Byla 2-61-186/2015
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „ERP“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje Nr. 2-4275-823/2014 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,ERP“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MOKIPAY EUROPE“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas BUAB „ERP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti negaliojančia UAB „ERP“ ir UAB „MOKIPAY EUROPE“ 2011 m. liepos 1 d. sudarytą pirkimo – pardavimo ir turtinių teisių perdavimo sutartį nuo sudarymo momento ir taikyti restituciją, priteisiant iš atsakovo UAB „MOKIPAY EUROPE“ pagal sutartį perleistus objektus, t. y. techninę ir programinę įrangą Mokipay mokėjimų sistemai, portalą mokipay.com, Mokipay mokėjimų sistemą, mobiliąsias Mokipay aplikacijas, Expansys Europe SAS Google Nexus S Android Smartph programas ieškovo BUAB „ERP“ naudai.

6Atsakovas UAB „MOKIPAY EUROPE“ teismui pateikė tripliką, kuriuo, be kita ko, prašė ieškovo BUAB „ERP“ ieškinį palikti nenagrinėtą, nurodydamas, kad 2011 m. liepos 1 d. pirkimo-pardavimo sutarties 8.3. punkte buvo numatytas arbitražinis susitarimas, kurio pagrindu visi iš sutarties kylantys ginčai turi būti perduoti Vilniaus komercinio arbitražo teismui.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą ir panaikinto Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nustatė, kad ieškovo ieškiniu prašomoje pripažinti negaliojančia 2011 m. liepos 1 d. pirkimo-pardavimo ir turtinių teisių perdavimo sutartyje buvo numatytas arbitražinis susitarimas. Teismas, gavęs ieškinį dėl klausimo, dėl kurio šalys yra sudariusios Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – KAĮ) 10 straipsnyje nustatytos formos arbitražinį susitarimą, atsisako jį priimti. Jeigu arbitražinio susitarimo sudarymo faktas paaiškėja po to, kai teismas priėmė ieškinį, teismas ieškinį dėl klausimo, dėl kurio yra sudarytas arbitražinis susitarimas, palieka nenagrinėtą (KAĮ 11 str. 1 d.). Teismas atsižvelgdamas į tai, kad atsakovui pateikus tripliką ir jame suformulavus prašymą ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtą, paaiškėjo, jog šalys yra tarpusavyje sutarusios iš 2011 m. liepos 1 d. pirkimo-pardavimo ir turtinių teisių perdavimo sutarties kylančius ginčus ar su šia sutartimi susijusius ginčus spręsti Vilniaus komercinio arbitražo teisme, ieškovo BUAB „ERP“ ieškinį atsakovui UAB „MOKIPAY EUROPE“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo paliko nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 9 p., KAĮ 11 str. 1 d.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas BUAB ,,ERP“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartis. Skunde nurodo, kad KAĮ 4 straipsnio 5 dalis numato, kad šiam įstatymui ir jame vartojamoms sąvokoms aiškinti subsidiariai taikytinas 1985 metų Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos pavyzdinis įstatymas dėl tarptautinio komercinio arbitražo (toliau – Pavyzdinis įstatymas) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. KAĮ 11 straipsnis nereglamentuoja situacijos, kuomet, nepaisant arbitražinės išlygos, atsakovas atsiliepime neprieštarauja bylos nagrinėjimui teisme. Tačiau tokią situaciją reglamentuoja Pavyzdinio įstatymo 8 straipsnio 1 dalis, numatanti teismo pareigą ginčą perduoti arbitražui tik tuomet, jei to prašo šalis pirmame atsiliepime dėl bylos esmės. Šiuo atveju atsakovas suprato, jog ginčas yra susijęs su sutartimi, jos taikymu, aiškinimu ir galiojimu ir neprieštaravo ginčo nagrinėjimui teisme, šią savo poziciją išreiškė pirmuoju savo procesiniu dokumentu. Kadangi atsakovas neprieštaravo bylos nagrinėjimui teisme pirmuoju savo atsiliepimu, o dėl ginčo sprendimo arbitraže nurodė tik savo triplike, teismas turėjo bylą nagrinėti, bet ne palikti ieškinį nenagrinėtą.

11Atsakovas UAB „MOKIPAY EUROPE“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad atsakovas teismui apie šalių sudarytoje sutartyje numatytą arbitražinę išlygą informavo bei pateikė reikalavimą dėl ieškovo ieškinio palikimo nenagrinėtu dar neprasidėjus bylos nagrinėjimo iš esmės stadijai, t. y. pasirengimo bylos nagrinėjimui metu, kuomet šalys ir privalo galutinai suformuoti savo poziciją ir pateikti visus prašymus, kurių išsprendimas turi įtakos bylos nagrinėjimui iš esmės. KAĮ 11 straipsnio 1 dalis, CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punktas ir CPK 296 straipsnio 1 dalies 9 punktas nustato konkrečius teismo procesinius veiksmus, kuriuos privaloma atlikti, kai šalys yra sudariusios galiojantį arbitražinį susitarimą. Vienas iš veiksmų, kuris turi būti atliekamas tuomet, kai arbitražinio susitarimo sudarymo faktas paaiškėja po to, kai teismas priėmė ieškinį, yra ieškinio palikimas nenagrinėtu. Pagal KAĮ 4 straipsnio 5 dalį Pavyzdinis įstatymas taikytinas tik subsidiariai, t. y. taikytinas tik tiems klausimams, kurie nėra (ar yra nepilnai) reglamentuoti KAĮ. Nagrinėjamu atveju situacija, kuomet po ieškinio priėmimo paaiškėja faktas apie arbitražinio susitarimo sudarymą, yra aiškiai reglamentuota KAĮ 11 straipsnyje, todėl ieškovo teiginiai apie Pavyzdinio įstatymo taikymą yra visiškai nepagrįsti.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkinamas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.).

15CPK 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys savo susitarimu gali perduoti spręsti arbitražo tvarka bet kokį ginčą dėl fakto ar (ir) teisės, išskyrus ginčus, kurie pagal įstatymus negali būti nagrinėjami arbitraže. Pagal Komercinio arbitražo įstatymo 2 straipsnį, arbitražas yra ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ar įsipareigoja kreiptis ne į valstybės teismą, o į jų susitarimu pasirinktą arba įstatymo nustatyta tvarka paskirtą trečiąjį asmenį ar asmenis.

16Arbitražinio susitarimo tikslas yra atsisakyti bet kurios valstybės teismų jurisdikcijos ir perduoti ginčą spręsti arbitražui. Taigi arbitražinio susitarimo sudarymas kartu reiškia, kad šalys atsisako nagrinėti tarpusavio ginčus teisme. Sudarytas arbitražinis susitarimas šalims privalomas ir jos negali vienašališkai jo keisti, taip pat – pažeisti, t. y. kilus ginčui, rinktis vietoje arbitražo kitą, pavyzdžiui, teisminį ginčo sprendimo būdą. Galiojantis arbitražinis susitarimas, kaip ir kiekviena kita sutartis, šalims yra privalomas (CK 6.189 str. 1 d.) ir jo būtina laikytis (pacta sunt servanda). Arbitražinis susitarimas yra privalomas ne tik jo šalims, bet ir teismui. Kai yra arbitražinis susitarimas, teismas privalo atsisakyti savo jurisdikcijos, jeigu bent viena šalis reikalauja, kad ginčas būtų sprendžiamas arbitraže (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. Belgijos įmonė „Hydro Soil Services NV“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-62/2007; 2010 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „ORLEN Lietuva“ v. Liberty Mutual Insurance Europe Limited ir kt.,bylos Nr. 3K-3-64/2010).

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys sudarė arbitražinį susitarimą arbitražo teismui perduoti nagrinėti visus jų tarpusavio ginčus, susijusius su 2011 m. liepos 1 d. sudaryta pirkimo-pardavimo ir turtinių teisių perdavimo sutartimi (t. 1, b. l. 17-20). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo ieškiniu prašomoje pripažinti negaliojančia 2011 m. liepos 1 d. pirkimo-pardavimo ir turtinių teisių perdavimo sutartyje buvo numatytas arbitražinis susitarimas ir kad atsakovas triplike suformulavo prašymą ieškovo ieškinį palikti nenagrinėtą, skundžiama nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą.

18Ieškovas atskiruoju skundu ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį teigia, kad kadangi atsakovas neprieštaravo bylos nagrinėjimui arbitraže pirmuoju savo atsiliepimu, o dėl ginčo sprendimo arbitraže nurodė tik savo triplike, teismas turėjo bylą nagrinėti, bet ne palikti ieškinį nenagrinėtą. Tokius savo argumentus ieškovas grindžia KAĮ 4 straipsnio 5 dalies nuostata bei 1985 metų Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisijos pavyzdinio įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, kurioje numatyta teismo pareiga ginčą perduoti arbitražui tik tuomet, jei to prašo šalis pirmame atsiliepime dėl bylos esmės. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto argumentais nesutinka.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad arbitražinis susitarimas priimamas abiejų šalių suderinta valia, taigi vienos šalies kreipimasis į teismą su ieškiniu nepaneigia kitos susitarimo šalies valios ir jos nepakeičia. Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 6 punktą atsakovas, esant arbitražiniam susitarimui, turi teisę pareikšti savo valią dėl ginčo priimtinumo, o teisėjas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turi pareigą išsiaiškinti atsakovo valią, ar jis neprieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme ir ar nereikalauja laikytis arbitražinio susitarimo. Pagal tokį įstatyminį reglamentavimą atsakovas savo požiūrį į ginčo priskirtinumą teismui ar arbitražui (CPK 22, 23 str.) turi teisę pareikšti dar iki ieškinio padavimo teismui, arba iki jo priėmimo klausimo išsprendimo, arba po bylos iškėlimo. Ieškinio priėmimo stadijoje teisėjas privalo išsiaiškinti atsakovo požiūrį ir valią dėl ginčo nagrinėtinumo teisme. Jeigu šioje stadijoje teisėjas atsakovo valios neišaiškino ir iškėlė bylą, teismas išsiaiškino, kad yra arbitražinis susitarimas, o atsakovas prieštarauja ginčo nagrinėjimui teisme bei reikalauja laikytis šio susitarimo, tai tokiu atveju ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 9 p.). Jeigu pirmosios instancijos teismas nepriėmė sprendimo ieškinį palikti nenagrinėtą, tai, esant pagrindui, tokį sprendimą turės priimti apeliacinės ar kasacinės instancijos teismas (CPK 326 str. 1 d. 5 p., 359 str. 1 d. 6 p.). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „ORLEN Lietuva“ v. Liberty Mutual Insurance Europe Limited ir kt.,bylos Nr. 3K-3-64/2010).

20Atsižvelgdamas į išdėstytas nuostatas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad esant galiojančiam ir vykdytinam arbitražiniam susitarimui bei atsakovui reikalaujant perduoti ginčą arbitražui, pirmosios instancijos teismas pagrįstai paliko ieškinį nenagrinėtą. Apelianto argumentai, kad atsakovo ne iš karto pareikštas prieštaravimas dėl ginčo nagrinėjimo teisme užkerta galimybę bylą nagrinėti šalių pasirinktu būdu, t. y. arbitraže, prieštarauja išdėstytoms nuostatoms dėl ginčo priskyrimo teisinio reglamentavimo, todėl atmestini.

21Apeliantas skundu taip pat prašo palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones iki įsiteisės Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartis. Pagal CPK 152 straipsnio 4 dalį atskirojo skundo padavimas dėl nutarties panaikinti laikinąsias apsaugos priemones sustabdo šių nutarčių vykdymą. Tokia nutartis įsiteisėja, jei ji nėra panaikinama, išnagrinėjus skundą apeliacine tvarka, o apeliacinės instancijos nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos (CPK 279 str. 1 d.). Todėl atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarties, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonė liko galioti iki Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarties įsiteisėjimo t.y. iki šios apeliacinės instancijos teismo nutarties priėmimo. Kadangi ieškovas prašo patvirtinti įstatymu jau sureguliuotą procesinę situaciją, jo prašymas dėl pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisiškai nereikšmingas ir neturi būti svarstomas.

22Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo BUAB ,,ERP“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarties, nenustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei CPK 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartis paliekama nepakeista.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas BUAB „ERP“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 6. Atsakovas UAB „MOKIPAY EUROPE“ teismui pateikė tripliką, kuriuo, be kita... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartimi ieškinį paliko... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas BUAB ,,ERP“ kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu, prašydamas... 11. Atsakovas UAB „MOKIPAY EUROPE“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkinamas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. CPK 23 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys savo susitarimu gali perduoti... 16. Arbitražinio susitarimo tikslas yra atsisakyti bet kurios valstybės teismų... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys sudarė arbitražinį susitarimą... 18. Ieškovas atskiruoju skundu ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutartį... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad arbitražinis susitarimas... 20. Atsižvelgdamas į išdėstytas nuostatas, apeliacinės instancijos teismas... 21. Apeliantas skundu taip pat prašo palikti galioti Vilniaus apygardos teismo... 22. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo BUAB ,,ERP“ atskirąjį skundą... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą....