Byla A2-1427-259/2012
Dėl pripažinimo nuomininko šeimos nariu ir nuomos sutarties pakeitimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų G. J. ir K. M. atstovo advokato Vytauto Gusto atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjų G. J. ir K. M. prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-120-774/2010 pagal ieškovių G. J. ir K. M. ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, M. A. A. dėl pripažinimo nuomininko šeimos nariu ir nuomos sutarties pakeitimo ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-120-774/2010 pagal ieškovių G. J. ir K. M. ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, M. A. A. dėl pripažinimo nuomininko šeimos nariu ir nuomos sutarties pakeitimo ir 2010-05-28 priėmė sprendimą, kuriuo patikslintą ieškinį patenkino visiškai: pripažino G. J. ir K. M. nuomininko A. M. A. šeimos narėmis su teise gyventi bute, esančiame ( - ), Kaune, ir įpareigojo atsakovę Kauno miesto savivaldybę pakeisti buto, esančio ( - ), Kaune, nuomos sutartį G. J. vardu vietoje buvusio pirminio nuomininko A. M. A.; 2) K. M. ir A. M. A. nusprendė įrašyti į buto nuomos sutartį šeimos nario teisėmis (t.2, b.l.16-19).

4Kauno apygardos teismas 2010-12-14 sprendimu Kauno miesto apylinkės teismo 2010-05-28 sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą - ieškovių G. J. ir K. M. patikslintą ieškinį atmetė (t.2, b.l.45-50).

5Pareiškėjos G. J. ir K. M. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-120-774/2010 ir priimti byloje naują sprendimą – ieškinį patenkinti pilnai (t.2, b.l.70-72). Prašymą atnaujinti procesą pareiškėjos grindė dviem pagrindais: 1) CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu, nurodydamos, jog Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, nusprendė dėl neįtrauktos į bylą A. Š. (ieškovės K. M. dukters); 2) CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punktu, nurodydamos, jog Kauno apygardos teismas padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą, kuri įtakojo neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi (t.2, b.l.95-98) atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-120-774/2010 atsisakė. Teismas nustatė, jog 2012-03-05 nutartimi (t.2, b.l.73-74) teismas priėmė pareiškėjų prašymą tik dalyje dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, o prašymą dalyje dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu atsisakė priimti, pasibaigus vienerių metų prašymo padavimo terminui (CPK 368 str. 2 d.). Todėl teismas pareiškėjų prašymą nagrinėjo tik dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu. Nagrinėdamas prašymą šioje dalyje, teismas nustatė, jog K. M. yra mažametės A. Š. įstatyminė atstovė – motina, o G. J. –A. Š. senelė. Civilinėje byloje Nr.2-120-774/2010 ieškovės nuo pat ieškinio padavimo dienos naudojosi advokato pagalba, pačios taip pat dalyvavo teismo posėdžiuose, teikė teismui paaiškinimus. Teismo vertinimu, būdama A. Š. įstatymine atstove, K. M. turėjo teisę ir pareigą tinkamai vykdyti tėvų valdžią, atlikti atitinkamus procesinius veiksmus – pranešti teismui apie A. Š. gimimą, atstovauti savo mažametę dukrą, jeigu norėjo, kad teismas tuo pačiu sprendimu išspręstų ir dėl jos teisių ir pareigų. Tačiau nei ieškovės, nei jų atstovas paaiškinimų ir duomenų apie tai, jog iki teismo sprendimo priėmimo K. M. pagimdė dukterį A. Š., teismui nepateikė. Teismas nustatė, jog dėl mažametės šeimyninio ryšio su buto nuomininku teismas nesprendė ir dėl jos teisių į butą sprendime nepasisakė, todėl toks teismo sprendimas nesukuria mažametei teisių ar pareigų ir tokiu teismo sprendimu jos teisės ar įstatymo saugomi interesai nėra pažeisti. Teismas pažymėjo, jog neatnaujinus proceso civilinėje byloje Nr.2-120-774/2010, neįtraukto į bylą asmens A. Š. materialiosios ir procesinės teisės nebus pažeistos, nes Kauno apygardos teismo 2010-12-14 sprendimas neturi res judicata galios ir neužkerta mažametei kelio kreiptis į teismą su ieškiniu dėl savo pažeistų materialiųjų teisių gynimo.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjų G. J. ir K. M. atstovas advokatas Vytautas Gustas atskiruoju skundu (t.2, b.l.103-105) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-20 nutartį civilinėje byloje Nr. A2-4528-748/2012 panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-120-774/2010. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikta pažyma apie ieškovės K. M. nėštumą (t.1, b.l.88). K. M. dukra A. Š. gimė ( - ) (t.2, b.l.65). Nors pirmosios instancijos teismo sprendime apie ieškovės mažametės dukros interesus ginčo buto atžvilgiu nieko nepasisakyta, tačiau, patenkinus ieškinį, mažametės interesai iš esmės buvo apginti, apgynus jos įstatyminės globėjos - motinos interesus. Tačiau apeliacinės instancijos teismas, panaikindamas Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą ir priimdamas naują sprendimą, dėl mažametės A. Š. teisių į ginčo butą visiškai nepasisakė. Apeliacinės instancijos teismo sprendimas turi esminę įtaką mažametės teisėms - tiek kaip proceso dalyvės, atstovaujamos įstatyminės atstovės, tiek ir kaip vaiko bendrai, kurio teises gina Lietuvos ratifikuota Vaiko teisių apsaugos Konvencija. Apeliacinės instancijos teismui buvo žinomas mažametės A. Š. gimimo faktas bei tai, kad ji realiai gyvena su mama ginčo bute (t.2, b.l.43). Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CK 2.6 straipsnio l dalyje įtvirtintą draudimą apriboti civilinį teisnumą ar veiksnumą. Todėl tai, kad apeliacinės instancijos teismas savo sprendime pasisakė tik dėl motinos - ieškovės K. M. civilinių teisių ir pareigų, nelaikytina pakankamu pačios mažametės A. Š. teisių gynimu. Apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 263 ir 266 straipsnius, t. y. nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, kas yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 2 p.), o tuo pačiu padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą, kuri tiesiogiai įtakojo neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą;

112. Kauno miesto apylinkės teismas prašymą atnaujinti procesą nagrinėjo tik vienu - CPK 366 straipsnio l dalies 7 punkto pagrindu.

123. Teismas neteisingai aiškino ir taikė tiek procesinės teisės normas, tiek LAT suformuotą praktiką proceso atnaujinimo civilinėse bylose klausimu. Nei CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktas, nei suformuota LAT praktika nereikalauja, kad teismo sprendime, kuriame pasisakyta dėl neįtraukto į procesą asmens materialiųjų teisių ar pareigų, būtinai būtų konkrečiai paminėtas ir pats asmuo. Svarbu, kad toks asmuo egzistuotų sprendimo priėmimo metu ir teismui būtų apie jį žinoma. Nors apeliacinės instancijos teismas, priimdamas naują sprendimą, nepaminėjo konkrečiai mažametės vardo ir pavardės, tai nereiškia, kad dėl jos teisių į šį butą nebuvo pasisakyta. Priešingai, apeliacinės instancijos teismo sprendimu buvo pasisakyta neigiamai mažametės teisių atžvilgiu.

13Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą (t.2, b.l.107-110) prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Kauno miesto apylinkės teismo 2012-04-20 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

141. Skundo argumentai, jog teismas neteisingai aiškino ir taikė CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą, nepagrįsti. Sprendime dėl mažametės A. Š. teisių ir pareigų tiesiogiai nėra pasisakyta - mažametės šeimyninio ryšio su buto nuomininku teismas nesprendė ir dėl jos teisių į butą sprendime nepasisakė. Todėl toks teismo sprendimas nesukuria mažametei A. Š. teisių ar pareigų, juo mažametės teisės ar įstatymo saugomi interesai nėra pažeisti.

152. Abi pareiškėjos byloje dalyvavo. K. M. tuo pačiu metu buvo ir savo mažametės dukters A. Š. įstatyminė atstovė su iš atstovavimo išplaukiančiomis teisėmis ir pareigomis, todėl galėjo pranešti teismui apie dukters gimimą ir atstovauti dukrą teisme.

163. Kauno apygardos teismo 2010-12-14 sprendimas A. Š. neturi nei res judikata, nei prejudicinės galios, kadangi ji procese nedalyvavo. Todėl A. Š. turi teisę per savo įstatyminį atstovą kreiptis į teismą su ieškiniu dėl savo pažeistų materialiųjų teisų gynimo.

174. Skundo argumentas, jog apeliacinės instancijos teismas negynė mažametės interesų dėl gyvenimo ginčo gyvenamosiose patalpose, nepagrįstas. Vaiko teisę į gyvenimo sąlygas pirmiausia užtikrina tėvai (LR vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo 11 str., 13 str. 5 d.). Būdama įstatyminė mažametės atstovė, ieškovė turėjo visas teises ir galimybes siekti, jog byloje būtų išspręsta ir dėl mažametės teisų ir pareigų, tačiau to nepadarė.

185. Teismas teisingai taikė LAT praktiką. Skundas neparemtas nei vienu iš pagrindų procesui atnaujinti: 1) sprendime nėra tiesiogiai pasisakyta dėl mažametės teisių ar jos pareigų (tai skunde pripažįsta ir pačios pareiškėjos); 2) teismui nėra pateikta jokių naujų įstatyminės atstovės įrodymų, kuriuos įvertinus, bus panaikintos ar pakeistos teismo nustatytos teisės ir pareigos. Be to, net atnaujinus procesą byloje, šalių procesinė padėtis nepasikeis, kadangi nepilnametės interesus gins jos įstatyminis atstovė - mama K. M. (CPK 38 str. 4 d.).

196. Pareiškėjos piktnaudžiauja savo teisėmis į teisingą ir sąžiningą bylos išnagrinėjimą, kadangi bylą nagrinėjusiems teismams jos nepranešė nei apie G. J. nenutrauktą santuoką, nei apie A. Š. gimimą, apeliacinės instancijos teismo sprendimo kasacine tvarka taip pat neskundė. Kadangi su kasaciniu skundu dėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimo pareiškėjos nesikreipė, laikytina, jog jos nelaikė, jog pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktos į bylą mažametės materialiųjų teisų ir pareigų.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Byloje sprendžiamas klausimas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutarties pagrįstumo atmesti prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje, ginčo esmė susijusi su tomis aplinkybėmis ar bylos nagrinėjimo metu gimusios vienai iš bylos dalyvių mažametės dukros interesai buvo netinkami ginami, įsiteisėjusiais teismų sprendimais mažametės A. Š. interesai buvo iš esmės pažeisti, kas pareiškėjų manymu sudaro pagrindą atnaujinti procesą baigtoje įsiteisėjusiu teismo sprendimu byloje LR CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu.

22Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog Kauno miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-120-774/2010 pagal ieškovių G. J. ir K. M. ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, M. A. A. dėl pripažinimo nuomininko šeimos nariu ir nuomos sutarties pakeitimo ir 2010-05-28 priėmė sprendimą, kuriuo patikslintą ieškinį patenkino visiškai: pripažino G. J. ir K. M. nuomininko A. M. A. šeimos narėmis su teise gyventi bute, esančiame ( - ), Kaune, ir įpareigojo atsakovę Kauno miesto savivaldybę pakeisti buto, esančio ( - ), Kaune, nuomos sutartį G. J. vardu vietoje buvusio pirminio nuomininko A. M. A.; 2) K. M. ir A. M. A. nusprendė įrašyti į buto nuomos sutartį šeimos nario teisėmis (t.2, b.l.16-19).

23Kauno apygardos teismas 2010-12-14 sprendimu Kauno miesto apylinkės teismo 2010-05-28 sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą - ieškovių G. J. ir K. M. patikslintą ieškinį atmetė (t.2, b.l.45-50). Bylos nagrinėjimo metu ieškovė K. M. ( - ) pagimdė dukrą A. Š..

24Pareiškėjos G. J. ir K. M. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-120-774/2010 ir priimti byloje naują sprendimą – ieškinį patenkinti pilnai (t.2, b.l.70-72). Prašymą atnaujinti procesą pareiškėjos grindė dviem pagrindais: 1) CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktu, nurodydamos, jog Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, nusprendė dėl neįtrauktos į bylą A. Š. (ieškovės K. M. dukters). Kauno miesto apylinkės teismas pareiškėjų prašymą priėmė nagrinėti tik dalyje dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu ir 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi (t.2, b.l.95-98) atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-120-774/2010 atsisakė.

25Bylos nagrinėjimo metu ir atskirajame skunde pareiškėjos įrodinėjo, kad Kauno apygardos teismo 2010 12 14 sprendimas iš esmės pažeidžia mažametės A. Š. interesus, nes apribojo jos civilinį teisnumą ar veiksnumą, apeliacinės instancijos teismo sprendimu buvo pasisakyta neigiamai mažametės teisių atžvilgiu, taip teismas nusprendė dėl neįtrauktos į bylą A. Š. (ieškovės K. M. dukters) teisių ir pareigų.

26Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka pažymi, kad pareiškėja K. M. yra mažametės A. Š. įstatyminė atstovė (LR CPK 38 str. 4 d.). Atstovai pagal įstatymą atstovaujamųjų vardu atlieka visus procesinius veiksmus (LR CPK 54 str. 1 d.). Iš bylos medžiagos matyti, kad nepilnametės A. Š. motina K. M. dalyvavo nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-120-774/2010 Kauno rajono apylinkės teisme, Kauno apygardos teisme, naudojosi visomis įstatymo leidėjo suteiktomis procesinėmis teisėmis gindama tiek savo, tiek nepilnametės A. Š. interesus. Dėl to nepagrįsta pareiškėjų pozicija, jog Kauno apygardos teismo 2010 12 14 sprendimas iš esmės pažeidė mažametės A. Š. interesus, nes apribojo jos civilinį teisnumą ar veiksnumą.

27Kauno apygardos teismas atkreipia dėmesį į tą įstatyminį reglamentavimą, jog Vaiko teisę į gyvenimo sąlygas pirmiausia užtikrina tėvai (LR vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo 11 str., 13 str. 5 d.). Byloje nėra duomenų, jog įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai pažeistų nepilnametės A. Š. teises ar teisėtus interesus, varžytų galimybę motinai K. M. pasirūpinti vaiko gyvenimo sąlygomis.

28Kauno apygardos teismas atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo motyvą, jog teismas neteisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, bei LAT suformuotą praktiką proceso atnaujinimo civilinėse bylose klausimu. Visų pirma skunde nėra nurodoma, kokias procesinės teisės normas pažeidė pirmosios instancijos teismas. Kauno apygardos teismo vertinimu Kauno rajono apylinkės teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas reglamentuojančias įrodymų rinkimo, įrodinėjimo naštos paskirstymo ir įrodymų vertinimo principus (LR CPK 177 str., 178 str., 185 str.), skundžiamoje teismo nutartyje nurodoma, kokių įrodymų pagrindu teismas priima sprendimus nagrinėjamoje byloje. Kauno apygardos teismas taip pat atkreipia dėmesį į tą aplinkybę, jog apeliantės nenurodo kokiomis aplinkybėmis grindžia teiginį, jog skundžiama apeliacine tvarka teismo nutartis pažeidžia LAT suformuotą praktiką tokio pobūdžio bylose, todėl plačiau dėl šio motyvo nepasisako. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, skundas atmestinas, skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista.

29Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30atskirąjį skundą atmesti.

31Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr.... 4. Kauno apygardos teismas 2010-12-14 sprendimu Kauno miesto apylinkės teismo... 5. Pareiškėjos G. J. ir K. M. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 20 d. nutartimi (t.2,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjų G. J. ir K. M. atstovas advokatas Vytautas Gustas atskiruoju... 10. 1. Pirmosios instancijos teismui buvo pateikta pažyma apie ieškovės K. M.... 11. 2. Kauno miesto apylinkės teismas prašymą atnaujinti procesą nagrinėjo tik... 12. 3. Teismas neteisingai aiškino ir taikė tiek procesinės teisės normas, tiek... 13. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą (t.2,... 14. 1. Skundo argumentai, jog teismas neteisingai aiškino ir taikė CPK 366... 15. 2. Abi pareiškėjos byloje dalyvavo. K. M. tuo pačiu metu buvo ir savo... 16. 3. Kauno apygardos teismo 2010-12-14 sprendimas A. Š. neturi nei res judikata,... 17. 4. Skundo argumentas, jog apeliacinės instancijos teismas negynė mažametės... 18. 5. Teismas teisingai taikė LAT praktiką. Skundas neparemtas nei vienu iš... 19. 6. Pareiškėjos piktnaudžiauja savo teisėmis į teisingą ir sąžiningą... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Byloje sprendžiamas klausimas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m.... 22. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatyta, jog Kauno miesto... 23. Kauno apygardos teismas 2010-12-14 sprendimu Kauno miesto apylinkės teismo... 24. Pareiškėjos G. J. ir K. M. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti... 25. Bylos nagrinėjimo metu ir atskirajame skunde pareiškėjos įrodinėjo, kad... 26. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka pažymi, kad... 27. Kauno apygardos teismas atkreipia dėmesį į tą įstatyminį reglamentavimą,... 28. Kauno apygardos teismas atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo motyvą, jog... 29. Teismas, vadovaudamasis CPK 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 30. atskirąjį skundą atmesti.... 31. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį palikti...