Byla 2A-53-123/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Erika Misiūnienė, Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Baltijos santechnika“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Baltijos santechnika“ ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos apdaila“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Vakarų santechnika“, UAB „Statybų techninė priežiūra“, UAB Šiltas namas“, UAB „Korgas ir Ko“ bei E. Tulmino įmonei „Jomantė“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 117 793,11 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Vakarų santechnika“ pagal subrangos sutartį su atsakove atliko statybos darbus VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, tačiau atsakovė už atliktus darbus nesumokėjo ieškovei, reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perėmusiai reikalavimo teisę iš trečiojo asmens UAB „Vakarų santechnika“. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-07-01 sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės UAB „Baltijos santechnika“ atsakovei UAB „Klaipėdos apdaila“ 600 Lt už advokato teisinę pagalbą ir 195,75 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-13 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – areštą atsakovės UAB „Klaipėdos apdaila“ turtui už 117 793, 11 Lt sumą paliko iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

32011-10-28 viešo pirkimo–pardavimo (rangos) sutartyje atsakovė ir VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė susitarė, kad atsakovė savo sąskaita parengs darbo projektą, vadovaujantis techniniu projektu, ir darbus vykdys pagal statinio techninį projektą ir darbo projektą. 2012-01-11 atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Vakarų santechnika“ pasirašė statybos subrangos sutartį Nr. 12-01 (O-2-2), kurioje šalys sutarė, kad UAB „Vakarų santechnika“ paruošia darbo projektą atliekamiems darbams. Teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo UAB „Vakarų santechnika“ nevykdė nei sutartinių įsipareigojimų, nei statybą reglamentuojančių teisės normų parengti darbo projektą, todėl UAB „Vakarų santechnika“ prisiėmė galimą nuostolių atsiradimo riziką. Teismas nustatė, kad UAB „Vakarų santechnika“ neparengus darbo projekto, nėra galimybės nustatyti, kaip buvo parenkami statybos produktai ir įrenginiai, atliekami statybos darbai; ieškovei atsisakius atlikti statybos techninę veikos ekspertizę, ieškovė neįrodė, kokius darbus faktiškai ji atliko pagal 2012-04-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. VL Nr. 01577, 2012-05-25 Nr. VL Nr. 01606, 2012-06-25 Nr. VL Nr. 01626. Konstatavo, kad trečiajam asmeniui UAB „Vakarų santechnika“ neįvykdžius sutarties, ji neturėjo teisės perleisti jokios reikalavimo teisės (iš neteisės negali būti kildinama teisė). Nurodė, kad atsakovė nebeturi teisės reikalauti iš trečiojo asmens UAB „Vakarų santechnika“ jau sumokėtų

432 007,97 Lt už darbus, atliktus be darbo projekto. Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Baltijos santechnika“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-01 sprendimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, perskirstyti bylinėjimosi išlaidas, paskirti byloje statybinę techninę veiklos ekspertizę. Mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti įrodymus – VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2013-05-02 rašto kopiją ir elektroninių laiškų kopijas, kurie paneigia atsakovės tvirtinimus, jog visi darbai objekte buvo atlikti tinkamai. Paaiškino, jog ekspertizės skyrimas byloje nebuvo būtinas, kol nebuvo užbaigtas tyrimas dėl pažeidimų rekonstruojant objektą. Teismas nepagrįstai sprendė, kad vieninteliu įrodymu, patvirtinančiu UAB „Vakarų santechnika“ atliktus darbų kiekius ir panaudotas medžiagas, yra darbo projektas. Teismas neįvertino statybos žurnalų, PVM sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų ir kt. įrodymų. Nurodo, kad teismas nepagrįstai sureikšmino darbo projekto, kaip įrodymo, įrodomąją galią. Mano, kad darbo projektus turėjo rengti UAB „Šiltas namas“, o ne UAB „Vakarų santechnika“. Darbo projektas subrangos sutartyje nebuvo įvardytas kaip dokumentas, be kurio negali būti pradedami, atliekami, priimami darbai. Atsakovė apmokėjo 2012-01-30 ir 2012-02-24 PVM sąskaitas faktūras, nors UAB „Vakarų santechnika“ darbus vykdė nesant parengto darbo projekto. Nurodo, kad teismas neišnagrinėjo visų reikalavimų ir nepasisakė dėl 2012-05-25 PVM sąskaitos faktūros. Objekto užsakovas nereiškė pretenzijų atsakovei, darbai yra atlikti ir priimti, atsakovė neginčijo jai UAB „Vakarų santechnika“ pateiktų atliktų darbų aktų, todėl atsakovė privalo sumokėti už faktiškai trečiojo asmens UAB „Vakarų santechnika“ atliktus darbus. Trečiasis asmuo UAB „Vakarų santechnika“ nors ir pradėjo vykdyti rekonstravimo darbus be darbo projekto, tačiau savo sutartinius įsipareigojimus vykdė, todėl mano, kad faktiškai atlikti darbai turi būti apmokėti. Nurodo, kad trečiasis asmuo UAB „Vakarų santechnika“ turėjo teisę perleisti reikalavimo teisę, kylančią iš subrangos sutarties. Trečiasis asmuo, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Vakarų santechnika“, pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo. Prašo visiškai tenkinti ieškovės UAB „Baltijos santechnika“ apeliacinį skundą. Atsiliepimu į ieškovės UAB „Baltijos santechnika“ apeliacinį skundą atsakovė UAB „Klaipėdos apdaila“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-07-01 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovės teismui pateikti darbų atlikimo aktai ir sąskaitos faktūros nepasirašyti atsakovės, darbai neatitinka sąskaitų turinio ir pan., pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas neinformatyvus, statybos darbų žurnalas nepasirašytas techninės priežiūros atsakingo asmens. Mano, kad vėl prašydama skirti ekspertizę ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo buvo atmestas ieškovės ieškinys atsakovei dėl skolos už atliktus pagal subrangos sutartį darbus priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

5Nustatyta, kad 2011-10-28 atsakovė ir VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė pasirašė Viešojo pirkimo–pardavimo (rangos) sutartį, pagal kurios sąlygas atsakovė UAB „Klaipėdos apdaila“ įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe veikiančiame objekte atlikti Ortopedijos-traumatologijos, Priėmimo skyrių, operacinių vidaus patalpų rekonstravimo, ( - ), darbus ir perduoti darbų rezultatą VšĮ Respublikinei Klaipėdos ligoninei, o ši sumokėti atsakovei už darbą (sutarties 2.1, 2.2 p.). Sutartyje šalys sutarė, kad atsakovė savo sąskaita parengs darbo projektą, vadovaujantis techniniu projektu ir darbus vykdys pagal statinio techninį projektą ir darbo projektą (sutarties 9.4.4. ir 9.4.5. p.). 2012-01-11 atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Vakarų santechnika“ pasirašė statybos subrangos sutartį Nr. 12-01 (O-2-2), kurios 2.3 p. šalys susitarė, kad trečiasis asmuo UAB „Vakarų santechnika“ paruošia darbo projektą atliekamiems darbams (t. 1, b. l. 8–9).

6Apeliantė ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą, nurodydama, kad atsakovė (genrangovė) privalo apmokėti ieškovei pagal reikalavimo perleidimo sutartį (subrangovei) skolą pagal statybos subrangos sutartį už atliktus darbus, nepaisant aplinkybės, kad trečiasis asmuo UAB „Vakarų santechnika“, kuris perleido savo reikalavimą ieškovei, statybos darbus vykdė be darbo projekto.

7CK 6.650 straipsnio 1 dalis numato, jog rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus), jeigu įstatymai ar rangos sutartis nenustato, kad užduotį privalo įvykdyti pats rangovas. Jeigu užduočiai vykdyti yra pasitelkti subrangovai, tai rangovas tampa generaliniu rangovu. Generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą (CK 6.650 str. 3 d.).

8Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.4 punktas nustato, kad statinio techninis projektas – tai projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus jo rodiklius ir charakteristikas; 6.5 punktas nustato, kad statinio darbo projektas – tai projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus – statybos metu). CK 6.684 straipsnio 1 dalis nustato, kad rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai, o 2 dalis nustato, kad sutartyje privalo būti nurodyta su ja susijusių dokumentų sudėtis (normatyviniai statybos dokumentai). Sutartyje taip pat privalo būti nurodyta, kuri šalis ir per kokius terminus turi pateikti tam tikrus normatyvinius statybos dokumentus.

9Iš apeliantės apeliacinės instancijos teismui pateiktų dokumentų – VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 2013-11-20 rašto Nr. 2013/2-10785 matyti, kad techninis projektas „Skubios medicinos pagalbos traumų atvejais gerinimas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje“ (techninis projektas) parengtas netinkamai, dalies jo sprendinių nebuvo įmanoma įgyvendinti, todėl jis turėjo būti koreguojamas. Be to, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūra nustatė, kad faktiškai atlikti rangos darbai (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemose) neatitinka techninio projekto sprendinių. Dėl nurodytos aplinkybės konstatuotina, kad esant netinkamai parengtam techniniam projektui, statinio darbo projekto neparengimas, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai, negali būti sureikšminamas. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad vieninteliu įrodymu, patvirtinančiu UAB „Vakarų santechnika“ atliktus darbų kiekius ir panaudotas medžiagas, yra darbo projektas. Byloje neįvertinti statybos žurnalai, PVM sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai ir kt. įrodymai (CPK 185 str.), nenustatyta, kokius darbus faktiškai atliko trečiasis asmuo UAB „Vakarų santechnika“.

10Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nesant parengto darbo projekto, ieškovei atsisakius atlikti statybos techninę veiklos ekspertizę, ieškovė neįrodė, kokius darbus faktiškai atliko UAB „Vakarų santechnika“ pagal 2012-04-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. VL Nr. 01577, 2012-05-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. VL Nr. 01606, 2012-06-25 PVM sąskaitą faktūrą Nr. VL Nr. 01626. Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-05-09 nutartimi buvo įpareigojęs ieškovę UAB „Baltijos santechnika“ iki 2013-05-30 sumokėti 15 000 Lt kaip užstatą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą už ekspertizę civilinėje byloje, ieškovė užstato nesumokėjo, todėl ekspertizė byloje nebuvo atliekama. Teismo posėdžio pirmosios instancijos teisme metu ieškovės atstovė paaiškino, kad laukiama atsakymo iš VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, nes gali keistis ekspertizės apimtis. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros išvada yra gauta, šie nauji įrodymai priimtini (CPK 314 str.), todėl siekiant teisingai išnagrinėti ginčą pirmosios instancijos teisme pakartotinai turi būti sprendžiamas klausimas dėl ekspertizės byloje skyrimo. Be to, iš skundžiamo sprendimo nustatyta, kad sprendime teismas nepasisakė dėl 2015-05-25 PVM sąskaitos faktūros VL Nr. 01605, todėl dalis pareikšto ieškinio reikalavimų buvo neišnagrinėta.

11Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl skundžiamas sprendimas naikintinas ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 2 p.).

12Patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo perskirstymo ir priteisimo klausimas apeliacinės instancijos teisme negali būti išspręstas, todėl turi būti sprendžiamas pirmosios instancijos teismo jam išnagrinėjus bylą iš esmės.

13Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai