Byla 2-848/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje Nr. 2-2464-258/2009 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Fortis Energy“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos energija“ dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi pripažinimo ir įpareigojimo nutraukti neteisėtus veiksmus.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovai UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Lietuvos energija“, prašydami pripažinti, kad atsakovo AB „Lietuvos energija“ veiksmai dėl elektros energijos eksporto mokesčio vienašališko nustatymo, nepagrįsto jo didinimo ir taikymo, šio mokesčio nederinimo su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, jo nepaskelbimo iš anksto viešai, reikalavimo, kad šį mokestį mokėtų elektros energijos gamintojas ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, nesąžiningų ir neteisėtų Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygų primetinėjimo ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“, reikalavimo pasirašyti Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį atgaline tvarka yra neteisėti ir laikytini atsakovo AB „Lietuvos energija“ piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi; įpareigoti atsakovą AB „Lietuvos energija“ nutraukti aukščiau nurodytus neteisėtus veiksmus; taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki civilinės bylos pabaigos įpareigoti atsakovą AB „Lietuvos energija“ teikti elektros energijos perdavimo paslaugą ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ bei uždrausti atsakovui AB „Lietuvos energija“ atlikti bet kokius veiksmus, kurie kliudytų ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ vykdyti prekybą elektros energija.

6Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovą AB „Lietuvos energija“ nenutraukti elektros energijos perdavimo paslaugos ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ bei uždraudė atsakovui AB „Lietuvos energija“ atlikti bet kokius veiksmus, kurie kliudytų ieškovams vykdyti prekybą elektros energija.

7Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį paliko nepakeistą.

8Atsakovas AB „Lietuvos energija“ pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Atsakovas prašė teismą:

91. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nustatant, kad už atsakovo AB „Lietuvos energija“ elektros energijos perdavimo paslaugų ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, UAB „Fortis Energy“ teikimą, kuris buvo nustatytas kaip laikinoji apsaugos priemonė Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartimi, ieškovas UAB „Fortis Energy“ turi mokėti atsakovui AB „Lietuvos energija“ po 0,9 ct/kWh;

102. Jeigu teismas įvertintų, kad už atsakovo AB „Lietuvos energija“ elektros energijos paslaugų eksportui teikimą ieškovams turi būti nustatytas kitas apmokėjimo įkainis, pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nustatant, kad už atsakovo AB „Lietuvos energija“ elektros energijos perdavimo paslaugų ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ teikimą, kuris buvo nustatytas kaip laikinoji apsaugos priemonė Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartimi, ieškovas UAB „Fortis Energy“ turi mokėti atsakovui AB „Lietuvos energija“ po 0,7 ct/kWh;

113. Nustatyti, kad ieškovui UAB „Fortis Energy“ praleidus atsiskaitymo su atsakovu AB „Lietuvos energija“ už elektros energijos perdavimo eksportui paslaugų teikimą, nustatytą kaip laikinoji apsaugos priemonė, terminus, atsakovui AB „Lietuvos energija“ už elektros energijos paslaugų teikimą turi mokėti ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“;

124. Nustatyti, kad ieškovas UAB „Fortis Energy“ turi mokėti atsakovui AB „Lietuvos energija“ už atsakovo ieškovams elektros energijos perdavimo eksportui paslaugas, suteiktas ir teikiamas vykdant Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir nustatyti ieškovų atsiskaitymo su atsakovu už elektros energijos perdavimo paslaugas tvarką ir perduodamo elektros energijos eksportui kiekio derinimo tvarką pagal Elektros energijos perdavimo paslaugos 2007 m. spalio 10 d. sutartį Nr. 777-07, galiojusią iki 2008 m. gruodžio 31 d.;

135. Pareikalauti per teismo nustatytą terminą ieškovus UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ pateikti atsakovo AB „Lietuvos energija“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, įmokant į teismo depozitinę sąskaitą 2 480 800,14 Lt sumą. Jeigu teismas įvertintų, kad turi būti pareikalauta kitokia nuostolių atlyginimo užtikrinimo priemonė, pareikalauti ieškovus UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ pateikti ne žemesnio kaip A- pagal Fitch Ratings agentūrą (arba kitų reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi kredito reitingą turinčio banko besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją 2 480 800,14 Lt sumai;

146. Per teismo nustatytą terminą ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ nepateikus aukščiau nurodyto nuostolių atlyginimo užtikrinimo, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas atsakovui AB „Lietuvos energija“ Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartimi.

15Atsakovas AB „Lietuvos energija“ nurodė, kad iki 2008 m. gruodžio 31 d. tarp ieškovų ir atsakovo galiojo 2007 m. spalio 10 d. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartis Nr. 777-07 su 2007 m. gruodžio 6 d. Papildomu susitarimu, pagal kurią atsakovas teikė ieškovams ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ pagamintos elektros energijos perdavimo paslaugas per elektros energijos perdavimo tinklą nuo ieškovo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir atsakovo elektros tinklo nuosavybės ribos iki Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos sienos. Už atsakovo ieškovams teikiamas elektros energijos perdavimo paslaugas pagal Sutarties sąlygas (3.1 p.) ieškovas UAB „Fortis Energy“ mokėjo atsakovui 0,7 ct/kWh (be PVM). 2008 m. spalio - gruodžio mėn., t. y. prieš pasibaigiant Sutarties galiojimo terminui, šalys derybomis siekė sudaryti naują Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį, galiosiančią nuo 2009 m. sausio 1 d. Atsakovas naujoje Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartyje siūlė už jos teikiamas elektros energijos perdavimo paslaugas nustatyti 0,9 ct/kWh (be PVM) kainą, kuri buvo nustatyta AB „Lietuvos energijos“ valdybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu. Šalims nesusitarus dėl naujos sutarties sąlygų, sutartis nebuvo sudaryta. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 13 d. nutartimi įpareigodamas atsakovą nenutraukti elektros energijos perdavimo paslaugos ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ teikimo, nenustatė šio įpareigojimo masto, įvykdymo tvarkos ir būdo bei paslaugos teikimo kainos. Todėl dabar susiklosto tokia situacija, kad atsakovas turi teikti ieškovams elektros energijos perdavimo eksportui paslaugas, tačiau paslaugos gavėjas ieškovas UAB „Fortis Energy“ už šios paslaugos teikimą atsakovui nemoka, nors pagal Sutartį, galiojusią iki 2008 m. gruodžio 31 d., mokėjo 0,7 ct/kWh (be PVM). Tokiu būdu yra pažeidžiamos atsakovo teisės ir teisėti interesai, kadangi atsakovas pagal teismo įpareigojimą turėdama teikti paslaugas ieškovams, patiria sąnaudas ir negauna už patiriamas sąnaudas atlyginimo. Ieškovui nemokant atsakovui už teikiamas elektros energijos paslaugas, ieškovams suteikiamas perdėtas pranašumas, lyginant su kitais paslaugų pirkėjais, veikiančiais didmeninėje prekyboje, kurie moka atsakovui už tokias pačias teikiamas paslaugas. Ieškovų vykdoma elektros energijos pardavimo eksportui veikla yra jų verslo dalis, neturinti nieko bendro su viešojo intereso užtikrinimu, todėl ieškovai turi mokėti atsakovui už jos teikiamas elektros energijos perdavimo paslaugas. Kadangi teismo nutartimi atsakovui nustatytas įpareigojimas teikti ieškovams elektros energijos perdavimo paslaugas ir už šių paslaugų teikimą nenustatytas joks apmokėjimas, atsakovas patiria šių paslaugų teikimo sąnaudas (išlaidas - tiesioginiai nuostoliai, CK 6.249 str. l d.), be to, už šių paslaugų teikimą negauna jokių pajamų (pelno), nors už šias paslaugas ieškovas turi apmokėti atsakovei (negautos pajamos, CK 6.249 str. l d.). Teismui nepatenkinus ieškovų ieškinio ir nustačius, kad ieškovai turi mokėti atsakovui už elektros energijos perdavimo eksportui paslaugas, ieškovai turėtų sumokėti atsakovui už jiems suteiktas elektros energijos perdavimo paslaugas už laikotarpį nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pradžios iki bylos išnagrinėjimo dienos. Atsižvelgiant į tai, kad civilinės bylos pirmosios instancijos teismuose paprastai būna nagrinėjamos apie vienerius metus, ieškinio nepatenkinimo atveju, ieškovai turėtų sumokėti atsakovui už jos per vienerius metus suteiktas elektros energijos perdavimo eksportui paslaugas. Kokio dydžio ieškovo UAB „Fortis Energy“ įsiskolinimas už atsakovo suteiktas elektros energijos perdavimo paslaugas susidarytų per vienerius metus, matyti iš atsakovo ieškovui UAB „Fortis Energy“ suteiktas elektros energijos perdavimo eksportui paslaugas 2008 metais. 2008 m. atsakovas ieškovui UAB „Fortis Energy“ suteikė elektros energijos perdavimo eksportui paslaugų ir perdavė 231 634 MWh elektros energijos. Kadangi AB „Lietuvos energijos“ valdybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu elektros energijos perdavimo eksportui paslaugų kaina buvo nustatyta 0,9 ct/kWh (be PVM), ieškinio atmetimo atveju ieškovas UAB „Fortis Energy“ už suteiktas atsakovo paslaugas per vienerių metų laikotarpį turėtų sumokėti 2 084 706 Lt be PVM (231 634 MWh x 9 Lt/MWh = 2 084 706 Lt), t. y. iš viso 2 480 800,14 Lt su PVM. Todėl ieškinio atmetimo atveju per bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme laiką atsakovas patirtų apie 2 480 800,14 Lt nuostolių. Jeigu teismas pakeistų pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, tačiau nustatytų ne 0,9 ct/kWh, o mažesnę už atsakovo ieškovams teikiamas paslaugas mokėtiną kainą, ieškinio atmetimo atveju atsakovas taip pat patirtų nuostolių, kurie būtų lygūs skirtumui tarp paslaugos kainos, nustatytos AB „Lietuvos energija“ valdybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu, ir paslaugos kainos, kurią nustatytų teismas. Be to, atsakovo manymu, ieškinio atmetimu atveju ieškovas UAB „Fortis Energy“ gali būti finansiškai nepajėgus atlyginti atsiradusius nuostolius. Todėl yra būtina taikyti ieškovams nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

16Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi atmetė AB „Lietuvos energija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir nuostolių atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje pagal ieškovų UAB „Kauno termofikacijos elektrinės“ ir UAB „Fortis Energy“ ieškinį atsakovui AB „Lietuvos energija“ dėl AB „Lietuvos energija“ pažeistų teisių, vykdant elektros energijos perdavimo paslaugas, gynimo. Teismas nustatė, kad byloje yra kilęs ginčas dėl elektros energijos perdavimo į trečiąsias šalis paslaugos nuo elektros energijos gamintojo iki Latvijos Respublikos sienos, elektros energijos eksporto apmokestinimo. Ieškovas UAB „Fortis Energy“ ieškinio pareiškime nurodo, kad atsakovo AB „Lietuvos energija“ elektros energijos eksportas apmokestinimas yra neteisėtas ir reikalauja atsakovo veiksmus laikyti piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi ir įpareigoti atsakovą tokius veiksmus nutraukti. Teismas sprendė, jog patenkinus atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, įpareigojant ieškovus mokėti 0,9 ct/kWh arba 0,7 ct/kWh elektros energijos perdavimo eksportui paslaugos mokestį, tokia laikinoji apsaugos priemonė neatliktų užtikrinimo funkcijos, laikinosioms apsaugos priemonėms keliamų tikslų bei jų taikymo sąlygų, nes faktiškai būtų pasisakoma dėl elektros energijos perdavimo kainos nustatymo, o tai savo pobūdžiu reikštų šalių ginčo dėl elektros energijos perdavimo apmokestinimo išsprendimą.

17Atsakovas AB „Lietuvos energija“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti atsakovo AB „Lietuvos energija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas neteisingai įvertino, kad atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo patenkinimas reikštų ginčo tarp šalių išsprendimą, kadangi būtent šio prašymo netenkinimas reiškia ieškinio patenkinimą dar neišnagrinėjus ginčo iš esmės. Nurodo, jog ieškinio tenkinimo atveju atsakovas AB „Lietuvos energija“ turėtų teikti ieškovams elektros energijos perdavimo paslaugas neatlygintinai. Būtent teismo pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kurias atsakovas prašo pakeisti, atsakovui buvo nustatytas įpareigojimas teikti elektros energijos perdavimo paslaugą neatlygintinai. Teismas turėjo pakeisti laikinąsias apsaugos priemones ir nustatyti tokio pobūdžio laikinąją apsaugos priemonę, kuri savo esme atitiktų šalių santykius, buvusius iki ginčo tarp šalių kilimo, kai galiojo Elektros energijos perdavimo paslaugos 2007 m. spalio 10 d. sutartis Nr. 777-07, numatanti apmokėjimą po 0,7 ct/kWh (be PVM).

192. Teismas, nepakeitęs 2009 m. vasario 13 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, pažeidė proporcingumo ir šalių lygiateisiškumo principus. Teismas, nustatęs, kad atsakovas elektros energijos perdavimo paslaugą ieškovams turi teikti neatlygintinai, ignoravo atsakovo interesus.

203. Teismo nutartimi yra pažeidžiamos atsakovo teisės ir teisėti interesai, kadangi atsakovas patiria sąnaudas ir už patiriamas sąnaudas negauna atlyginimo. Be to, ieškovui nemokant atsakovui už teikiamas elektros energijos paslaugas, ieškovams suteikiamas perdėtas pranašumas, lyginant su kitais paslaugų pirkėjais, veikiančiais didmeninėje prekyboje, kurie moka atsakovui už tokias pačias teikiamas paslaugas. Ieškovų vykdoma elektros energijos pardavimo eksportui veikla neturi nieko bendro su viešojo intereso užtikrinimu.

214. Teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai ir klaidingai nurodė, kad tarp šalių kilęs ginčas yra neturtinio pobūdžio, kadangi turtiniais pripažįstami ieškinio reikalavimai, kuriais siekiama netiesiogiai sukelti turtines pasekmes. Ieškovai ieškiniu siekia, kad jiems elektros energijos perdavimo paslauga būtų teikiama neatlygintinai, kai iki 2008 m. gruodžio 31 d. jie mokėjo už šią teikiamą paslaugą. Taigi ieškiniu siekiama turtinių pasekmių. Už ieškovų pateiktą ieškinį sumokėtas 256 Lt žyminis mokestis taip pat nedaro šio ginčo neturtiniu: toks žyminis mokestis sumokėtas tik dėl to, kad pateikiant ieškinį nėra įmanoma nustatyti būsimų turtinių pasekmių dydį ir tokiu būdu įkainoti ieškinį.

225. Teismo nutarties dalis, kuria buvo atmestas atsakovo prašymas įpareigoti ieškovus pateikti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, yra be motyvų. Vadovaujantis LR CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir 338 straipsniu, tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas.

236. Tai, jog atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiria nuostolių, įrodo atsakovo dėl paslaugų teikimo patiriamos sąnaudos ir tai, jog atsakovas už šių paslaugų teikimą negauną jokių pajamų, nors už šias paslaugas ieškovas turi apmokėti atsakovui. Ieškinio atmetimo atveju teismas nustatytų, kad ieškovai turi sumokėti atsakovui už faktiškai perduotą eksportui elektros energiją. Nuostolių dydis grindžiamas atsakovo per vienerius metus perduotu ieškovams eksportui elektros energijos kiekiu. Atsakovas ieškovui UAB „Fortis Energy“ 2008 metais suteikė elektros energijos perdavimo eksportui paslaugų 231 634 MWh. Kadangi AB „Lietuvos energija“ valdybos 2008 m. gruodžio 30 d. sprendimu elektros energijos perdavimo eksportui paslaugų kaina buvo nustatyta 0,9 ct/kWh (be PVM), ieškinio atmetimo atveju ieškovas UAB „Fortis Energy“ už suteiktas atsakovo paslaugas per vienerių metų laikotarpį turėtų sumokėti 2 084 706 Lt be PVM (231 634 MWh x 9 Lt/MWh), t.y. iš viso 2 480 800,14 Lt su PVM. Ši suma yra lygi atsakovo nuostoliams.

247. Ieškinio atmetimo atveju ieškovai gali vengti atlyginti atsakovui nuostolius. UAB „Fortis Energy“ iki šiol neapmokėjo atsakovui už suteiktas paslaugas nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. vasario 6 d. ir ieškinio atmetimo atveju gali būti finansiškai nepajėgus atlyginti atsiradusius nuostolius, kadangi šios įmonės įstatinis kapitalas – 10 000 Lt ir ji neturi jokio nekilnojamojo turto. Vertinant, ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimas gali būti apsunkintas, pirmiausiai turi būti atsižvelgiama į ieškovo UAB „Fortis Energy“, kuriam atsakovas tiesiogiai teikia elektros energijos perdavimo paslaugą, finansinę būklę.

25Ieškovai UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovo AB „Lietuvos energija“ atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos nesutikimo su jame išdėstytais argumentais motyvus:

261. Atskirajame skundė atsakovas iš esmės kvestionuoja visus prejudicinius faktus, nustatytus įsiteisėjusiomis Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 24 d. nutartimis, kuriomis buvo sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje klausimas, t. y. ginčija Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumą ir pagrįstumą.

272. Atsakovo prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo instituto esmės. Atsakovas AB „Lietuvos energija“ prašo ne vieną laikinąją apsaugos priemonių rūšį pakeisti kita, o pakoreguoti įsiteisėjusia teismo nutartimi nustatytą laikinosios ieškovų interesų apsaugos bylos nagrinėjimo periodui režimą. Nagrinėjamu atveju nėra pasikeitusių aplinkybių, kurios sąlygotų objektyvaus poreikio pakeisti ieškinio užtikrinimo priemones atsiradimo, o atsakovo siūlomais pakeitimais nebūtų pasiekti laikinųjų apsaugos priemonių tikslai.

283. Atsakovo reikalavimas ieškovams mokėti 0,7 kWh elektros energijos perdavimo paslaugos mokestį remiasi iki 2008 m. gruodžio 31 d. galiojusia ir šiuo metu nebegaliojančia 2007 m. spalio 10 d. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartimi Nr. 777-07. Atsakovas prašo teismą taikyti tuos mokesčių tarifus, kurių dydžio nustatymo ir apskaičiavimo metodikos, atitinkamų tarifų dydžių pagrįstumo jis net nebandė įrodyti ir kurie yra draudžiami bei nesuderinami nei su EB teise, nei su Lietuvos Respublikos teisės aktais. Todėl atsakovo reikalavimas yra grindžiamas teisinių santykių, kurie sudarytų sąlygas atsakovui ir toliau piktnaudžiauti savo monopolistine padėtimi, nepagrįstai pelnytis ieškovų sąskaita bei stumti juos iš prekybos elektros energija, sukūrimu. Būtent dėl tokių neteisėtų atsakovo veiksmų ieškovams yra suteikta apsauga pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas sąlygotų tai, jog teismas, neišnagrinėjus bylos iš esmės, faktiškai pasisakytų dėl nurodytų tarifų teisėtumo ir taikymo pagrįstumo.

294. Atsakovo atskirojo skundo argumentas, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių nepakeitimas reiškia ginčo tarp šalių a priori išsprendimą, atmestinas kaip nepagrįstas, nes Lietuvos apeliacinis teismas įsiteisėjusia 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi pažymėjo, kad „teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas, taikymas laikinąsias apsaugos priemones, išsprendė bylą iš esmės“. Minėta nutartimi apeliacinės instancijos teismas pasisakė ir dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo, šalių lygiateisiškumo.

305. Atsakovas, nurodydamas, kad ieškovai, nemokėdami elektros energijos perdavimo eksportui mokesčio, atsiduria pranašesnėje konkurencinėje padėtyje, lyginant su kitais rinkos dalyviais, nepateikė jokių įrodymų, kokį mokestį taiko sau pačiam bei kitiems rinkos dalyviams.

316. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ieškovų vykdoma prekybos veikla neturi nieko bendra su viešojo intereso užtikrinimu, kadangi UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ veikla, gaminant šilumą ir elektros energiją kogeneraciniu būdu yra pripažįstama viešuosius interesus atitinkančia paslauga pagal LR Šilumos ūkio įstatymo 4 straipsnio 1 dalį. Todėl ir UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ vykdoma prekyba su UAB „Fortis Energy“ atitinka viešąjį interesą.

327. Ieškovas UAB „Fortis Energy“ niekuomet su elektros energijos eksporto mokesčiu nesutiko, jį ginčijo tiek prieš AB „Lietuvos energija“, tiek prieš VKEKK, o 2007 m. spalio 10 d. trišalę sutartį Nr. 777-07 sudarė tik dėl to, kad, nesutikus su pasiūlytomis sąlygomis, ieškovui apskritai nebūtų leista įeiti į rinką.

338. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jos teismas nemotyvavo, kodėl atmetė atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kadangi teismas atmetimo motyvais nurodė tai, kad byloje kilęs ginčas yra neturtinio pobūdžio.

349. Atsakovo nuostolių paskaičiavimas nėra grindžiamas realiais nuostoliai, o remiasi nebegaliojančia 2007 m. spalio 7 d. sutartimi, savo paties neaišku kokiais kriterijais grįstu, sugalvotu ir apskaičiuotu 0,7 ct/kWh elektros energijos perdavimo eksportui mokesčiu. Atsakovas nepagrindė, kodėl reikalauja teismą nustatyti banko, kurio garantija gali būti pateikiama kaip nuotolių atlyginimo užtikrinimas, patikimumo reitingą ir kodėl prašoma nustatyti būtent tokį reitingą.

3510. Nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas apskritai patiria bet kokius nuostolius, nes visas perdavimo eksportui paslaugos teikimo sąnaudas AB „Lietuvos energija“ atgauna per ETSO kompensacinį mechanizmą bei per nacionalinius tarifus, nustatytus elektros energijos galutiniams vartotojams ir skirstomiesiems tinklams.

3611. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovo tariamų nuostolių atlyginimo apsunkinimą atmetus ieškinio reikalavimus. UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ kapitalo dydis viršija 175 mln. Lt. Ieškovų ieškinio reikalavimas, kaip teisingai pažymėjo Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartyje, yra vieningas (bendras) ir neturtinio pobūdžio – ieškovai prašo teismą pripažinti atsakovo piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ir įpareigoti nutraukti neteisėtus veiksmus. Todėl ieškinio atmetimo ar tenkinimo iš dalies atveju atsakovas savo tariamus nuostolius turėtų teisę išieškoti remdamasis LR CPK 147 straipsnio 3 dalimi iš abiejų ieškovų kartu.

37Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

38Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo (nutarties) dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

39Byloje kilęs ginčas dėl atsakovo AB „Lietuvos energija“ veiksmų pripažinimo piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi ir įpareigojimo atsakovą nutraukti šiuos veiksmus. Ieškovai UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ ieškiniu prašo pripažinti, kad atsakovo AB „Lietuvos energija“ veiksmai dėl elektros energijos eksporto mokesčio vienašališko nustatymo, nepagrįsto jo didinimo ir taikymo, šio mokesčio nederinimo su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, jo nepaskelbimo iš anksto viešai, reikalavimo, kad šį mokestį mokėtų elektros energijos gamintojas ieškovas UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, nesąžiningų ir neteisėtų Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygų primetinėjimo ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“, reikalavimo pasirašyti Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį atgaline tvarka yra neteisėti ir laikytini atsakovo AB „Lietuvos energija“ piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, o taip pat įpareigoti atsakovą AB „Lietuvos energija“ nutraukti aukščiau nurodytus neteisėtus veiksmus.

40Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojo atsakovą AB „Lietuvos energija“ nenutraukti elektros energijos perdavimo paslaugos ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ teikimo bei uždraudė atsakovui AB „Lietuvos energija“ atlikti bet kokius veiksmus, kurie kliudytų ieškovams vykdyti prekybą elektros energija. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartį paliko nepakeistą.

41Nagrinėjamoje byloje yra kilęs įsiteisėjusia teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo ir atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas.

42Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo

43Atsakovas AB „Lietuvos energija“ prašė pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, nustatant perdavimo paslaugos kainą po 0,9 ct/kWh arba 0,7 ct/kWh ir atsiskaitymo su atsakovu AB „Lietuvos energija“ tvarką bei perduodamo elektros energijos kiekio derinimo tvarką pagal Elektros energijos perdavimo paslaugos 2007 m. spalio 10 d. sutartį Nr. 777-07, galiojusią iki 2008 m. gruodžio 31 d.

44Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi netenkino atsakovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, nes sprendė, jog, nustačius perdavimo paslaugos kainą, pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė neatliktų užtikrinimo funkcijos, laikinosioms apsaugos priemonėms keliamų tikslų bei jų taikymo sąlygų, nes faktiškai būtų pasisakoma dėl elektros energijos perdavimo kainos nustatymo, o tai savo pobūdžiu reikštų šalių ginčo dėl elektros energijos perdavimo apmokestinimo išsprendimą.

45Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą reglamentuoja LR CPK 146 straipsnio 1 dalis, kuri numato, jog teismas gali dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita.

46Nagrinėjamu atveju atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo buvo grindžiamas įsiteisėjusia teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto, įvykdymo tvarkos ir būdo nustatymu. Sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, taikomos tos pačios taisyklės kaip ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju. Tokiais atvejais turi būti atsižvelgta, ar, pakeitus laikinąsias apsaugos priemones, vis dar būtų užtikrintas įstatymu šių priemonių taikymu siekiamų tikslų įgyvendinimas – užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, o taip pat, ar nebūtų pažeisti ekonomiškumo, proporcingumo, ginčo šalių interesų pusiausvyros ir kiti civilinio proceso principai (LR CPK 3 str. 1 d., 17 str., 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.).

47Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu ieškovai, siekiami savo teisės neatlygintinai gauti elektros energijos perdavimo paslaugą per elektros energijos perdavimo tinklą pripažinimo, ginčija atsakovo veiksmų, tarp jų – vienašališkai nustatant ir taikant elektros energijos eksporto mokestį – teisėtumą, reikšdami reikalavimą dėl jų pripažinimo piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi ir įpareigojimo atsakovą juos nutraukti. Kadangi ieškinio pagrįstumas gali būti nustatytas tik išnagrinėjus bylą iš esmės, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, kai sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimas, daroma prielaida dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo ir tenkinimo galimybės. Ši prielaida nagrinėjamos bylos kontekste, atsižvelgiant į ieškinio pagrindą ir dalyką, reiškia pripažinimą, jog ieškinio tenkinimo atveju atsakovo veiksmai, nustatant elektros energijos perdavimo paslaugos per elektros energijos perdavimo tinklą įkainį, gali būti pripažinti piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi. Todėl įsiteisėjusia teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis, atsižvelgiant į nagrinėjamu atveju pareikštų reikalavimų pobūdį – užkirsti kelią ieškovų teises ir teisėtus interesus pažeidžiantiems ir žalos atsiradimą jiems sąlygojantiems atsakovo veiksmams. Šių tikslų nebūtų galima pasiekti, tenkinus atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, kadangi tokiu atveju atsakovui būtų sudarytos sąlygos atlikti veiksmus, kurių teisėtumą pareikštu ieškiniu ginčija ieškovai UAB „Fortis Energy“ ir UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“.

48Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto AB „Lietuvos energija“ argumentus, jog jo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo išdėstytos aplinkybės sudarė pagrindą pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

49Dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo

50

51Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Paprastai teismas nustato atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą tais atvejais, kai pagal bylos duomenis yra realiai prognozuojama, kad nuostoliai gali atsirasti, ir byloje yra duomenų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovo galimų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas (dideli nuostoliai, ieškovas yra finansiškai nepajėgus jų padengti, neturi Lietuvoje turto, gali vengti atlyginti nuostolius ir pan.), esant objektyvaus pobūdžio prielaidoms apie galimų nuostolių atsiradimo realią tikimybę, preliminarų jų dydį. Taigi, civilinio proceso įstatymas, apsaugodamas ieškovo turtinius interesus, siekia apsaugoti ir atsakovo turtinius interesus, kurie gali būti pažeisti įsiteisėjus teismo baigiamajam aktui, kuriuo ieškinys atmestas. Tokiu būdu užtikrinamas šalių procesinio lygiateisiškumo principo įgyvendinimas.

52Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi nepagrįstai atmetė atsakovo AB „Lietuvos energija“ prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tuo pagrindu, kad nagrinėjamu atveju kilęs ginčas yra neturtinio pobūdžio. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog, atmetus ieškinio reikalavimus, atsakovas AB „Lietuvos energija“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patirtų nuostolių negautų pajamų forma, nes iki teismo sprendimo įsiteisėjimo jis elektros energijos perdavimo paslaugą ieškovams UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“ turėtų teikti neatlygintinai, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamojo byloje yra kilęs ginčas dėl atsakovo veiksmų, vienašališkai nustatant ir taikant elektros energijos eksporto mokestį, teisėtumo.

53Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2007 m. spalio 10 d. tarp nepriklausomo elektros energijos tiekėjo UAB „Fortis Energy“, elektros energijos gamintojo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir perdavimo sistemos operatoriaus AB „Lietuvos energija“ buvo sudaryta Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartis Nr. 777-07, kuria AB „Lietuvos energija“ įsipareigojo suteikti UAB „Fortis Energy“ gamintojo UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ pagamintos elektros energijos perdavimo paslaugą per elektros energijos perdavimo tinklą nuo gamintojo ir perdavimo sistemos operatoriaus elektros tinklo nuosavybės ribos iki Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos sienos, o UAB „Fortis Energy“ įsipareigojo už perdavimo paslaugą perdavimo sistemos operatoriui AB „Lietuvos energija“ mokėti 0,7 ct/kWh (be PVM). Ši sutartis pasibaigė, pasibaigus jos galiojimo terminui 2008 m. gruodžio 31 d., kadangi šalims nepavyko susitarti dėl naujos sutarties sąlygų. Nagrinėjamu atveju, esant ginčui dėl elektros energijos perdavimo paslaugos teikimo sąlygų, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, susiklostė situacija, jog, nors de jure 2007 m. spalio 10 d. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties Nr. 777-07 galiojimas yra pasibaigęs, tarp šalių faktiškai tęsiasi santykiai dėl elektros energijos perdavimo paslaugos teikimo. Kadangi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu ši paslauga ieškovams yra teikiama neatlygintinai, ieškinio atmetimo atveju, pripažinus, jog, atsakovas AB „Lietuvos energija“ turi teisę nustatyti ir taikyti elektros energijos eksporto mokestį, ieškovui AB „Fortis Energija“ atsirastų prievolė atlyginti nuostolius dėl atsakovo negautų pajamų už faktiškai suteiktą elektros energijos perdavimo paslaugą. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog, sprendžiant dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jų dydžio ir subjekto, privalančio atlyginti šiuos nuostolius perdavimo sistemos operatoriui, nagrinėjamu atveju yra pagrindas vadovautis 2007 m. spalio 10 d. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartimi Nr. 777-07, kadangi ginčo šalys kitos sutarties nėra sudariusios. Ši sutartis jos galiojimo laikotarpiu ginčo šalių nebuvo ginčijama ir pasibaigė, pasibaigus jos galiojimo terminui. Tačiau atsakovui toliau faktiškai teikiant paslaugą, kuri yra pasibaigusios sutarties dalykas, jis, kaip paslaugos teikėjas, ieškinio atmetimo atveju įgytų teisę reikalauti, kad paslaugos gavėjas atsiskaitytų už jam faktiškai suteiktą paslaugą. Kadangi pagal 2007 m. spalio 10 d. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartį Nr. 777-07 pareigą atsiskaityti už perdavimo sistemos operatoriaus suteiktą elektros energijos perdavimo į trečiąsias šalis paslaugą turėjo UAB „Fortis Energy“ kaip elektros energijos tiekėjas, jam turėtų tekti pareiga pateikti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą.

54Pažymėtina, jog, taikant nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, pakanka apskaičiuoti jų preliminarų dydį. Todėl teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atsakovo nuostolių, grindžiamų per vienerių metų laikotarpį tiekimui į trečiąsias šalis vidutiniškai perduotos elektros energijos kiekiu, paskaičiavimą. Kadangi elektros energijos eksportui perduotos elektros energijos kiekis 2008 metais buvo 231 634 MWh (1 t., b.l. 124), šiuo elektros energijos kiekiu atsakovas pagrįstai remiasi, apskaičiuodamas nuostolius, kurie gali atsirasti dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, jam negaunant pajamų per vienerių metų laikotarpį, kol vyksta bylos nagrinėjimas. Teisėjų kolegija pripažįsta, jog atsakovo galimų nuostolių dėl faktiškai suteiktos elektros energijos paslaugos paskaičiavimas turi būti grindžiamas ne 0,9 ct/kWh, bet 0,7 ct/kWh perduotos elektros energijos kaina (be PVM), kuri numatyta 2007 m. spalio 10 d. Elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties Nr. 777-07 3.1 punkte, kadangi, kaip minėta, net ir pasibaigus šios sutartis galiojimui, faktiškai tęsiasi šios sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai dėl elektros energijos paslaugos teikimo ir kitos sutarties šiuo metu ginčo šalys nėra sudariusios. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija pripažįsta, jog preliminariais paskaičiavimais ieškinio atmetimo atveju atsakovo AB „Lietuvos energija“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galėtų patirti 1 929 511,22 Lt nuostolių dėl negautų pajamų (su PVM) (231 634 MWh x 7 MWh = 1 621 438 Lt (be PVM)). Kadangi pareiga atlyginti nuostolius, galinčius atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tektų ieškovui UAB „Fortis Energy“, preliminariai apskaičiuota nuostolių suma yra didelė, o byloje nėra ieškovo turtinę padėtį patvirtinančių įrodymų, teisėjų kolegija pripažįsta, jog nagrinėjamu atveju yra teisinis pagrindas pareikalauti, kad ieškovas UAB „Fortis Energy“ pateiktų atsakovo AB „Lietuvos energija“ nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Todėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutarties dalis, kuria atmestas atsakovo AB „Lietuvos energija“ prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, įpareigojant ieškovą UAB „Fortis Energy“ įmokėti į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą 1 929 511 Lt sumą kaip nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, arba pateikti šiai sumai banko garantiją, dėl kurios tinkamumo spręstų pirmosios instancijos teismas (LR CPK 147 str. 1 d., 338 str., 329 str. 1 d.).

55Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

56Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutarties dalį, kuria atmestas atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, palikti nepakeistą.

57Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutarties dalį, kuria atmestas atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

58Atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo tenkinti iš dalies. Įpareigoti ieškovą uždarąją akcinę bendrovę „Fortis Energy“ iki 2009 m. rugsėjo 20 d. įmokėti į Vilniaus apygardos teismo specialiąją sąskaitą 1 929 511 Lt (vieną milijoną devynis šimtus dvidešimt devynis tūkstančius penkis šimtus vienuolika litų) sumą kaip atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą arba pateikti šiai sumai banko garantiją.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovai UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“... 6. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13d. nutartimi taikė laikinąsias... 7. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. balandžio 24 d. nutartimi Vilniaus... 8. Atsakovas AB „Lietuvos energija“ pateikė teismui prašymą dėl... 9. 1. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13 d. nutartimi... 10. 2. Jeigu teismas įvertintų, kad už atsakovo AB „Lietuvos energija“... 11. 3. Nustatyti, kad ieškovui UAB „Fortis Energy“ praleidus atsiskaitymo su... 12. 4. Nustatyti, kad ieškovas UAB „Fortis Energy“ turi mokėti atsakovui AB... 13. 5. Pareikalauti per teismo nustatytą terminą ieškovus UAB „Kauno... 14. 6. Per teismo nustatytą terminą ieškovams UAB „Kauno termofikacijos... 15. Atsakovas AB „Lietuvos energija“ nurodė, kad iki 2008 m. gruodžio 31 d.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi atmetė AB... 17. Atsakovas AB „Lietuvos energija“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 18. 1. Teismas neteisingai įvertino, kad atsakovo prašymo dėl laikinųjų... 19. 2. Teismas, nepakeitęs 2009 m. vasario 13 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų... 20. 3. Teismo nutartimi yra pažeidžiamos atsakovo teisės ir teisėti interesai,... 21. 4. Teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai ir klaidingai nurodė, kad tarp... 22. 5. Teismo nutarties dalis, kuria buvo atmestas atsakovo prašymas įpareigoti... 23. 6. Tai, jog atsakovas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiria... 24. 7. Ieškinio atmetimo atveju ieškovai gali vengti atlyginti atsakovui... 25. Ieškovai UAB „Kauno termofikacinė elektrinė“ ir UAB „Fortis Energy“... 26. 1. Atskirajame skundė atsakovas iš esmės kvestionuoja visus prejudicinius... 27. 2. Atsakovo prašymas pakeisti laikinąsias apsaugos priemones neatitinka... 28. 3. Atsakovo reikalavimas ieškovams mokėti 0,7 kWh elektros energijos... 29. 4. Atsakovo atskirojo skundo argumentas, kad Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 30. 5. Atsakovas, nurodydamas, kad ieškovai, nemokėdami elektros energijos... 31. 6. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad ieškovų vykdoma prekybos veikla neturi... 32. 7. Ieškovas UAB „Fortis Energy“ niekuomet su elektros energijos eksporto... 33. 8. Apeliantas nepagrįstai nurodo, jos teismas nemotyvavo, kodėl atmetė... 34. 9. Atsakovo nuostolių paskaičiavimas nėra grindžiamas realiais nuostoliai,... 35. 10. Nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas apskritai patiria bet kokius... 36. 11. Apeliantas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovo tariamų... 37. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 38. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 39. Byloje kilęs ginčas dėl atsakovo AB „Lietuvos energija“ veiksmų... 40. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 13d. nutartimi taikė laikinąsias... 41. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs įsiteisėjusia teismo nutartimi pritaikytų... 42. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo... 43. Atsakovas AB „Lietuvos energija“ prašė pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 44. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi netenkino atsakovo... 45. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimą reglamentuoja LR CPK 146 straipsnio... 46. Nagrinėjamu atveju atsakovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 47. Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu ieškovai, siekiami savo teisės... 48. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apelianto AB... 49. Dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 50. ... 51. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad... 52. Vilniaus apygardos teismas skundžiama 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi... 53. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog 2007 m. spalio 10 d. tarp nepriklausomo... 54. Pažymėtina, jog, taikant nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos... 55. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 56. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutarties dalį, kuria... 57. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutarties dalį, kuria... 58. Atsakovo akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ prašymą dėl nuostolių,...