Byla 2S-452-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Rasos Gudžiūnienės ir Dalios Višinskienės, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti – sumokėti žyminį mokestį, civilinėje byloje pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovui UAB „Elektromarktas“ dėl netinkamos kokybės prekės pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, prekės kainos bei patirtų nuostolių atlyginimo ir netinkamos kokybės prekės grąžinimo pardavėjui.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4ieškovė A. B. kreipėsi į teismą su prašymu dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies byloje pagal pateiktą 2010 m. rugpjūčio 26 d. ieškinį atsakovui UAB „Elektromarktas“ dėl netinkamos kokybės prekės pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, prekės kainos bei patirtų nuostolių atlyginimo ir netinkamos kokybės prekės grąžinimo pardavėjui.

5Vilniaus miesto antras apylinkės teismas 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartimi nustatė ieškovei terminą ieškinio trūkumams pašalinti – sumokėti 234 Lt žyminį mokestį bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Teismas nustatė, kad asmuo gaunantis 17,65 Lt mėnesinį atlyginimą, negali įsigyti daikto, kainuojančio 3299 Lt, o sugedus kompiuteriui iš neaiškių lėšų ieškovė įsigijo naują kompiuterį. Todėl teismas kritiškai vertino ieškovės įrodymus dėl jos turtinės padėties – pažymą iš darbovietės, kuri patvirtina, kad ieškovė dirba po vieną valandą kas savaitę, jos mėnesinis darbo atlyginimas 17,65 Lt.

6Atskiruoju skundu ieškovė A. B. prašo pakeisti Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartį ir iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Nurodo, kad teismas neteisingai vertino kompiuterio įsigijimo aplinkybes, nes daikto įsigijimo metu jos pajamos sudarė apie 3300 Lt, su laiku pajamos keitėsi, šiuo metu jos pajamas sudaro tik 17,65 Lt atlyginimas. Tai patvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pažyma. Naujas kompiuteris ieškovei buvo padovanotas, pridedama dovanojimo sutartis. Teigia, jog šiuo metu objektyviai neturi finansinių galimybių sumokėti visą žyminį mokestį, todėl atleidimas nuo žyminio mokesčio dalies yra vienintelis būdas suteikti ieškovei procesinę galimybę siekti pažeistų teisių gynimo.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

9Teisėjų kolegija remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmos instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovės prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies, neteisingai įvertino bylos aplinkybes, neteisingai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilinio proceso normas. Viena tinkamo kreipimosi į teismą įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio – įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str., 115 str., 135 str. 2 d., 138 str.). Kita vertus, sunki asmens finansinė padėtis kreipimosi į teimą su ieškiniu metu negali tapti kliūtimi realizuoti asmens subjektinę teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, juo labiau, kad įstatymo leidėjo valia egzistuoja atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies ar žyminio mokesčio atidėjimo galimybės (CPK 83 str. 3 d., 84 str.). Atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies instituto tikslas – palengvinti teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą asmenims, kurių turtinė padėtis kreipimosi į teismą momentu yra pakankamai komplikuota, atleidžiant ieškovą nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo, kuris yra tikslingas tuo atveju, jei ieškovas dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti visą žyminį mokestį kreipimosi į teismą dieną (CPK 5 str. 1 d.). Pažymėtina ir tai, kad sprendžiant atleidimo žyminio mokesčio dalies mokėjimo klausimą, turi būti vertinama turtinė prašančiojo asmens padėtis kreipimosi į teismą momentu, todėl pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius tokio prašymo pagrįstumą tenka to prašančiam asmeniui (CPK 178 str.).

10Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens turtinę padėtį apibūdina (įrodo) duomenys apie nuolatinius pajamų šaltinius (gaunamus darbo užmokestį, pensiją ar kitas išmokas). Kartu pastebėtina, kad vien formalių pažymų iš įvairių institucijų pateikimas taip pat dar nėra pakankamas pagrindas konstatuoti sunkią asmens turtinę būklę. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantės į bylą pateiktų įrodymų visuma patvirtina, jog jos finansinė būklė nėra stabili, ženkliai keitėsi ir kreipimosi į teismą momentu jos pajamos buvo menkos, tik 17,65 Lt per mėnesį, naujas kompiuteris įgytas neatlygintinai, dovanojimo sutarties pagrindu, todėl ieškovei taikintina įstatymo numatyta galimybę atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo dalies.

11Esant išvardintoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, jog apeliantė įrodė aplinkybės, kuriomis grindžia savo prašymą atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, todėl Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010-09-01 nutartis keistina, atleidžiant A. B. nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, įpareigojant ją sumokėti žyminio mokesčio dalį – 50 Lt, bei pateikti pirmos instancijos teismui tai patvirtinančius įrodymus.

12Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos CPK 336, 337 straipsnio 2 punktu, kolegija

Nutarė

14Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartį pakeisti, įpareigojant ieškovę A. B., iki 2011 m. balandžio 6 d. sumokėti 50 litų žyminio mokesčio dalį ir pateikti žyminio mokesčio sumokėjimo faktą patvirtinančius dokumentus pirmosios instancijos teismui, o nuo kitos dalies žyminio mokesčio sumokėjimo atleisti.

15Ieškovės A. B. ieškinį su priedais grąžinti pirmosios instancijos teismui spręsti jo (ieškinio) priėmimo klausimą iš naujo.

Proceso dalyviai