiško ir neteisingo teismo proceso ir neišaiškino šalims galimybės baigti teismo procesą taikos sutartimi, išvengiant bylinėjimosi išlaidų didinimo.

22Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą nepakeistą, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovas nepateikia jokių teisinių argumentų dėl teismo sprendimo nepagrįstumo. Ieškinyje buvo reikalaujama priteisti nuskaičiuotus 34,00 Lt. Pats ieškovas apeliaciniame skunde sutinka su teismo argumentais, kad atsakovas turėjo teisę nuskaičiuoti 20,00 Lt, tačiau neatsižvelgia jog atsakovas grąžino ieškovui per klaidą nurašytus 28,00 Lt. Šias aplinkybes įvertino teismas ir konstatavo, kad ieškovo reikalavimas priteisti jam 34,00 Lt yra nepagrįstas. Aplinkybė, kad ieškovas nesinaudojo advokato pagalba, nereiškia, kad ir atsakovas neturi teisės naudotis advokato paslaugomis. Ieškovo pusėje buvo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, o tai sąlygojo jo teisių kvalifikuotą gynybą ir nesant advokato. Atsakovas 2011-10-05 raštu siekė bendradarbiauti su ieškovu, kompensuoti dalį jo patirtų išlaidų, tačiau ieškovas nesutiko. Pirmos instancijos teismas atsakovo prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas sumažino nuo 3025 Lt iki 2640 Lt, todėl dar labiau jas mažinti nėra pagrindo.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Lietuvos bankų asociacija prašo ieškovo skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo, jog teismas priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

24Trečiasis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodė, jog yra pateikusi savo išvadą byloje ir palaiko joje išdėstytą savo poziciją.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde bei atsiliepimuose į jį nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str.).

27Apeliaciniu skundu ieškovas ginčija pirmos instancijos teismo sprendimą dėl jam nepriteistų 14,00 Lt, atsakovo nepagrįstai išskaitytų už viršytą išgryninimą, ir atsakovui priteistų bylinėjimosi išlaidų.

28Byloje nustatyta, kad ieškovas 2011-02-22 su atsakovu pasirašė bankinių mokėjimų kortelės LVISA-ELECTRON suteikimo ir naudojimo bei jos sąskaitos sutartį Nr. CMS1470891 (b.l. 15-17). Sutarties priede Nr. 1 buvo nustatyta, jog AB DNB banko ir SEB banko bankomatuose klientams, išgryninus daugiau nei 5000,00 Lt per mėnesį, taikomas 0,4 % mokestis, kuris skaičiuojamas nuo sumos, viršijančios 5000,00 Lt limitą (b.l. 17).

29Sąskaitos išrašas nuo 2011-06-01 iki 2011-08-22 patvirtina, kad atsakovas 2011-07-12 nuo ieškovo sąskaitos nuskaitė 28,00 Lt mokestį už viršytą išgryninimą (b.l. 5), o 2011-08-05 nuskaitė 28,00 Lt mokestį už viršytą išgryninimą, 2011-08-08, 14:18 val., 28,00 Lt sumą grąžino į ieškovo sąskaitą, tačiau tą pačią dieną, 18:20 val., vėl nuskaitė 6,00 Lt mokestį už viršytą išgryninimą (b.l. 6; 95). Ieškovas 2011-06-02 iš savo sąskaitos nurašė 5000,00 Lt grynųjų pinigų (b.l.4), 2011-06-28 – 5000,00 Lt grynųjų pinigų (b.l. 5), iš viso birželio mėnesį – 10000,00 Lt grynųjų pinigų. Liepos mėnesį ieškovas nurašė tik 2000,00 Lt grynųjų pinigų (b.l. 5), o rugpjūčio – 2500,00 Lt (b.l. 5-6).

30Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad aukščiau nurodyti įrodymai patvirtina, kad 2011-08-05 nepagrįstai nuskaitytus 28,00 Lt atsakovas ieškovui grąžino 2011-08-08. Todėl nurodytos sumos ieškovas negali reikalauti priteisti iš atsakovo. Minėtas sąskaitos išrašas taip pat patvirtina, kad 2011-07-12 ir 2011-08-08 iš ieškovo buvo išskaityta iš viso 34,00 Lt (28,00 Lt + 6,00 Lt) už viršytą pinigų išgryninimą. Sąskaitos išrašas taip pat patvirtina, kad 2011 m. birželio mėnesį ieškovas išgrynino iš viso 10000,00 Lt. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo, jog sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovas pagal sutarties priedo Nr. 1 taisykles turėjo teisę taikyti 0,4 % mokestį nuo sumos, viršijančios 5000,00 Lt limitą. Taigi, šiuo atveju pripažintina, kad atsakovas turėjo teisę taikyti ieškovui 20,00 Lt mokestį nuo 5000,00 Lt sumos, viršijančios limitą. Todėl atsakovas 2011-07-12 iš ieškovo sąskaitos nuskaitė 8,00 litais daugiau, o 2011-08-08 be pagrindo nuskaitė 6,00 Lt, iš viso – 14,00 Lt.

31Ieškovas apeliaciniame skunde papildomai nurodo, kad pats atsakovas patvirtino, jog 14,00 Lt iš ieškovo nuskaitė neteisėtai. Byloje esantis atsakovo 2011-10-05 raštas patvirtina, kad ieškovui atsakovas siūlė grąžinti visus 2011-02-22 – 2011-09-09 laikotarpiu banko naudai nurašytus mokesčius už grynųjų pinigų išėmimą – 14 Lt (b.l. 12). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiamame sprendime teismas netinkamai ištyrė byloje esančius įrodymus – ieškovo pateiktą 2011-06-01 – 2011-08-22 sąskaitos išrašą bei atsakovo 2011-10-05 raštą ieškovui. Teismas, pripažindamas, jog pagal sutarties priedo Nr. 1 sąlygas atsakovas turėjo teisę taikyti 20,00 Lt mokestį, neanalizavo, kodėl iš ieškovo 2011-07-12 buvo nuskaitytas 28,00 Lt mokestis, o 2011-08-08 papildomai 6,00 Lt mokestis už išgryninimą. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovo apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės yra pagrįstos byloje esančiais įrodymais, todėl pirmos instancijos teismo sprendimas pakeistinas, ieškinį tenkinant iš dalies ir priteisiant ieškovui iš atsakovo 14,00 Lt skolos už nepagrįstai pritaikytą išgryninimo limito viršijimo mokestį.

32Ieškovas taip pat prašo nepriteisti bylinėjimosi išlaidų atsakovui. Byloje atsakovas buvo atstovaujamas advokato, kuris teikė atsiliepimą į ieškinį (b.l. 47-55) ir dalyvavo dviejuose parengiamuosiuose teismo posėdžiuose ir viename teismo posėdyje (b.l. 96-98; 114-115; 139-143). Atsakovas už teisinę pagalbą advokatui sumokėjo 3025,00 Lt, iš kurių 2400,00 Lt – už atsiliepimo rengimą ir 625,00 Lt – už atstovavimą teisme (b.l. 107-108). Pirmos instancijos teismas, remdamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, iš dalies sumažino šias bylinėjimosi išlaidas ir priteisė atsakovui tik 2640,00 Lt.

33Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagal CPK 93 straipsnio nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, turi būti atlyginamos bylinėjimosi išlaidos. Reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas visiškas atmetimas prieštarautų civilinio proceso tikslams ir teisingumo bei sąžiningumo principams, kadangi nagrinėjamoje byloje nėra nustatytas atsakovo piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis, pirmos instancijos teismo posėdžio metu šalių buvo klausta dėl taikaus ginčo sprendimo būdo galimybės (b.l. 140). Apeliacinės instancijos teismas aukščiau konstatavo, kad pirmos instancijos teismo sprendimas pakeistinas iš dalies, priteisiant ieškovui 14,00 Lt, tai yra patenkinant tik 0,43 % ieškovo reikalavimų, todėl atsakovui yra priteistinos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo, tačiau mažintinos 0,43 % arba 11,35 Lt.

34CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pirmos instancijos teismas sumažino prašomas priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas iki Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, kurių viršyti negalima. Tačiau tiek minėto CPK 98 straipsnio 2 dalis, tiek Rekomendacijų 2 punktas pabrėžia, kad be nustatytų maksimalių dydžių, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, svarbu atsižvelgti ir į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, turto ar pinigų sumų dydį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje buvo pareikšti palyginti nedideli turtiniai reikalavimai, sprendžiami teisiniai klausimai nebuvo sudėtingi ir nereikalavo specialių žinių, todėl nėra pagrindo priteisti maksimalaus dydžio bylinėjimosi išlaidas. Atsižvelgiant į tai, atsakovui priteistina iš ieškovo 2628,65 Lt suma mažintina per pusę iki 1314,33 Lt.

35Aukščiau nurodyti motyvai sudaro pagrindą vertinimui, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino faktines bylos aplinkybes, susijusias su nuskaityto mokesčio už viršytą išgryninimą sumos dydžiu, todėl nepagrįstai visiškai atmetė ieškovo reikalavimą dėl neteisėtai nuskaitytos per didelės mokesčio sumos, o taip pat, neįvertindamas nagrinėjamos bylos nesudėtingumo teisiniu požiūriu, priteisė per dideles bylinėjimosi išlaidas atsakovui. Netinkamas materialinės ir procesinės teisės normų taikymas sudaro pagrindą tenkinti atsakovo skundą ir pakeisti pirmos instancijos teismo sprendimo dalį dėl neteisėtai nuskaičiuotų 14,00 Lt už viršytą išgryninimą ieškovui priteisimo, taip pat iš dalies sumažinti iš ieškovo priteistas bylinėjimosi išlaidas.

36Ieškovas ir atsakovas pateikė prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinio proceso metu atlyginimo. Kadangi ieškovo apeliacinis skundas dėl ginčijamos 14,00 Lt sumos tenkintas visiškai, pagal CPK 93 str. 1 d. taisykles jam bylinėjimosi išlaidos priteistinos, o atsakovui – ne. Ieškovas už apeliacinį skundą sumokėjo advokato padėjėjui 1828,00 Lt. Nurodyta suma neviršija Rekomendacijomis patvirtinto maksimalaus dydžio už apeliacinio skundo rengimą, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ginčas buvo tik dėl 14,00 Lt sumos, kuri yra akivaizdžiai pagrįsta sąskaitos išrašu, ir priteistų bylinėjimosi išlaidų, apeliacinės instancijos teismas iš atsakovo ieškovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą mažina per pusę, tai yra iki 914,00 Lt.

37Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

38Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą pakeisti, ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš atsakovo AB DNB bankas, j.a.k. 112029270, 14,00 Lt (keturiolika litų 0 ct) skolos ieškovui D. R., a.k. ( - )

39Pakeisti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisti iš ieškovo D. R., a.k. ( - ) 1314,33 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus keturiolika litų 33 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovui AB DNB bankas, j.a.k. 112029270.

40Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

41Priteisti iš atsakovo AB DNB bankas, j.a.k. 112029270, 914,00 Lt (devynis šimtus keturiolika litų 0 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui D. R., a.k. ( - )

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. rašytinio proceso tvarka vienasmeniškai išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas prašė pripažinti nuo sąskaitos nuskaitytos 28 Lt sumos... 6. Atsakovas nesutiko su ieškiniu, prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė,... 7. Trečiasis asmuo Lietuvos bankų asociacija pritarė atsakovo pozicijai,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 30 d. sprendimu... 10. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas yra UAB „ND... 11. Teismas pažymėjo, kad sutartyje 3.3 p. numatyta teisė klientui, nemokant... 12. Atsakovas apie sąlygų pakeitimą, t.y. nemokamai išgryninamų pinigų limito... 13. Teismas nustatė, kad atsakovas 2011-08-05 nurašytus 28 Lt už viršytą... 14. Teismas nustatė, kad ieškovas pagal Mokėjimo kortelės sutarties 2.3.1 p.... 15. Teismas pažymėjo, kad netesybos galimos tik šalių rašytiniu tarpusavio... 16. Paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas teismas vadovavosi CPK 93 str. 1 d., 98... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. Apeliaciniu skundu ieškovas D. R. prašo pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės... 19. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 20. 1) Sprendime teismas teisingai nustatė ir konstatavo, kad pagal 2011 m.... 21. 2) Teismas atsakovui priteisė neprotingai dideles bylinėjimosi išlaidas. Jų... 22. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo skundą atmesti ir... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Lietuvos bankų asociacija... 24. Trečiasis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodė, jog... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 26. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 27. Apeliaciniu skundu ieškovas ginčija pirmos instancijos teismo sprendimą dėl... 28. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2011-02-22 su atsakovu pasirašė bankinių... 29. Sąskaitos išrašas nuo 2011-06-01 iki 2011-08-22 patvirtina, kad atsakovas... 30. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad aukščiau nurodyti įrodymai... 31. Ieškovas apeliaciniame skunde papildomai nurodo, kad pats atsakovas... 32. Ieškovas taip pat prašo nepriteisti bylinėjimosi išlaidų atsakovui. Byloje... 33. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagal CPK 93 straipsnio... 34. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 35. Aukščiau nurodyti motyvai sudaro pagrindą vertinimui, kad pirmosios... 36. Ieškovas ir atsakovas pateikė prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų... 37. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 38. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą... 39. Pakeisti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisti... 40. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 41. Priteisti iš atsakovo AB DNB bankas, j.a.k. 112029270, 914,00 Lt (devynis...