Byla II-75-351/2019
Dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato 2019 m. birželio 14 d. nutarimo panaikinimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą pagal D. N., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ), skundą dėl Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato 2019 m. birželio 14 d. nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato (toliau – ir institucija) 2019-06-14 nutarimu, priimtu administracinio nusižengimo byloje Nr. 94-ANR_N-1197-2019, D. N., nubaustas 450 Eur bauda su specialiosios teisės atėmimu 12 mėnesiams už administracinio nusižengimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 420 straipsnio 2 dalyje, padarymą, t. y., už tai, kad D. N. 2019 m. gegužės 24 d., 09:27 val., Šilutės m., Aukštumalės g., chuliganiškai vairavo automobilį, sukdamas į kairę tyčia stipriai spaudė akseleratoriaus pedalą, taip privesdamas automobilį slysti šonu, o prasisukant automobilio ratams sukėlė padangų cypimą, tuo rodydamas savo išskirtinumą, nepagarbą visuomenei bei sukėlė pavojų eismo, savo ir kitų žmonių saugumui ir taip pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 4, 5, 9 punktų reikalavimus.

3D. N. skunde prašo panaikinti 2019-06-14 nutarimą ir administracinę teiseną nutraukti. Nurodė, kad nutarimas yra neobjektyvus, neteisingas ir neteisėtas, o jis administracinėn atsakomybėn yra patrauktas nepagrįstai ir administracinė teisena jo atžvilgiu turi būti nutraukta. Skunde nurodė, kad šiuo metu dirba ir gyvena ( - ). Buvo trumpam parvykęs į Lietuvą. Draugas, dirbantis autoservise, esančiame Aukštumalės g. paprašė jo automobiliu „Volkswagen Golf“, valstyb. Nr. ( - ), turinčiu turbodyzelinį variklį, nuvažiuoti į parduotuvę ir nupirkti bei parvežti autodetalę. Grįždamas iš parduotuvės ir norėdamas įsukti į keliuką pamatė, kad abiejuose keliuko kelkraščiuose stovi po automobilį, greta vieno iš kurių buvo keičiamas ratas, o už dešiniojo automobilio stovėjo policijos tarnybinis automobilis. Lėtai automobilio priekiu įvažiavęs į keliuko pradžią dairėsi kur galėtų pastatyti automobilį, kadangi nebuvo laisvos vietos, nusprendė šiek tiek pavažiuoti atgal ir padarius didesnį lanką apsisukti ir sustoti prie kairiojo kelkraščio, tačiau dėl automobilio pasikeitusios padėties ir greitėjimo sucypė priekiniai varantieji ratai. Kadangi jis vairavo draugo automobilį ir nežinodamas, kad tokios rūšies automobilio sankaba turi trumpesnę eigą, dėl neįpratimo prie svetimo automobilio galėjo ant kelio dangos akimirkai praslysti varantieji ratai. Jis tyčia akseleratoriaus pedalo nespaudė ir neturėjo jokio tikslo demonstruoti savo išskirtinumo ar rodyti nepagarbos aplinkiniams, juolab policijos pareigūnų akivaizdoje. Be to, automobilį jis vairavo nuošalioje gatvėje kur eismas nėra intensyvus, jokio pavojaus kitoms transporto priemonėms ar eismo dalyviams nesukėlė, greitis nebuvo didelis, manevravimas truko porą sekundžių. Tai buvo tik momentinis automobilio ratų slystelėjimas. Nurodo, kad jo veikoje nėra subjektyviosios administracinio teisės pažeidimo sudėties pusės elementų – kaltės ir motyvo (tyčios vairuoti chuliganiškai) ir objektyviosios sudėties elemento – veikos (pavojų eismo saugumui arba jo ar kitų žmonių saugumui keliančio vairavimo).

4D. N. pateikė teismui prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, prašyme nurodė jog skundą palaiko ir prašo jį tenkinti.

5Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariatas atsiliepime prašo skundą atmesti ir palikti galioti skundžiamą nutarimą. Nurodo, kad nutarimas pagrįstas ir teisėtas, teisingai pritaikytos ANK nuostatos, išsamiai ir nešališkai ištirtos bylos aplinkybės, įrodymai surinkti ir įvertinti laikantis proceso įstatymų reikalavimų. D. N. kaltė dėl ANK 420 straipsnio 2 dalyje nurodyto pažeidimo padarymo visiškai įrodyta vaizdo įrašu, administracinio nusižengimo bylos medžiaga, todėl naikinti skundžiamą nutarimą nėra teisinio pagrindo. Institucijos surašiusios administracinio nusižengimo protokolą Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato atstovas teismo posėdyje nedalyvavo.

6Neatvykus administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui ir Institucijos atstovui, byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.

7Teismas

konstatuoja:

8Pagal ANK 420 straipsnio 2 dalį, administracinę atsakomybę užtraukia chuliganiškas vairavimas, t. y. pavojų eismo saugumui arba savo ar kitų žmonių saugumui keliantis Kelių eismo taisyklių pažeidimas dėl chuliganiškų paskatų. Šio administracinio nusižengimo sudėties būtinasis požymis yra veikos padarymo motyvas – chuliganiškos paskatos. Chuliganiškos paskatos – tai tam tikros veikos darymo priežastys, kai veika daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės bei elgesio normų niekinimo, kai asmens elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinantį požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu (KET 4 punktas). Pagal KET 9 punkto nuostatas eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui, taip pat siekdami išvengti nuostolingų padarinių arba juos sumažinti privalo imtis visų būtinų priemonių, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to kiltų pavojus jų pačių, kitų žmonių gyvybei ar sveikatai arba tokios priemonės padarytų dar daugiau žalos, palyginti su ta, kurios būtų galima išvengti.

9Įvertinęs byloje nustatytas faktines aptariamo nusižengimo padarymo aplinkybes teismas sprendžia, jog šioje byloje nepakanka įrodymų daryti neabejotiną išvadą, jog 2019-05-24, 09:27 val., Šilutės m. Aukštumalės gatvėje D. N. vairavo ir akseleravimo veiksmus, sukėlusius automobilio slydimą, atliko iš chuliganiškų paskatų.

10Bylos svarstymui pateikta ir teismo posėdyje ištirta vaizdo įrašo medžiaga, leidžia nustatyti, kad D. N. vairuojamas automobilis iš tiesų patyrė slydimą ir ratų padangų cypimą, po kurio automobilis sustojo. Tačiau vaizdo įraše nesant užfiksuotų jokių kitų D. N. vairuoto „Volkswagen Golf“, valstyb. Nr. ( - ) automobilio pavojingų ir (ar) pasikartojančių manevrų, nėra pagrindo neabejotinai išvadai, kad tiriamas slydimas buvo neatsitiktinis ar tyčinis. Teismo vertinimu, šis vaizdo įrašas nepaneigia skunde dėstomų argumentų, jog automobilis paslydo netyčia, todėl nėra pagrindo spręsti, kad įraše matomas automobilio slydimas ir padangų cypimas akivaizdžiai buvo nulemtas valinių automobilio vairuotojo veiksmų. Be to, nei vaizdo įrašas, nei kita bylos medžiaga nepatvirtina, kad D. N. elgesys siekiant apsukti automobilį galėtų atitikti chuliganiško vairavimo nusižengimo sudėtį.

11Šiuo atveju aplinkybių, kurios leistų daryti neabejotinas išvadas dėl D. N. chuliganiškų paskatų buvimo, byloje nenustatyta. Byloje nėra įrodymų, kad D. N. savo vairavimu sukėlė aplinkinių žmonių neigiamą reakciją, pasipiktinimą, kad savo veiksmais demonstravo visuomenės negerbimą ar siekė būtent tokių tikslų. Administracinio nusižengimo protokole ir Institucijos nutarime nėra konkretizuota, kaip būtent D. N. savo vairavimu pademonstravo niekinamą požiūrį į aplinkinius žmones ir kad, demonstruodamas savo išskirtinumą, nepagarbą kitiems vairuotojams, sukėlė jų neigiamą reakciją, pasipiktinimą. Byloje taip pat nėra jokių objektyvių duomenų, kurie galėtų patvirtinti jog D. N. veiksmai buvo atlikti be dingsties, norint įžūliai pademonstruoti savo vairuojamo automobilio išskirtinumą ir tokiu būdu demonstruojant nepagarbą visuomenei, pažeidžiant viešąją tvarką.

12Institucija savo atsiliepime į skundą nurodo, kad D. N. chuliganiškai vairuodamas buvo sukėlęs pavojų eismo saugumui, ypač savo ir kitų asmenų gyvybei, sveikatai bei turtui, aprašoma hipotetinė situacija, jog slydimo metu galėjo įvažiuoti kitas automobilis ar įeiti pėstieji, tačiau laimingai susiklosčius aplinkybėms to neįvyko. Iš vaizdo įrašo matyti, kad įvykio metu nebuvo nei kitų į aikštelę įvažiuojančių automobilių, nei pėsčiųjų, kuriems D. N. vairuojamo automobilio slydimas galėjo sukelti realų pavojų, todėl teismo vertinimu, šie Institucijos teiginiai apie sukeltą pavojų yra paremti spėlionėmis ir prielaidomis, jų nepatvirtina objektyvūs bylos duomenys.

13Išvadą, kad D. N. veiksmuose nebuvo visų privalomų ANK 420 straipsnio 2 dalies sudėties subjektyviosios pusės požymių, sustiprina ir tokios D. N. skunde akcentuojamos aplinkybės, kaip svetimo, jam neįprasto automobilio, turinčio turbodyzelinį variklį vairavimas.

14Išanalizavęs bylos medžiagą ir joje esantį vaizdo įrašą, įvertinęs skunde pateikiamus motyvus ir argumentus bei kaltinimo pusės (policijos), atsiliepimo argumentus, teismas daro išvadą, jog šiuo konkrečiu atveju nepakanka duomenų D. N. veiksmus vertinti kaip chuliganišką vairavimą ANK 420 straipsnio 2 dalies prasme.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 642 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 6 dalimi,

Nutarė

16panaikinti Tauragės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Šilutės rajono policijos komisariato 2019 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. 94-ANR_N-1197-2019 ir administracinio nusižengimo teiseną D. N. atžvilgiu nutraukti.

17Nutartis per 20 kalendorinių dienų nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai